Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3302 lines (2277 sloc) 65.1 KB
#
# Translators:
# Moo, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gmusicbrowser\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: squentin@free.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-17 18:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-19 11:05+0000\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/squentin/gmusicbrowser/"
"language/lt/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: lt\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
msgid " Context pane layout "
msgstr "Konteksto polangio išdėstymas"
msgid " Fields "
msgstr "Laukai"
#, perl-brace-format
msgid " of {length}"
msgstr " iš {length}"
#, perl-format
msgid "%S by %a"
msgstr "%a atliekama daina %S"
#, perl-format
msgid "%d Album"
msgid_plural "%d Albums"
msgstr[0] "%d Albumas"
msgstr[1] "%d Albumai"
msgstr[2] "%d Albumų"
#, perl-format
msgid "%d Artist"
msgid_plural "%d Artists"
msgstr[0] "%d Atlikėjas"
msgstr[1] "%d Atlikėjai"
msgstr[2] "%d Atlikėjų"
#, perl-format
msgid "%d album"
msgid_plural "%d albums"
msgstr[0] "%d albumas"
msgstr[1] "%d albumai"
msgstr[2] "%d albumų"
#, perl-format
msgid "%d artist"
msgid_plural "%d artists"
msgstr[0] "%d atlikėjas"
msgstr[1] "%d atlikėjai"
msgstr[2] "%d atlikėjų"
#, perl-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d failas"
msgstr[1] "%d failai"
msgstr[2] "%d failų"
#, perl-format, perl-brace-format
msgid "%d file in {folder}"
msgid_plural "%d files in {folder}"
msgstr[0] "%d failas aplanke {folder}"
msgstr[1] "%d failai aplanke {folder}"
msgstr[2] "%d failų aplanke {folder}"
#, perl-format
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d aplankas"
msgstr[1] "%d aplankai"
msgstr[2] "%d aplankų"
#, perl-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekundė"
msgstr[1] "%d sekundės"
msgstr[2] "%d sekundžių"
#, perl-format
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d daina"
msgstr[1] "%d dainos"
msgstr[2] "%d dainų"
#, perl-format
msgid "%d song added"
msgid_plural "%d songs added"
msgstr[0] "pridėta %d daina"
msgstr[1] "pridėtos %d dainos"
msgstr[2] "pridėta %d dainų"
#, perl-format
msgid "%d song in queue"
msgid_plural "%d songs in queue"
msgstr[0] "%d daina laukia eilėje"
msgstr[1] "%d dainos laukia eilėje"
msgstr[2] "%d dainų laukia eilėje"
#, perl-format
msgid "%d song in the library"
msgid_plural "%d songs in the library"
msgstr[0] "Bibliotekoje yra %d daina"
msgstr[1] "Bibliotekoje yra %d dainos"
msgstr[2] "Bibliotekoje yra %d dainų"
#, perl-format
msgid "%d song selected"
msgid_plural "%d songs selected"
msgstr[0] "Pasirinkta %d daina"
msgstr[1] "Pasirinktos %d dainos"
msgstr[2] "Pasirinkta %d dainų"
#, perl-brace-format
msgid "'{file}' exists. Overwrite ?"
msgstr "'{file}' jau yra. Pakeisti ?"
msgid "(The middle-click action doesn't work correctly in some desktops)"
msgstr ""
"(Vidurinio mygtuko nuspaudimas kai kuriuose darbalaukiuose veikia ne visai "
"teisingai)"
msgid "(case insensitive)"
msgstr "(neskiriant raidžių dydžio)"
msgid "(see http://www.last.fm)"
msgstr "(žiūrėkite http://www.last.fm)"
msgid "0 chance"
msgstr "0 tikimybių"
msgid "0 means 'show all'"
msgstr "0 reiškia \"rodyti visus\""
#, perl-brace-format
msgid "1 chance in {probability}"
msgstr "1 tikimybė iš {probability}"
msgid "3 Filter panes"
msgstr "3 Filtro polangiai"
msgid "32x32 PNG file icon"
msgstr "32x32 PNG failo piktograma"
msgid "50 Last Added"
msgstr "50 Paskiausiai Pridėtų"
msgid "50 Last Played"
msgstr "50 Paskiausiai Grotų"
msgid "50 Most Played"
msgstr "50 Daugiausiai Grotų"
msgid "<Unknown>"
msgstr "<Nežinoma>"
#, perl-format
msgid "<i>by</i> %a\\n<i>from</i> %l"
msgstr "<i>atlieka</i> %a\\n<i>albume</i> %l"
msgid "Abort"
msgstr "Nutraukti"
msgid "Abort ReplayGain analysis"
msgstr "Nutraukti ReplayGain analizę"
msgid "About"
msgstr "Apie"
#, perl-brace-format
msgid ""
"About to delete {files}\n"
"Are you sure ?"
msgstr ""
"Ruošiamasi ištrinti {files}\n"
"Jūs įsitikinę ?"
msgid "About to turn off the computer in :"
msgstr "Ruošiamasi išjungti kompiuterį po :"
msgid "Action"
msgstr "Veiksmas"
msgid "Actions are not supported by current notification daemon"
msgstr "Veiksmai nėra palaikomi esamos pranešimų tarnybos"
msgid "Add"
msgstr "Pridėti"
msgid "Add Files ..."
msgstr "Pridėti Failus ..."
msgid "Add Music"
msgstr "Pridėti Muziką"
msgid "Add a filter"
msgstr "Pridėti filtrą"
msgid "Add a fullscreen button"
msgstr "Pridėti viso ekrano mygtuką"
msgid "Add a fullscreen button to layouts that can accept extra buttons"
msgstr ""
"Pridėti viso ekrano mygtuką prie išdėstymų, kurie palaiko papildomus mygtukus"
msgid "Add a label to the current song"
msgstr "Pridėti esamai dainai etiketę"
msgid "Add a list of files/folders to the playlist"
msgstr "Pridėti į grojaraštį failų/aplankų sąrašą"
msgid "Add a radio"
msgstr "Pridėti radiją"
msgid "Add files or folders"
msgstr "Pridėti failus ar aplankus"
msgid "Add files/folders to library"
msgstr "Pridėti failus/aplankus į biblioteką"
msgid "Add folder"
msgstr "Pridėti aplanką"
msgid "Add folder ..."
msgstr "Pridėti aplanką ..."
msgid "Add new label"
msgstr "Pridėti naują etiketę"
msgid "Add new radio"
msgstr "Pridėti naują radiją"
msgid "Add rule : "
msgstr "Pridėti taisyklę :"
msgid "Add shorcut key"
msgstr "Pridėti spartųjį klavišą"
msgid "Add tab"
msgstr "Pridėti kortelę"
msgid "Add to existing values"
msgstr "Pridėti prie esamų reikšmių"
msgid "Add to list"
msgstr "Pridėti prie sąrašo"
msgid "Add to queue"
msgstr "Pridėti į eilę"
msgid "Added"
msgstr "Pridėta"
msgid "Added Today"
msgstr "Šiandien Pridėtos"
msgid "Adding a radio"
msgstr "Pridedamas radijas"
msgid ""
"Adds a menu entry to artist/album context menu, allowing to search the "
"picture/cover in google and save it."
msgstr ""
"Prideda į atlikėjo/albumo kontekstinį meniu įrašą, leidžiantį per google "
"sistemą ieškoti paveikslus/viršelius ir juos išsaugoti."
msgid "Adds labels to the current song"
msgstr "Prideda esamai dainai etiketes"
msgid "Adds menu entries to song contextual menu"
msgstr "Prideda meniu įrašus į dainos kontekstinį meniu"
msgid "Advanced"
msgstr "Išplėstiniai"
msgid "Advanced Search ..."
msgstr "Išplėstinė Paieška ..."
msgid "Advanced Tag Editing"
msgstr "Išplėstinis Žymių Redagavimas"
msgid "Album"
msgstr "Albumas"
msgid "Album and artist"
msgstr "Albumas ir atlikėjas"
msgid "Album and artist on the left side"
msgstr "Albumas ir atlikėjas kairėje pusėje"
msgid "Album artist"
msgstr "Albumo atlikėjas"
msgid "Album artist or artist"
msgstr "Albumo atlikėjas ar atlikėjas"
msgid "Album cover"
msgstr "Albumo viršelis"
msgid "Album gain"
msgstr "Albumo stiprinimas"
msgid "Album mode"
msgstr "Albumo veiksena"
msgid "Album peak"
msgstr "Albumo maksimumas"
msgid "Album picture"
msgstr "Albumo paveikslas"
msgid "Album picture & info"
msgstr "Albumo paveikslas ir informacija"
msgid "Album pictures"
msgstr "Albumo paveikslai"
#, perl-format
msgid "Album: %l"
msgstr "Albumas: %l"
#, perl-format
msgid "Album: %l (%Y)"
msgstr "Albumas: %l (%Y)"
msgid "Albuminfo"
msgstr "Albumo informacija"
msgid "Albuminfo plugin"
msgstr "Albumo informacijos papildinys"
msgid "Albums"
msgstr "Albumai"
msgid "All"
msgstr "Visi"
msgid "All Songs"
msgstr "Visos Dainos"
msgid "All albums"
msgstr "Visi albumai"
msgid "All artists"
msgstr "Visi atlikėjai"
msgid "All files"
msgstr "Visi failai"
msgid "All genres"
msgstr "Visi žanrai"
msgid "All labels"
msgstr "Visos etiketės"
msgid "All songs"
msgstr "Visos dainos"
msgid "All styles"
msgstr "Visi stiliai"
msgid ""
"Allmusic uses both Genres and Styles to describe albums. If you use only "
"Genres, you may want to include Styles in allmusic's list of Genres."
msgstr ""
"Allmusic albumų aprašymui naudoja ir Žanrus, ir Stilius. Jeigu jūs naudojate "
"tik Žanrus, galbūt, norėsite įtraukti Stilius į allmusic Žanrų sąrašą."
msgid "Allow for scheduling fade-out and stop"
msgstr "Leidžia laipsniško nutildymo ir stabdymo planavimą"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v1.0 standard"
msgstr "Įgalina gmusicbrowser valdymą per DBus, naudojant MPRIS v1.0 standartą"
msgid "Allows controlling gmusicbrowser via DBus using the MPRIS v2.0 standard"
msgstr "Įgalina gmusicbrowser valdymą per DBus, naudojant MPRIS v2.0 standartą"
#. Alt key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
msgid "App Indicator plugin"
msgstr "Programos Indikatoriaus papildinys"
msgid "App indicator"
msgstr "Programos indikatorius"
#, perl-brace-format
msgid "Are you sure you want to delete the '{label}' label ?"
