Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3766 lines (2579 sloc) 70.5 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gmusicbrowser 1.1.4-se\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: squentin@free.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-20 22:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-21 14:31+0100\n"
"Last-Translator: Olle Sandgren <olle.sandgren@blixtmail.se>\n"
"Language-Team: Sweden <se@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
msgid " of {length}"
msgstr "av {length}"
msgid "# songs"
msgstr "# melodier"
msgid "%S by %a"
msgstr "%S av %a"
msgid "%d Album"
msgid_plural "%d Albums"
msgstr[0] "%d Album"
msgstr[1] "%d Album"
msgid "%d Artist"
msgid_plural "%d Artists"
msgstr[0] "%d Artist"
msgstr[1] "%d Artister"
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d Melodi"
msgstr[1] "%d Melodier"
msgid "%d album"
msgid_plural "%d albums"
msgstr[0] "%d album"
msgstr[1] "%d album"
msgid "%d artist"
msgid_plural "%d artists"
msgstr[0] "%d artist"
msgstr[1] "%d artister"
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d fil"
msgstr[1] "%d filer"
msgid "%d file in {folder}"
msgid_plural "%d files in {folder}"
msgstr[0] "%d fil i {folder}"
msgstr[1] "%d filer i {folder}"
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d mapp"
msgstr[1] "%d mappar"
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunder"
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d melodi"
msgstr[1] "%d melodier"
msgid "%d song added"
msgid_plural "%d songs added"
msgstr[0] "%d melodi tillagd"
msgstr[1] "%d melodier tillagda"
msgid "%d song in queue"
msgid_plural "%d songs in queue"
msgstr[0] "%d melodi i kö"
msgstr[1] "%d melodier i kö"
msgid "%d song in the library"
msgid_plural "%d songs in the library"
msgstr[0] "%d melodi i biblioteket"
msgstr[1] "%d melodier i biblioteket"
msgid "%d song selected"
msgid_plural "%d songs selected"
msgstr[0] "%d melodi vald"
msgstr[1] "%d melodier valda"
msgid "%f is set"
msgstr "%f är aktiv"
msgid "%f isn't set"
msgstr "%f är inte aktiv"
msgid "%n first added"
msgstr " %n först tillagd"
msgid "%n last added"
msgstr "%n senast tillagd"
msgid "%n last played"
msgstr "%n senast spelad"
msgid "%n last skipped"
msgstr "%n senast överhoppade"
msgid "%n less played"
msgstr "%n minst spelad"
msgid "%n less skipped"
msgstr "%n minst överhoppade"
msgid "%n longest"
msgstr "%n längst"
msgid "%n most played"
msgstr "%n mest spelad"
msgid "%n most skipped"
msgstr "%n mest överhoppade"
msgid "%n not played for the longest time"
msgstr "%n inte spelad på länge"
msgid "%n not skipped for the longest time"
msgstr "%n inte överhoppade på länge"
msgid "%n shortest"
msgstr "%n kortast"
msgid "' & ' and ', ' and ';'"
msgstr "' & ' och ', ' och ';'"
msgid "'{file}' exists. Overwrite ?"
msgstr "'{file}' finns. Skriva över?"
msgid "(%d song excluded)"
msgid_plural "(%d songs excluded)"
msgstr[0] "(%d melodi utesluten)"
msgstr[1] "(%d melodier uteslutna)"
msgid "(: )has one"
msgstr "(: )har en"
msgid "(: )none"
msgstr "(: )ingen"
msgid "(case insensitive)"
msgstr "(känslig för stor/liten bokstav)"
msgid "(common parent folder : {common})"
msgstr "(vanli huvudmapp : {common})"
msgid "(other)"
msgstr "(annan)"
msgid "(see http://www.last.fm)"
msgstr "(se: http://www.last.fm)"
msgid ""
"- When selecting a song, the playlist filter will be reset if the song is "
"not in it\n"
"- Skip to another song when removing the current song from the playlist"
msgstr ""
"- När melodi är vald, återställs spellistan om melodin inte finns i "
"filtret\n"
"- Hoppa till annan melodi när nuvarande melodi raderas från spellistan"
msgid "0 chance"
msgstr "0 chans"
msgid "1 chance in {probability}"
msgstr "1 chans till {probability}"
msgid "3 Filter panes"
msgstr "3 filter rutor"
msgid "32x32 PNG file icon"
msgstr "32x32 PNG fil ikon"
msgid "50 Last Added"
msgstr "50 senast tillagda"
msgid "50 Last Played"
msgstr "50 senast spelade"
msgid "50 Most Played"
msgstr "50 mest spelade"
msgid "<Unknown>"
msgstr "<Okänd>"
msgid ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>by</small> %a\n"
"<small>from</small> %l</small>"
msgstr ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>por</small> %a\n"
"<small>från</small> %l</small>"
msgid "<i>by</i> %a\\n<i>from</i> %l"
msgstr "<i>av</i> %a\\n<i>från</i> %l"
msgid "Abort"
msgstr "Avbryt"
msgid "Abort ReplayGain analysis"
msgstr "Avbryt ReplayGain analys"
msgid "Abort all"
msgstr "Avbryt alla"
msgid "Abort mass-tagging"
msgstr "Avbryt mass taggningar"
msgid "About"
msgstr "Om"
msgid ""
"About to delete {files}\n"
"Are you sure ?"
msgstr ""
"Att radera {files}\n"
"Är du säker?"
msgid "About to turn off the computer in :"
msgstr "Om att stänga av datorn i :"
msgid "Actions are not supported by current notification daemon"
msgstr "Aktionen har inte stöd för gällande daemon notifiering"
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
msgid "Add a button to rip a CD"
msgstr "Lägg till en ikon för att rippa en CD"
msgid "Add a fullscreen button"
msgstr "Lägg till en helskärms ikon"
msgid "Add a fullscreen button to layouts that can accept extra buttons"
msgstr ""
"Lägg till en helskärms ikon till layouter som kan acceptera extra ikoner"
msgid "Add a group"
msgstr "Lägg till en grupp"
msgid "Add a label to the current song"
msgstr "Lägg till en etikett till gällande melodi"
msgid "Add a list of files/folders to the playlist"
msgstr "Lägg till en lista med filer/mappar till spellistan"
msgid "Add a radio"
msgstr "Lägg till en radio"
msgid "Add files or folders"
msgstr "Lägg till filer och mappar"
msgid "Add files/folders to library"
msgstr "Lägg till filer/mappar till bibliotek"
msgid "Add folder"
msgstr "Lägg till folder"
msgid "Add label"
msgstr "Lägg till etikett"
msgid "Add multiple condition"
msgstr "Lägg till fler villkor"
msgid "Add new label"
msgstr "Lägg till ny etikett"
msgid "Add new radio"
msgstr "Lägg till ny radio"
msgid "Add rule : "
msgstr "Lägg till regel:"
msgid "Add shorcut key"
msgstr "Lägg till kortkommando"
msgid "Add to list"
msgstr "Lägg till i lista"
msgid "Added"
msgstr "Tillagd"
msgid "Added Today"
msgstr "Tillagda idag"
msgid "Adding a radio"
msgstr "Lägger till en radio"
msgid ""
"Additionally this format can be used :\n"
" default number1 format1 number2 format2 ...\n"
" dates more recent than number1 seconds will use format1, ..."
