Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (32 sloc) 3 KB

sqlmap

Build Status Python 2.6|2.7 License Twitter

sqlmap je alat namijenjen za penetracijsko testiranje koji automatizira proces detekcije i eksploatacije sigurnosnih propusta SQL injekcije te preuzimanje poslužitelja baze podataka. Dolazi s moćnim mehanizmom za detekciju, mnoštvom korisnih opcija za napredno penetracijsko testiranje te široki spektar opcija od onih za prepoznavanja baze podataka, preko dohvaćanja podataka iz baze, do pristupa zahvaćenom datotečnom sustavu i izvršavanja komandi na operacijskom sustavu korištenjem tzv. "out-of-band" veza.

Slike zaslona

Slika zaslona

Možete posjetiti kolekciju slika zaslona gdje se demonstriraju neke od značajki na wiki stranicama.

Instalacija

Možete preuzeti zadnji tarball klikom ovdje ili zadnji zipball klikom ovdje.

Po mogućnosti, možete preuzeti sqlmap kloniranjem Git repozitorija:

git clone --depth 1 https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git sqlmap-dev

sqlmap radi bez posebnih zahtjeva korištenjem Python verzije 2.6.x i/ili 2.7.x na bilo kojoj platformi.

Korištenje

Kako biste dobili listu osnovnih opcija i prekidača koristite:

python sqlmap.py -h

Kako biste dobili listu svih opcija i prekidača koristite:

python sqlmap.py -hh

Možete pronaći primjer izvršavanja ovdje. Kako biste dobili pregled mogućnosti sqlmap-a, liste podržanih značajki te opis svih opcija i prekidača, zajedno s primjerima, preporučen je uvid u korisnički priručnik.

Poveznice

You can’t perform that action at this time.