msgstr "Ar tikrai norite ištrinti etiketę '{label}'?"
msgid "Arguments"
msgstr "Argumentai"
msgid "Artist"
msgstr "Atlikėjas"
msgid "Artist & album"
msgstr "Atlikėjas ir albumas"
msgid "Artist (Year - Album)"
msgstr "Atlikėjas (Metai - Albumas)"
msgid "Artist Biography"
msgstr "Atlikėjo Biografija"
msgid "Artist URL"
msgstr "Atlikėjo URL"
msgid "Artist picture"
msgstr "Atlikėjo paveikslas"
#, perl-format
msgid "Artist picture size : %d"
msgstr "Atlikėjo paveikslo dydis : %d"
msgid "Artist,Album,Disc,Track"
msgstr "Atlikėjas,Albumas,Diskas,Takelis"
msgid "Artist,Date,Album,Disc,Track"
msgstr "Atlikėjas,Data,Albumas,Diskas,Takelis"
#, perl-format
msgid "Artist: %a"
msgstr "Atlikėjas: %a"
msgid "Artistinfo"
msgstr "Atlikėjo informacija"
msgid "Artistinfo plugin"
msgstr "Atlikėjo informacijos papildinys"
msgid "Artists"
msgstr "Atlikėjai"
msgid "Ask confirmation only if file already exists"
msgstr "Klausti patvirtinimo tik tuo atveju, jei failas jau yra"
msgid "Audio"
msgstr "Garso įrašai"
msgid "Audio properties"
msgstr "Garso įrašo savybės"
msgid "Author"
msgstr "Autorius"
msgid "Auto"
msgstr "Automatiškai"
msgid "Auto fill only blank fields"
msgstr "Automatiškai užpildyti tik tuščius laukus"
msgid "Auto fill up to"
msgstr "Automatiškai užpildyti iki"
msgid "Auto filter"
msgstr "Automatiškai filtruoti"
msgid "Auto-fill queue"
msgstr "Automatiškai užpildyti eilę"
msgid "Auto-fill queue with similar artists (from last.fm)"
msgstr "Automatiškai užpildyti eilę panašiais atlikėjais (iš last.fm)"
msgid "Auto-save positive finds"
msgstr "Automatiškai išsaugoti teigiamus radinius"
msgid "Auto-scroll"
msgstr "Automatiškai slinkti"
msgid "Automatically remove current song if not found"
msgstr "Automatiškai šalinti esamą dainą, jei jos nerandama"
msgid "Autosave plugin"
msgstr "Automatinio išsaugojimo papildinys"
msgid "Available"
msgstr "Prieinama"
msgid "Base Folder :"
msgstr "Bazinis Aplankas:"
msgid "Basic fields"
msgstr "Pagrindiniai laukai"
msgid "Below"
msgstr "Žemiau"
msgid "Biography"
msgstr "Biografija"
msgid "Bitrate"
msgstr "Pralaidumas"
msgid "Body :"
msgstr "Pagrindinė dalis :"
msgid "Body text is not supported by current notification daemon"
msgstr "Esama pranešimų tarnyba nepalaiko pagrindinės dalies teksto"
msgid "Browser"
msgstr "Naršyklė"
msgid "Browser views"
msgstr "Naršyklės rodiniai"
msgid "Browser window layout :"
msgstr "Naršyklės lango išdėstymas :"
msgid "Browser with SongTree"
msgstr "Naršyklė su Dainų Medžiu"
msgid "Buttons"
msgstr "Mygtukai"
msgid "Buttons, Song & Cover"
msgstr "Mygtukai, Daina ir Viršelis"
msgid "Can be searched with :"
msgstr "Gali būti ieškoma, naudojant :"
msgid "Can be used as a variable with :"
msgstr "Gali būti naudojama kaip kintamasis, naudojant :"
#, perl-brace-format
msgid "Can't create folder: {path}"
msgstr "Nepavyksta sukurti aplanko: {path}"
msgid "Can't play this file."
msgstr "Negaliu groti šio failo."
msgid "Can't read file or invalid file"
msgstr "Nepavyksta perskaityti failo arba jis yra pažeistas"
msgid "Cancel"
msgstr "Atšaukti"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skiriant raidžių registrą"
msgid "Categories pane"
msgstr "Kategorijų polangis"
msgid "Centered"
msgstr "Centre"
msgid "Change the context visibility"
msgstr "Keisti konteksto matomumą"
msgid "Channels"
msgstr "Kanalai"
msgid "Check Collection"
msgstr "Patikrinti Kolekciją"
msgid "Check for updated/deleted songs on startup"
msgstr "Paleidus programą, tikrinti ar yra atnaujintų/ištrintų dainų"
msgid "Check real length of mp3"
msgstr "Tikrinti tikrąją mp3 failų trukmę"
msgid "Check your audio settings"
msgstr "Patikrinkite savo garso nustatymus"
msgid "Checking length/bitrate"
msgstr "Tikrinama trukmė/pralaidumas"
msgid "Checking songs"
msgstr "Tikrinamos dainos"
msgid "Choose directory to copy files to"
msgstr "Pasirinkite katalogą į kurį kopijuoti failus"
msgid "Choose directory to move files to"
msgstr "Pasirinkite katalogą į kurį perkelti failus"
msgid "Choose folder to add"
msgstr "Pasirinkite norimą pridėti aplanką"
msgid "Choose font for lyrics"
msgstr "Pasirinkite dainos žodžių šriftą"
msgid "Choose font..."
msgstr "Pasirinkti šriftą..."
msgid "Choose page to open"
msgstr "Pasirinkite norimą atidaryti puslapį"
msgid "Choose playlist files to import"
msgstr "Pasirinkite norimus importuoti grojaraščio failus"
msgid "Clear"
msgstr "Išvalyti"
msgid "Clear playlist"
msgstr "Išvalyti grojaraštį"
msgid "Clear playlist filter"
msgstr "Išvalyti grojaraščio filtrą"
msgid "Clear queue"
msgstr "Išvalyti eilę"
msgid "Clear selected fields"
msgstr "Išvalyti pasirinktus laukus"
msgid "Click to show fullsize image"
msgstr "Spustelėkite, norėdami rodyti pilno dydžio paveikslą"
msgid "Click to show larger image"
msgstr "Spustelėkite, norėdami rodyti didesnį paveikslą"
msgid "Close"
msgstr "Uždaryti"
msgid "Close Window"
msgstr "Uždaryti Langą"
msgid "Close to tray"
msgstr "Uždaryti į dėklą"
msgid "Collection"
msgstr "Kolekcija"
msgid "Command"
msgstr "Komanda"
msgid "Command to open folders :"
msgstr "Komanda, skirta atidaryti aplankus :"
msgid "Command to open urls :"
msgstr "Komanda, skirta atidaryti url :"
msgid "Command used :"
msgstr "Naudojama komanda :"
msgid ""
"Command used when\n"
"'turn off computer when queue empty'\n"
"is selected"
msgstr ""
"Komanda, kuri bus naudojama,\n"
"kai bus pasirinkta\n"
"\"išjungti kompiuterį, kai ištuštės eilė\""
msgid "Comment"
msgstr "Komentaras"
msgid "Comments"
msgstr "Komentarai"
msgid "Compilation"
msgstr "Kompiliacija"
msgid "Composer"
msgstr "Kompozitorius"
msgid "Connect through a proxy"
msgstr "Jungtis per įgaliotąjį serverį"
msgid "Context"
msgstr "Kontekstas"
msgid "Control"
msgstr "Valdymas"
msgid "Conz Aishi (with Filter Panes)"
msgstr "Conz Aishi (su Filtro Polangiais)"
msgid "Conz Glimm (different controls)"
msgstr "Conz Glimm (kitokie valdikliai)"
msgid "Copy"
msgstr "Kopijuoti"
msgid "Copy failed"
msgstr "Kopijavimas nepavyko"
msgid "Copy link address"
msgstr "Kopijuoti nuorodos adresą"
msgid "Copy to mounted portable player"
msgstr "Kopijuoti į prijungtą nešiojamąjį grotuvą"
msgid "Copyright"
msgstr "Autorinės Teisės"
msgid "Cover Size : "
msgstr "Viršelio Dydis :"
msgid "Create ID3v2 tags as ID3v2.4"
msgstr "Kurti ID3v2 žymes kaip ID3v2.4"
#. Ctrl key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
msgid "Current song must always be in the playlist"
msgstr "Esama daina visada privalo būti grojaraštyje"
msgid "Custom command :"
msgstr "Tinkinta komanda :"
msgid "Custom..."
msgstr "Tinkintas..."
msgid "Date"
msgstr "Data"
msgid "Date format :"
msgstr "Datos formatas :"
msgid "Date of purchase"
msgstr "Įsigijimo data"
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Tildyti"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Tildyti"
msgid "Default fullscreen"
msgstr "Numatytasis visas ekranas"
#, perl-format
msgid "Default rating : %d %"
msgstr "Numatytasis įvertinimas : %d %"
msgid "Default text color"
msgstr "Numatytoji teksto spalva"
msgid "Default text font"
msgstr "Numatytasis teksto šriftas"
#, perl-format
msgid "Delay before showing tray tip popup on mouse over : %d ms"
msgstr "Delsa prieš rodant dėklo užuominą, užvedus pelę : %d ms"
msgid "Delete"
msgstr "Ištrinti"
msgid "Delete Selected Songs"
msgstr "Ištrinti Pasirinktas Dainas"
msgid "Delete file"
msgstr "Ištrinti failą"
msgid "Delete list"
msgstr "Ištrinti sąrašą"
msgid "Description"
msgstr "Aprašas"
msgid "Desktop widgets"
msgstr "Darbalaukio valdikliai"
msgid "Desktop widgets plugin"
msgstr "Darbalaukio valdiklių papildinys"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {file}"
msgstr "Paskirtis: {file}"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {folder}"
msgstr "Paskirtis: {folder}"
msgid "Disable screensaver when fullscreen and playing"
msgstr "Išjungti ekrano užsklandą, kai visas ekranas ir grojama"
msgid "Disc"
msgstr "Diskas"
msgid "Disc #"
msgstr "Disko #"
msgid "Disc name"
msgstr "Disko pavadinimas"
msgid "Display stop/next actions"
msgstr "Rodyti stabdymo/kitos dainos veiksmus"
msgid "Display synchronized lyrics of the current song"
msgstr "Rodyti sinchronizuotus esamos dainos žodžius"
#, perl-format
msgid "Display tray tip for %d ms"
msgstr "Rodyti dėklo užuominą %d ms"
msgid "Displays a panel indicator in some desktops"
msgstr "Kai kuriuose darbalaukiuose rodo skydelio indikatorių"
msgid "Do not create an id3v1 tag in mp3 files"
msgstr "Nekurti id3v1 žymės mp3 failuose "
msgid "Do not write the tags"
msgstr "Nerašyti žymių"
msgid "Don't add the overlay to dialogs"
msgstr "Nepridėti perdangos dialogams"
#, perl-brace-format
msgid "Don't know how to play files of type {type}"
msgstr "Nežinau kaip groti {type} tipo failus"
msgid "Don't notify if the main window is visible"
msgstr "Nerodyti pranešimo jeigu yra matomas pagrindinis langas"
msgid "Don't submit current song"
msgstr "Nepateikinėti esamos dainos"
msgid "Download"
msgstr "Atsisiųsti"
msgid "Download failed."