msgstr ""
"Detta format kan ytterligare användas :\n"
" standard nummer1 format1 nummer2 format2 ...\n"
" datum viktigare än nummer1 sekunder kommer att använda format1, ..."
msgid ""
"Adds a menu entry to artist/album context menu, allowing to search the "
"picture/cover in google and save it."
msgstr ""
"Lägger till en meny åtkomst till artist/album innehåll, och tillåter sökning "
"av bild/omslag i google och sparar den."
msgid "Adds labels to the current song"
msgstr "Lägger till etiketter till gällande melodi"
msgid "Adds menu entries to song contextual menu"
msgstr "Lägger till menyposter till sånginnehålls meny"
msgid "Advanced Search ..."
msgstr "Avancerad sökning ..."
msgid "Advanced Tag Editing"
msgstr "Avancerad tag redigering"
msgid "Album"
msgstr "Album"
msgid "Album artist"
msgstr "Album artist"
msgid "Album gain"
msgstr "Albumförstärkning"
msgid "Album mode"
msgstr "Album läge"
msgid "Album peak"
msgstr "Album ljudpeak"
msgid "Album picture"
msgstr "Album bild"
msgid "Album picture & info"
msgstr "Album bild & info"
msgid "Album shuffle"
msgstr "Blanda album"
msgid "Album with picture"
msgstr "Album med bild"
msgid "Album year(s)"
msgstr "Album år"
msgid "All"
msgstr "Alla"
msgid "All Songs"
msgstr "Alla Melodier"
msgid "All albums"
msgstr "Alla album"
msgid "All artists"
msgstr "Alla artister"
msgid "All but the [most/less]%n"
msgstr "Alla utom [mest/minst]%n"
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"
msgid "All genres"
msgstr "Alla genrer"
msgid "All labels"
msgstr "Alla etiketter"
msgid "All of :"
msgstr "Alla av:"
msgid "Allow for scheduling fade-out and stop"
msgstr "Tillåt för tidsinställd fade-out och stopp"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
msgid "Amount of volume changed by the mouse wheel"
msgstr "Mängden ljud ändras med mushjulet"
msgid "Any of :"
msgstr "Någon av:"
msgid "Append"
msgstr "Lägg till"
msgid "Append (only if not already present)"
msgstr "Bifoga (endast om den inte redan finns)"
msgid "Append to playlist"
msgstr "Lägg till i spellista"
msgid "Application"
msgstr "Applikation"
msgid "Are you sure you want to delete the '{label}' label ?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort '{label}' etiketten ?"
msgid "Arguments"
msgstr "Argument"
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
msgid "Artist & album"
msgstr "Artist & album"
msgid "Artist URL"
msgstr "Artist URL"
msgid "Artist picture"
msgstr "Artist bild"
msgid "Artist,Album,Disc,Track"
msgstr "Artist, Album, Skiva, Spår"
msgid "Artist,Date,Album,Disc,Track"
msgstr "Artist, Datum, Album, Skiva, Spår"
msgid "Artists"
msgstr "Artister"
msgid "Ask confirmation only if file already exists"
msgstr "Fråga om tillåtelse endast om filen redan finns"
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"
msgid "Auto fill based on filenames ..."
msgstr "Fyll i automatiskt baserat på filnamn ..."
msgid "Auto fill only blank fields"
msgstr "Fyll i automatiskt endast tomma fält"
msgid "Auto fill queue"
msgstr "Fyll automatiskt i kö"
msgid "Auto-increment track numbers"
msgstr "Automatisk ökning av spårnummer"
msgid "Auto-save positive finds"
msgstr "Spara automatiskt positivt funna"
msgid "Auto-scroll"
msgstr "Auto-skrolla"
msgid "Automatically remove current song if not found"
msgstr "Radera automatiskt nuvarande melodi om den inte återfinns"
msgid "Autosave"
msgstr "Autospara"
msgid "Autosave plugin"
msgstr "Autospara plugin"
msgid "Available"
msgstr "Tillgänglig"
msgid "Bad session"
msgstr "Dålig session"
msgid "Base Folder :"
msgstr "Huvudfolder :"
msgid "Begin with"
msgstr "Börja med"
msgid "Bitrate"
msgstr "Bithastighet"
msgid "Body :"
msgstr "Samling :"
msgid "Body text is not supported by current notification daemon"
msgstr "Huvudtexten stöds inte av gällande daemon notifiering"
msgid "Browser"
msgstr "Bläddrare"
msgid "Browser window layout :"
msgstr "Bläddrarfönster layout"
msgid "Browser with SongTree"
msgstr "Bläddra med SongTree"
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"
msgid "Buttons, Song & Cover"
msgstr "Knappar, Melodi & Omslag"
msgid "Can't change the volume in non-gstreamer iceserver mode"
msgstr "Kan inte ändra volymen i non-gstreamer iceserver läge"
msgid ""
"Can't change the volume. Needs amixer (packaged in alsa-utils) to change "
"volume when using this audio backend."
msgstr ""
"Kan inte ändra volymen. Behöver amixer (finns i alsa-tillbehör) för att "
"ändra volymen när denna audio bakände används."
msgid ""
"Can't create Folder '{path}' : \n"
"{error}"
msgstr ""
"Kan inte skapa folder '{path}' : \n"
"{error}"
msgid "Can't create sink '{sink}'"
msgstr "Kan inte skapa sänkning '{sink}'"
msgid "Can't read file or invalid file"
msgstr "Kan inte läsa fil eller ogiltig fil"
msgid "Can't write in base folder '{folder}'."
msgstr "Kan inte skriva i huvudfolder '{folder}'."
