Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5209 lines (3625 sloc) 104 KB
#
# Vašek Kovářík <L3D9Z6@seznam.cz>, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gmusicbrowser 1.1005\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: squentin@free.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-26 16:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-08 08:52+0100\n"
"Last-Translator: Petr Šimáček <petr.simacek@gmail.com>\n"
"Language-Team: čeština <L3D9Z6@seznam.cz>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
msgid " Context pane layout "
msgstr "Rozložení kontextového panelu"
msgid " Fields "
msgstr "Pole"
msgid " Review "
msgstr "Recenze"
#, perl-brace-format
msgid " of {length}"
msgstr " z {length}"
msgid "# songs"
msgstr "# skladby"
#, perl-format
msgid "%S by %a"
msgstr "%S od %a"
#, perl-format
msgid "%d Album"
msgid_plural "%d Albums"
msgstr[0] "%d Album"
msgstr[1] "%d Alba"
msgstr[2] "%d Alb"
#, perl-format
msgid "%d Artist"
msgid_plural "%d Artists"
msgstr[0] "%d Interpret"
msgstr[1] "%d Interpreti"
msgstr[2] "%d Interpretů"
#, perl-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d Skladba"
msgstr[1] "%d Skladby"
msgstr[2] "%d Skladeb"
#, perl-format
msgid "%d Upcoming Event"
msgid_plural "%d Upcoming Events"
msgstr[0] "%d nadcházející událost"
msgstr[1] "%d nadcházející události"
msgstr[2] "%d nadcházejících událostí"
#, perl-format
msgid "%d album"
msgid_plural "%d albums"
msgstr[0] "%d album"
msgstr[1] "%d alba"
msgstr[2] "%d alb"
#, perl-format
msgid "%d artist"
msgid_plural "%d artists"
msgstr[0] "%d interpret"
msgstr[1] "%d interpreti"
msgstr[2] "%d interpretů"
#, perl-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d soubor"
msgstr[1] "%d soubory"
msgstr[2] "%d souborů"
#, perl-format, perl-brace-format
msgid "%d file in {folder}"
msgid_plural "%d files in {folder}"
msgstr[0] "%d soubor ve složce {folder}"
msgstr[1] "%d soubory ve složce {folder}"
msgstr[2] "%d souborů ve složce {folder}"
#, perl-format
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d složka"
msgstr[1] "%d složky"
msgstr[2] "%d složek"
#, perl-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d vteřina"
msgstr[1] "%d vteřiny"
msgstr[2] "%d vteřin"
#, perl-format
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d skladba"
msgstr[1] "%d skladby"
msgstr[2] "%d skladeb"
#, perl-format
msgid "%d song added"
msgid_plural "%d songs added"
msgstr[0] "%d skladba přidána"
msgstr[1] "%d skladby přidány"
msgstr[2] "%d skladeb přidáno"
#, perl-format
msgid "%d song in queue"
msgid_plural "%d songs in queue"
msgstr[0] "%d skladba ve frontě"
msgstr[1] "%d skladby ve frontě"
msgstr[2] "%d skladeb ve frontě"
#, perl-format
msgid "%d song in the library"
msgid_plural "%d songs in the library"
msgstr[0] "%d skladba v knihovně"
msgstr[1] "%d skladby v knihovně"
msgstr[2] "%d skladeb v knihovně"
#, perl-format
msgid "%d song selected"
msgid_plural "%d songs selected"
msgstr[0] "%d vybraná skladba"
msgstr[1] "%d vybrané skladby"
msgstr[2] "%d vybraných skladeb"
#, perl-format
msgid "%s fuzzy match with %s"
msgstr "%s se nejasně shoduje %s"
#, perl-format
msgid "%t by %a (%m)"
msgstr "%S od %a"
#, perl-brace-format
msgid "'{file}' exists. Overwrite ?"
msgstr "'{file}' existuje. Přepsat ?"
#, perl-format
msgid "(%d song excluded)"
msgid_plural "(%d songs excluded)"
msgstr[0] "(%d skladba vyjmuta)"
msgstr[1] "(%d skladby vyjmuty)"
msgstr[2] "(%d skladeb vyjmuto)"
msgid "(case insensitive)"
msgstr "(nedostupné)"
#, perl-brace-format
msgid "(common parent folder : {common})"
msgstr "(obvyklá nadřazená složka : {common})"
msgid "(other)"
msgstr "(další)"
msgid "(see http://www.last.fm)"
msgstr "(navštivte http://www.last.fm)"
msgid "(unstable)"
msgstr "(nestabilní)"
msgid ""
"- When selecting a song, the playlist filter will be reset if the song is "
"not in it\n"
"- Skip to another song when removing the current song from the playlist"
msgstr ""
"- Pokud je vybrána skladba, která není ve filtru playlistu, bude filtr "
"smazán\n"
"- Pokud bude stávající skladba odstraněna z playlistu, bude přeskočeno na "
"další skladbu"
msgid "0 chance"
msgstr "0 možností"
msgid "0 means 'show all'"
msgstr "0 znamená 'zobrazit vše'"
#, perl-brace-format
msgid "1 chance in {probability}"
msgstr "1 možnost v {probability}"
msgid "3 Filter panes"
msgstr "3 okna filtru"
msgid "32x32 PNG file icon"
msgstr "soubor s ikonou 32x32 PNG"
msgid "50 Last Added"
msgstr "50 naposled přidaných"
msgid "50 Last Played"
msgstr "50 naposled přehrávaných"
msgid "50 Most Played"
msgstr "50 nejpřehrávanějších"
msgid "<Unknown>"
msgstr "<Unknown>"
#, perl-format
msgid ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>by</small> %a\n"
"<small>from</small> %l</small>"
msgstr ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>od</small> %a\n"
"<small>z</small> %l</small>"
#, perl-format
msgid "<big><big>by %a</big></big>"
msgstr "<big><big>od %a</big></big>"
#, perl-format
msgid "<i>by</i> %a\\n<i>from</i> %l"
msgstr "<i>od</i> %a\\n<i>z</i> %l"
msgid "Abort"
msgstr "Zrušit"
msgid "Abort ReplayGain analysis"
msgstr "Zrušit analýzu pomocí ReplayGain"
msgid "Abort all"
msgstr "Zrušit vše"
msgid "Abort mass-tagging"
msgstr "Zrušit hromadné popisování"
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#, perl-brace-format
msgid ""
"About to delete {files}\n"
"Are you sure ?"
msgstr ""
"Odstraňování {files}\n"
"Odstranit?"
msgid "About to turn off the computer in :"
msgstr "Vypnout počítač za :"
msgid "Actions are not supported by current notification daemon"
msgstr "Akce není podporována stávajícím notifikačním démonem"
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
msgid "Add Files ..."
msgstr "Přidat soubory ..."
msgid "Add Music"
msgstr "Přidat hudbu"
msgid "Add a button to rip a CD"
msgstr "Přidat tlačítko pro CD rip"
msgid "Add a filter"
msgstr "Přidat filtr"
msgid "Add a fullscreen button"
msgstr "Přidat tlačítko celoobrazovkového režimu"
msgid "Add a fullscreen button to layouts that can accept extra buttons"
msgstr ""
"Přidat tlačítko celoobrazovkového režimu do vzhledů, které akceptují extra "
"tlačítka"
msgid "Add a group"
msgstr "Přidat skupinu"
msgid "Add a label to the current song"
msgstr "Přidat štítek stávající skladbě"
msgid "Add a list of files/folders to the playlist"
msgstr "Přidat seznam souborů/složek do playlistu"
msgid "Add a radio"
msgstr "Přidat rádio"
msgid "Add files or folders"
msgstr "Přidat soubory a složky"
msgid "Add files/folders to library"
msgstr "Přidat soubory/složky do knihovny"
msgid "Add folder"
msgstr "Přidat složku"
msgid "Add folder ..."
msgstr "Přidat složku ..."
msgid "Add label"
msgstr "Přidat štítek"
msgid "Add multiple condition"
msgstr "Přidat vícenásobnou podmínku"
msgid "Add new label"
msgstr "Přidat nový štítek"
msgid "Add new radio"
msgstr "Přidat nové rádio"
msgid "Add rule : "
msgstr "Přidat pravidlo :"
msgid "Add shorcut key"
msgstr "Přidat klávesovou zkratku"
msgid "Add tab"
msgstr "Přidat záložku"
msgid "Add to existing values"
msgstr "Přidat do stávajících hodnot"
msgid "Add to list"
msgstr "Přidat do seznamu"
msgid "Add to playlist"
msgstr "Přidat do playlistu"
msgid "Add to queue"
msgstr "Přidat do fronty"
#, perl-brace-format
msgid "Add {value} to {field} for all tracks on this album."
msgstr "Přidat {value} do {field} ke všem stopám na tomto albu."
msgid "Added"
msgstr "Přidáno"
msgid "Added Today"
msgstr "Přidáno dnes"
msgid "Adding a radio"
msgstr "Přidávání rádia"
msgid ""
"Additionally this format can be used :\n"
" default number1 format1 number2 format2 ...\n"
" dates more recent than number1 seconds will use format1, ..."
msgstr ""
"Dodatečně může být použit tento formát :\n"
" výchozí počet1 formát1 počet2 formát2 ...\n"
"data současnější než počet1 vteřin použijí formát1, ..."
msgid ""
"Adds a menu entry to artist/album context menu, allowing to search the "
"picture/cover in google and save it."
msgstr ""
"Přidat položku do kontextového menu interpreta/alba, která umožní hledat "
"googlem obrázek/přebal a uložit jej."
msgid "Adds labels to the current song"
msgstr "Přidat štítky stávající skladbě"
msgid "Adds menu entries to song contextual menu"
msgstr "Přidat položky do kontextového menu skladby"
msgid "Advanced Search ..."
msgstr "Rozšířené vyhledávání ..."
msgid "Advanced Tag Editing"
msgstr "Rozšířená editace popisků"
msgid "Album"
msgstr "Album"
msgid "Album and artist"
msgstr "Album a interpret"
msgid "Album and artist on the left side"
msgstr "Album a interpret na levé straně"
msgid "Album artist"
msgstr "Interpret alba"
msgid "Album artist or artist"
msgstr "Album umělec nebo umělec"
msgid "Album cover"
msgstr "Přebal alba"
msgid "Album gain"
msgstr "Zisk alba"
msgid "Album mode"
msgstr "Režim alba"
msgid "Album peak"
msgstr "Vrchol alba"
msgid "Album picture"
msgstr "Obrázek alba"
msgid "Album picture & info"
msgstr "Obrázek alba & info"
msgid "Album pictures"
msgstr "Obrázky alba"
msgid "Album playcount:"
msgstr "Počet přehrání alba:"
msgid "Album shuffle"
msgstr "Zamíchané album"
msgid "Album with picture"
msgstr "Album s obrázkem"
msgid "Album year(s)"
msgstr "Rok alba"
#, perl-format
msgid "Album: %l"
msgstr "Album: %l"
#, perl-format
msgid "Album: %l (%Y)"
msgstr "Album: %l (%Y)"
msgid "Albuminfo"
msgstr "Informace o albu"
msgid "Albuminfo plugin"
msgstr "Zásuvný modul pro Informace o albu"
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
msgid "All"
msgstr "Vše"
msgid "All Songs"
msgstr "Všechny skladby"
msgid "All albums"
msgstr "Všechna alba"
msgid "All artists"
msgstr "Všichni interpreti"
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
msgid "All genres"
msgstr "Všechny žánry"
msgid "All labels"
msgstr "Všechny štítky"
msgid "All moods"
msgstr "Všechny nálady"
msgid "All of :"
msgstr "Vše z :"
msgid "All songs"
msgstr "Všechny skladby"
msgid "All styles"
msgstr "Všechny styly"
msgid "All themes"
msgstr "Všechna témata"
msgid ""
"Allmusic uses both Genres and Styles to describe albums. If you use only "
"Genres, you may want to include Styles in allmusic's list of Genres."
msgstr ""
"Allmusic užívá Žánry a Styly k popisu alba. Pokud používáte pouze Žánry, "
"možná budete chtít zahrnout Styly do seznamu stylů v Allmusic."