msgstr "Atsiuntimas nepavyko."
msgid "Downloading"
msgstr "Atsiunčiama"
msgid "Edit"
msgstr "Redaguoti"
msgid "Edit Current Song Properties"
msgstr "Redaguoti Esamos Dainos Savybes"
msgid "Edit Lyrics"
msgstr "Keisti dainos žodžius"
msgid "Edit Lyrics ..."
msgstr "Keisti dainos žodžius ..."
msgid "Edit Settings"
msgstr "Keisti Nustatymus"
msgid "Edit labels"
msgstr "Redaguoti etiketes"
msgid "Edit list"
msgstr "Redaguoti sąrašą"
msgid "Edit mode"
msgstr "Redagavimo veiksena"
msgid "Edit rating"
msgstr "Redaguoti įvertinimą"
msgid "Edit selected song properties"
msgstr "Redaguoti pasirinktos dainos savybes"
msgid "Edit..."
msgstr "Keisti..."
msgid "Editing list : "
msgstr "Redaguojamas sąrašas :"
msgid "Encoding used for id3v1 tags :"
msgstr "id3v1 žymėms naudojama koduotė :"
msgid "Enqueue"
msgstr "Į eilę"
msgid "Enqueue Displayed"
msgstr "Siųsti rodomas dainas į eilę"
msgid "Enqueue Selected"
msgstr "Siųsti pažymėtas dainas į eilę"
msgid "Equalizer"
msgstr "Glodintuvas"
msgid "Error :"
msgstr "Klaida :"
msgid "Error creating folder"
msgstr "Klaida, kuriant aplanką"
msgid "Error details"
msgstr "Išsamiau apie klaidą"
msgid "Error saving icon"
msgstr "Klaida, išsaugant piktogramą"
msgid "Error saving lyrics"
msgstr "Klaida, išsaugant dainos žodžius"
msgid "Error saving picture"
msgstr "Klaida, išsaugant paveikslą"
msgid "Error while writing replaygain data"
msgstr "Klaida, įrašant replaygain duomenis"
#, perl-brace-format
msgid "Error writing '{file}'"
msgstr "Klaida, įrašant '{file}'"
msgid "Error writing .csv file"
msgstr "Klaida, įrašant .csv failą"
msgid "Error writing .m3u file"
msgstr "Klaida, įrašant .m3u failą"
msgid "Error writing downloaded file"
msgstr "Klaida, įrašant atsisiųstą failą"
msgid "Error writing lyrics"
msgstr "Klaida, įrašant dainos žodžius"
msgid "Error: invalid filename pattern"
msgstr "Klaida: neteisingas failo pavadinimo šablonas"
msgid "Events"
msgstr "Įvykiai"
msgid "Example :"
msgstr "Pavyzdys :"
msgid "Execute custom command on selected files"
msgstr "Įvykdyti pasirinktiems failams tinkintą komandą"
msgid "Exit full screen"
msgstr "Išeiti iš viso ekrano"
msgid "Export"
msgstr "Eksportavimas"
msgid "Export plugin"
msgstr "Eksportavimo papildinys"
msgid "Export song properties to a .csv file"
msgstr "Eksportuoti dainos savybes į .csv failą"
msgid "Export to .m3u file"
msgstr "Eksportuoti į .m3u failą"
msgid "Extra fields"
msgstr "Papildomi laukai"
msgid "Extract guest artist from title :"
msgstr "Ištraukti svetimą atlikėją iš pavadinimo :"
msgid "Fade-out"
msgstr "Laipsniškas nutildymas"
#, perl-format
msgid "Fade-out in %d seconds"
msgstr "Palaipsniui nutilti po %d sekundžių"
msgid "Fade-out then stop"
msgstr "Laipsniškai tildyti, o po to stabdyti"
#, perl-brace-format
msgid "Failed to delete '{file}'"
msgstr "Nepavyko ištrinti '{file}'"
msgid "Fetching albuminfo"
msgstr "Gaunama albumo informacija"
msgid "Field identifier"
msgstr "Lauko identifikatorius"
msgid "Field type"
msgstr "Lauko tipas"
msgid "Fields"
msgstr "Laukai"
msgid "File"
msgstr "Failas"
msgid "File properties"
msgstr "Failo savybės"
msgid "File type"
msgstr "Failo tipas"
#, perl-brace-format
msgid "File: {file}"
msgstr "Failas: {file}"
msgid "Filename"
msgstr "Failo pavadinimas"
msgid "Filename format :"
msgstr "Failo pavadinimo formatas :"
msgid "Filename without extension"
msgstr "Failo pavadinimas be plėtinio"
msgid "Files with these extensions won't be added"
msgstr "Failai su šiais plėtiniais nebus pridedami"
msgid "Filesystem"
msgstr "Failų sistema"
msgid "Filter"
msgstr "Filtras"
msgid "Filter : "
msgstr "Filtras : "
msgid "Filter edition"
msgstr "Filtro redagavimas"
msgid "Filter on playing Album"
msgstr "Filtruoti pagal grojamą Albumą"
msgid "Filter on playing Artist"
msgstr "Filtruoti pagal grojamą Atlikėją"
msgid "Filter on playing Song"
msgstr "Filtruoti pagal grojamą Dainą"
msgid "Filter on this album"
msgstr "Filtruoti pagal šį albumą"
msgid "Filter on this artist"
msgstr "Filtruoti pagal šį atlikėją"
msgid "Find :"
msgstr "Rasti :"
msgid "Find songs in same albums"
msgstr "Rasti dainas tame pačiame albume"
msgid "Find songs with same artists"
msgstr "Rasti to paties atlikėjo dainas"
msgid "Find songs with the same names"
msgstr "Rasti dainas tuo pačiu pavadinimu"
msgid "Folder"
msgstr "Aplankas"
msgid "Folder format :"
msgstr "Aplanko formatas :"
msgid "Folder pattern :"
msgstr "Aplanko šablonas :"
msgid "Folders to search for new songs"
msgstr "Aplankai, kuriuose bus ieškoma naujų dainų"
msgid "Follow playing song"
msgstr "Sekti grojamą dainą"
msgid "Follow selected song"
msgstr "Sekti pasirinktą dainą"
msgid "Font size"
msgstr "Šrifto dydis"
msgid "Friday"
msgstr "Penktadienis"
msgid "Full screen"
msgstr "Visas ekranas"
msgid "Full screen layout :"
msgstr "Viso ekrano išdėstymas :"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Visas ekranas"
msgid "Fullscreen simple"
msgstr "Paprastas visas ekranas"
msgid "GStreamer module not loaded."
msgstr "Neįkeltas GStreamer modulis."
msgid "Garage Fullscreen"
msgstr "Garage Visas ekranas"
msgid "Genre"
msgstr "Žanras"
msgid "Genre - Album"
msgstr "Žanras - Albumas"
msgid "Genre - Artist"
msgstr "Žanras - Atlikėjas"
msgid "Genre is set"
msgstr "Žanras yra nustatytas"
msgid "Genres"
msgstr "Žanrai"
msgid "Genres pane"
msgstr "Žanrų polangis"
msgid "Gnome multimedia keys plugin"
msgstr "Gnome multimedijos klavišų papildinys"
msgid "Go to Playing Track"
msgstr "Pereiti prie Grojamo Takelio"
msgid "Go to playing song"
msgstr "Pereiti prie grojamos dainos"
msgid "Group by :"
msgstr "Grupuoti pagal :"
msgid "Grouping"
msgstr "Grupavimas"
msgid "Help"
msgstr "Pagalba"
msgid "Hide"
msgstr "Slėpti"
msgid "Hide toolbar"
msgstr "Slėpti įrankių juostą"
msgid "Icon theme :"
msgstr "Piktogramų tema :"
msgid "Ignore playback errors"
msgstr "Nepaisyti grojimo klaidų"
msgid "Ignored file extensions :"
msgstr "Ignoruojami failų plėtiniai :"
msgid "Import list"
msgstr "Importuoti sąrašą"
msgid "Include Styles in Genres"
msgstr "Įtraukti Stilius į Žanrus"
msgid "Increase Volume"
msgstr "Pagarsinti"
msgid "Increase volume"
msgstr "Pagarsinti"
msgid "Info"
msgstr "Informacija"
msgid "Insert Selected Songs at the top of the queue"
msgstr "Įterpti Pasirinktas Dainas į eilės pradžią"
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Neteisinga reguliari išraiška"
msgid "Invert filter"
msgstr "Invertuoti filtrą"
msgid "Justified"
msgstr "Abipusė lygiuotė"
msgid "KB"
msgstr "KB"
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
msgid "Karaoke plugin"
msgstr "Karaoke papildinys"
msgid "Key"
msgstr "Raktas"
msgid "Keys"
msgstr "Raktai"
msgid "Keywords"
msgstr "Raktažodžiai"
msgid "Label"
msgstr "Etiketė"
msgid "Label is set"
msgstr "Etiketė yra nustatyta"
msgid "Labels"
msgstr "Etiketės"
msgid "Languages"
msgstr "Kalbos"
msgid "Last played"
msgstr "Paskiausiai grota"
msgid "Last skipped"
msgstr "Paskiausiai praleista"
msgid "Layout"
msgstr "Išdėstymas"
msgid "Layout :"
msgstr "Išdėstymas :"
msgid "Layouts"
msgstr "Išdėstymai"
msgid "Left aligned"
msgstr "Lygiavimas kairėje"
msgid "Left pane"
msgstr "Kairysis polangis"
msgid "Left-clic or scrollwheel to change, right-click to mute"
msgstr ""
"Kairysis pelės mygtukas arba pelės ratukas, kad keistumėte, dešinysis pelės "
"mygtukas, kad nutildytumėte"
msgid "Length"
msgstr "Trukmė"
msgid "Library"
msgstr "Biblioteka"
msgid "Library : "
msgstr "Biblioteka :"
msgid ""
"Library empty.\n"
"\n"
"Use the settings dialog to add music."
msgstr ""
"Biblioteka tuščia.\n"
"Norėdami pridėti muziką, naudokite nustatymų dialogo langa."