msgid "Capitalize"
msgstr "Stor begynnelsebokstav"
msgid "Capitalize each word"
msgstr "Stor begynnelsebokstav i varje ord"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Ej känslig för VERSALER och gemener"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Känslig för VERSALER och gemener"
msgid "Case-sensitive"
msgstr "Känslig för VERSALER och gemener"
msgid "Categories pane"
msgstr "Kategoriruta"
msgid "Centered on"
msgstr "Centrerad på"
msgid "Change Display"
msgstr "Ändra display"
msgid "Change default text color"
msgstr "Ändra standardtextens färg"
msgid "Change default text font and size"
msgstr "Ändra standardtextens typ och storlek"
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
msgid "Check for updated/deleted songs on startup"
msgstr "Sök efter uppdaterade/raderade spår vid uppstart"
msgid "Check for updated/removed songs"
msgstr "Sök efter uppdaterade/raderade spår"
msgid "Checking length/bitrate"
msgstr "Kontrollerar längd/bithastighet"
msgid "Checking songs"
msgstr "Kontrollerar melodier"
msgid "Choose Album From this Artist"
msgstr "Välj album med denna artist"
msgid "Choose Artist/Album/Song"
msgstr "Välj Artist/Album/Melodi"
msgid "Choose Date"
msgstr "Välj datum"
msgid "Choose Picture"
msgstr "Välj bild"
msgid "Choose Random Album"
msgstr "Välj fritt album"
msgid "Choose directory to copy files to"
msgstr "Välj katalog att kopiera filer till"
msgid "Choose directory to move files to"
msgstr "Välj katalog att flytta filer till"
msgid "Choose files"
msgstr "Välj filer"
msgid "Choose folder to add"
msgstr "Välj folder att lägga till"
msgid "Choose icon for label {name}"
msgstr "Välj ikon för etikett {name}"
msgid "Choose page to open"
msgstr "Välj sida att öppna"
msgid "Choose picture for '%s'"
msgstr "Välj bild för '%s'"
msgid "Choose playlist files to import"
msgstr "Välj spellistfiler att importera"
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"
msgid "Clear queue"
msgstr "Töm kö"
msgid "Clear selected fields"
msgstr "Ta bort valda fält"
msgid "Client banned, contact gmusicbrowser's developer"
msgstr "Klient bannlyst, kontakta gmusicbrowser's utvecklare"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
msgid "Close to tray"
msgstr "Lägg i fack"
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
msgid "Command to launch when the button is pressed"
msgstr "Kommando att utföra när tangent är nedtryckt"
msgid ""
"Command used when\n"
"'turn off computer when queue empty'\n"
"is selected"
msgstr ""
"Kommando som används när\n"
"'stäng av dotorn när kö är tom'\n"
"är vald"
msgid "Command when playing song changed :"
msgstr "Kommando när spelad melodi ändras :"
msgid "Command when stopped :"
msgstr "Kommando vid stopp :"
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"
msgid "Compilation"
msgstr "Kompilering"
msgid "Composer"
msgstr "Kompositör"
msgid "Conductor"
msgstr "Dirigent"
msgid "Connect through a proxy"
msgstr "Anslut genom en proxy"
msgid "Connections from :"
msgstr "Anslutning från :"
msgid "Context"
msgstr "Sammanhang"
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
msgid "Copy failed"
msgstr "Kopiering misslyckades"
msgid "Copy link address"
msgstr "Kopiera länkadress"
msgid "Copy to mounted portable player"
msgstr "Kopiera till monterad spelare"
msgid "Copy to portable player"
msgstr "Kopiera till portabel spelare"
msgid "Copying file"
msgid_plural "Copying %d files"
msgstr[0] "Kopierar fil"
msgstr[1] "Kopierar filer"
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"
msgid "Create ID3v2 tags as ID3v2.4"
msgstr "Skapa ID3v2 taggar som ID3v2.4"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
msgid "Current song must always be in the playlist"
msgstr "Nuvarande melodi måste alltid finnas i spellistan"
msgid "Custom"
msgstr "Egen"
msgid "Custom Text"
msgstr "Anpassad text"
msgid "Custom URL"
msgstr "Anpassad URL"
msgid "Custom command :"
msgstr "Anpassat kommando :"
msgid "Custom context pages :"
msgstr "Egna sammanhangs sidor :"
msgid "Custom..."
msgstr "Egen..."
msgid "Date"
msgstr "Datum"
msgid "Date format :"
msgstr "Datumformat :"
msgid "Date of purchase"
msgstr "Inköpsdatum"
msgid "Debut Album"
msgstr "Debutalbum"
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Minska volym"
msgid "Default"
msgstr "Standard"
msgid "Default rating :"
msgstr "Ursprungligt betyg :"
msgid "Default text color"
msgstr "Standardtextens färg"
msgid "Default text font"
msgstr "Standardtextens typ"
msgid "Delay tray tip popup on mouse over"
msgstr "Stanna kvar i fack när markören är över den"
msgid "Delete Selected Songs"
msgstr "Radera valda melodier"
msgid "Delete list"
msgstr "Ta bort lista"
msgid "Descr."
msgstr "Beskr."
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
msgid "Desktop widgets"
msgstr "Skrivbordswidgets"
msgid "Desktop widgets plugin"
msgstr "Skrivbordswidgets modul"
msgid "Disable screensaver when fullscreen and playing"
msgstr "Inaktivera skärmsläckare vid uppspelning"
msgid "Disc"
msgstr "Disk"
msgid "Disc #"
msgstr "Disk #"
msgid "Disc name"
msgstr "Skivnamn"
msgid "Display (:1 or host:0 for example)"
msgstr "Visa (:1 för värd:0 för exempel)"
msgid "Display Songs"
msgstr "Visa melodi"
msgid ""
"Display a special layout in or around the titlebar of the focused window"
msgstr ""
"Visa en speciell layout i eller vid sidan av titeltexten i det fokuserade "
"fönstret"
msgid "Display stop/next actions"
msgstr "Visa stopp/nästa händelse"
msgid "Display synchronized lyrics of the current song"
msgstr "Visa synkroniserad låttext för aktuell melodi"
msgid "Display tray tip for"
msgstr "Visa facktips för"
msgid "Do not add a title row"
msgstr "Lägg inte till titelrad"
msgid "Do not add songs that can't be played"
msgstr "Lägg inte till melodier som ej går att spela"
msgid "Do not create an id3v1 tag in mp3 files"
msgstr "Skapa inte en id3v1 tagg i mp3-filer"
msgid "Do not unsynchronise id3v2 tags"
msgstr "Synkronisera inte id3v2 taggar"
msgid "Do not write the tags"
msgstr "Synkronisera inte taggar"
msgid "Don't add the overlay to dialogs"
msgstr "Lägg inte till övertäckningen till dialoger"
msgid "Don't know how to play {file}"
msgstr "Vet inte hur man spelar upp {file}"
msgid "Don't notify if the main window is visible"
msgstr "Uppmärksamma inte om huvudfönstret är synligt"
msgid "Don't submit current song"
msgstr "Lägg inte till nuvarande melodi"
msgid "Edit ..."