msgid "Allow for scheduling fade-out and stop"
msgstr "Umožnit nastavení slábnutí a zastavení"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v1.0 standard"
msgstr "Umožnit ovládání prostřednictvím DBus za použití standardu MPRIS v1.0"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v2.0 standard"
msgstr "Ovládat gmusicbrowser přes DBus za použití standardu MPRIS v2.0"
#. Alt key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
msgid "Amount of volume changed by the mouse wheel"
msgstr "Velikost kroku změny hlasitosti kolečkem myši"
msgid ""
"Analyse and add replaygain tags for all songs that don't have replaygain "
"tags, or incoherent album replaygain tags"
msgstr ""
"Analýzovat a přidat replaygain tagy pro všechny písně, které nemají "
"replaygain značky, nebo nesoudržné replaygain značky alba "
msgid "Any of :"
msgstr "Cokoliv z :"
msgid "Append"
msgstr "Přidat"
msgid "Append (only if not already present)"
msgstr "Přidat (pouze pokud již neexistuje)"
msgid "Append to playlist"
msgstr "Přidat do playlistu"
msgid "Application"
msgstr "Aplikace"
#, perl-brace-format
msgid "Are you sure you want to delete the '{label}' label ?"
msgstr "Určitě odstranit štítek '{label}' ?"
msgid "Arguments"
msgstr "Argumenty"
msgid "Artist"
msgstr "Interpret"
msgid "Artist & album"
msgstr "Interpret & album"
msgid "Artist (Year - Album)"
msgstr "Umělec (Rok - Album)"
msgid "Artist Biography"
msgstr "Životopis umělce"
msgid "Artist URL"
msgstr "URL interpreta"
msgid "Artist picture"
msgstr "Obrázek interpreta"
#, perl-format
msgid "Artist picture size : %d"
msgstr "Velikost obrázku interpreta : %d"
msgid "Artist playcount:"
msgstr "Počet přehrání interpreta"
msgid "Artist,Album,Disc,Track"
msgstr "Interpret,album,disk,stopa"
msgid "Artist,Date,Album,Disc,Track"
msgstr "Interpret,rok,album,disk,stopa"
#, perl-format
msgid "Artist: %a"
msgstr "Interpret: %a"
msgid "Artistinfo"
msgstr "Informace o interpretovi"
msgid "Artistinfo plugin"
msgstr "Zásuvný modul Informace o interpretovi"
msgid "Artists"
msgstr "Interpreti"
msgid "Ascending order"
msgstr "Vzrůstající"
msgid "Ask confirmation only if file already exists"
msgstr "Potvrzovat pouze pokud soubor již existuje"
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
msgid "Audio properties"
msgstr "Zvukové vlastnosti"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
msgid "Auto"
msgstr "Automatické"
msgid "Auto fill based on filenames ..."
msgstr "Automaticky vyplnit dle názvu souboru .."
msgid "Auto fill only blank fields"
msgstr "Automaticky vyplnit jen prázdná pole"
msgid "Auto fill up to"
msgstr "Automaticky vyplnit k"
msgid "Auto filter"
msgstr "Automatický filter"
msgid "Auto-fill queue"
msgstr "Automaticky vyplnit frontu"
msgid "Auto-fill queue with similar artists (from last.fm)"
msgstr "Automaticky doplňovat frontu podobným umělci (z last.fm)"
msgid "Auto-increment track numbers"
msgstr "Automatický nárůst čísla stopy"
msgid "Auto-save fields with data from allmusic"
msgstr "Automaticky ukládat pole s daty z Allmusic"
msgid "Auto-save positive finds"
msgstr "Automatické ukládání výsledků hledání"
msgid "Auto-scroll"
msgstr "Automatický posun"
msgid "Auto-select Pictures"
msgstr "Automatický výběr obrázků"
msgid "Automatically remove current song if not found"
msgstr "Automaticky odstranit stávající skladbu, pokud nebyla nalezena"
msgid "Autosave"
msgstr "Automatické ukládání"
msgid "Autosave plugin"
msgstr "Zásuvný modul automatického ukládání"
msgid "Available"
msgstr "Dostupné"
msgid "Average rating:"
msgstr "Průměrné hodnocení:"
msgid "BPM"
msgstr "BPM"
msgid "Bad session"
msgstr "Chyba sezení"
msgid "Base Folder :"
msgstr "Základní složka :"
msgid "Basic fields"
msgstr "Základní pole"
msgid "Begin with"
msgstr "Začít s"
msgid "Below"
msgstr "Níže"
msgid "Biography"
msgstr "Životopis"
msgid "Bitrate"
msgstr "Datový tok"
msgid "Body :"
msgstr "Tělo zprávy :"
msgid "Body text is not supported by current notification daemon"
msgstr "Text těla není podporován stávajícím notifikačním démonem"
msgid "Browser"
msgstr "Prohlížeč"
msgid "Browser views"
msgstr "Zobrazení prohlížeče"
msgid "Browser window layout :"
msgstr "Styl prohlížeče"
msgid "Browser with SongTree"
msgstr "Prohlížeč se stromem skladeb"
msgid "Buttons"
msgstr "Tlačítka"
msgid "Buttons, Song & Cover"
msgstr "Tlačítka, skladba & přebal"
msgid "Can be relative by using + or -"
msgstr "Při použití + nebo - může být relativní"
msgid "Can't change the volume in non-gstreamer iceserver mode"
msgstr "Nelze změnit hlasitost v non-gstreamer režimu iceserveru"
msgid ""
"Can't change the volume. Needs amixer (packaged in alsa-utils) to change "
"volume when using this audio backend."
msgstr ""
"Nelze změnit hlasitost. Při použití tohoto audio backendu je vyžadován "
"amixer (obsažen v alsa-utils)."
#, perl-brace-format
msgid ""
"Can't create Folder '{path}' : \n"
"{error}"
msgstr ""
"Nelze vytvořit složku '{path}' : \n"
"{error}"
#, perl-brace-format
msgid "Can't create sink '{sink}'"
msgstr "Nelze vytvořit sink '{sink}'"
msgid "Can't play this file."
msgstr "Nelze přehrát tento soubor"
msgid "Can't read file or invalid file"
msgstr "Soubor nelze číst nebo je poškozený"
#, perl-brace-format
msgid "Can't write in base folder '{folder}'."
msgstr "Nelze zapisovat do základní složky '{folder}'."
msgid "Capitalize"
msgstr "Psát s vekými písmeny"
msgid "Capitalize each word"
msgstr "Všechna slova psát s vekými písmeny"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Nedostupná položka"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Dostupná položka"
msgid "Case-sensitive"
msgstr "Dostupná položka"
msgid "Categories pane"
msgstr "Okno Kategorie"
msgid "Centered"
msgstr "Zarovnáno"
msgid "Centered on"
msgstr "Zarovnáno na"
msgid "Change Display"
msgstr "Změnit zobrazení"
msgid "Change default text color"
msgstr "Změnit výchozí barvu textu"
msgid "Change default text font and size"
msgstr "Změnit výchozí font a velikost písma"
msgid "Change the context visibility"
msgstr "Změnit viditelnost kontextu"
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"
msgid "Check Collection"
msgstr "Zkontrolovat kolekci"
msgid "Check for updated/deleted songs on startup"
msgstr "Kontrolovat přidané/smazané skladby při startu"
msgid "Check for updated/removed songs"
msgstr "Zkontrolovat přidané/smazané skladby"
msgid "Check real length of mp3"
msgstr "Zkontrolovat skutečnou délku mp3 souboru"
msgid "Check your audio settings"
msgstr "Zkontrolovat nastavení zvuku"
msgid "Checking length/bitrate"
msgstr "Kontrolovat délku/datový tok"
msgid "Checking songs"
msgstr "Kontrolovat skladby"
msgid "Choose Album From this Artist"
msgstr "Vybrat album tohoto interpreta"
msgid "Choose Artist/Album/Song"
msgstr "Vybrat interpreta/album/skladbu"
msgid "Choose Picture"
msgstr "Vybrat obrázek"
msgid "Choose Random Album"
msgstr "Vybrat náhodné album"
msgid "Choose a folder"
msgstr "Vyberte složku"
msgid "Choose directory to copy files to"
msgstr "Vybrat adresář pro kopírování souborů"
msgid "Choose directory to move files to"
msgstr "Vybrat adresář pro přesunutí souborů"
msgid "Choose files"
msgstr "Vybrat soubory"
msgid "Choose folder to add"
msgstr "Vybrat složku pro přidání"
msgid "Choose font for lyrics"
msgstr "Vybrat typ písma pro texty"
msgid "Choose font..."
msgstr "Vybrat typ písma..."
#, perl-brace-format
msgid "Choose icon for label {name}"
msgstr "Vybrat ikonu pro štítek {name}"
msgid "Choose page to open"
msgstr "Vybrat stránku k otevření"
#, perl-format
msgid "Choose picture for '%s'"
msgstr "Vybrat obrázek pro '%s'"
msgid "Choose playlist files to import"
msgstr "Vybrat soubory s playlisty k importu"
msgid "Clear"
msgstr "Smazat"
msgid "Clear playlist"
msgstr "Vyčistit seznam skladeb"
msgid "Clear playlist filter"
msgstr "Vyčistit filtr seznamu skladeb"
msgid "Clear queue"
msgstr "Smazat frontu"
msgid "Clear selected fields"
msgstr "Smazat vybraná pole"
msgid "Click to show fullsize image"
msgstr "Kliknutím zvětšit obrázek na plnou velikost"
msgid "Click to show larger image"
msgstr "Kliknutím zvětšit obrázek"
msgid "Client banned, contact gmusicbrowser's developer"
msgstr "Zakázaný klient, kontaktujte vývojáře gmusicbrowser"
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
msgid "Close Window"
msgstr "Zavřít okno"
msgid "Close a filter"
msgstr "Vybrat filtr"
msgid "Close to tray"
msgstr "Zavřít do oznamovací oblasti"
msgid "Collection"
msgstr "Kolekce"
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"
msgid "Command to launch when the button is pressed"
msgstr "Při stisknutém tlačítku vykonat příkaz"
msgid "Command used :"
msgstr "Použitý příkaz :"
msgid ""
"Command used when\n"
"'turn off computer when queue empty'\n"
"is selected"
msgstr ""
"Pokud je zvoleno\n"
"'Vypnout počítač po vyprázdnění fronty'\n"
"použít příkaz"
msgid "Command when playing song changed :"
msgstr "Příkaz při změně přehrávané skladby :"
msgid "Command when stopped :"
msgstr "Příkaz při zastavení :"
msgid "Comment"
msgstr "Komentář"
msgid "Comments"
msgstr "Komentáře"
msgid "Compilation"
msgstr "Kolekce"
msgid "Composer"
msgstr "Skladatel"
msgid "Conductor"
msgstr "Dirigent"
msgid "Connect through a proxy"
msgstr "Připojit přes proxy"
msgid "Connections from :"
msgstr "Připojení od :"
msgid "Context"
msgstr "Kontext"
msgid "Control"
msgstr "Ovládání"
msgid "Conz Aishi (with Filter Panes)"
msgstr "Conz Aishi (s filtry panelů)"
msgid "Conz Glimm (different controls)"
msgstr "Conz Glimm (různé ovládací prvky)"
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
msgid "Copy failed"
msgstr "Kopírování selhalo"
msgid "Copy link address"
msgstr "Kopírovat odkaz na adresu"
msgid "Copy to mounted portable player"
msgstr "Kopírovat do připojeného přenosného přehrávače"
msgid "Copy to portable player"
msgstr "Kopírovat do přenosného přehrávače"
#, perl-format
msgid "Copying file"
msgid_plural "Copying %d files"
msgstr[0] "Kopírování souboru"
msgstr[1] "Kopírování %d souborů"
msgstr[2] "Kopírování %d souborů"
msgid "Copyright"
msgstr "Autorská práva"
msgid "Cover Size : "
msgstr "Velikost přebalu:"
msgid "Create ID3v2 tags as ID3v2.4"
msgstr "Vytvořit ID3v2 popisky jako ID3v2.4"
#. Ctrl key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
msgid "Current song must always be in the playlist"
msgstr "Stávající skladba vždy musí být v playlistu"
msgid "Custom"
msgstr "Obecné"
msgid "Custom Text"
msgstr "Obecný text"
msgid "Custom URL"
msgstr "Obecné URL"
msgid "Custom command :"
msgstr "Obecný příkaz :"
msgid "Custom context pages :"
msgstr "Obecné kontextové stránky :"
msgid "Custom fields"
msgstr "Uživatelská pole"
msgid "Custom formats"
msgstr "Obecné formáty"
msgid "Custom pipeline"
msgstr "Vlastní pipeline"
msgid "Custom..."
