Spotweb installeren op Windows

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Installatie handleiding voor Spotweb op Windows in maar 10 stappen, zonder ook maar één ding te installeren!

Benodigdheden:

Installatie:

 • Pak de folder in "xampp-win32-1.7.7-VC9.zip" uit naar de Harde schijf, bijv. "C:\xampp".
 • Maak de volgende folder aan: "\xampp\htdocs\spotweb\".
 • Kopieer alle bestanden van spotweb naar "\xampp\htdocs\spotweb\".
 • Start "\xampp\xampp-control.exe" en klik achter Apache en MySQL op "start".
 • Ga nu in je browser naar "http://127.0.0.1/phpmyadmin/", databases en vul "spotweb" in onder "Nieuwe database aanmaken" en druk op "Aanmaken".
 • Open http://localhost/spotweb/install.php of http://localhost/install.php en doorloop de wizard.
 • Update de database: Open "\xampp\htdocs\spotweb\retrieve.php" met "\xampp\php\php.exe".
 • Ga naar http://127.0.0.1/spotweb/ of http://jouwserver/jouwdir/.

Als de update klaar is worden de spots zichtbaar en heb je een werkende SpotWeb!


Aandachtspunten:

 • retrieve.php kan ook gestart worden met "\xampp\php\php-win.exe".

 • Voor tonen afbeeldingen die op sites staan "\xampp\php\php.ini" openen en de ; verwijderen voor "extension=php_curl.dll".

 • Voor OpenSSL "\xampp\php\php.ini" openen en voeg "extension=php_openssl.dll" toe.
  Bij gebruik Xampp 1.7.7 is het nodig om libeay32.dll en ssleay32.dll te kopiëren van "\xampp\php" naar "\xampp\apache\bin".
  Maak een "ownsettings.php" of pas de huidige aan en vermeld hierin:

<?php
$settings['openssl_cnf_path'] = "c:/xampp/htdocs/spotweb/lib/openssl/openssl.cnf";

- Voor pgsql "\xampp\php\php.ini" openen en wis de ; voor "extension=php_pgsql.dll" en "extension=php_pdo_pgsql.dll". 
  Bij gebruik Xampp 1.7.7 is het nodig om libpq.dll te kopiëren van "\xampp\php" naar "\xampp\apache\bin". 

*** 
**Database voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord** 

Open phpMyAdmin en selecteer de spotweb database. 
Kies rechten, "Voeg een nieuwe gebruiker toe". 
Gebruikersnaam ['user']: "spotweb", Machine: "localhost", Wachtwoord ['pass']: "spotweb". 
Selecteer "Geef alle rechten op de database "spotweb". 
Bij "Globale privileges" selecteer alles, Start. 

*** 
**Overige** 
[Xampp 1.8.1 en OpenSSL](https://github.com/spotweb/spotweb/issues/1686#issuecomment-11899292)