#, perl-format
msgid "Library size : %d song"
msgid_plural "Library size : %d songs"
msgstr[0] "Bibliotekos dydis: %d daina"
msgstr[1] "Bibliotekos dydis: %d dainos"
msgstr[2] "Bibliotekos dydis: %d dainų"
msgid "List"
msgstr "Sąrašas"
msgid "List empty"
msgstr "Sąrašas tuščias"
msgid "List order"
msgstr "Sąrašo tvarka"
msgid "Listed : "
msgstr "Išvardintos : "
msgid "Listed songs"
msgstr "Išvardintos dainos"
msgid "Listeners: "
msgstr "Klausytojai:"
msgid "Lists"
msgstr "Sąrašai"
msgid "Lists, Library & Context"
msgstr "Sąrašai, Biblioteka ir Kontekstas"
msgid "Literal search"
msgstr "Pažodinė paieška"
msgid "Load lyrics even if lyrics panel is hidden"
msgstr "Įkelti dainos žodžius netgi jei dainos žodžių skydelis yra paslėptas"
msgid "Load/Save Artist Info in :"
msgstr "Įkelti/Išsaugoti Atlikėjo Informaciją į :"
msgid "Loading failed."
msgstr "Įkėlimas nepavyko."
msgid "Loading..."
msgstr "Įkeliama..."
msgid "Lock"
msgstr "Užrakinti"
msgid "Lock Album"
msgstr "Užrakinti Albumą"
msgid "Lock Artist"
msgstr "Užrakinti Atlikėją"
msgid "Lock on Album"
msgstr "Užrakinti ties Albumu"
msgid "Lock on Artist"
msgstr "Užrakinti ties Atlikėju"
msgid "Lock on song"
msgstr "Užrakinti ties daina"
#, perl-brace-format
msgid "Lock on {field}"
msgstr "Užrakinti ties {field}"
msgid "Lower left"
msgstr "Apačioje kairėje"
msgid "Lower right"
msgstr "Apačioje dešinėje"
msgid "Lullaby"
msgstr "Lopšinė"
msgid "Lullaby plugin"
msgstr "Lopšinės papildinys"
msgid "Lyrics"
msgstr "Dainos žodžiai"
msgid "Lyrics (requires lyrics plugin)"
msgstr "Dainos žodžiai (reikalauja dainos žodžių papildinio)"
msgid "Lyrics alignement"
msgstr "Dainos žodžių lygiavimas"
msgid "Lyrics file :"
msgstr "Dainos žodžių failas :"
msgid "Lyrics plugin"
msgstr "Dainos žodžių papildinys"
msgid "Lyrics source"
msgstr "Dainos žodžių šaltinis"
msgid "MB"
msgstr "MB"
msgid "MIME type"
msgstr "MIME tipas"
msgid "MPRIS v1"
msgstr "MPRIS v1"
msgid "MPRIS v1 support"
msgstr "MPRIS v1 palaikymas"
msgid "MPRIS v2"
msgstr "MPRIS v2"
msgid "MPRIS v2 support"
msgstr "MPRIS v2 palaikymas"
msgid "Main"
msgstr "Pradžia"
msgid "Main artist"
msgstr "Pagrindinis atlikėjas"
msgid "Make it look like"
msgstr "Padaryti, kad atrodytų kaip"
msgid "Mass Rename"
msgstr "Masiškai Pervadinti"
msgid "Mass Renaming"
msgstr "Masinis Pervadinimas"
msgid "Menu entry name"
msgstr "Meniu įrašo pavadinimas"
msgid "Middle-clic for next album"
msgstr "Spustelėkite vidurinį pelės mygtuką, kad perjungtumėte kitą albumą"
msgid "Middle-click action :"
msgstr "Vidurinio pelės mygtuko nuspaudimo veiksmas :"
msgid "Minimal tip"
msgstr "Minimali užuomina"
msgid "Misc."
msgstr "Įvairūs"
msgid "Modification"
msgstr "Modifikacija"
msgid "Monday"
msgstr "Pirmadienis"
msgid "Monitor the pulseaudio volume"
msgstr "Stebėti pulseaudio garsį"
msgid "Moods"
msgstr "Nuotaikos"
msgid "More info"
msgstr "Daugiau informacijos"
msgid "More results"
msgstr "Daugiau rezultatų"
msgid "Mosaic View"
msgstr "Mozaikos Rodinys"
msgid "Move"
msgstr "Perkelti"
msgid "Move Files to :"
msgstr "Perkelti Failus į :"
msgid "Move failed"
msgstr "Perkėlimas nepavyko"
msgid "Music"
msgstr "Muzika"
msgid "Music files"
msgstr "Muzikiniai failai"
msgid "Mute/Unmute"
msgstr "Nutildyti/Įjungti garsą"
msgid "Name of layout"
msgstr "Išdėstymo pavadinimas"
msgid "Never"
msgstr "Niekada"
msgid "New custom field"
msgstr "Naujas tinkintas laukas"
msgid "New filter"
msgstr "Naujas filtras"
msgid "New label"
msgstr "Nauja etiketė"
msgid "New list"
msgstr "Naujas sąrašas"
msgid "New name"
msgstr "Naujas pavadinimas"
msgid "Next"
msgstr "Kita"
msgid "Next Album"
msgstr "Kitas Albumas"
msgid "Next Artist"
msgstr "Kitas Atlikėjas"
msgid "Next Song"
msgstr "Kita Daina"
msgid "Next Song In Playlist"
msgstr "Kita Daina Grojaraštyje"
msgid "No file browser found."
msgstr "Failų tvarkytuvė nerasta."
msgid "No genre"
msgstr "Be žanro"
msgid "No label"
msgstr "Be etiketės"
msgid "No locked filter"
msgstr "Nėra užrakinto filtro"
msgid "No lyrics found"
msgstr "Dainos žodžių nerasta"
msgid "No results found"
msgstr "Nerasta jokių rezultatų"
msgid "No songs found"
msgstr "Nerasta jokių dainų"
msgid "No web browser found."
msgstr "Žiniatinklio naršyklė nerasta."
msgid "None"
msgstr "Nėra"
msgid "Normal"
msgstr "Normalus"
msgid "Normal mode"
msgstr "Normali veiksena"
msgid "Normal with buttons"
msgstr "Normalus su mygtukais"
msgid "Not found"
msgstr "Nerasta"
msgid "Notify"
msgstr "Pranešimai"
msgid "Notify plugin"
msgstr "Pranešimų papildinys"
msgid "Notify you of the playing song with the system's notification popups"
msgstr "Praneša apie grojama dainą per iškylančiuosius sistemos pranešimus"
msgid "Now playing"
msgstr "Dabar grojama"
msgid "Number of days since added"
msgstr "Dienų skaičius nuo pridėjimo"
msgid "Number of days since last played"
msgstr "Dienų skaičius nuo paskiausio grojimo"
msgid "Number of days since last skipped"
msgstr "Dienų skaičius nuo paskiausio praleidimo"
msgid "Number of days since modified"
msgstr "Dienų skaičius nuo modifikacijos"
msgid "Number of milliseconds"
msgstr "Milisekundžių skaičius"
msgid "Number of seconds"
msgstr "Sekundžių skaičius"
msgid "Number of times played"
msgstr "Grojimo kartų skaičius"
msgid "Number of times skipped"
msgstr "Praleidimo kartų skaičius"
msgid ""
"ON -> smaller means more probable\n"
"OFF -> bigger means more probable"
msgstr ""
"ĮJUNGTA -> mažiau reiškia didesnę tikimybę\n"
"IŠJUNGTA -> daugiau reiškia didesnę tikimybę"
msgid ""
"ON less probable if genre is set\n"
"OFF more probable if genre is set"
msgstr ""
"ĮJUNGTA mažesnė tikimybė, jei žanras yra nustatytas\n"
"IŠJUNGTA didesnė tikimybė, jei žanras yra nustatytas"
msgid ""
"ON less probable if label is set\n"
"OFF more probable if label is set"
msgstr ""
"ĮJUNGTA mažesnė tikimybė, jei etiketė yra nustatyta\n"
"IŠJUNGTA didesnė tikimybė, jei etiketė yra nustatyta"
msgid "Old name"
msgstr "Senas pavadinimas"
msgid "On top of other windows instead of below"
msgstr "Rodyti virš visų kitų langų, vietoj rodymo po jais"
msgid "Only show similar artists from local library"
msgstr "Rodyti panašius atlikėjus tik iš vietinės bibliotekos"
msgid "Opacity"
msgstr "Nepermatomumas"
msgid "Open Browser"
msgstr "Atidaryti Naršyklę"
msgid "Open Browser window"
msgstr "Atidaryti Naršyklės langą"
msgid "Open Context window"
msgstr "Atidaryti konteksto langą"
msgid "Open Custom window"
msgstr "Atidaryti Tinkintą langą"
msgid "Open Equalizer"
msgstr "Atidaryti Glodintuvą"
msgid "Open Playlist"
msgstr "Atidaryti Grojaraštį"
msgid "Open Preference window"
msgstr "Atidaryti Nuostatų langą"
msgid "Open Queue"
msgstr "Atidaryti Eilę"
msgid "Open Queue window"
msgstr "Atidaryti Eilės langą"
msgid "Open Search window"
msgstr "Atidaryti Paieškos langą"
msgid "Open containing folder"
msgstr "Atidaryti vidinį aplanką"
msgid "Open context page"
msgstr "Atidaryti konteksto puslapį"
msgid "Open equalizer..."
msgstr "Atidaryti glodintuvą..."
msgid "Open folder"
msgstr "Atidaryti aplanką"
msgid "Open last.fm website in your browser"
msgstr "Atidaryti last.fm svetainę jūsų naršyklėje"
msgid "Open link in Browser"
msgstr "Atidaryti nuorodą Naršyklėje"
msgid "Open page layout"
msgstr "Atidaryti puslapio išdėstymą"
msgid "Open this page in the web browser"
msgstr "Atidaryti šį puslapį žiniatinklio naršyklėje"
msgid "Options"
msgstr "Parinktys"
msgid "Options ..."