msgstr "Redigera..."
msgid "Edit Current Song Properties"
msgstr "Redigera gällande sång egenskaper"
msgid "Edit labels"
msgstr "Redigera etiketter"
msgid "Edit Lyrics"
msgstr "Redigera sångtext"
msgid "Edit Lyrics ..."
msgstr "Redigera sångtext ..."
msgid "Edit Multiple Songs Properties"
msgstr "Redigera fler sång egenskaper"
msgid "Edit rating"
msgstr "Redigera betyg"
msgid "Edit Settings"
msgstr "Redigera inställningar"
msgid "Edit filter"
msgstr "Redigera filter"
msgid "Edit grouping ..."
msgstr "Redigera gruppering"
msgid "Edit list"
msgstr "Redigera lista"
msgid "Edit ordered modes ..."
msgstr "Redigera bekräftade lägen ..."
msgid "Edit random modes ..."
msgstr "Redigera slumpvisa lägen ..."
msgid "Edit selected song properties"
msgstr "Redigera gällande melodi egenskaper"
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."
msgid "EditList"
msgstr "Redigera lista"
msgid "Editing list : "
msgstr "Redigerar lista :"
msgid "Editing tags"
msgstr "Redigerar taggar"
msgid "Embedded lyrics"
msgstr "Inbäddad låttext"
msgid "Embedded picture"
msgstr "Inbäddad bild"
msgid "Encapsulated object"
msgstr "Inkapslade objekt"
msgid "Encoded by"
msgstr "Kodad av"
msgid "Encoded with"
msgstr "Kodad med"
msgid "Encoder"
msgstr "Kodare"
msgid "Encoding used for id3v1 tags :"
msgstr "Kodad för id3v1 tag :"
msgid "Enqueue"
msgstr "Köad"
msgid "Enqueue Action"
msgstr "Köad åtgärd"
msgid "Enqueue Displayed"
msgstr "Visa köad"
msgid "Enqueue Selected"
msgstr "Utvalda i kö"
msgid "Enqueue Selected Songs"
msgstr "Utvalda melodier i kö"
msgid "Enqueue Songs from Current Album"
msgstr "Köa melodier från detta album"
msgid "Enqueue Songs from Current Artist"
msgstr "Köa melodier med denna artist"
msgid "Enqueue a list of files/folders"
msgstr "Köa en lista med filer/mappar"
msgid "Enqueue filter"
msgstr "Köfilter"
msgid "Equalizer"
msgstr "Equaliser"
msgid "Error :"
msgstr "Fel :"
msgid ""
"Error saving lyrics in '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Fel vid sparandet av sångtext i '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Error writing '{file}'"
msgstr "Fel vid skrivning till '{file}'"
msgid "Error writing replaygain tags :\n"
msgstr "Fel vid skrivning av replaygain tagg :\n"
msgid "Error: invalid filename pattern"
msgstr "Fel: ogiltigt filnamns mönster"
msgid "Execute custom command on selected files"
msgstr "Utför anpassat kommando på valda filer"
msgid "Export"
msgstr "Exportera"
msgid "Export plugin"
msgstr "Exportera insticksprogram"
msgid "Export song properties to a .csv file"
msgstr "Exportera melodi egenskaper till en .csv fil"
msgid "Export to .m3u file"
msgstr "Explortera till .m3u fil"
msgid "Extra gain"
msgstr "Extra förstärkning"
msgid "Fade-out"
msgstr "Fade-out"
msgid "Fade-out in"
msgstr "Fade-out in"
msgid "Fade-out then stop"
msgstr "Fade-out och stoppa sedan"
msgid ""
"Failed to delete '{file}' :\n"
"{error}"
msgstr ""
"Misslyckades att radera '{file}' :\n"
"{error}"
msgid "Fields"
msgstr "Fält"
msgid "File type"
msgstr "Filtyp"
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
msgid "Filename format :"
msgstr "Filnamns format:"
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
msgid "Filter : "
msgstr "Filter:"
msgid "Filter edition"
msgstr "Filter utgåva"
msgid "Filter on playing Album"
msgstr "Filter för uppspelat album"
msgid "Filter on playing Artist"
msgstr "Filter för uppspelad artist"
msgid "Filter on playing Song"
msgstr "Filter för uppspelad melodi"
msgid "Filter on this album"
msgstr "Filter för detta album"
msgid "Filter on this artist"
msgstr "Filter för denna artist"
msgid "Find :"
msgstr "Hitta :"
msgid "Find a unique filename if file already exists"
msgstr "Hitta ett unikt filnamn om filen redan existerar"
msgid "Find songs in same albums"
msgstr "Hitta melodier från samma album"
msgid "Find songs with same artists"
msgstr "Hitta melodier från samma artist"
msgid "Find songs with the same names"
msgstr "Hitta melodier med samma namn"
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"
msgid "Folder (right-aligned)"
msgstr "Mapp (höger justerad)"
msgid "Folder format :"
msgstr "Mapp format :"
msgid "Folder pattern :"
msgstr "Mappmönster :"
msgid "Folders to search for new songs"
msgstr "Mappar att söka i för samma melodier"
msgid "Follow playing song"
msgstr "Följ uppspelad melodi"
msgid "Follow selected song"
msgstr "Följ utvald melodi"
msgid "Font size"
msgstr "Typsnittsstorlek"
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"
msgid "Found but not working"
msgstr "Hittat men fungerar ej"
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"
msgid "Full screen layout :"
msgstr "Helskärms layout :"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"
msgid "Fullscreen simple"
msgstr "Enkel helskärm"
msgid "GStreamer module not loaded."
msgstr "GStreamer modul är inte aktiverad."
msgid "Gain for songs missing replaygain tags"
msgstr "Volymökning för melodier som missat replaygain taggar"
msgid "Genre"
msgstr "Genre"
msgid "Genre is set"
msgstr "Genre är aktiv"
msgid "Genres"
msgstr "Genrer"
msgid "Genres pane"
msgstr "Genrer fönster"
msgid "Gnome mmkeys"
msgstr "Gnome mmkeys"
msgid "Gnome multimedia keys plugin"
msgstr "Insticksmodul för Gnome multimedia nyckel"
msgid "Go to playing song"
msgstr "Hoppa till aktuell melodi"
msgid "Group by :"
msgstr "Grupp med ..."