msgstr "Obecné..."
msgid "Date"
msgstr "Rok"
msgid "Date format :"
msgstr "Formát data:"
msgid "Date of purchase"
msgstr "Datum pořízení"
msgid "Debut Album"
msgstr "Uvedení alba"
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Snížit hlasitost"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Snížit hlasitost"
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
msgid "Default fullscreen"
msgstr "Výchozí celá obrazovka"
#, perl-format
msgid "Default rating : %d %"
msgstr "Výchozí hodnocení : %d %"
msgid "Default text color"
msgstr "Výchozí barva textu"
msgid "Default text font"
msgstr "Výchozí font textu"
#, perl-format
msgid "Delay before showing tray tip popup on mouse over : %d ms"
msgstr ""
"Prodleva vyskakovacího okna oznamovací oblasti po přejetí myší nad ikonou : "
"%d ms"
msgid "Delete"
msgstr "Odstranit"
msgid "Delete Selected Songs"
msgstr "Odstranit vybrané skladby"
msgid "Delete list"
msgstr "Odstranit seznam"
msgid "Descending order"
msgstr "Sestupné pořadí"
msgid "Descr."
msgstr "Popis"
msgid "Description"
msgstr "Popis"
msgid "Desktop widgets"
msgstr "Pomůcky"
msgid "Desktop widgets plugin"
msgstr "Zásuvný modul pomůcek"
msgid "Disable screensaver when fullscreen and playing"
msgstr "Při celoobrazovkovém režimu vypnout spořič obrazovky"
msgid "Disabled"
msgstr "Neaktivováno"
msgid "Disc"
msgstr "Disk"
msgid "Disc #"
msgstr "Disk #"
msgid "Disc name"
msgstr "Název disku"
msgid "Display (:1 or host:0 for example)"
msgstr "Zobrazit (:1 nebo host:0 pro příklad)"
msgid "Display Songs"
msgstr "Zobrazit skladby"
msgid ""
"Display a special layout in or around the titlebar of the focused window"
msgstr "Zobrazit speciální rozložení v nebo okolo záhlaví vybraného okna"
msgid "Display stop/next actions"
msgstr "Zobrazit akce zastavit/další"
msgid "Display synchronized lyrics of the current song"
msgstr "Zobrazovat texty v souladu se stávající skladbou"
#, perl-format
msgid "Display tray tip for %d ms"
msgstr "Zobrazit vyskakovací okno oznamovací oblasti po %d ms"
msgid "Do not add a title row"
msgstr "Nepřidávat titulkovou řádku"
msgid "Do not add songs that can't be played"
msgstr "Nepřidávat skladby, které nelze přehrát"
msgid "Do not create an id3v1 tag in mp3 files"
msgstr "Nevytvářet ID3v1 popisek u souborů mp3"
msgid "Do not unsynchronise id3v2 tags"
msgstr "Nechat synchronizované ID3v2 popisky"
msgid "Do not write the tags"
msgstr "Nezapisovat popisky"
msgid "Don't add the overlay to dialogs"
msgstr "Nepřidávat překrytí do dialogů"
#, perl-brace-format
msgid "Don't know how to play files of type {type}"
msgstr "Neznámý typ souboru {type}"
msgid "Don't notify if the main window is visible"
msgstr "Neupozorňovat pokud je hlavní okno viditelné"
msgid "Don't submit current song"
msgstr "Neodesílat stávající skladbu"
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"
msgid "Drag and drop songs here to replace the selection."
msgstr "Přetáhněte songy sem pro nahrazení výběru"
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
msgid "Edit Current Song Properties"
msgstr "Upravit vlastnosti stávající skladby"
msgid "Edit labels"
msgstr "Upravit štítky"
msgid "Edit Lyrics"
msgstr "Upravit texty"
msgid "Edit Lyrics ..."
msgstr "Upravit texty ..."
msgid "Edit Multiple Songs Properties"
msgstr "Upravit mnohočetné vlastnosti skladeb"
msgid "Edit rating"
msgstr "Upravit hodnocení"
msgid "Edit Settings"
msgstr "Nastavení"
msgid "Edit auto-fill formats ..."
msgstr "Upravit formáty automatického vyplňování ..."
msgid "Edit filter"
msgstr "Upravit filter"
msgid "Edit filter..."
msgstr "Upravit filtr"
msgid "Edit grouping ..."
msgstr "Upravit seskupení ..."
msgid "Edit in the last.fm wiki"
msgstr "Upravit v last.fm wiki"
msgid "Edit list"
msgstr "Upravit seznam"
msgid "Edit mode"
msgstr "Režim úprav"
msgid "Edit ordered modes ..."
msgstr "Upravit režimy pořadí"
msgid "Edit random modes ..."
msgstr "Upravit náhodné režimy"
msgid "Edit row tip"
msgstr "Upravit řádek Tip"
msgid "Edit selected song properties"
msgstr "Upravit vlastnosti vybrané skladby"
msgid "Edit..."
msgstr "Upravit..."
msgid "Editable in song properties dialog"
msgstr "Je možno upravit v dialogu vlastností skladby"
msgid "Editing list : "
msgstr "Úprava seznamu :"
msgid "Editing tags"
msgstr "Úprava popisků"
msgid "Embedded lyrics"
msgstr "Vložený text"
msgid "Embedded picture"
msgstr "Vložený obrázek"
msgid "Encapsulated object"
msgstr "Zapouzdřený objekt"
msgid "Encoded by"
msgstr "Kódoval"
msgid "Encoded with"
msgstr "Kódováno s"
msgid "Encoder"
msgstr "Enkodér"
msgid "Encoding used for id3v1 tags :"
msgstr "Kódování použité pro ID3v1 popisky :"
msgid "Enqueue"
msgstr "Přidat do fronty"
msgid "Enqueue Action"
msgstr "Možnosti přidání do fronty"
msgid "Enqueue Displayed"
msgstr "Přidat do fronty zobrazené"
msgid "Enqueue Selected"
msgstr "Přidat do fronty vybrané"
msgid "Enqueue Selected Songs"
msgstr "Přidat do fronty vybrané skladby"
msgid "Enqueue Songs from Current Album"
msgstr "Přidat do fronty skladby ze stávajícího alba"
msgid "Enqueue Songs from Current Artist"
msgstr "Přidat do fronty skladby stávajícího interpreta"
msgid "Enqueue a list of files/folders"
msgstr "Přidat do fronty seznam souborů/složek"
msgid "Enqueue filter"
msgstr "Přidat do fronty filtr"
msgid "Enter album name"
msgstr "Vložit název alba"
msgid "Enter custom event string :"
msgstr "Vložit uživatelský řetězec události :"
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"
msgid "Error :"
msgstr "Chyba :"
msgid "Error details"
msgstr "Podrobnosti o chybě"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving artistbio in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Chyba ukládání životopisu umělce do '{file}' :\n"
"{error}"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving lyrics in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Chyba ukládání textů do '{file}' :\n"
"{error}"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Error saving review in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Chyba ukládání textů do '{file}' :\n"
"{error}"
#, perl-brace-format
msgid "Error writing '{file}'"
msgstr "Chyba zápisu do '{file}'"
msgid "Error writing replaygain tags :\n"
msgstr "Chyba zápisu popisků replaygain :\n"
msgid "Error: invalid filename pattern"
msgstr "Chyba: špatný tvar názvu souboru"
msgid "Events"
msgstr "Akce"
msgid "Example :"
msgstr "Příklad :"
msgid "Exclude 'seed'-artist from queue"
msgstr "Vyloučit 'seed'-umělce z fronty"
msgid "Execute custom command on selected files"
msgstr "Provést uživatelský příkaz na vybraných souborech"
msgid "Export"
msgstr "Export"
msgid "Export plugin"
msgstr "Zásuvný modul exportu"
msgid "Export song properties to a .csv file"
msgstr "Exportovat vlastnosti skladby do souboru .csv"
msgid "Export to .m3u file"
msgstr "Exportovat do souboru .m3u"
msgid "Extra fields"
msgstr "Extra pole"
msgid "Extra gain"
msgstr "Extra zisk"
msgid "Extract guest artist from title :"
msgstr "Vyčlenit hostujícího interpreta z názvu :"
msgid "Fade-out"
msgstr "Slábnout"
#, perl-format
msgid "Fade-out in %d seconds"
msgstr "Zeslabit v %d sekundách"
msgid "Fade-out then stop"
msgstr "Slábnout, pak zastavit"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Failed to delete '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Selhání odstranění '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Fetching albuminfo"
msgstr "Získávání informací o albu"
msgid "Field name"
msgstr "Název pole"
msgid "Field type"
msgstr "Typ pole"
msgid "Fields"
msgstr "Pole"
msgid ""
"Fields will be saved according to the settings above. Albuminfo files will "
"be re-read if there are fields to be saved and you choose 'albums missing "
"reviews' in the combo box."
msgstr ""
"Pole budou uloženy podle nastavení výše. Soubory s informacemi o albu se "
"budou znovu načítat, pokud existují pole k uložení a můžete si vybrat \"alba "
"s chybějící recenzí\" v poli se seznamem."
msgid "File"
msgstr "Soubor"
msgid "File properties"
msgstr "Vlastnosti souboru"
msgid "File type"
msgstr "Typ souboru"
msgid "Filename"
msgstr "Název souboru"
msgid "Filename extension"
msgstr "Přípona názvu souboru"
msgid "Filename format :"
msgstr "Formát názvu souboru :"
msgid "Filename without extension"
msgstr "Název souboru bez přípony"
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
msgid "Filesystem"
msgstr "Souborový systém"
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
msgid "Filter : "
msgstr "Filtr : "
msgid "Filter edition"
msgstr "Editace filtru"
msgid "Filter on playing Album"
msgstr "Filtr na přehrávané album"
msgid "Filter on playing Artist"
msgstr "Filtr na přehrávaného interpreta"
msgid "Filter on playing Song"
msgstr "Filtr na přehrávanou skladbu"
msgid "Filter on this album"
msgstr "Filtr na toto album"
msgid "Filter on this artist"
msgstr "Filtr na tohoto interpreta"
msgid "Find :"
msgstr "Nalézt :"
msgid "Find a unique filename if file already exists"
msgstr "Pokud soubor již existuje, najít jedinečný název"
msgid "Find songs in same albums"
msgstr "Najít skladby na stejných albech"
msgid "Find songs with same artists"
msgstr "Najít skladby stejných interpretů"
msgid "Find songs with the same names"
msgstr "Najít skladby stejných názvů"
msgid "Folder"
msgstr "Složka"
msgid "Folder (right-aligned)"
msgstr "Složka (zarovnáno vpravo)"
msgid "Folder format :"
msgstr "Formát složky :"
msgid "Folder pattern :"
msgstr "Vzor složky :"
msgid "Folders to search for new songs"
msgstr "Nové skladby hledat ve složkách"
msgid "Follow playing song"
msgstr "Následovat přehrávanou skladbu"
msgid "Follow selected song"
msgstr "Následovat vybranou skladbu"
msgid "Font size"
msgstr "Velikost písma"
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
msgid "Found but not working"
msgstr "Nalezeno, ale nefunkční"
msgid "Friday"
msgstr "Pátek"
msgid "Full screen layout :"
msgstr "Celoobrazovkové rozložení :"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
msgid "Fullscreen simple"
msgstr "Jednoduchá celá obrazovka"
msgid "GStreamer module not loaded."