msgstr "Parinktys ..."
msgid "Options for subgroup"
msgstr "Parinktys, skirtos pogrupiui"
msgid "Other"
msgstr "Kita"
msgid "Output"
msgstr "Išvestis"
msgid "Overlay layout :"
msgstr "Perdangos išdėstymas :"
msgid "Path,Album,Disc,Track,File"
msgstr "Kelias,Albumas,Diskas,Takelis,Failas"
msgid "Path,File"
msgstr "Kelias,Failas"
msgid "Pattern to find .lrc files :"
msgstr "Šablonas, skirtas rasti .lrc failus :"
msgid "Pause"
msgstr "Pristabdyti"
msgid "Picture"
msgstr "Paveikslas"
#, perl-format
msgid "Picture cache : %d MB"
msgstr "Paveikslų podėlis : %d MB"
msgid "Picture finder"
msgstr "Paveikslų ieškiklis"
msgid "Picture finder plugin"
msgstr "Paveikslų ieškiklio papildinys"
#, perl-format
msgid "Picture size : %d"
msgstr "Paveikslo dydis : %d"
msgid "Pictures and music files"
msgstr "Paveikslai ir muzikos failai"
msgid "Pictures files"
msgstr "Paveikslų failai"
msgid "Play"
msgstr "Groti"
msgid "Play Only Displayed"
msgstr "Groti Tik Rodomus"
msgid "Play Only Selected"
msgstr "Groti Tik Pasirinktas"
msgid "Play a list of files"
msgstr "Groti failų sąrašą"
msgid "Play all songs from this album"
msgstr "Groti visas šio albumo dainas"
msgid "Play all songs from this artist"
msgstr "Groti visas šio atlikėjo dainas"
msgid "Play button"
msgstr "Grojimo mygtukas"
msgid "Play count"
msgstr "Grota kartų"
msgid "Play counter"
msgstr "Grojimų skaitiklis"
msgid "Play filter"
msgstr "Groti filtrą"
msgid "Play history"
msgstr "Grojimo istorija"
msgid "Play order"
msgstr "Grojimo tvarka"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Groti/Pristabdyti"
msgid "Playback"
msgstr "Grojimas"
msgid "Playcount: "
msgstr "Grojimų skaičius:"
msgid "Played Today"
msgstr "Šiandien Grotos"
msgid "Player mounted on :"
msgstr "Grotuvas prijungtas ties :"
msgid "Player window layout :"
msgstr "Grotuvo lango išdėstymas :"
msgid "Playing"
msgstr "Grojimas"
#, perl-brace-format
msgid "Playing error : {error}"
msgstr "Grojimo klaida : {error}"
msgid "Playlist"
msgstr "Grojaraštis"
msgid "Playlist 1"
msgstr "Grojaraštis 1"
msgid "Playlist Empty"
msgstr "Grojaraštis Tuščias"
msgid "Playlist Utilities Bar"
msgstr "Grojaraščio Paslaugų Juosta"
msgid "Playlist empty"
msgstr "Grojaraštis tuščias"
msgid "Playlist filter"
msgstr "Grojaraščio filtras"
msgid "Playlist filter :\n"
msgstr "Grojaraščio filtras :\n"
msgid "Playlists"
msgstr "Grojaraščiai"
msgid "Plugin not loaded"
msgstr "Papildinys neįkeltas"
msgid "Plugins"
msgstr "Papildiniai"
msgid "Popup Custom window"
msgstr "Iškelti Tinkintą langą"
msgid "Popup Traytip"
msgstr "Iškelti Dėklo užuominą"
msgid "Popup notify window"
msgstr "Iškelti pranešimo langą"
msgid "Popup playlist filter menu"
msgstr "Iškelti grojaraščio filtro meniu"
msgid "Popup playlist order menu"
msgstr "Iškelti grojaraščio tvarkos meniu"
msgid "Popup queue menu"
msgstr "Iškelti eilės meniu"
msgid "Prefered place to load and save lyrics :"
msgstr "Pageidautina vieta įkelti ir išsaugoti dainos žodžius :"
msgid "Preferences"
msgstr "Nuostatos"
msgid "Previous"
msgstr "Ankstesnė"
msgid "Previous Song"
msgstr "Ankstesnė Daina"
msgid "Previous Song In Playlist"
msgstr "Ankstesnė Daina Grojaraštyje"
msgid "Previous page"
msgstr "Ankstesnis puslapis"
msgid "Private Data"
msgstr "Privatūs Duomenys"
msgid "Properties"
msgstr "Savybės"
msgid "Proxy host :"
msgstr "Įgaliotasis serveris :"
msgid "Queue"
msgstr "Eilė"
#, perl-format
msgid "Queue (%n)"
msgstr "Eilė (%n)"
msgid "Queue Edit"
msgstr "Eilės Redagavimas"
msgid "Queue album"
msgstr "Siųsti albumą į eilę"
msgid "Queue artist"
msgstr "Siųsti atlikėją į eilę"
msgid "Queue empty"
msgstr "Eilė tuščia"
msgid "Queue in Sidebar"
msgstr "Eilė Šoninėje juostoje"
msgid "Queue options"
msgstr "Eilės parinktys"
msgid "Quick Search"
msgstr "Greita Paieška"
msgid "Quick Search with SongTree"
msgstr "Greita Paieška su Dainų Medžiu"
msgid "Quit"
msgstr "Baigti"
msgid "Quit after this song"
msgstr "Baigti po šios dainos"
msgid "Quit when queue empty"
msgstr "Baigti, kuomet eilė tuščia"
msgid "Random Playback"
msgstr "Atsitiktinis Grojimas"
msgid "Random mode edition"
msgstr "Atsitiktinės veiksenos redagavimas"
msgid "Rating"
msgstr "Įvertinimas"
msgid "Re-load layouts"
msgstr "Iš naujo įkelti išdėstymus"
msgid "Re-read tags"
msgstr "Iš naujo skaityti žymes"
msgid "Re-reading tags"
msgstr "Iš naujo skaitomos žymės"
msgid "Re-shuffle"
msgstr "Maišyti iš naujo"
msgid "Recent Filters"
msgstr "Vėliausi filtrai"
msgid "Recent albums"
msgstr "Vėliausi albumai"
msgid "Recent artists"
msgstr "Vėliausi atlikėjai"
msgid "Recent songs"
msgstr "Vėliausios dainos"
msgid "Recent songs include skipped songs that haven't been played."
msgstr "Į vėliausias dainas įtraukti praleistas dainas, kurios nebuvo grotos."
msgid "Recently played"
msgstr "Neseniai grotos"
msgid "Recently played songs"
msgstr "Neseniai grotos dainos"
msgid "Recording date"
msgstr "Įrašymo data"
msgid "Reference point :"
msgstr "Pamatinis taškas :"
msgid "Refresh"
msgstr "Įkelti iš naujo"
msgid "Refresh list"
msgstr "Įkelti sąrašą iš naujo"
msgid "Regular expression"
msgstr "Reguliari išraiška"
msgid "Regular expression :"
msgstr "Reguliari išraiška :"
msgid "Release date"
msgstr "Išleidimo data"
msgid "Remember last Filter/Playlist between sessions"
msgstr "Tarp seansų prisiminti paskutinį Filtrą/Grojaraštį"
msgid "Remember playing position between sessions"
msgstr "Tarp seansų prisiminti vietą, kuri buvo grojama"
msgid "Remember playing song between sessions"
msgstr "Tarp seansų prisiminti grojamą dainą"
msgid "Remember queue between sessions"
msgstr "Tarp seansų prisiminti eilę"
msgid "Remove"
msgstr "Šalinti"
msgid "Remove all songs"
msgstr "Šalinti visas dainas"
msgid "Remove filter"
msgstr "Šalinti filtrą"
msgid "Remove from disk"
msgstr "Šalinti iš disko"
msgid "Remove from library"
msgstr "Šalinti iš bibliotekos"
msgid "Remove from list"
msgstr "Šalinti iš sąrašo"
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Šalinti iš grojaraščio"
msgid "Remove from queue"
msgstr "Šalinti iš eilės"
msgid "Remove label"
msgstr "Šalinti etiketę"
msgid "Remove list"
msgstr "Šalinti sąrašą"
msgid "Remove picture"
msgstr "Šalinti paveikslą"
msgid "Remove selected songs"
msgstr "Šalinti pasirinktas dainas"
msgid "Remove this field"
msgstr "Šalinti šį lauką"
msgid "Remove this tab"
msgstr "Šalinti šią kortelę"
msgid "Remove this tag"
msgstr "Šalinti šią žymę"
msgid "Remove this widget"
msgstr "Šalinti šį valdiklį"
msgid "Rename"
msgstr "Pervadinti"
#, perl-brace-format
msgid "Rename '{label}'"
msgstr "Pervadinti '{label}'"
msgid "Rename File"
msgstr "Pervadinti Failą"
msgid "Rename file"
msgstr "Pervadinti failą"
msgid "Rename files using this pattern :"
msgstr "Pervadinti failus, naudojant šį šabloną :"
msgid "Rename folder"
msgstr "Pervadinti aplanką"
msgid "Rename label"
msgstr "Pervadinti etiketę"
msgid "Rename this folder to :"
msgstr "Pervadinti šį aplanką į :"
msgid "Rename/move files based on these fields :"
msgstr "Pervadinti/perkelti failus, remiantis šiais laukais :"
msgid "Renaming failed"
msgstr "Pervadinimas nepavyko"
msgid "Reorganize files and folders"
msgstr "Pertvarkyti failus ir aplankus"
msgid "Repeat"
msgstr "Kartoti"
msgid "Replace existing values"
msgstr "Pakeisti esamas reikšmes"
msgid "ReplayGain options"
msgstr "ReplayGain parinktys"
msgid "Replaygain"
msgstr "Replaygain"
msgid "Replaygain analysis"
msgstr "Replaygain analizė"
msgid "Rescan"
msgstr "Iš naujo peržiūrėti"
msgid "Rescan Collection"
msgstr "Iš naujo peržiūrėti Kolekciją"
msgid "Reset filter"
msgstr "Atstatyti filtrą"
msgid "Reset zoom"
msgstr "Atstatyti mastelį"
msgid "Retrieves album-relevant information (review etc.) from allmusic.com."