msgid "Grouping"
msgstr "Gruppering"
msgid "Handshake OK"
msgstr "Handskakning OK"
msgid "Handshake failed : "
msgstr "Handskakning misslyckades"
msgid "Hard limiter"
msgstr "Hårdbegränsning"
msgid "Hide"
msgstr "Dölj"
msgid "Hide toolbar"
msgstr "Dölj verktygsrad"
msgid "Icon theme :"
msgstr "Ikontema :"
msgid "Ignore playback errors"
msgstr "Ignorera playback fel"
msgid "Import list"
msgstr "Importera lista"
msgid ""
"In this case one command by file will be run\n"
"\n"
msgstr ""
"I detta fall körs ett kommando per fil\n"
"\n"
msgid "Increase Volume"
msgstr "Öka volym"
msgid "Info"
msgstr "Information"
msgid "Insensitive title-artist (left-aligned)"
msgstr "Okänslig titel-artist (vänsterjusterad)"
msgid "Insensitive title-artist (right-aligned)"
msgstr "Okänslig titel-artist (högerjusterad)"
msgid "Insensitive, Song & Cover"
msgstr "Okänslig, Melodi & Omslag"
msgid "Insert a list of files/folders at the start of the playlist"
msgstr "Sätt in en lista med filer/mappar i början på spellistan"
msgid "Invisible hot spot"
msgstr "Osynlig hot spot"
msgid "KB"
msgstr "KB"
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
msgid "Karaoke plugin"
msgstr "Karaoke insticksmodul"
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"
msgid "Keys"
msgstr "Nycklar"
msgid "Keywords"
msgstr "Nyckelord"
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
msgid "Label is set"
msgstr "Etikett är inställd"
msgid "Label/Publisher"
msgstr "Etikett/Utgivare"
msgid "Labels"
msgstr "Etiketter"
msgid "Labels' Icons"
msgstr "Etikett ikoner"
msgid "Lang"
msgstr "Språk"
msgid "Lang."
msgstr "Språk"
msgid "Last played"
msgstr "Senast spelad"
msgid "Last skipped"
msgstr "Senast överhoppade"
msgid "Launch ripping program"
msgstr "Kör rippnings program"
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
msgid "Layout :"
msgstr "Layout :"
msgid "Layouts"
msgstr "Layouter"
msgid "Left pane"
msgstr "Vänster förnster"
msgid "Length"
msgstr "Längd"
msgid "Library"
msgstr "Bibliotek"
msgid "Library : "
msgstr "Bibliotek :"
msgid "Library size : %d song"
msgid_plural "Library size : %d songs"
msgstr[0] "Bibliotekstorlek : %d melodi"
msgstr[1] "Bibliotekstorlek : %d melodier"
msgid "List"
msgstr "Lista"
msgid "Listed : "
msgstr "Listad :"
msgid "Listed songs"
msgstr "Listade melodier"
msgid "Lists, Library & Context"
msgstr "Lista, Bibliotek & Sammanhang"
msgid "Literal search"
msgstr "Ordagrann sökning"
msgid "Load/Save lyrics in :"
msgstr "Ladda/Spara låttext i :"
msgid "Loaded %d unsent song from previous session"
msgid_plural "Loaded %d unsent songs from previous session"
msgstr[0] "Laddar %d ej sänd melodi från föregående session"
msgstr[1] "Laddar %d ej sänd melodier från föregående session"
msgid "Loading failed."
msgstr "Misslyckades att ladda."
msgid "Loading..."
msgstr "Laddar..."
msgid "Lock"
msgstr "Lås"
msgid "Lock Album"
msgstr "Lås album"
msgid "Lock Artist"
msgstr "Lås artist"
msgid "Lock on Album"
msgstr "Lås på Album"
msgid "Lock on Artist"
msgstr "Lås på Artist"
msgid "Lock on song"
msgstr "Lås på melodi"
msgid "Lock on {field}"
msgstr "Lås på {field}"
msgid "Locked on :\n"
msgstr "Lås på :\n"
msgid "Lookup in AMG"
msgstr "Kolla på AMG"
msgid "Lookup in google"
msgstr "Kolla på google"
msgid "Lower left"
msgstr "Nere till vänster"
msgid "Lower right"
msgstr "Nere till höger"
msgid "Lullaby"
msgstr "Vaggvisa"
msgid "Lullaby plugin"
msgstr "Vaggvisa insticksprogram"
msgid "Lyrics"
msgstr "Låttext"
msgid "Lyrics (requires lyrics plugin)"
msgstr "Låttext (kräver låttextmodul)"
msgid "Lyrics for "
msgstr "Låttext för"
msgid "Lyrics plugin"
msgstr "Låttext insticksmodul"
msgid "Lyrics source"
msgstr "Låttext källa"
msgid "MB"
msgstr "MB"
msgid "MIME type"
msgstr "MIME typ"
msgid "Main"
msgstr "Arkiv"
msgid "Main artist"
msgstr "Huvudartist"
msgid ""
"Makes gmusicbrowser react to the Next/Previous/Play/Stop multimedia keys in "
"gnome."
msgstr ""
"Gör att gmusicbrowser reagerar på Nästa/Föregående/Spela/Stoppa multimedia "
"nyckel i gnome."
msgid "Mass Rename"
msgstr "Fler namnbyte"
msgid "Mass Renaming"
msgstr "Fler namnbyten"
msgid "Media type"
msgstr "Mediatyp"
msgid "Menu entry name"
msgstr "Huvud ingångsnamn"
msgid "Minimal tip"
msgstr "Minimalt tips"
msgid "Minimum size"
msgstr "Minsta storlek"
msgid "Misc."
msgstr "Div."
msgid "Modification"
msgstr "Modifiering"
msgid "Monday"
msgstr "Måndag"
msgid "More results"
msgstr "Fler resultat"
msgid "Move"
msgstr "Flytta"
msgid "Move Files to :"
msgstr "Flytta filer till :"
msgid "Move failed"
msgstr "Misslyckades att flytta"
msgid "Move folder to"
msgstr "Flytta folder till"
msgid "Moving file"
msgid_plural "Moving %d files"
msgstr[0] "Flyttar fil"
msgstr[1] "Flyttar %d filer"
msgid "Mute/Unmute"
msgstr "Tysta/Återställ"
msgid "Name"
msgstr "Namn"
msgid "Name of layout"
msgstr "Namn på layout"
msgid "Name under which the command will appear in the menu"
msgstr "Namn under vilket kommandot kommer att visas i menyn"
msgid "New"
msgstr "Ny"
msgid "New filter"
msgstr "Nytt filter"
msgid "New list"
msgstr "Ny lista"
msgid "New name"
msgstr "Nytt namn"
msgid "Next"
msgstr "Nästa"
msgid "Next Album"
msgstr "Nästa Album"
msgid "Next Artist"
msgstr "Nästa Artist"
msgid "Next Song"
msgstr "Nästa melodi"
msgid "Next Song In Playlist"
msgstr "Nästa melodi i spellista"
msgid "No connections"
msgstr "Inga anslutningar"
msgid "No file browser found."