msgstr "Modul GStreamer není zaveden"
msgid "Gain for songs missing replaygain tags"
msgstr "Výtěžek skladeb bez popisků replaygain"
msgid "Garage Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka v režimu Garáž"
msgid "Genre"
msgstr "Žánr"
msgid "Genre - Album"
msgstr "Žánr - Album"
msgid "Genre - Artist"
msgstr "Žánr - Album"
msgid "Genre is set"
msgstr "Žánr je nastaven"
msgid "Genres"
msgstr "Žánry"
msgid "Genres pane"
msgstr "Panel žánrů"
msgid "Gnome mmkeys"
msgstr "Multimediální klávesy Gnome"
msgid "Gnome multimedia keys plugin"
msgstr "Zásuvný modul multimediálních kláves Gnome"
msgid "Go to Playing Track"
msgstr "Přejít na přehrávanou skladbu"
msgid "Go to playing song"
msgstr "Přejít na přehrávanou skladbu"
msgid "Group by :"
msgstr "Seskupit s :"
msgid "Grouping"
msgstr "Seskupení"
msgid "Handshake OK"
msgstr "Spojení OK"
msgid "Handshake failed : "
msgstr "Selhání spojení :"
msgid "Hard limiter"
msgstr "Tvrdá omezení"
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
msgid "Hide Artist/Album bar"
msgstr "Skrýt lištu Umělec/Album"
msgid "Hide non-matching"
msgstr "Skrýt, které se neshodují"
msgid "Hide toolbar"
msgstr "Skrýt lištu nástrojů"
msgid "Icon theme :"
msgstr "Téma ikon :"
msgid "Identifier in file tag"
msgstr "Identifikátor v popisku souboru"
msgid "Ignore playback errors"
msgstr "Ignorovat chyby přehrávání"
msgid "Import list"
msgstr "Seznam importů"
msgid ""
"In this case one command by file will be run\n"
"\n"
msgstr ""
"V tomto případě bude spuštěn jeden příkaz pro soubor\n"
"\n"
msgid "Include Styles in Genres"
msgstr "Zahrnout Styly a Žánry"
msgid "Increase Volume"
msgstr "Zvýšit hlasitost"
msgid "Increase volume"
msgstr "Zesílit hlasitost"
msgid "Info"
msgstr "Info"
msgid "Insensitive title-artist (left-aligned)"
msgstr "Nedostupné titul-interpret (zarovnáno vlevo)"
msgid "Insensitive title-artist (right-aligned)"
msgstr "Nedostupné titul-interpret (zarovnáno vpravo)"
msgid "Insensitive, Song & Cover"
msgstr "Nedostupné, skladba & přebal"
msgid "Insert Selected Songs at the top of the queue"
msgstr "Vložit vybrané skladby na začátek fronty"
msgid "Insert a list of files/folders at the start of the playlist"
msgstr "Vložit seznam souborů/složek na začátek playlistu"
msgid "Insert this pipeline before the audio sink"
msgstr "Vložit tuto pipeline před audiosink"
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Chybný výraz"
msgid "Invert filter"
msgstr "Obrátit filtr"
msgid "Invisible hot spot"
msgstr "Neviditelný hot spot"
#, perl-format
msgid "Isn't smart equal to %s"
msgstr "není rovný %s"
msgid "Justified"
msgstr "Do bloku"
msgid "KB"
msgstr "KB"
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
msgid "Karaoke plugin"
msgstr "Zásuvný modul karaoke"
msgid "Key"
msgstr "Klávesa"
msgid "Keys"
msgstr "Klávesy"
msgid "Keywords"
msgstr "Klíčová slova"
msgid "Label"
msgstr "Štítek"
msgctxt "Record_label"
msgid "Label"
msgstr "Štítek"
msgid "Label is set"
msgstr "Štítek je nastaven"
msgid "Label/Publisher"
msgstr "Značka/vydavatel"
msgid "Labels"
msgstr "Štítky"
msgid "Labels' icons"
msgstr "Ikony štítků"
msgid "Lang"
msgstr "Jazyk"
msgid "Lang."
msgstr "Jazyk"
msgid "Languages"
msgstr "Jazyky"
msgid "Last played"
msgstr "Naposled přehrávané"
msgid "Last skipped"
msgstr "Naposled přeskočené"
msgid "Launch ripping program"
msgstr "Spustit ripovací program"
msgid "Layout"
msgstr "Rozložení"
msgid "Layout :"
msgstr "Rozložení :"
msgid "Layouts"
msgstr "Vzhled"
msgid "Left aligned"
msgstr "Zarovnat vlevo"
msgid "Left pane"
msgstr "Levý panel"
msgid "Left-clic or scrollwheel to change, right-click to mute"
msgstr "Klik levým tlačítkem, nebo rolování kolečkem změní, pravý klik umlčí"
msgid "Length"
msgstr "Délka"
msgid "Library"
msgstr "Knihovna"
msgid "Library : "
msgstr "Knihovna :"
msgid ""
"Library empty.\n"
"\n"
"Use the settings dialog to add music."
msgstr ""
"Knihovna je prázdná.\n"
"\n"
"Použijte dialog nastavení pro přidání hudby."
#, perl-format
msgid "Library size : %d song"
msgid_plural "Library size : %d songs"
msgstr[0] "Velikost knihovny : %d skladba"
msgstr[1] "Velikost knihovny : %d skladby"
msgstr[2] "Velikost knihovny : %d skladeb"
msgid "Limit similar artists to a rate of similarity : "
msgstr ""
"Nastavit míru podobnosti umělců kvůli následnému hodnocení podobnosti :"
msgid "Limit similar artists to the first : "
msgstr "Nejprve stanovte limit podobnosti umělce"
msgid "List"
msgstr "Seznam"
msgid "List empty"
msgstr "Seznam je prázdný"
msgid "List order"
msgstr "Pořadí seznamu"
msgid "Listed : "
msgstr "V seznamu:"
msgid "Listed songs"
msgstr "Skladeb v seznamu"
msgid "Listeners: "
msgstr "Posluchači:"
msgid "Lists"
msgstr "Seznamy"
msgid "Lists, Library & Context"
msgstr "Seznamy, knihovna & kontext"
msgid "Literal search"
msgstr "Písmenné vyhledávání"
msgid "Load lyrics even if lyrics panel is hidden"
msgstr "Načíst text písně, i když je panel se slovy skrytý"
msgid "Load/Save Artist Info in :"
msgstr "Načíst/uložit biografii interpreta do:"
#, perl-format
msgid "Loaded %d unsent song from previous session"
msgid_plural "Loaded %d unsent songs from previous session"
msgstr[0] "Načtena %d neodeslaná skladba z předchozího sezení"
msgstr[1] "Načteny %d neodeslané skladby z předchozího sezení"
msgstr[2] "Načteno %d neodeslaných skladeb z předchozího sezení"
msgid "Loading failed."
msgstr "Načítání selhalo."
msgid "Loading..."
msgstr "Načítání..."
msgid "Lock"
msgstr "Zamknout"
msgid "Lock Album"
msgstr "Zamčené album"
msgid "Lock Artist"
msgstr "Zamčený interpret"
msgid "Lock on Album"
msgstr "Zamčené album"
msgid "Lock on Artist"
msgstr "Zamčený interpret"
msgid "Lock on song"
msgstr "Zamčená skladba"
#, perl-brace-format
msgid "Lock on {field}"
msgstr "Zamknuto {field}"
msgid "Locked on :\n"
msgstr "Zamknuto :\n"
msgid "Lookup at allmusic.com"
msgstr "Vyhledávání na allmusic.com"
msgid "Lookup in AMG"
msgstr "Vyhledat na AMG"
msgid "Lookup in google"
msgstr "Vyhledat googlem"
msgid "Lower left"
msgstr "Dole vlevo"
msgid "Lower right"
msgstr "Dole vpravo"
msgid "Lullaby"
msgstr "Lullaby"
msgid "Lullaby plugin"
msgstr "Zásuvný modul Lullaby"
msgid "Lyricist"
msgstr "Textař"
msgid "Lyrics"
msgstr "Texty"
msgid "Lyrics (requires lyrics plugin)"
msgstr "Texty (vyžaduje zásuvný modul texty)"
msgid "Lyrics alignement"
msgstr "Zarovnání textů"
msgid "Lyrics file :"
msgstr "Text souboru :"
msgid "Lyrics file name format"
msgstr "Formát názvu souboru textu"
msgid "Lyrics for "
msgstr "Text pro"
msgid "Lyrics plugin"
msgstr "Zásuvný modul texty"
msgid "Lyrics source"
msgstr "Zdroj textů"
msgid "MB"
msgstr "MB"
msgid "MIME type"
msgstr "Typ MIME"
msgid "MPRIS v1"
msgstr "MPRIS v1"
msgid "MPRIS v1 support"
msgstr "Podpora MPRIS v1"
msgid "MPRIS v2"
msgstr "MPRIS v2"
msgid "MPRIS v2 support"
msgstr "Podpora MPRIS v2"
msgid "Main"
msgstr "Hlavní"
msgid "Main artist"
msgstr "Hlavní interpret"
msgid "Make it look like"
msgstr "Vzhled jako "
msgid ""
"Makes gmusicbrowser react to the Next/Previous/Play/Stop multimedia keys in "
"gnome."
msgstr ""
"Umožnit ovládání multimediálními klávesami Gnome Další/Předchozí/Přehrát/"
"Zastavit"
msgid "Mass Rename"
msgstr "Hromadně přejmenovat"
msgid "Mass Renaming"
msgstr "Hromadné přejmenování"
msgid "Media type"
msgstr "Typ média"
msgid "Menu entry name"
msgstr "Název položky menu"
msgid "Middle-clic for next album"
msgstr "Klikem prostředního tlačítka myši přesunout na další album"
msgid ""
"Middle-click on local artists to set a filter on them, right-click non-local "
"artists to search for them on the web."
msgstr ""
"Klik prostředním tlačítkem na umělce nastaví filtr, pravý klik vyhledá "
"umělce na internetu"
msgid "Minimal tip"
msgstr "Minimální"
msgid "Minimum size"
msgstr "Minimální velikost"
msgid "Misc."
msgstr "Různé"
msgid "Modification"
msgstr "Modifikace"
msgid "Monday"
msgstr "Pondělí"
msgid "Moods"
msgstr "Nálady"
msgid "More info"
msgstr "Víc informací"
msgid "More results"
msgstr "Více výsledků"
msgid "Mosaic View"
msgstr "Pohled Mozaika"
msgid "Move"
msgstr "Přesunout"
msgid "Move Files to :"
msgstr "Přesunout soubory do :"
msgid "Move failed"
msgstr "Přesouvání selhalo"
msgid "Move folder to"
msgstr "Přesunout složku do"
#, perl-format
msgid "Moving file"
msgid_plural "Moving %d files"
msgstr[0] "Přesouvání souboru"
msgstr[1] "Přesouvání %d souborů"
msgstr[2] "Přesouvání %d souborů"
msgid "Music"
msgstr "Hudba"
msgid "Mute/Unmute"
msgstr "Ztlumit/zrušit ztlumení"
msgid "Name"
msgstr "Název"
msgid "Name of layout"
msgstr "Název rozložení"
msgid "Name under which the command will appear in the menu"
msgstr "Název pod kterým se příkaz bude objevovat v menu"
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
msgid "New"
msgstr "Nový"
msgid "New custom field"
msgstr "Nové uživatelské pole"
msgid "New filter"
msgstr "Nový filtr"
msgid "New list"
msgstr "Nový seznam"
msgid "New name"
msgstr "Nový název"
msgid "Next"
msgstr "Další"
msgid "Next Album"
msgstr "Další album"
msgid "Next Artist"
msgstr "Další interpret"
msgid "Next Song"
msgstr "Další"
msgid "Next Song In Playlist"
msgstr "Další skladba v playlistu"
msgid "No connections"
msgstr "Není spojení"
msgid "No file browser found."
msgstr "Prohlížeč souborů nenalezen."
msgid "No genre"
msgstr "Žádný žánr"
msgid "No label"
msgstr "Žádný štítek"
msgid "No locked filter"
msgstr "Žádný zamčený filtr"
msgid "No lyrics found"
msgstr "Text nebyl nalezen"
msgid "No moods"
msgstr "Žádné nálady"
msgid "No results found"
msgstr "Žádné výsledky"
msgid "No review found"
msgstr "Recenze nenalezena"
msgid "No review written."
msgstr "Nebyly napsány žádné recenze"
msgid "No songs"
msgstr "Žádné skladby"
msgid "No songs found"
msgstr "Žádné skladby nenalezeny"
msgid "No sound menu found"
msgstr "Zvukové menu nebylo nalezeno"
msgid "No styles"
msgstr "Žádné styly"
msgid "No themes"
msgstr "Žádná témata"
msgid "No web browser found."
msgstr "Webový prohlížeč nenalezen."