msgstr ""
"Parsiunčia su albumais susijusią informaciją (apžvalgas ir t. t.) iš "
"puslapio allmusic.com"
msgid "Rhythmbox"
msgstr "Rhythmbox"
msgid "Right aligned"
msgstr "Lygiavimas dešinėje"
msgid "Right side"
msgstr "Iš dešinės pusės"
msgid "Right-click to remove filters"
msgstr "Spustelėkite dešiniu pelės mygtuku, kad pašalintumėte filtrus"
msgid "Right-click to toggle shuffle/random"
msgstr ""
"Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką, kad perjungtumėte maišytą/atsitiktinį "
"grojimą"
msgid "Run a command when playing a song"
msgstr "Vykdyti komandą, kai grojama daina"
msgid "Run perl code"
msgstr "Vykdyti perl kodą"
msgid "Run shell command"
msgstr "Vykdyti apvalkalo komandą"
msgid "Run system command"
msgstr "Vykdyti sistemos komandą"
msgid "Same album"
msgstr "Tas pats albumas"
msgid "Same artist"
msgstr "Tas pats atlikėjas"
msgid "Same title"
msgstr "Toks pats pavadinimas"
msgid "Same year"
msgstr "Tie patys metai"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Skaitmeninimo Dažnis"
msgid "Saturday"
msgstr "Šeštadienis"
msgid "Save"
msgstr "Išsaugoti"
msgid "Save Tags/Options"
msgstr "Išsaugoti Žymes/Parinktis"
msgid "Save artist biography"
msgstr "Išsaugoti atlikėjo biografiją"
msgid "Save as..."
msgstr "Išsaugoti kaip..."
msgid "Save current filter as"
msgstr "Išsaugoti dabartinį filtrą kaip"
msgid "Save current list as"
msgstr "Išsaugoti dabartinį sąrašą kaip"
msgid "Save lyrics"
msgstr "Išsaugoti dainos žodžius"
msgid "Save now"
msgstr "Išsaugoti dabar"
msgid "Save picture as"
msgstr "Išsaugoti paveikslą kaip"
#, perl-format
msgid "Save tags/settings every %d minutes"
msgstr "Išsaugoti žymes/nustatymus kas %d minučių"
msgid "Saved"
msgstr "Išsaugoti"
msgid "Saved Lists"
msgstr "Išsaugoti Sąrašai"
msgid "Saved filters"
msgstr "Išsaugoti filtrai"
msgid "Saved lists"
msgstr "Išsaugoti sąrašai"
msgid "Scan Collection"
msgstr "Peržiūrėti Kolekciją"
msgid "Scroll to zoom"
msgstr "Slinkti, norint didinti/mažinti"
msgid "Scroll with song"
msgstr "Slinkti kartu su daina"
msgid "Scroll with the song"
msgstr "Slinkti kartu su daina"
msgid "Search"
msgstr "Paieška"
msgid "Search : "
msgstr "Ieškoti : "
msgid "Search Album"
msgstr "Ieškoti Albumo"
msgid "Search Artist"
msgstr "Ieškoti Atlikėjo"
msgid "Search Comment"
msgstr "Ieškoti Komentaro"
msgid "Search Genre"
msgstr "Ieškoti Žanro"
msgid "Search Label"
msgstr "Ieškoti Etiketės"
msgid "Search Title"
msgstr "Ieškoti Pavadinimo"
msgid "Search Title, Artist and Album"
msgstr "Ieškoti Pavadinimo, Atlikėjo ir Albumo"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label and Genre"
msgstr "Ieškoti Pavadinimo, Atlikėjo, Albumo, Komentaro, Etiketės ir Žanro"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label, Genre and Filename"
msgstr ""
"Ieškoti Pavadinimo, Atlikėjo, Albumo, Komentaro, Etiketės, Žanro ir Failo "
"pavadinimo"
msgid "Search album"
msgstr "Ieškoti albumo"
msgid "Search and display lyrics"
msgstr "Ieškoti ir rodyti dainų žodžius"
msgid "Search box type"
msgstr "Paieškos langelio tipas"
msgid "Search for a picture on internet"
msgstr "Ieškoti paveikslo internete"
msgid "Search for new songs on startup"
msgstr "Paleidus programą, ieškoti naujų dainų"
msgid "Search on the web"
msgstr "Ieškoti žiniatinklyje"
msgid "Search options"
msgstr "Paieškos parinktys"
msgid "Search title"
msgstr "Ieškoti pavadinimo"
msgid "Search window layout :"
msgstr "Paieškos lango išdėstymas :"
msgid "Searching for a picture of : "
msgstr "Ieškoma paveikslo albumui :"
msgid "Select current song"
msgstr "Pasirinkti esamą dainą"
msgid "Select search fields"
msgstr "Pasirinkti paieškos laukus"
msgid "Selected : "
msgstr "Pasirinkta : "
msgid "Selected songs"
msgstr "Pasirinktos dainos"
msgid "Set Current Song Rating"
msgstr "Nustatyti Esamos Dainos Įvertinimą"
msgid "Set Picture"
msgstr "Nustatyti Paveikslą"
msgid "Set action when song ends"
msgstr "Nustatyti veiksmą, kai pasibaigia daina"
msgid "Set as primary filter"
msgstr "Nustatyti kaip pirminį filtrą"
msgid "Set icon"
msgstr "Nustatyti piktogramą"
msgid "Set player window layout"
msgstr "Nustatyti grotuvo lango išdėstymą"
msgid "Set subgroup"
msgstr "Nustatyti pogrupį"
#, perl-brace-format
msgid "Set {year} as year for all tracks on this album."
msgstr "Nustatyti {year} metus visiems šio albumo takeliams."
msgid "Settings"
msgstr "Nustatymai"
msgid "Settings on this page will only take effect after a restart"
msgstr ""
"Šiame puslapyje esantys nustatymai įsigalios tik po to, kai iš naujo "
"paleisite programą"
msgid "Shell command"
msgstr "Apvalkalo komanda"
#. Shift key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
msgid "Show"
msgstr "Rodyti"
msgid "Show Artist page on last.fm"
msgstr "Rodyti Atlikėjo puslapį last.fm puslapyje"
msgid "Show Artist page on wikipedia"
msgstr "Rodyti Atlikėjo puslapį Vikipedijoje"
msgid "Show album"
msgstr "Rodyti albumą"
msgid "Show artist picture"
msgstr "Rodyti atlikėjo paveikslą"
msgid "Show artist's biography"
msgstr "Rodyti atlikėjo biografiją"
msgid "Show artist's upcoming events"
msgstr "Rodyti atlikėjo artėjančius įvykius"
msgid "Show buttons"
msgstr "Rodyti mygtukus"
msgid "Show file list"
msgstr "Rodyti failų sąrašą"
msgid "Show folder list"
msgstr "Rodyti aplankų sąrašą"
msgid "Show genre"
msgstr "Rodyti žanrą"
msgid "Show info panel"
msgstr "Rodyti informacinį skydelį"
msgid "Show main window"
msgstr "Rodyti pagrindinį langą"
msgid "Show more error details"
msgstr "Rodyti išsamesnę klaidos informaciją"
msgid "Show pdf pages"
msgstr "Rodyti pdf puslapius"
msgid "Show playlist"
msgstr "Rodyti grojaraštį"
msgid "Show replaygain submenu"
msgstr "Rodyti replaygain submeniu"
msgid "Show similar artists"
msgstr "Rodyti panašius atlikėjus"
msgid "Show song details"
msgstr "Rodyti išsamesnę dainos informaciją"
msgid "Show status bar"
msgstr "Rodyti būsenos juostą"
msgid "Show suggestions"
msgstr "Rodyti pasiūlymus"
msgid "Show tabs"
msgstr "Rodyti korteles"
msgid "Show toolbar"
msgstr "Rodyti įrankių juostą"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Rodyti dėklo piktogramą"
msgid "Show tray tip on song change"
msgstr "Dainai pasikeitus, rodyti dėkle užuominą"
msgid "Show/Hide"
msgstr "Rodyti/Slėpti"
msgid "Show/Hide Browser"
msgstr "Rodyti/Slėpti Naršyklę"
msgid "Show/Hide Cover"
msgstr "Rodyti/Slėpti Viršelį"
msgid "Show/Hide lyrics line"
msgstr "Rodyti/Slėpti dainos žodžių eilutę"
msgid "Show/hide status bar"
msgstr "Rodyti/Slėpti būsenos juostą"
msgid "Shuffle"
msgstr "Maišyti"
msgid "Shuffle list"
msgstr "Maišyti sąrašą"
msgid "Shuffle queue"
msgstr "Maišyti eilę"
msgid "Shuffled albums"
msgstr "Maišyti albumai"
msgid "Shuffled albums, shuffled tracks"
msgstr "Maišyti albumai, maišyti takeliai"
msgid "Shutdown command :"
msgstr "Išjungimo komanda:"
msgid "Sidebar"
msgstr "Šoninė juosta"
msgid "Similar"
msgstr "Panašūs"
msgid "Similar Artists"
msgstr "Panašūs Atlikėjai"
msgid "Simple List View"
msgstr "Paprasto Sąrašo Rodinys"
msgid "Size"
msgstr "Dydis"
msgid "Skip count"
msgstr "Praleisti skaičiavimą"
msgid "Skip this and any further errors."
msgstr "Praleisti šią ir visas tolimesnes klaidas."