msgstr "Ingen filbläddrare funnen."
msgid "No genre"
msgstr "Ingen genre"
msgid "No label"
msgstr "Ingen etikett"
msgid "No locked filter"
msgstr "Inget låst filter"
msgid "No web browser found."
msgstr "Ingen webbläsare funnen"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
msgid "Normal mode"
msgstr "Normalt läge"
msgid "Normalize volume (the files must have replaygain tags)"
msgstr "Normalisera volym (filen måste ha replaygain aktiverat)"
msgid "Not found"
msgstr "Hittades inte"
msgid "Note that some notification daemons resize the displayed picture"
msgstr "Observera att en del daemon notifieringar gör den visade bilden större"
msgid "Notify"
msgstr "Meddelande"
msgid "Notify plugin"
msgstr "Meddelande insticksmodul"
msgid "Notify you of the playing song with the system's notification popups"
msgstr ""
"Meddelar dig med systemets notifiering på den spelade melodin med ett popup "
"fönster"
msgid "Now playing"
msgstr "Spelar nu"
msgid "NowPlaying plugin"
msgstr "Insticksmodul Nu Spelas"
msgid "Number of days since added"
msgstr "Antal dagar sedan sist tillagd"
msgid "Number of days since last played"
msgstr "Antal dagar sedan senast spelad"
msgid "Number of days since last skipped"
msgstr "Antal dagar sedan senast överhoppad"
msgid "Number of days since modified"
msgstr "Antal dagar sedan sist modifierad"
msgid "Number of milliseconds"
msgstr "Antal millisekunder"
msgid "Number of seconds"
msgstr "Antal sekunder"
msgid "Number of times played"
msgstr "Spelad antal gånger"
msgid "Number of times skipped"
msgstr "Antal gånger överhoppade"
msgid ""
"ON -> smaller means more probable\n"
"OFF -> bigger means more probable"
msgstr ""
"ON -> mindre betyder mer sannolikt\n"
"OFF -> större betyder mer sannolikt"
msgid ""
"ON less probable if genre is set\n"
"OFF more probable if genre is set"
msgstr ""
"ON mindre sannolikt om genre är aktiv\n"
"OFF mer sannolikt om genre aktiv"
msgid ""
"ON less probable if label is set\n"
"OFF more probable if label is set"
msgstr ""
"ON mindre sannolikt om genre är aktiv\n"
"OFF mer sannolikt om genre aktiv"
msgid "Old name"
msgstr "Gammalt namn"
msgid "On top of other windows instead of below"
msgstr "Över andra fönster istället för under"
msgid "Only affect mp3 files that do not already have an id3v1 tag"
msgstr "Gäller endast mp3 filer som inte redan har en id3v1 tagg"
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitet"
msgid "Open Browser"
msgstr "Öppna bläddrare"
msgid "Open Browser window"
msgstr "Öppna blädderfönster"
msgid "Open Context window"
msgstr "Öppna sammanhangsfönster"
msgid "Open Custom window"
msgstr "Öppna anpassat fönster"
msgid "Open Equalizer"
msgstr "Öppna equaliser"
msgid "Open Playlist"
msgstr "Öppna spellista"
msgid "Open Preference window"
msgstr "Öppna preferensfönster"
msgid "Open Queue"
msgstr "Öppna kö"
msgid "Open Queue window"
msgstr "Öppna köfönster"
msgid "Open Search window"
msgstr "Öppna sökfönster"
msgid "Open containing folder"
msgstr "Öppna innehållsmapp"
msgid "Open context page"
msgstr "Öppna sammanhangssida"
msgid "Open existing list"
msgstr "Öppna existerande lista"
msgid "Open folder"
msgstr "Öppna mapp"
msgid "Open link in Browser"
msgstr "_Öppna länk i bläddrare"
msgid "Open page layout"
msgstr "Öppna sidlayout"
msgid "Open special layouts as desktop widgets"
msgstr "Öppna speciallayouter som skrivbords widgetar"
msgid "Open this page in the web browser"
msgstr "Öppna denna sida i bläddrare"
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"
msgid "Options for subgroup"
msgstr "Alternativ för undergrupp"
msgid ""
"Or you can use the field $files which will be replaced by the list of files, "
"and only one command will be run"
msgstr ""
"Eller så kan du använda fältet $filer som kommer att återställas av "
"fillistan, och endast ett kommando körs"
msgid "Original Artist"
msgstr "Original artist"
msgid "Original Filename"
msgstr "Original filnamn"
msgid "Original release year"
msgstr "Original utgivningsår"
msgid "Originaly from"
msgstr "Original från"
msgid "Other"
msgstr "Andra"
msgid "Output"
msgstr "Utdata"
msgid "Overlay layout :"
msgstr "Övertäcknings layout"
msgid "Owner identifier"
msgstr "Ägare identifierad"
msgid "Path,Album,Disc,Track,File"
msgstr "Sökväg,Album, Skiva, Spår,Fil"
msgid "Path,File"
msgstr "Sökväg,Fil"
msgid "Pattern to find .lrc files :"
msgstr "Mönster att finna i .lrc filer :"
msgid "Pause"
msgstr "Paus"
msgid "Picture"
msgstr "Bild"
msgid "Picture Type"
msgstr "Bildtyp"
msgid "Picture cache :"
msgstr "Bild cache :"
msgid "Picture finder"
msgstr "Bildsökning"
msgid "Picture finder plugin"
msgstr "Bildsökning insticksmodul"
msgid "Picture size :"
msgstr "Bildstorlek :"
msgid "Pictures and music files"
msgstr "Bild- och musikfiler"
msgid "Pictures files"
msgstr "Bildfiler"
msgid "Play"
msgstr "Spela"
msgid "Play Only Displayed"
msgstr "Spela endast visad"
msgid "Play Only Selected"
msgstr "Spela endast vald"
msgid "Play a list of files"
msgstr "Spela en lista med filer"
msgid "Play all songs from this album"
msgstr "Spela alla melodier från detta album"
msgid "Play all songs from this artist"
msgstr "Spela alla melodier med denna artist"
msgid "Play button"
msgstr "Spelknapp"
msgid "Play count"
msgstr "Räkna spelningar"
msgid "Play counter"
msgstr "Spelräknare"
msgid "Play filter"
msgstr "Spelfilter"
msgid "Play listed songs"
msgstr "Spela upp listade melodier"
msgid "Play order"
msgstr "Spelordning"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Spela/Gör paus"