msgid "None"
msgstr "Žádný"
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
msgid "Normal mode"
msgstr "Normální režim"
msgid "Normal with buttons"
msgstr "Normální s tlačítky"
msgid "Normalize volume (the files must have replaygain tags)"
msgstr "Normalizovat hlasitost (soubory musí mít popisky replaygain)"
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
msgid "Note that some notification daemons resize the displayed picture"
msgstr "Nějaký notifikační démoni změnili velikost zobrazeného obrázku"
msgid ""
"Note: inactive fields must be enabled by the user in the 'Fields' tab in "
"Settings"
msgstr ""
"Poznámka: neaktivní pole musí být povolena uživatelem v záložce \"Pole\" v "
"Nastavení"
msgid "Notify"
msgstr "Oznamování"
msgid "Notify plugin"
msgstr "Zásuvný modul upozornění"
msgid "Notify you of the playing song with the system's notification popups"
msgstr "Upozorňovat na přehrávání skladby systémovým notifikačním oknem"
msgid "Now playing"
msgstr "Právě hraje"
msgid "NowPlaying plugin"
msgstr "Zásuvný modul Právě hraje"
msgid "Number of days since added"
msgstr "Počet dní od přidání"
msgid "Number of days since last played"
msgstr "Počet dní od posledního přehrání"
msgid "Number of days since last skipped"
msgstr "Počet dní od posledního přeskočení"
msgid "Number of days since modified"
msgstr "Počet dní od úpravy"
msgid "Number of milliseconds"
msgstr "Počet milisekund"
msgid "Number of seconds"
msgstr "Počet vteřin"
msgid "Number of times played"
msgstr "Počet přehrání"
msgid "Number of times skipped"
msgstr "Počet přeskočení"
msgid ""
"ON -> smaller means more probable\n"
"OFF -> bigger means more probable"
msgstr ""
"ON -> menší znamená pravděpodobnější\n"
"OFF -> větší znamená pravděpodobnější"
msgid ""
"ON less probable if genre is set\n"
"OFF more probable if genre is set"
msgstr ""
"ON méně pravděpodobně pokud je nastaven žánr\n"
"OFF více pravděpodobně pokud je nastaven žánr"
msgid ""
"ON less probable if label is set\n"
"OFF more probable if label is set"
msgstr ""
"ON méně pravděpodobně pokud je nastaven štítek\n"
"OFF více pravděpodobně pokud je nastaven štítek"
msgid "Old name"
msgstr "Starý název"
msgid "On top of other windows instead of below"
msgstr "Nahoře oken místo dole"
#, perl-brace-format
msgid "One of these commands is required to play files of type {type} : {cmd}"
msgstr ""
"Jeden z těchto příkazů je vyžadován pro přehrání souborů typu {type} : {cmd}"
msgid "Only affect mp3 files that do not already have an id3v1 tag"
msgstr "Ovlivní pouze mp3 soubory, které ještě nemají ID3v1 popisek"
msgid "Only show similar artists from local library"
msgstr "Zobrazit pouze podobné umělce z místní knihovny"
msgid "Opacity"
msgstr "Neprůsvitnost"
msgid "Open Browser"
msgstr "Otevřít prohlížeč"
msgid "Open Browser window"
msgstr "Prohlížeč"
msgid "Open Context window"
msgstr "Otevřít kontextové okno"
msgid "Open Custom window"
msgstr "Otevřít uživatelské okno"
msgid "Open Equalizer"
msgstr "Otevřít ekvalizér"
msgid "Open Playlist"
msgstr "Otevřít playlist"
msgid "Open Preference window"
msgstr "Otevřít okno vlastností"
msgid "Open Queue"
msgstr "Otevřít frontu"
msgid "Open Queue window"
msgstr "Otevřít okno fronty"
msgid "Open Search window"
msgstr "Otevřít okno vyhledávání"
msgid "Open allmusic.com in your web browser"
msgstr "Otevřít stránku allmusic.com v internetovém prohlížeči"
msgid "Open containing folder"
msgstr "Otevřít obsahující složku"
msgid "Open context & queue panel"
msgstr "Otevřít panel kontextu & fronty"
msgid "Open context page"
msgstr "Otevřít kontextovou stránku"
msgid "Open existing list"
msgstr "Otevřít existující seznam"
msgid "Open files"
msgstr "Otevřít soubory"
msgid "Open folder"
msgstr "Otevřít složku"
msgid "Open last.fm website in your browser"
msgstr "Otevřít stránku last.fm v prohlížeči"
msgid "Open link in Browser"
msgstr "Otevřít odkaz v prohlížeči"
msgid "Open page layout"
msgstr "Otevřít rozložení stránky"
msgid "Open special layouts as desktop widgets"
msgstr "Otevřít speciální rozložení jako pomůcku"
msgid "Open this page in the web browser"
msgstr "Otevřít tuto stránku ve webovém prohlížeči"
msgid "Options"
msgstr "Nastavení"
msgid "Options ..."
msgstr "Nastavení"
msgid "Options for subgroup"
msgstr "Možnosti podskupiny"
msgid ""
"Or you can use the field $files which will be replaced by the list of files, "
"and only one command will be run"
msgstr ""
"Nebo můžete použít pole $soubory, které bude nahrazeno seznamem souborů a "
"bude spuštěn pouze jeden příkaz."
msgid "Original Artist"
msgstr "Původní interpret"
msgid "Original Filename"
msgstr "Původní název souboru"
msgid "Original release year"
msgstr "Původní rok vydání"
msgid "Originaly from"
msgstr "Původem z"
msgid "Other"
msgstr "Jiný"
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
msgid "Overlay layout :"
msgstr "Rozložení překrytí :"
msgid "Owner identifier"
msgstr "Identifikátor vlastníka"
msgid "Path,Album,Disc,Track,File"
msgstr "Cesta,album,disk,stopa,soubor"
msgid "Path,File"
msgstr "Cesta,soubor"
msgid "Pattern to find .lrc files :"
msgstr "Šablona hledání souborů .lrc"
msgid "Pause"
msgstr "Pauza"
msgid "Picture"
msgstr "Obrázek"
msgid "Picture Type"
msgstr "Typ obrázku"
#, perl-format
msgid "Picture cache : %d MB"
msgstr "Cache obrázku : %d MB"
msgid "Picture finder"
msgstr "Vyhledávač obrázku"
msgid "Picture finder plugin"
msgstr "Zásuvný modul vyhledávač obrázků"
#, perl-format
msgid "Picture size : %d"
msgstr "Velikost obrázku : %d"
msgid "Pictures and music files"
msgstr "Soubory hudby a obrázků"
msgid "Pictures files"
msgstr "Soubory obrázků"
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
msgid "Play Only Displayed"
msgstr "Přehrát jen zobrazené"
msgid "Play Only Selected"
msgstr "Přehrát jen vybrané"
msgid "Play a list of files"
msgstr "Přehrát seznam souborů"
msgid "Play all songs from this album"
msgstr "Přehrát všechny skladby tohoto alba"
msgid "Play all songs from this artist"
msgstr "Přehrát všechny skladby tohoto interpreta"
msgid "Play button"
msgstr "Tlačítko přehrát"
msgid "Play count"
msgstr "Počet přehrávání"
msgid "Play counter"
msgstr "Počítadlo přehrávání"
msgid "Play filter"
msgstr "Přehrát filtr"
msgid "Play history"
msgstr "Přehrát historii"
msgid "Play listed songs"
msgstr "Přehrát skladby ze seznamu"
msgid "Play order"
msgstr "Pořadí přehrávání"
msgid "Play, queue or track"
msgstr "Přehrát, fronta nebo skladba"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Přehrát/pauza"
msgid "Playback"
msgstr "Přehrát"
msgid "Playcount: "
msgstr "Počet přehrání"
msgid "Played Today"
msgstr "Přehráváno dnes"
msgid "Player mounted on :"
msgstr "Přehrávač připojen k :"
msgid "Player window layout :"
msgstr "Styl přehrávače :"
msgid "Playing"
msgstr "Přehrávání"
msgid "Playing Album"
msgstr "Přehrávání alba"
msgid "Playing Artist"
msgstr "Přehrávání interpreta"
msgid "Playing Filter"
msgstr "Přehrávání filtru"
msgid "Playing Title"
msgstr "Přehrávání titulu"
msgid "Playing and queue icons"
msgstr "Ikony přehrávání a fronty"
#, perl-brace-format
msgid "Playing error : {error}"
msgstr "Chyba přehrávání : {error}"
msgid "Playlist"
msgstr "Playlist"
msgid "Playlist 1"
msgstr "Playlist 1"
msgid "Playlist Empty"
msgstr "Playlist je prázdný"
msgid "Playlist Utilities Bar"
msgstr "Lišta nástrojů pro playlist"
msgid "Playlist empty"
msgstr "Playlist je prázdný"
msgid "Playlist files"
msgstr "Soubory playlistu"
msgid "Playlist filter"
msgstr "Filtr playlistu"
msgid "Playlist filter :\n"
msgstr "Filtr playlistu :\n"
msgid "Playlists"
msgstr "Playlisty"
msgid "Plugin not loaded"
msgstr "Zásuvný modul není zaveden"
msgid "Plugins"
msgstr "Zásuvné moduly"
msgid "Popularimeter"
msgstr "Popularimetr"
msgid "Popup Custom window"
msgstr "Vyskakovací uživatelské okno"
msgid "Popup Traytip"
msgstr "Vyskakovací okno oznamovací oblasti"
msgid "Popup notify window"
msgstr "Vyskakovací okno s oznámením"
msgid "Popup playlist filter menu"
msgstr "Vyskakovací okno filtrovacího menu playlistu"
msgid "Popup playlist order menu"
msgstr "Vyskakovací okno řazení menu seznamu skladeb"
msgid "Popup queue menu"
msgstr "Menu fronty ve vyskakovací bublině"
msgid "Pre-set"
msgstr "Předvolit"
msgid "Prefered place to load and save lyrics :"
msgstr "Preferované místo pro načítání a ukládání textů:"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
msgid "Prepend"
msgstr "Předřadit"
msgid "Press a key or a key combination"
msgstr "Stisknout klávesu nebo kombinaci kláves"
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"
msgid "Previous Song"
msgstr "Předchozí skladba"
msgid "Previous Song In Playlist"
msgstr "Předchozí skladba v playlistu"
msgid "Previous page"
msgstr "Předchozí strana"
msgid "Price paid"
msgstr "Zaplacená cena"
msgid "Private Data"
msgstr "Důvěrné údaje"
msgid "Produced (P)"
msgstr "Produkce (P)"
msgid "Progress"
msgstr "Vývoj"
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
msgid "Provides context views using MozEmbed or WebKit"
msgstr "Kontextový pohled pomocí MozEmbed nebo WebKit"
msgid "Proxy host :"
msgstr "Host proxy:"
msgid "Publication right"
msgstr "Vydavatelská práva"
msgid "Publisher"
msgstr "Vydavatel"
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Vydavatel/logotyp studia"
msgid "Queue"
msgstr "Fronta"
#, perl-format
msgid "Queue (%n)"
msgstr "Fronta (%n)"
msgid "Queue Edit"
msgstr "Upravit frontu"
msgid "Queue album"
msgstr "Fronta alb"
msgid "Queue artist"
msgstr "Fronta interpretů"
msgid "Queue empty"
msgstr "Fronta prázdná"
msgid "Queue in Sidebar"
msgstr "Fronta v postranní liště"
msgid "Queue mode"
msgstr "Režim fronty"
msgid "Queue options"
msgstr "Možnosti fronty"
msgid "Quick Search"
msgstr "Rychlé hledání"
msgid "Quick Search with SongTree"
msgstr "Rychlé hledání se stromem skladeb"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
msgid "Quit when queue empty"
msgstr "Ukončit po vyprázdnění fronty"
msgid "Radio title"
msgstr "Název rádia"
msgid "Radio url"
msgstr "URL rádia"
msgid "Random"
msgstr "Náhodné"
msgid "Random Playback"
msgstr "Náhodné přehrávání"
msgid "Random mode edition"
msgstr "Editace náhodného režimu"
msgid "Rating"
msgstr "Hodnocení"
msgid "Rating (picture)"
msgstr "Hodnocení (obrázek)"
msgid "Rating between 0 and 100, or empty for default"
msgstr "Hodnotit od 0 do 100, prázdné pro výchozí"
msgid "Rating range:"
msgstr "Rozpětí hodnocení"
msgid "Re-load layouts"
msgstr "Znovu načíst rozložení"
msgid "Re-read tags"
msgstr "Znovu načíst popisky"
msgid "Re-reading tags"
msgstr "Znovu načíst popisky"
msgid "Re-shuffle"
msgstr "Znovu zamíchat"
msgid "Read/write in file tag"
msgstr "Číst/zapsat popisek souboru"
msgid "Recent Filters"
msgstr "Nedávné filtry"
msgid "Recent albums"
msgstr "Nedávná alba"
msgid "Recent artists"
msgstr "Nedávní interpreti"
msgid "Recent songs"
msgstr "Nedávné skladby"
msgid "Recent songs include skipped songs that haven't been played."