msgid "Skip to next song if an error occurs"
msgstr "Įvykus klaidai, pereiti prie kitos dainos"
msgid "Small player"
msgstr "Mažas grotuvas"
msgid "Smaller browser"
msgstr "Mažesnė naršyklė"
#, perl-format
msgid "Some variables such as %f (current song filename) are available"
msgstr ""
"Yra prieinami kai kurie kintamieji, tokie kaip %f (esamos dainos failo "
"pavadinimas)"
msgid "Song"
msgstr "Daina"
msgid "Song Properties"
msgstr "Dainos Savybės"
msgid "Song informations"
msgstr "Dainos informacija"
msgid "Song rating"
msgstr "Dainos įvertinimas"
msgid "Songs Properties"
msgstr "Dainų Savybės"
msgid "Songtree View"
msgstr "Dainų Medžio Rodinys"
msgid "Sort"
msgstr "Rikiavimas"
msgid "Sort mode edition"
msgstr "Rikiavimo veiksenos redagavimas"
msgid "Sort order"
msgstr "Rikiavimo tvarka"
#, perl-brace-format
msgid "Source: {file}"
msgstr "Šaltinis: {file}"
msgid "Split artist names on :"
msgstr "Atskirti atlikėjų vardus ties :"
msgid "Start ReplayGain analysis"
msgstr "Pradėti ReplayGain analizę"
msgid "Start in tray"
msgstr "Paleisti programą dėkle"
msgid "Statistics"
msgstr "Statistika"
msgid "Statusbar"
msgstr "Būsenos juosta"
msgid "Stop"
msgstr "Stabdyti"
msgid "Stop after this song"
msgstr "Stabdyti po šios dainos"
msgid "Stop fetching albuminfo"
msgstr "Stabdyti albumo informacijos gavimą"
msgid "Stop when queue empty"
msgstr "Stabdyti, kuomet eilė tuščia"
msgid "Stop, Play and Next buttons"
msgstr "Mygtukai Stabdyti, Groti ir Kita daina"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Time"
msgstr "Mygtukai Stabdyti, Groti ir Kita daina bei Laikas"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Title/Artist"
msgstr "Mygtukai Stabdyti, Groti ir Kita daina bei Pavadinimas/Atlikėjas"
msgid "Styles"
msgstr "Stiliai"
msgid "Submit played songs to last.fm"
msgstr "Pateikti grotas dainas į last.fm"
msgid "Summary :"
msgstr "Suvestinė :"
msgid "Sunday"
msgstr "Sekmadienis"
msgid "Switch to fullscreen mode"
msgstr "Perjungti į viso ekrano veikseną"
msgid "System command"
msgstr "Sistemos komanda"
msgid "System command :"
msgstr "Sistemos komanda :"
msgid "Tags"
msgstr "Žymės"
msgid "Text"
msgstr "Tekstas"
msgid "The layout for this desktop widget is missing."
msgstr "Trūksta šio darbalaukio valdiklio išdėstymo."
msgid "Themes"
msgstr "Temos"
msgid "These fields can be used :"
msgstr "Šie laukai gali būti naudojami :"
msgid "These values will always be in the list, even if they are not used"
msgstr ""
"Šios reikšmės visada bus sąraše, netgi tuomet, kai jos nebus naudojamos"
#, perl-format
msgid "This label is set for %d song."
msgid_plural "This label is set for %d songs."
msgstr[0] "Ši etiketė yra nustatyta %d dainai."
msgstr[1] "Ši etiketė yra nustatyta %d dainoms."
msgstr[2] "Ši etiketė yra nustatyta %d dainų."
msgid ""
"This plugin is needed for gmusicbrowser to appear in unity's sound menu."
msgstr ""
"Šis papildinys reikalingas, kad gmusicbrowser būtų rodoma unity garso meniu."
msgid "This plugin requires :"
msgstr "Šis papildinys reikalauja :"
msgid ""
"This plugin retrieves artist-relevant information (biography, upcoming "
"events, similar artists) from last.fm."
msgstr ""
"Šis papildinys parsiunčia su atlikėju susijusią informaciją (biografiją, "
"artėjančius įvykius, panašius atlikėjus) iš last.fm."
#, perl-format
msgid "Threshold to count a song as played : %d %"
msgstr "Slenkstis, kada daina bus laikoma grota : %d %"
msgid "Thursday"
msgstr "Ketvirtadienis"
msgid "Time :"
msgstr "Laikas :"
#, perl-format
msgid "Timeout : %d seconds"
msgstr "Laiko limitas : %d sekundžių"
msgid "Timespan of the fade-out in seconds"
msgstr "Laipsniško nutildymo laiko periodas, sekundėmis"
msgid "Title"
msgstr "Pavadinimas"
msgid "Title or filename"
msgstr "Dainos arba failo pavadinimas"
#, perl-format
msgid "Title: %t"
msgstr "Pavadinimas: %t"
#, perl-format
msgid "Title: %t (Track No. %n)"
msgstr "Pavadinimas: %t (Takelio Nr. %n)"
msgid "Titlebar overlay plugin"
msgstr "Pavadinimo juostos perdangos papildinys"
msgid "Toggle Album Lock"
msgstr "Perjungti Albumo Užraktą"
msgid "Toggle Artist Lock"
msgstr "Perjungti Atlikėjo Užraktą"
msgid "Toggle Song Lock"
msgstr "Perjungti Dainos Užraktą"
msgid "Toggle a label of the current song"
msgstr "Perjungti esamos dainos etiketę"
msgid "Toggle between Random/Shuffle and Ordered"
msgstr "Perjungti tarp Atsitiktinio/Maišyto ir Sutvarkyto grojimo"
msgid "Toggle edit mode"
msgstr "Perjungti redagavimo veikseną"
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Perjungti viso ekrano veikseną"
msgid "Toggle the fullscreen layout"
msgstr "Perjungti viso ekrano išdėstymą"
msgid "Toolbar"
msgstr "Įrankių juosta"
msgid "Tools"
msgstr "Įrankiai"
msgid "Track"
msgstr "Takelis"
msgid "Track Properties"
msgstr "Takelio Savybės"
msgid "Track gain"
msgstr "Takelio stiprinimas"
msgid "Track peak"
msgstr "Takelio maksimumas"
msgid "Tray tip window layout :"
msgstr "Dėklo užuominos lango išdėstymas :"
msgid "Tuesday"
msgstr "Antradienis"
msgid "Turn Off"
msgstr "Išjungti"
msgid "Turn equalizer off"
msgstr "Išjungti glodintuvą"
msgid "Turn equalizer on"
msgstr "Įjungti glodintuvą"
msgid "Turn off computer after this song"
msgstr "Išjungti kompiuterį po šios dainos"
msgid "Turn off computer when queue empty"
msgstr "Išjungti kompiuterį, kai ištuštės eilė"
msgid "URL"
msgstr "URL"
msgid "Unknown album"
msgstr "Nežinomas albumas"
#, perl-brace-format
msgid "Unknown field ({field})"
msgstr "Nežinomas laukas ({field})"
msgid "Unknown filter :"
msgstr "Nežinomas filtras :"
#, perl-format
msgid "Unknown layout '%s'"
msgstr "Nežinomas išdėstymas '%s'"
msgid "Unlock Album"
msgstr "Atrakinti Albumą"
msgid "Unlock Artist"
msgstr "Atrakinti Atlikėją"
msgid "Unnamed filter"
msgstr "Filtras be pavadinimo"
msgid "Untitled"
msgstr "Be pavadinimo"
msgid "Update tags"
msgstr "Atnaujinti žymes"
msgid "Update tags..."
msgstr "Atnaujinti žymes..."
msgid "Upper left"
msgstr "Viršuje kairėje"
msgid "Upper right"
msgstr "Viršuje dešinėje"
msgid "Use Equalizer"
msgstr "Naudoti Glodintuvą"
msgid "Use MozEmbed"
msgstr "Naudoti MozEmbed"
msgid "Use ReplayGain"
msgstr "Naudoti ReplayGain"
msgid "Use WebKit"
msgstr "Naudoti WebKit"
msgid "Use a master filter"
msgstr "Naudoti pagrindinį filtrą"
msgid "Use default regular expression"
msgstr "Naudoti numatytą reguliarią išraišką"
msgid "Use gstreamer"
msgstr "Naudoti gstreamer"
msgid "Use latin1 encoding if possible in id3v2 tags"
msgstr "Jei įmanoma, id3v2 žymėse naudoti latin1 koduotę"
msgid "Use the playing filter"
msgstr "Naudoti grojimo filtrą"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture as cover for album '{album}'"
msgstr "Naudoti šį paveikslą kaip albumo '{album}' viršelį"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture for artist '{artist}'"
msgstr "Naudoti šį paveikslą atlikėjui '{artist}'"
msgid "Used for the Artists field"
msgstr "Naudojama Atlikėjų laukui"
msgid "User authentification error"
msgstr "Vartotojo tapatybės nustatymo klaida"
msgid "Version"
msgstr "Versija"
msgid "View"
msgstr "Rodinys"
msgid "View in new window"
msgstr "Žiūrėti naujame lange"
msgid "Volume : "
msgstr "Garsis : "
msgid "Volume step :"
msgstr "Garsio žingsnis :"
msgid ""
"Warning : these are advanced options, don't change them unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Įspėjimas : tai yra išplėstinės parinktys, nekeiskite jų, nebent tikrai "
"žinote ką darote."
msgid "Warning : using a folder with invalid encoding, you should rename it."
msgstr ""
"Įspėjimas : naudojamas aplankas su neteisinga koduote, jums reikėtų jį "
"pervadinti."
msgid "Warning: all existing data for this field will be lost"
msgstr "Įspėjimas: visi esami šio lauko duomenys bus prarasti"
msgid "Wednesday"
msgstr "Trečiadienis"
msgid "Weighted Random"
msgstr "Svertinis Atsitiktinis Grojimas"
msgid "When added"
msgstr "Pridėjus"
msgid ""
"When changing songs, the previous song is added to the recent list even if "
"not played at all."
msgstr ""
"Keičiant dainas, ankstesnė daina bus įtraukiama į vėliausiųjų sąrašą, netgi "
"tuo atveju, jeigu ji nebuvo grota."