msgid "Played Today"
msgstr "Spelad idag"
msgid "Player mounted on :"
msgstr "Spelare monterad på :"
msgid "Player window layout :"
msgstr "Spelfönster layout :"
msgid "Playing"
msgstr "Spelar"
msgid "Playing & Queue"
msgstr "Spelar & köad"
msgid "Playing Album"
msgstr "Spelar album"
msgid "Playing Artist"
msgstr "Spelar artist"
msgid "Playing Filter"
msgstr "Spelar filter"
msgid "Playing Title"
msgstr "Spelar titel"
msgid "Playlist"
msgstr "Spellista"
msgid "Playlist Empty"
msgstr "Spellista är tom"
msgid "Playlist files"
msgstr "Spellistefiler"
msgid "Playlist filter"
msgstr "Filter spellista"
msgid "Playlist filter :\n"
msgstr "Filter spellista :\n"
msgid "Playlist, Library & Context"
msgstr "Spellista, Bibliotek, & Sammanhang"
msgid "Plugin not loaded"
msgstr "Insticksmodul ej laddad"
msgid "Plugins"
msgstr "Insticksmoduler"
msgid "Popularimeter"
msgstr "Populärmeter"
msgid "Popup Custom window"
msgstr "Öppna anpassat fönster"
msgid "Popup Traytip"
msgstr "Öppna lådtips"
msgid "Pre-set"
msgstr "Förvald"
msgid "Prepend"
msgstr "Förberedd"
msgid "Press a key or a key combination"
msgstr "Tryck en tangent för tangent kombination"
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"
msgid "Previous Song"
msgstr "Föregående melodi"
msgid "Previous Song In Playlist"
msgstr "Föregående melodi i spellista"
msgid "Previous page"
msgstr "Föregående sida"
msgid "Price paid"
msgstr "Betalat pris"
msgid "Private Data"
msgstr "Privat datum"
msgid "Produced (P)"
msgstr "Producerad (P)"
msgid "Progress"
msgstr "Förlopp"
msgid "Provides context views using MozEmbed or WebKit"
msgstr "Tillhandahåller innehåll när MozEmbed eller WebKit används"
msgid "Proxy host :"
msgstr "Proxy värd"
msgid "Publication right"
msgstr "Publikations rättighet"
msgid "Publisher"
msgstr "Utgivare"
msgid "Publisher/Studio logotype"
msgstr "Utgivare/Studio logotype"
msgid "Queue"
msgstr "Kö"
msgid "Queue album"
msgstr "Albumkö"
msgid "Queue artist"
msgstr "Artistkö"
msgid "Queue empty"
msgstr "Kö är tom"
msgid "Queue mode"
msgstr "Köläge"
msgid "Queue, Library & Context"
msgstr "Kö, Bibliotek & Sammanhang"
msgid "Quick Search"
msgstr "Snabbsökning"
msgid "Quick Search with SongTree"
msgstr "Snabbsökning med SongTree"
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
msgid "Quit when queue empty"
msgstr "Avsluta när kö är tom"
msgid "Radio title"
msgstr "Radiotitel"
msgid "Radio url"
msgstr "Radio url"
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässig"
msgid "Random mode edition"
msgstr "Redigera Slumpvalt läge"
msgid "Rating"
msgstr "Betyg"
msgid "Rating (picture)"
msgstr "Betyg (bild)"
msgid "Rating between 0 and 100, or empty for default"
msgstr "Betyg mellan 0 och 100, eller töm som standard"
msgid "Rating picture"
msgstr "Betyg bild"
msgid "Re-read tags"
msgstr "Läs om tagg"
msgid "Recent Filters"
msgstr "Senaste filter"
msgid "Recent albums"
msgstr "Nyare album"
msgid "Recent artists"
msgstr "Nyare artister"
msgid "Recent songs"
msgstr "Nyare melodier"
msgid "Recently played"
msgstr "Senast spelade"
msgid "Recently played songs"
msgstr "Senast spelade melodier"
msgid "Recording Dates"
msgstr "Inspelnings datum"
msgid "Reference point :"
msgstr "Referenspunkt :"
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"
msgid "Refresh list"
msgstr "Uppdatera lista"
msgid "Regular expression"
msgstr "Vanligt uttal"
msgid "Remember last Filter/Playlist between sessions"
msgstr "Kom ihåg senaste filter/spellista mellan sessionerna"
msgid "Remember playing position between sessions"
msgstr "Kom ihåg spelläge mellan sessionerna"
msgid "Remember playing song between sessions"
msgstr "Kom ihåg spelade melodier mellan sessionerna"
msgid "Remember queue between sessions"
msgstr "Kom ihåg kö mellan sessionerna"
msgid "Remove"
msgstr "Radera"
msgid "Remove a label from the current song"
msgstr "Radera en etikett från gällande melodi"
msgid "Remove all songs"
msgstr "Radera alla melodierna"
msgid "Remove filter"
msgstr "Radera filter"
msgid "Remove from disk"
msgstr "Radera från disk"
msgid "Remove from library"
msgstr "Radera från bibliotek"
msgid "Remove from list"
msgstr "Radera från lista"
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Ta bort från spellista"
msgid "Remove from queue"
msgstr "Ta bort från kö"
msgid "Remove header, footer and left column from wikipedia pages"
msgstr "Radera huvud, fot och vänster kolumn från Wikipedia's sidor"
msgid "Remove label"
msgstr "Radera etikett"
msgid "Remove list"
msgstr "Radera lista"
msgid "Remove selected songs"
msgstr "Radera valda melodier"
msgid "Remove this rule"
msgstr "Radera denna regel"
msgid "Remove this tag"
msgstr "Radera denna tagg"
msgid "Remove this widget"
msgstr "Ta bort denna widget"
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
msgid "Rename File"
msgstr "Byt namn på Fil"
msgid "Rename file"
msgstr "Byt namn på fil"
msgid "Rename files using this pattern :"
msgstr "Radera filer som använder detta mönster :"
msgid "Rename folder"
msgstr "Byt namn på folder"
msgid "Rename this folder to :"
msgstr "Byt namn på denna folder till :"
msgid "Rename/move files based on these fields :"
msgstr "Byt namn/flytta filer baserat på dessa fält :"
msgid ""
"Renaming {oldname}\n"
"to {newname}\n"
"failed : {error}"
msgstr ""
"Namnbyt {oldname}\n"
"till {newname}\n"
"felorsak : {error}"
msgid "Reorganize files and folders"
msgstr "Omorganisera filer och foldrar"
msgid "Repeat"
msgstr "Repetera"
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
msgid "Replace..."