msgstr "Skladby včetně těch, které nemohly být přehrány."
msgid "Recently played"
msgstr "Nedávno přehrávané"
msgid "Recently played songs"
msgstr "Předchozí"
msgid "Record label"
msgstr "Nahrávací společnost"
msgid "Recording Dates"
msgstr "Data nahrávky"
msgid "Recording date"
msgstr "Datum nahrání skladby"
msgid "Recording type"
msgstr "Typ nahrávky"
msgid "Reference point :"
msgstr "Místo odkazu :"
msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"
msgid "Refresh list"
msgstr "Obnovit seznam"
msgid "Regular expression"
msgstr "Správný výraz"
msgid "Regular expression :"
msgstr "Správný výraz :"
msgid "Regular expression didn't match"
msgstr "Výraz neodpovídá"
msgid "Release date"
msgstr "Datum vydání"
msgid "Remember last Filter/Playlist between sessions"
msgstr "Zapamatovat si poslední filtr/playlist mezi sezeními"
msgid "Remember playing position between sessions"
msgstr "Zapamatovat si pozici přehrávání mezi sezeními"
msgid "Remember playing song between sessions"
msgstr "Zapamatovat si přehrávanou skladbu mezi sezeními"
msgid "Remember queue between sessions"
msgstr "Zapamatovat si frontu mezi sezeními"
msgid "Remixer"
msgstr "Remixer"
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
msgid "Remove a label from the current song"
msgstr "Odstranit štítek ze stávající skladby"
msgid "Remove all"
msgstr "Odstranit vše"
msgid "Remove all songs"
msgstr "Odstranit všechny skladby"
msgid "Remove filter"
msgstr "Odstranit filtr"
msgid "Remove from disk"
msgstr "Odstranit z disku"
msgid "Remove from library"
msgstr "Odstranit z knihovny"
msgid "Remove from list"
msgstr "Odstranit ze seznamu"
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Odstranit z playlistu"
msgid "Remove from queue"
msgstr "Odstranit z fronty"
msgid "Remove header, footer and left column from wikipedia pages"
msgstr "Odstranit záhlaví, zápatí a levý sloupek ze stránek Wikipedie"
msgid "Remove label"
msgstr "Odstranit štítek"
msgid "Remove list"
msgstr "Odstranit seznam"
msgid "Remove selected songs"
msgstr "Odstranit vybrané skladby"
msgid "Remove this field"
msgstr "Odstranit toto pole"
msgid "Remove this rule"
msgstr "Odstranit toto pravidlo"
msgid "Remove this tab"
msgstr "Odstranit tuto záložku"
msgid "Remove this tag"
msgstr "Odstranit tento popisek"
msgid "Remove this widget"
msgstr "Odstranit tuto pomůcku"
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
msgid "Rename File"
msgstr "Přejmenovat soubor"
msgid "Rename file"
msgstr "Přejmenovat soubor"
msgid "Rename files using this pattern :"
msgstr "Přejmenovat soubory dle šablony :"
msgid "Rename folder"
msgstr "Přejmenovat složku"
msgid "Rename this folder to :"
msgstr "Přejmenovat tuto složku na :"
msgid "Rename/move files based on these fields :"
msgstr "Přejmenovat/přesunout soubory v těchto polích :"
#, perl-brace-format
msgid ""
"Renaming {oldname}\n"
"to {newname}\n"
"failed : {error}"
msgstr ""
"Přejmenování {oldname}\n"
"na {newname}\n"
"selhalo : {error}"
msgid "Reorganize files and folders"
msgstr "Reorganizovat soubory a složky"
msgid "Repeat"
msgstr "Opakovat"
msgid "Replace"
msgstr "Přemístit"
msgid "Replace existing values"
msgstr "Nahradit stávající hodnoty"
msgid "Replace..."
msgstr "Přemístit..."
msgid "ReplayGain options"
msgstr "Možnosti ReplayGain"
msgid "Replaygain"
msgstr "Replaygain"
msgid "Replaygain analysis"
msgstr "Analýza ReplayGain"
msgid "Rescan"
msgstr "Zaktualizovat"
msgid "Rescan Collection"
msgstr "Zaktualizovat kolekci"
msgid "Reset filter"
msgstr "Vynulovat filtr"
msgid "Retrieves album-relevant information (review etc.) from allmusic.com."
msgstr "Načte relevantní informace o albu (recenze atd.) z allmusic.com."
msgid "Review"
msgstr "Recenze"
msgid "Rewind"
msgstr "Převinout"
msgid "Rhythmbox"
msgstr "Rhythmbox"
msgid "Rhythmbox 2nd queue column"
msgstr "Rhythmbox 2 se sloupcem fronty"
msgid "Right aligned"
msgstr "Zarovnat vpravo"
msgid "Right side"
msgstr "Vpravo"
msgid "Right-click to remove filters"
msgstr "Klik pravým tlačítkem myši odstraní filtry"
msgid "Right-click to toggle shuffle/random"
msgstr "Klikněte pravým tlačítkem myši a přepněte zamíchat/náhodné"
msgid "Rip"
msgstr "Rip"
msgid "Rip plugin"
msgstr "Zásuvný modul ripování"
msgid "Ripping software :"
msgstr "Ripovací software :"
msgid "Run a command when playing a song"
msgstr "Spustit příkaz během přehrávání skladby"
msgid "Run perl code"
msgstr "Spustit kód perl"
msgid "Run system command"
msgstr "Spustit systémový příkaz"
msgid "Running time"
msgstr "Běžící čas"
msgid "Same Title"
msgstr "Stejný titul"
msgid "Same album"
msgstr "Stejné album"
msgid "Same artist"
msgstr "Stejný interpret"
msgid "Same title"
msgstr "Stejný titul"
msgid "Same year"
msgstr "Stejný rok"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Vzorkovací frekvence"
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
msgid "Save Tags/Options"
msgstr "Uložit popisky/nastavení"
msgid "Save album info in:"
msgstr "Uložit informace o albu do:"
msgid "Save artist biography"
msgstr "Uložit biografii interpreta"
msgid "Save as..."
msgstr "Uložit jako..."
msgid "Save current filter as"
msgstr "Uložit stávající filtr jako"
msgid "Save current list as"
msgstr "Uložit stávající seznam jako"
msgid "Save lyrics"
msgstr "Uložit texty"
msgid "Save now"
msgstr "Uložit nyní"
msgid "Save picture as"
msgstr "Uložit obrázek jako"
msgid "Save review"
msgstr "Stejná recenze"
msgid ""
"Save selected fields for all tracks on the same album whenever album data is "
"loaded from allmusic or from file."
msgstr ""
"Uložit vybraná pole pro všechny skladby na stejném albu, pokud jsou "
"informace o desce stahovány ze souboru allmusic"
#, perl-format
msgid "Save tags/settings every %d minutes"
msgstr "Uložit popisky/nastavení každých %d minut"
msgid "Saved"
msgstr "Uloženo"
msgid "Saved Lists"
msgstr "Uložené seznamy"
msgid "Saved filters"
msgstr "Uložené filtry"
msgid "Saved lists"
msgstr "Uložené seznamy"
msgid "Scan Collection"
msgstr "Prohledat kolekci"
msgid "Scan as an album"
msgstr "Prohledat jako album"
msgid "Scan for new songs"
msgstr "Vyhledat nové skladby"
msgid "Scan per-file track gain"
msgstr "Vyhledat odchylky skladby"
msgid "Scan this file"
msgstr "Prohledat tento soubor"
msgid "Scan using tag-defined album"
msgstr "Prohledávání pomocí alba definovaného popiskem"
msgid "Scanning"
msgstr "Prohledávání"
msgid "Scroll with song"
msgstr "Posunovat se skladbou"
msgid "Scroll with the song"
msgstr "Posunovat se skladbou"
msgid "Scrollwheel to change, right-click to mute"
msgstr "Kolečko na myši pro změnu, pravé tlačítko pro umlčení"
msgid "Search"
msgstr "Vyhledat"
msgid "Search : "
msgstr "Vyhledat ."
msgid "Search Album"
msgstr "Vyhledat album"
msgid "Search Artist"
msgstr "Vyhledat interpreta"
msgid "Search Comment"
msgstr "Vyhledat komentář"
msgid "Search Genre"
msgstr "Vyhledat žánr"
msgid "Search Label"
msgstr "Vyhledat štítek"
msgid "Search Title"
msgstr "Vyhledat titul"
msgid "Search Title, Artist and Album"
msgstr "Vyhledat titul, interpreta a album"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label and Genre"
msgstr "Vyhledat titul, interpreta, album, komentář, štítek a žánr"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label, Genre and Filename"
msgstr ""
"Vyhledat titul, interpreta, album, komentář, štítek, žánr a název souboru"
msgid "Search album"
msgstr "Vyhledat album"
msgid "Search all fields"
msgstr "Prohledat všechna pole"
msgid "Search allmusic for Artist"
msgstr "Vyhledat interpreta na stránkách allmusic"
msgid "Search amazon.com for Artist"
msgstr "Vyhledat interpreta na stránkách amazon.com"
msgid "Search and display lyrics"
msgstr "Vyhledat a zobrazit texty"
msgid "Search box type"
msgstr "Typ vyhledávacího pole"
msgid "Search discogs for Artist"
msgstr "Vyhledat interpreta na stránkách discogs"
msgid "Search for Artist on youtube"
msgstr "Vyhledat interpreta na stránkách youtube"
msgid "Search for a picture on internet"
msgstr "Vyhledat obrázek na internetu"
msgid "Search for artist on:"
msgstr "Vyhledat interpreta na:"
msgid "Search for current album"
msgstr "Vyhledat stávající album"
msgid "Search for current artist"
msgstr "Vyhledat stávajícího interpreta"
msgid "Search for new songs on startup"
msgstr "Vyhledat nové skladby při spuštění"
msgid "Search google for Artist"
msgstr "Použít google pro vyhledání interpreta"
msgid "Search on the web"
msgstr "Vyhledat na internetu"
msgid "Search options"
msgstr "Možnosti hledání"
msgid "Search pitchfork for Artist"
msgstr "Vyhledat interpreta na stránkách pitchfork"
msgid "Search title"
msgstr "Vyhledat titul"
msgid "Search window layout :"
msgstr "Styl okna hledání :"
msgid "Search:"
msgstr "Vyhledat:"
msgid "Searching for a picture of : "
msgstr "Hledání obrázku :"
msgid "Seek"
msgstr "Hledat"
msgid "Select current song"
msgstr "Vybrat stávající skladbu"
msgid "Select fields"
msgstr "Vybrat pole"
msgid "Select files"
msgstr "Vybrat soubory"
msgid "Select matches"
msgstr "Zvolit shody"
msgid "Select search fields"
msgstr "Zvoli pole vyhledávání"
msgid "Selected : "
msgstr "Vybráno :"
msgid "Selected songs"
msgstr "Vybrané skladby"
msgid "Selected songs to update :"
msgstr "Vybrané skladby k aktualizaci :"
msgid "Selecting pictures"
msgstr "Výběr obrázků"
msgid "Seller"
msgstr "Prodejce"
msgid "Send Title/Artist/Album in standard input"
msgstr "Odeslat Titul/Interpret/Album na standardní vstup"
msgid "Set Current Song Rating"
msgstr "Hodnotit stávající skladbu"
msgid "Set Picture"
msgstr "Nastavit obrázek"
msgid "Set as primary filter"
msgstr "Nastavit jako primární filtr"
msgid "Set focus on a layout widget"
msgstr "Vybrat zaměření pomůcky rozložení"
msgid "Set grouping"
msgstr "Nastavit seskupování"
msgid "Set icon"
msgstr "Nastavit ikonu"
msgid "Set player window layout"
msgstr "Nastavit rozložení okna přehrávače"
msgid "Set subgroup"
msgstr "Nastavit podskupinu"
#, perl-brace-format
msgid "Set {year} as year for all tracks on this album."
msgstr "Uložit{year} jako rok pro všechny skladby na tomto albu."
