Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@stamparm @enisozgen
54 lines (31 sloc) 2.85 KB

sqlmap

Build Status Python 2.6|2.7 License Twitter

sqlmap sql injection açıklarını otomatik olarak tespit ve istismar etmeye yarayan açık kaynak bir penetrasyon aracıdır. sqlmap gelişmiş tespit özelliğinin yanı sıra penetrasyon testleri sırasında gerekli olabilecek bir çok aracı, -uzak veritabınınından, veri indirmek, dosya sistemine erişmek, dosya çalıştırmak gibi - işlevleri de barındırmaktadır.

Ekran görüntüleri

Screenshot

İsterseniz özelliklerin tanıtımının yapıldığı collection of screenshots sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum

Buraya tıklayarak en son sürüm tarball'ı veya buraya tıklayarak zipbal'ı indirebilirsiniz.

Veya tercihen, Git reposunu klonlayarak indirebilirsiniz

git clone --depth 1 https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git sqlmap-dev

sqlmap Python sitesinde bulunan 2.6.x and 2.7.x versiyonları ile bütün platformlarda çalışabilmektedir.

Kullanım

Bütün basit seçeneklerin listesini gösterir

python sqlmap.py -h

Bütün seçenekleri gösterir

python sqlmap.py -hh

Program ile ilgili örnekleri burada bulabilirsiniz. Daha fazlası içinsqlmap'in bütün açıklamaları ile birlikte bütün özelliklerinin, örnekleri ile bulunduğu manuel sayfamıza bakmanızı tavsiye ediyoruz

Links

You can’t perform that action at this time.