msgid "When current song"
msgstr "Kai esama daina"
msgid "Wikipedia"
msgstr "Vikipedija"
msgid "Will use system's default if blank"
msgstr "Jei tuščia, bus naudojama sistemos numatytoji reikšmė"
#. Windows key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Win"
msgstr "Win"
msgid "Year"
msgstr "Metai"
msgid "Year - Album"
msgstr "Metai - Albumas"
msgid "Year - Artist"
msgstr "Metai - Atlikėjas"
msgid "Yes"
msgstr "Taip"
msgid ""
"You can force a check for these files by holding shift when selecting \"Re-"
"read tags\""
msgstr ""
"Priverstinį šių failų patikrinimą galite atlikti, laikydami Shift klavišą ir "
"nuspausdami \"Iš naujo skaityti žymes\""
msgid "You must specify a base folder"
msgstr "Jūs privalote nurodyti bazinį aplanką"
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Mastelis 1:1"
msgid "Zoom in"
msgstr "Didinti"
msgid "Zoom out"
msgstr "Mažinti"
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Mastelis toks, kad tilptų"
msgid "add"
msgstr "pridėti"
msgid "advanced options"
msgstr "išplėstinės parinktys"
msgid "album information now for"
msgstr "dabar albumo informaciją"
msgid "albums missing reviews"
msgstr "albumams be apžvalgos"
msgid "alphabetical"
msgstr "abėcėlė"
msgid "applied on reload"
msgstr "taikoma, įkėlus iš naujo"
msgid "artist"
msgstr "atlikėjas"
msgid "auto detect"
msgstr "aptikti automatiškai"
msgid "autofill"
msgstr "automatiškai užpildoma"
msgid "automatic size"
msgstr "automatinis dydis"
msgid "between"
msgstr "tarp"
msgid "big size"
msgstr "didelis dydis"
msgid "bonus tracks"
msgstr "papildomi takeliai"
msgid "broken"
msgstr "klaidinga"
msgid "by added"
msgstr "pagal pridėtas"
msgid "by lastplay"
msgstr "pagal paskiausiai grotas"
msgid "by lastplay & play count"
msgstr "pagal paskiausiai grotas ir grojimų skaičių"
msgid "by play count"
msgstr "pagal grojimų skaičių"
msgid "by rating"
msgstr "pagal įvertinimą"
msgid "check length now"
msgstr "tikrinti trukmę dabar"
msgid "check now"
msgstr "tikrinti dabar"
msgid "cloud mode"
msgstr "debesų veiksena"
msgid "command :"
msgstr "komanda :"
msgid "composer"
msgstr "kompozitorius"
msgid "days"
msgstr "dienų"
msgid "default folder"
msgstr "numatytasis aplankas"
msgid "delete selected random mode"
msgstr "ištrinti pasirinktą atsitiktinę veikseną"
#, perl-brace-format
msgid "disc {disc}"
msgstr "diskas {disc}"
msgid "entire collection"
msgstr "visai kolekcijai"
msgid "error"
msgstr "klaida"
msgid "ex :"
msgstr "pvz. :"
#, perl-brace-format
msgid "example (selected song) : {score} ({chances})"
msgstr "pavyzdys (pasirinkta daina) : {score} ({chances})"
msgid "example :"
msgstr "pavyzdys :"
msgid "example : "
msgstr "pavyzdys :"
#, perl-format
msgid "example : %s"
msgstr "pavyzdys : %s"
msgid "examples :"
msgstr "pavyzdžiai :"
msgid "favorite"
msgstr "mėgiama"
msgid "file $current/$end"
msgstr "failas $current/$end"
msgid "file tag"
msgstr "failo žymė"
#, perl-brace-format
msgid "file: {filename}"
msgstr "failas: {filename}"
msgid "font size depends on"
msgstr "šrifto dydis priklauso nuo"
msgid "gmusicbrowser"
msgstr "gmusicbrowser"
#, perl-format
msgid "gmusicbrowser is playing %t from %l (%Y) by %a"
msgstr "gmusicbrowser groja dainą %t iš albumo %l (%Y), kurią atlieka %a"
msgid "google images"
msgstr "google vaizdai"
msgid "google images (hi-res)"
msgstr "google vaizdai (didelės skyros)"
msgid "huge size"
msgstr "didžiulis dydis"
msgid "interview"
msgstr "interviu"
msgid "invalid pattern"
msgstr "neteisingas šablonas"
msgid "inverse"
msgstr "atvirkštinė"
msgid "is"
msgstr "yra"
#, perl-format
msgid "is %s"
msgstr "yra %s"
msgid "is 44.1kHz"
msgstr "yra 44.1kHz"
msgid "is a flac file"
msgstr "yra flac failas"
msgid "is a lossless file"
msgstr "yra nenuostolingasis failas"
msgid "is a lossy file"
msgstr "yra nuostolingasis failas"
msgid "is a mp3 file"
msgstr "yra mp3 failas"
msgid "is a musepack file"
msgstr "yra musepack failas"
msgid "is a vorbis file"
msgstr "yra vorbis failas"
msgid "is a wavepack file"
msgstr "yra wavepack failas"
msgid "is an aac file"
msgstr "yra aac failas"
msgid "is an alac file"
msgstr "yra alac failas"
msgid "is an ape file"
msgstr "yra ape failas"
msgid "is an mp4/m4a file"
msgstr "yra mp4/m4a failas"
msgid "is mono"
msgstr "yra mono"
msgid "is stereo"
msgstr "yra stereo"
#, perl-format
msgid "isn't %s"
msgstr "nėra %s"
msgid "isn't mono"
msgstr "nėra mono"
msgid "isn't stereo"
msgstr "nėra stereo"
msgid "last.fm"
msgstr "last.fm"
msgid "last.fm plugin"
msgstr "last.fm papildinys"
msgid ""
"last.fm's similarity categories:\n"
">90 super\n"
">70 very high\n"
">50 high\n"
">30 medium\n"
">10 lower"
msgstr ""
"last.fm panašumo kategorijos:\n"
">90 super\n"
">70 labai didelis\n"
">50 didelis\n"
">30 vidutinis\n"
">10 mažesnis"
msgid "left-side filter panes"
msgstr "kairėje pusėje filtro polangiai"
msgid "length of songs"
msgstr "dainų trukmė"
#, perl-format
msgid "less than %s ago"
msgstr "mažiau kaip prieš %s"
msgid "lyrics file"
msgstr "dainos žodžių failas"
msgid "maximum font size"
msgstr "didžiausias šrifto dydis"
msgid "medium size"
msgstr "vidutinis dydis"
msgid "minimum font size"
msgstr "mažiausias šrifto dydis"
#, perl-format
msgid "more than %s ago"
msgstr "daugiau kaip prieš %s"
msgid "mosaic mode"
msgstr "mozaikos veiksena"
msgid ""
"mp3 files without a VBR header requires a full scan to check its real length "
"and bitrate"
msgstr ""
"mp3 failai be VBR antraštės reikalauja pilno peržiūrėjimo, kad būtų "
"patikrinta jų tikroji trukmė ir pralaidumas"
msgid "mplayer executable :"
msgstr "mplayer vykdomasis :"
msgid "mplayer options :"
msgstr "mplayer parinktys :"
msgid "mpv options :"
msgstr "mpv parinktys :"
msgid "name of the new grouping"
msgstr "naujo grupavimo pavadinimas"
msgid "name of the new random mode"
msgstr "naujos atsitiktinės veiksenos pavadinimas"
msgid "never"
msgstr "niekada"
msgid "never played"
msgstr "niekada negrotos"
msgid "no order"
msgstr "jokios tvarkos"
msgid "no pictures"
msgstr "be paveikslų"
msgid "no songs needs checking"
msgstr "patikrinimo reikalaujančių dainų nėra"
msgid "none"
msgstr "jokie"
msgid "normal"
msgstr "normali"
msgid "not defined"
msgstr "neapibrėžta"
msgid "number of songs in filter"
msgstr "filtre esančių dainų skaičius"
msgid "only works when the artist-info tab is displayed"
msgstr "veikia tik tada, kai yra rodoma atlikėjo informacijos kortelė"
msgid "open context window"
msgstr "atidaryti konteksto langą"
msgid "options"
msgstr "parinktys"
#, perl-format
msgid "or %d seconds"
msgstr "arba %d sekundžių"
msgid "output device :"
msgstr "išvesties įrenginys :"
#, perl-brace-format
msgid "page {number}"
msgstr "{number} puslapis"
msgid "password :"
msgstr "slaptažodis :"
msgid "perl code"
msgstr "perl kodas"
msgid "picture size"
msgstr "paveikslo dydis"
msgid "played>4"
msgstr "grotos>4"
msgid "port :"
msgstr "prievadas :"
msgid "quit"
msgstr "baigti"
msgid "requires xdg-screensaver"
msgstr "reikalauja xdg-screensaver"
msgid "reverse order"
msgstr "atgalinė tvarka"
msgid "save filter as"
msgstr "išsaugoti filtrą kaip"
msgid "save grouping as"
msgstr "išsaugoti grupavimą kaip"
msgid "save random mode as"
msgstr "išsaugoti atsitiktinę veikseną kaip"
msgid "saved filters"
msgstr "išsaugoti filtrai"
msgid "saved groupings"
msgstr "išsaugoti grupavimai"
msgid "saved random modes"
msgstr "išsaugotos atsitiktinės veiksenos"
msgid "scan now"
msgstr "peržiūrėti dabar"
msgid "show histogram background"
msgstr "rodyti histogramos foną"
msgid "show pictures"
msgstr "rodyti paveikslus"
msgid "show the 'All' row"
msgstr "rodyti lauką \"Visi\""
msgid "skin options"
msgstr "apipavidalinimo parinktys"
msgid "small size"
msgstr "mažas dydis"
msgid "sort by"
msgstr "rikiuoti pagal"
msgid "stop"
msgstr "stabdyti"
msgid "supports : "
msgstr "palaiko :"
msgid "text format"
msgstr "teksto formatas"
msgid "text mode"
msgstr "teksto veiksena"
msgid "times"
msgstr "kartų"
msgid "toggle Invert mode"
msgstr "perjungti Invertavimo veikseną"
msgid "tools"
msgstr "įrankiai"
msgid "turn off"
msgstr "išjungti"
msgid "unknown"
msgstr "nežinoma"
msgid "unknown error"
msgstr "nežinoma klaida"
msgid "url"
msgstr "url"
msgid "use :"
msgstr "naudoti :"
msgid "use album name"
msgstr "naudoti albumo pavadinimą"
msgid "use default"
msgstr "naudoti numatytą"
msgid "use gnome settings"
msgstr "naudoti gnome nustatymus"
msgid "use song folder"
msgstr "naudoti dainos aplanką"
msgid "username :"
msgstr "vartotojo vardas :"
msgid "using skin :"
msgstr "naudojamas apipavidalinimas :"
msgid "weight :"
msgstr "svoris :"
msgid "when file changes"
msgstr "kai pasikeičia failas"
msgid "when folder changes"
msgstr "kai pasikeičia aplankas"
msgid "with browser"
msgstr "su naršykle"
msgid "with browser & queue"
msgstr "su naršykle ir eile"
msgid "with browser (SongTree)"
msgstr "su naršykle (Dainų Medis)"
msgid "x offset :"
msgstr "x poslinkis :"
msgid "y offset :"
msgstr "y poslinkis :"
msgid "year"
msgstr "metai"
msgid "year (highest)"
msgstr "metai (vėliausi)"
#, perl-brace-format
msgid "{folder} already exists"
msgstr "{folder} jau yra"
#, perl-brace-format
msgid "{hours} hours {min} min {sec} s"
msgstr "{hours} valandų {min} min. {sec} sek."
#, perl-brace-format
msgid "{hours}h {min}m {sec}s"
msgstr "{hours}val. {min}min. {sec}sek."
#, perl-brace-format
msgid "{hours}h{min}m{sec}s"
msgstr "{hours}val.{min}min.{sec}sek."
#, perl-brace-format
msgid "{outputname} output settings"
msgstr "{outputname} išvesties nustatymai"