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
msgid "Settings on this page will only take effect after a restart"
msgstr "Nastavení na této straně se projeví po restartu"
#, perl-format
msgid ""
"Shell command\n"
"(some variables such as %f (current song filename) or %F (list of selected "
"songs filenames) are available)"
msgstr ""
"Příkaz shellu\n"
"lze využít některé proměnné jako %f (název souboru skladby) nebo %F (seznam "
"vybraných názvů souborů)"
#. Shift key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
msgid "Show"
msgstr "Zobrazit"
msgid "Show Artist page on last.fm"
msgstr "Zobrazit stránky interpreta na last.fm"
msgid "Show Artist page on wikipedia"
msgstr "Zobrazit stránky interpreta na wikipedii"
msgid "Show album"
msgstr "Zobrazit album"
msgid "Show artist picture"
msgstr "Zobrazit obrázek umělce"
msgid "Show artist's biography"
msgstr "Zobrazit biografii interpreta"
msgid "Show artist's upcoming events"
msgstr "Zobrazit nadcházející plánované akce interpreta"
msgid "Show buttons"
msgstr "Zobrazit tlačítka"
msgid "Show genre"
msgstr "Zobrazit Žánr"
msgid "Show in sound menu"
msgstr "Zobrazit v menu zvuku"
msgid "Show info panel"
msgstr "Zobrazit info panel"
msgid "Show main window"
msgstr "Zobrazit hlavní okno"
msgid "Show playlist"
msgstr "Zobrazit seznam skladeb"
msgid "Show replaygain submenu"
msgstr "Zobrazit podnabídku replaygain"
msgid "Show similar artists"
msgstr "Zobrazit podobné umělce"
msgid "Show song details"
msgstr "Zobrazit podrobnosti o skladbě"
msgid "Show status bar"
msgstr "Zobrazit stavový řádek"
msgid "Show suggestions"
msgstr "Zobrazit návrhy"
msgid "Show tabs"
msgstr "Zobrazit panely"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti"
msgid "Show tray tip on song change"
msgstr "Zobrazit okno oznamovací oblasti při změně skladby"
msgid "Show/Hide"
msgstr "Zobrazit/skrýt"
msgid "Show/Hide Browser"
msgstr "Zobrazit/skrýt Prohlížeč"
msgid "Show/Hide Cover"
msgstr "Zobrazit/skrýt Přebal"
msgid "Show/Hide layout widget(s)"
msgstr "Zobrazit/skrýt pomůcku(y) rozložení"
msgid "Show/Hide lyrics line"
msgstr "Zobrazit/skrýt řádku textů"
msgid "Show/hide URI entry"
msgstr "Zobrazit/skrýt URI vstup"
msgid "Show/hide status bar"
msgstr "Zobrazit/skrýt stavový řádek"
msgid "Shuffle"
msgstr "Zamíchat"
msgid "Shuffle queue"
msgstr "Zamíchat frontu"
msgid "Shuffled albums"
msgstr "Zamíchaná alba"
msgid "Shuffled albums, shuffled tracks"
msgstr "Zamíchaná alba, zamíchané stopy"
msgid "Shutdown command :"
msgstr "Příkaz pro vypnutí :"
msgid "Sidebar"
msgstr "Postranní lišta"
msgid "Similar"
msgstr "Podobní"
msgid "Similar Artists"
msgstr "Podobní umělci"
msgid "Simple List View"
msgstr "Zobrazit jednoduchý seznam"
msgid "Simple title"
msgstr "Jednoduchý název"
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
msgid "Skip count"
msgstr "Přeskočit počet"
msgid "Skip history"
msgstr "Přeskočit historii"
msgid "Skip to next song if an error occurs"
msgstr "Při chybě přeskočit na další skladbu"
msgid "Small"
msgstr "Malý"
msgid "Small album picture"
msgstr "Malý obrázek alba"
msgid "Small player"
msgstr "Malý přehrávač"
msgid "Smaller browser"
msgstr "Menší prohlížeč"
msgid "Song"
msgstr "Skladba"
msgid "Song Properties"
msgstr "Vlastnosti skladby"
msgid "Song informations"
msgstr "Informace o skladbě"
msgid "Song rating"
msgstr "Hodnocení skladby"
msgid "SongTree groupings edition"
msgstr "Edice seskupení stromu skladeb"
msgid "Songs Properties"
msgstr "Vlastnosti skladeb"
msgid "Songtree View"
msgstr "Zobrazit jako strom skladeb"
msgid "Sort"
msgstr "Třídit"
msgid "Sort mode edition"
msgstr "Edice režimu třídění"
msgid "Sort order"
msgstr "Třídit pořadí"
msgid "Split artist names on :"
msgstr "Rozdělit jména interpreta na :"
msgid "Standard fields"
msgstr "Standardní pole"
msgid "Start ReplayGain analysis"
msgstr "Začít analýzu ReplayGain"
msgid "Start in tray"
msgstr "Spustit v oznamovací oblasti"
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"
msgid "Statusbar"
msgstr "Stavový řádek"
msgid "Stop"
msgstr "Zastavit"
msgid "Stop checking"
msgstr "Zastavit kontrolu"
msgid "Stop fetching albuminfo"
msgstr "Zastavit načítání informací o albu"
msgid "Stop scanning"
msgstr "Zastavit prohledávání"
msgid "Stop selecting pictures"
msgstr "Zastavit výběr obrázků"
msgid "Stop when queue empty"
msgstr "Zastavit po vyprázdnění fronty"
msgid "Stop, Play and Next buttons"
msgstr "Tlačítka zastavit, přehrát a další"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Time"
msgstr "Tlačítka Zastavit, Přehrát, Další a Čas"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Title/Artist"
msgstr "Tlačítka Zastavit, Přehrát, Další a Titul/Interpret"
msgid "Strip wikipedia pages"
msgstr "Pruh stránek Wikipedie"
msgid "Styles"
msgstr "Styly"
msgid "Submit Now-Playing OK"
msgstr "Postoupení NowPlaying OK"
msgid "Submit OK"
msgstr "Postoupení OK"
msgid "Submit failed : "
msgstr "Selhání postoupení :"
msgid "Submit played songs to last.fm"
msgstr "Postoupit přehrávané skladby na last.fm"
msgid "Subtitle"
msgstr "Podtitul"
msgid "Summary :"
msgstr "Nadpis zprávy :"
msgid "Sunday"
msgstr "Neděle"
msgid "Switch to fullscreen mode"
msgstr "Přepnout do režimu celé obrazovky"
msgid "System clock is not close enough to the current time"
msgstr "Systémový čas se liší od stávajícího"
msgid "System command :"
msgstr "Systémový příkaz :"
msgid "Tag"
msgstr "Popisek"
msgid "Tags"
msgstr "Popisky"
msgid "Terms of use"
msgstr "Podmínky používání"
msgid "Text"
msgstr "Text"
msgid ""
"The artists similar to the 'seed'-artist will be used to populate the queue, "
"but you can decide to exclude the 'seed'-artist him/herself."
msgstr ""
"Interpreti podobní 'seed'-umělci naplní frontu, ale můžete se rozhodnout "
"vyloučit 'seed'-umělce sám/sama."
msgid "The layout for this desktop widget is missing."
msgstr "Zobrazení pro tento widget chybí"
msgid "Themes"
msgstr "Témata vzhledu"
msgid "These fields can be used :"
msgstr "Tato pole mohou být použita :"
#, perl-brace-format
msgid "This command is required to play files of type {type} : {cmd}"
msgstr "K přehrání souborů typu {type} je požadován příkaz : {cmd}"
#, perl-format
msgid "This label is set for %d song."
msgid_plural "This label is set for %d songs."
msgstr[0] "Tento štítek je nastaven pro %d skladbu."
msgstr[1] "Tento štítek je nastaven pro %d skladby."
msgstr[2] "Tento štítek je nastaven pro %d skladeb."
msgid "This plugin requires :"
msgstr "Tento zásuvný modul vyžaduje :"
msgid ""
"This plugin retrieves artist-relevant information (biography, upcoming "
"events, similar artists) from last.fm."
msgstr ""
"Tento zásuvný modul vyhledává relevantní informace o umělci (životopis, "
"plánované akce, podobní umělci) z last.fm"
#, perl-format
msgid "Threshold to count a song as played : %d %"
msgstr "Limit počítání skladby jako přehrané : %d %"
msgid "Thursday"
msgstr "Čtvrtek"
msgid "Time :"
msgstr "Čas :"
#, perl-format
msgid "Timeout : %d seconds"
msgstr "Timeout : %d sekund"
msgid "Timespan of the fade-out in seconds"
msgstr "Časová rozteč slábnutí ve vteřinách"
msgid "Title"
msgstr "Název"
msgid "Title & icon"
msgstr "Název a ikona"
msgid "Title & progress"
msgstr "Název a stav"
msgid "Title - Artist - Album"
msgstr "Název - Interpret - Album"
msgid "Title or filename"
msgstr "Titul nebo název souboru"
#, perl-format
msgid "Title: %t"
msgstr "Název: %t"
#, perl-format
msgid "Title: %t (Track No. %n)"
msgstr "Titul: %t (Skladba č. %n)"
msgid "Titlebar"
msgstr "Záhlaví"
msgid "Titlebar overlay plugin"
msgstr "Zásuvný modul překrytí záhlaví"
msgid "Toggle Album Lock"
msgstr "Přepnout zámek alba"
msgid "Toggle Artist Lock"
msgstr "Přepnout zámek interpreta"
msgid "Toggle Song Lock"
msgstr "Přepnout zámek skladby"
msgid "Toggle a label of the current song"
msgstr "Přepnout štítek stávající skladby"
msgid "Toggle between Random/Shuffle and Ordered"
msgstr "Přepnout mezi Náhodně/Zamíchat a Pořadí"
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Celá obrazovka"
msgid "Toggle the fullscreen layout"
msgstr "Přepnout celoobrazovkové rozložení"
msgid "Toolbar"
msgstr "Lišta nástrojů"
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"
msgid "Total playcount:"
msgstr "Celkový počet přehrání:"
msgid "Track"
msgstr "Stopa"
msgid "Track Properties"
msgstr "Vlastnosti skladby"
msgid "Track gain"
msgstr "Zisk stopy"
msgid "Track peak"
msgstr "Nejvyšší úroveň stopy"
msgid "Tray tip window layout :"
msgstr "Styl vyskakovacího okna oznamovací oblasti :"
msgid "Tuesday"
msgstr "Úterý"
msgid "Turn Off"
msgstr "Vypnout"
msgid "Turn off computer when queue empty"
msgstr "Vypnout počítač po vyprázdnění fronty"
msgid "URL"
msgstr "URL"
msgid "Unique file identifier"
msgstr "Unikátní identifikátor souboru"
msgid "Unknown album"
msgstr "Neznámé album"
#, perl-brace-format
msgid "Unknown field ({field})"
msgstr "Neznámé pole ({field})"
msgid "Unknown filter :"
msgstr "Neznámý filtr"
#, perl-format
msgid "Unknown layout '%s'"
msgstr "Neznámé uspořádání '%s'"
msgid "Unlock Album"
msgstr "Odemknout album"
msgid "Unlock Artist"
msgstr "Odemknout interpreta"
msgid "Unnamed custom command"
msgstr "Nepojmenovaný uživatelský příkaz"
msgid "Unnamed filter"
msgstr "Nepojmenovaný filtr"
msgid "Untitled"
msgstr "Neoznačeno"
msgid "Update tags"
msgstr "Aktualizace popisků"
msgid "Update tags..."
msgstr "Aktualizace popisků..."
msgid "Upper left"
msgstr "Nahoře vlevo"
msgid "Upper right"
msgstr "Nahoře vpravo"
msgid "Use Equalizer"
msgstr "Použít ekvalizér"
msgid ""
"Use ID3v2.4 instead of ID3v2.3 when creating an ID3v2 tag, ID3v2.3 are "
"probably better supported by other softwares"
msgstr ""
"Při vytváření ID3v2 popisku použít ID3v2.4 místo ID3v2.3 , ID3v2.3 je "
"pravděpodobně lépe podporováno dalším softwarem"
msgid "Use MozEmbed"
msgstr "Použít MozEmbed"
msgid "Use ReplayGain"
msgstr "Použít ReplayGain"
msgid "Use WebKit"
msgstr "Použít WebKit"
msgid "Use a master filter"
msgstr "Použít hlavní filtr"
msgid "Use album normalization instead of track normalization"
msgstr "Použít normalizaci alba místo normalizace stopy"
msgid "Use default regular expression"
msgstr "Použít výchozí obvyklý výraz"
msgid "Use gstreamer"
msgstr "Použít gstreamer"
msgid "Use latin1 encoding if possible in id3v2 tags"
msgstr "U ID3v2 popisků použít kódování latin1 pokud je dostupné "
#, perl-format
msgid ""
"Use tags from last.fm's XML event pages with a leading % (e.g. %headliner), "
"furthermore linebreaks '<br>' and any text you'd like to have in between. E."
"g. '%title taking place at %startDate<br>in %city, %country<br><br>'"
msgstr ""
"Použít popisky ze stránek akcí XML last.fm s předchozím % (např. "
"%headliner), dále zalomení řádků '<br>' a libovolný text mezi. Např. '%title "
"vystupující dne %startDate<br>v %city, %country<br><br>'"
msgid "Use the playing filter"
msgstr "Použít přehrávaný filtr"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture as cover for album '{album}'"
msgstr "Použít tento obrázek jako přebal pro album '{album}'"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture for artist '{artist}'"
msgstr "Použít tento obrázek pro interpreta '{artist}'"
#, perl-brace-format
msgid "Use {command} to play {ext} files"
msgstr "Pro přehrání souborů {ext} použít {command}"
msgid "Used for clipping prevention"
msgstr "Použito k prevenci ořezu"
msgid "Used for the Artists field"
msgstr "Použít pro pole interpret"
msgid "Used to associate the saved value with a user or a function"
msgstr "Použito k přiřazení uložené hodnoty k uživateli nebo funkci"
msgid "User authentification error"
msgstr "Chyba ověření uživatele"
msgid "Value not written in file tag"
msgstr "Hodnota nezapsána v popisku souboru"
msgid "Value written in file tag"
msgstr "Hodnota zapsána v popisku souboru"
msgid "Various artists"
msgstr "Různí interpreti"
msgid "Version"
msgstr "Verze"
msgid "View"
msgstr "Zobrazení"
msgid "View Binary"
msgstr "Zobrazit binární"
msgid "View binary data ..."
msgstr "Zobrazit binární data ..."
msgid "Volume : "
msgstr "Hlasitost : "
msgid "Volume step :"
msgstr "Krok nastavení hlasitosti :"
msgid "Wait for more when queue empty"
msgstr "Vyčkejte než se fronta vyprázdní"
msgid ""
"Warning : these are advanced options, don't change them unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Pozor : toto jsou pokročilé volby, neměňte je, pokud si nejste jisti tím, co "
"děláte."
msgid "Warning : using a folder with invalid encoding, you should rename it."
msgstr "Upozornění : složka má chybné kódování, měli byste ji přejmenovat."
msgid "Warning: all existing data for this field will be lost"
msgstr "Pozor: všechna existující data pro toto pole budou ztracena"
msgid "Warning: an identifier is needed"
msgstr "Pozor: je vyžadován identifikátor"
msgid "Warning: converting existing data to this format may be lossy"
msgstr "Pozor: převod dat do tohoto formátu může být ztrátový"
msgid "Web context"
msgstr "Webový kontext"
msgid "Web context plugin"
msgstr "zásuvný modul webowého kontextu"
msgid "Wednesday"
msgstr "Středa"
msgid "Weighted Random"
msgstr "Náhodný význam"
msgid "When added"
msgstr "Při přidání"
msgid ""
"When changing songs, the previous song is added to the recent list even if "
"not played at all."
msgstr ""
"Při změně skladeb bude předchozí přidána do stávajícího seznamu ačkoliv "
"nebyla přehrána."
msgid "When current song"
msgstr "Při aktuální skladbě"
msgid "Whole library"
msgstr "Celá knihovna"
msgid "Widget name"
msgstr "Název pomůcky"
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedie"
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Místní Wikipedie"
msgid ""
"Will not write the tags except with the advanced tag editing dialog. The "
"changes will be kept in the library instead.\n"
"Warning, the changes for a song will be lost if the tag is re-read."
msgstr ""
"Nezapíše popisky kromě rozšířené editace popisků. Místo toho budou změny "
"uloženy v knihovně.\n"
"Pozor, změny budou ztraceny při opakovaném načtení popisku."
msgid "Will use default if not found"
msgstr "Použije se defaultní, pokud nebude nalezen"
#. Windows key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Win"
msgstr "Win"
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
msgid "Words that begin with"
msgstr "Slova začínající na"
msgid "Write filenames to ..."
msgstr "Zapsat názvy souborů do ..."
msgid ""
"Write value of selected fields in the tags. Useful for fields that were "
"previously not written to tags, to make sure the current value is written."
msgstr ""
"Zapsat vybraná pole do tagu. Užitečné pro pole, která nebyla předtím do tagů "
"zanesena."
msgid "Writing tags"
msgstr "Zápis popisků"
msgid "Year"
msgstr "Rok"
msgid "Year - Album"
msgstr "Rok - Album"
msgid "Year - Artist"
msgstr "Rok - Umělec"
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
msgid ""
"You can force a check for these files by holding shift when selecting \"Re-"
"read tags\""
msgstr ""
"Můžete vynutit kontrolu těchto souborů držením shiftu když vybererte "
"\"Znovu přečíst tagy\""
msgid ""
"You can use some markup, eg :\n"
"<b>bold</b> <i>italic</i> <u>underline</u>\n"
"Note that the markup may be ignored by the notification daemon"
msgstr ""
"Možno použít označení, např. :\n"
"<b>tučně</b> <i>kurzíva</i> <u>podtržené</u>\n"
"Označení může být ignorováno notifikačním démonem"
msgid "You must specify a base folder"
msgstr "Je nutné nastavit hlavní složku"
msgid "_Insert column"
msgstr "_Vložit sloupec"
msgid "_Remove this column"
msgstr "_Odstranit tento sloupec"
msgid "_Retry"
msgstr "_Zkusit znovu"
msgid "_Sort by"
msgstr "_Třídit dle"
msgid "a bright coloured fish"
msgstr "a bright coloured fish"
msgid "abort copy"
msgstr "Zrušit kopírování"
msgid "abort move"
msgstr "Zrušit přesouvání"
msgid "add"
msgstr "Přidat"
msgid "advanced options"
msgstr "pokročilé volby"
msgid "after"
msgstr "po"
#, perl-format
msgid "after %s"
msgstr "po %s"
msgid "album information now for"
msgstr "Informace o albu nyní pro"
#. comma-separated list of field aliases for album, these are in addition to english aliases
msgctxt "Field_aliases"
msgid "album,on"
msgstr "album,na"
msgid "albums missing reviews"
msgstr "alba s chybějícími recenzemi"
msgid "alphabetical"
msgstr "abecedně"
msgid "amixer control :"
msgstr "ovládání amixeru :"
msgid "another example"
msgstr "další příklad"
msgid "applied on reload"
msgstr "vyžaduje restart"
msgid "apply filter"
msgstr "použít filtr"
#, perl-brace-format
msgid "argument {n} :"
msgstr "argument {n} :"
msgid "artist"
msgstr "interpret"
#. comma-separated list of field aliases for artist, these are in addition to english aliases
msgctxt "Field_aliases"
msgid "artist,by"
msgstr "umělec, od"
msgid "auto detect"
msgstr "automatická detekce"
msgid "autofill"
msgstr "automaticky vyplnit"
msgid "automatic size"
msgstr "automatická velikost"
msgid "back cover"
msgstr "zadní přebal"
msgid "band"
msgstr "skupina"
msgid "band/artist logotype"
msgstr "logotyp skupiny/interpreta"
msgid "before"
msgstr "před"
#, perl-format
msgid "before %s"
msgstr "před %s"
msgid "between"
msgstr "mezi"
#, perl-format
msgid "between %s ago and %s ago"
msgstr "mezi %s zpět a %s zpět"
#, perl-format
msgid "between %s and %s"
msgstr "mezi %s a %s"
msgid "between (absolute dates)"
msgstr "mezi (absolutní data)"
msgid "between (relative dates)"
msgstr "mezi (relativní data)"
msgid "big size"
msgstr "velká velikost"
msgid "bonus tracks"
msgstr "bonusové stopy"
msgid "boolean"
msgstr "boolean"
msgid "bootleg"
msgstr "ilegální"
msgid "broken"
msgstr "poškozeno"
msgid "by"
msgstr "dle"
msgid "by added"
msgstr "dle přidání"
msgid "by lastplay"
msgstr "dle posledního přehrání"
msgid "by lastplay & bootleg"
msgstr "dle posledního přehrání & bootlegu"
msgid "by lastplay & play count"
msgstr "dle posledního přehrání & počtu přehrání"
msgid "by play count"
msgstr "dle počtu přehrání"
msgid "by rating"
msgstr "dle hodnocení"
#, perl-brace-format
msgid "by {artist} from {album}"
msgstr "od {artist} z {album}"
#, perl-brace-format
msgid "by {author}"
msgstr "od {author}"
msgid "bytes"
msgstr "bytů"
msgid "check length now"
msgstr "Zkontrolovat délku nyní"
msgid "check now"
msgstr "kontrolovat nyní"
msgid "cloud mode"
msgstr "režim mraky"
msgid "command :"
msgstr "příkaz :"
msgid "common number"
msgstr "obecný počet"
msgid "common string"
msgstr "obecný řetězec"
msgid "composer"
msgstr "skladatel"
msgid "conductor"
msgstr "dirigent"
msgid "connection failed"
msgstr "selhání spojení"
msgid "connection failed."
msgstr "selhání spojení."
msgid "contains"
msgstr "obsahuje"
#, perl-format
msgid "contains %s"
msgstr "obsahuje %s"
#, perl-format
msgid "contains %s (case sensitive)"
msgstr "zahrnuje %s (malá a velká písmena)"
msgid "counter"
msgstr "počítadlo"
msgid "custom"
msgstr "uživatelský"
msgid "day"
msgstr "den"
msgid "days"
msgstr "dnů"
msgid "default"
msgstr "výchozí"
msgid "default filename"
msgstr "výchozí název souboru"
msgid "default folder"
msgstr "výchozí složka"
msgid "delete selected filter"
msgstr "smazat vybraný filtr"
msgid "delete selected grouping"
msgstr "smazat vybrané seskupení"
msgid "delete selected random mode"
msgstr "smazat vybraný náhodný režim"
msgid "delete selected sort mode"
msgstr "smazat vybraný režim třídění"
msgid "different folders"
msgstr "rozdílné složky"
#, perl-brace-format
msgid "disc {disc}"
msgstr "disk {disc}"
#, perl-format
msgid "doesn't contain %s"
msgstr "neobsahuje %s"
#, perl-format
msgid "doesn't contain %s (case sensitive)"
msgstr "nezahrnuje %s (malá a velká písmena)"
msgid "doesn't have a picture"
msgstr "nemá obrázek"
#, perl-format
msgid "doesn't include %s"
msgstr "neobsahuje %s"
#, perl-format
msgid "doesn't include artist %s"
msgstr "neobsahuje umělce %s"
#, perl-format
msgid "doesn't match regexp %s"
msgstr "Neodpovídá regulárnímu výrazu %s"
#, perl-format
msgid "doesn't match regexp %s (case sensitive)"
msgstr "Neodpovídá regulárnímu výrazu %s (malá a velká písmena)"
msgid "during performance"
msgstr "během produkce"
msgid "during recording"
msgstr "během nahrávání"
msgid "email"
msgstr "email"
msgid "empty"
msgstr "prázdné"
msgid "enable gapless (experimental)"
msgstr "umožnit přehrávání bez mezer (pokusně)"
msgid "entire collection"
msgstr "celá kolekce"
msgid "error"
msgstr "chyba"
msgid "ex :"
msgstr "ex :"