msgstr "Byt plats..."
msgid "ReplayGain options"
msgstr "ReplayGain optioner"
msgid "Replaygain analysis"
msgstr "ReplayGain analyser"
msgid "Reset filter"
msgstr "Återställ filter"
msgid "Rewind"
msgstr "Spola tillbaks"
msgid "Rip"
msgstr "Rippa"
msgid "Rip plugin"
msgstr "Insticksprogram Rippning"
msgid "Ripping software :"
msgstr "Rippnings program"
msgid "Run perl code"
msgstr "Kör perl kod"
msgid "Run system command"
msgstr "Kör systemkommando"
msgid "Same Title"
msgstr "Samma titel"
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Samplingsfrekvens"
msgid "Saturday"
msgstr "Lördag"
msgid "Save"
msgstr "Spara"
msgid "Save Tags/Options"
msgstr "Spara Taggar/Optioner"
msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."
msgid "Save current filter as"
msgstr "Spara nuvarande filter som"
msgid "Save current list as"
msgstr "Spara nuvarande lista som"
msgid "Save lyrics"
msgstr "Spara låttext"
msgid "Save now"
msgstr "Spara nu"
msgid "Save picture as"
msgstr "Spara bild som"
msgid "Save tags/settings every"
msgstr "Spara taggar/inställningar varje"
msgid "Saved"
msgstr "Sparad"
msgid "Saved Lists"
msgstr "Sparade listor"
msgid "Saved filters"
msgstr "Sparade filter"
msgid "Saved lists"
msgstr "Sparade listor"
msgid "Scan as an album"
msgstr "Skanna som ett album"
msgid "Scan for new songs"
msgstr "Skanna efter nya melodier"
msgid "Scan per-file track gain"
msgstr "Skanna track gain per fil"
msgid "Scan this file"
msgstr "Skanna denna fil"
msgid "Scan using tag-defined album"
msgstr "Skanna med tag definierat album"
msgid "Scanning"
msgstr "Skanning"
msgid "Scroll with song"
msgstr "Skrolla med melodi"
msgid "Scroll with the song"
msgstr "Skrolla med melodin"
msgid "Search"
msgstr "Sök"
msgid "Search & Playlist"
msgstr "Sök & Spellista"
msgid "Search & Queue"
msgstr "Sök & Kö"
msgid "Search : "
msgstr "Sök :"
msgid "Search Album"
msgstr "Sök Album"
msgid "Search Artist"
msgstr "Sök Artist"
msgid "Search Comment"
msgstr "Sök kommentar"
msgid "Search Genre"
msgstr "Sök Genre"
msgid "Search Label"
msgstr "Sök Etikett"
msgid "Search Title"
msgstr "Sök Titel"
msgid "Search Title, Artist and Album"
msgstr "Sök Titel, Artist och Album"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label and Genre"
msgstr "Sök Titel, Artist, Album, Kommentar, Etikett och Genre"
msgid "Search Title, Artist, Album, Comment, Label, Genre and Filename"
msgstr "Sök Titel, Artist, Album, Kommentar, Etikett, Genre and Filnamn"
msgid "Search and display lyrics"
msgstr "Sök och visa låttexter"
msgid "Search for a picture on internet"
msgstr "Sök efter en bild på Internet"
msgid "Search for current album"
msgstr "Sök på nuvarande album"
msgid "Search for current artist"
msgstr "Sök på nuvarande artist"
msgid "Search for new songs on startup"
msgstr "Sök efter nya melodier vid uppstart"
msgid "Search options"
msgstr "Sök alternativ"
msgid "Search window layout :"
msgstr "Sökfönster layout :"
msgid "Searching for a picture of : "
msgstr "Söker efter en bild av :"
msgid "Seek"
msgstr "Leta"
msgid "Select current song"
msgstr "Välj nuvarande melodi"
msgid "Select fields"
msgstr "Välj fält"
msgid "Select files"
msgstr "Välj filer"
msgid "Select matches"
msgstr "Välj matchande"
msgid "Selected : "
msgstr "Valda :"
msgid "Selected songs"
msgstr "Valda melodier"
msgid "Seller"
msgstr "Försäljare"
msgid "Send Title/Artist/Album in standard input"
msgstr "Sänd Titel/Artist/Album till standard ingång"
msgid "Set Current Song Rating"
msgstr "Sätt betyg på den nuvarande melodi"
msgid "Set Picture"
msgstr "Ställ in bild"
msgid "Set as primary filter"
msgstr "Ställ in som primärt filter"
msgid "Set focus on a layout widget"
msgstr "Sätt fokus på en layout widget"
msgid "Set grouping"
msgstr "Ställ in gruppering"
msgid "Set icon"
msgstr "Ställ in ikon"
msgid "Set player window layout"
msgstr "Ställ in spelarfönstrets layout"
msgid "Set subgroup"
msgstr "Välj undergrupp"
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
msgid ""
"Shell command\n"
"(some variables such as %f (current song filename) or %F (list of selected "
"songs filenames) are available)"
msgstr ""
"Skalkommando\n"
"(en del variabler som %f (nuvarande melodis filnamn) eller %F (lista med "
"utvalda melodiers filnamn) finns tillgängliga)"
msgid "Shift"
msgstr "Skifta"
msgid "Show"
msgstr "Visa"
msgid "Show buttons"
msgstr "Visa knappar"
msgid "Show replaygain submenu"
msgstr "Visa replaygain undermeny"
msgid "Show tabs"
msgstr "Visa flikar"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Visa fackikon"
msgid "Show tray tip on song change"
msgstr "Visa facktips när melodi skiftar"
msgid "Show/Hide"
msgstr "Visa/Dölj"
msgid "Show/Hide layout widget(s)"
msgstr "Visa/Dölj widget"
msgid "Show/Hide lyrics line"
msgstr "Visa/Döj låttexter"
msgid "Show/hide URI entry"
msgstr "Visa/Dölj URL"
msgid "Show/hide status bar"
msgstr "Visa/Dölj statusrad"
msgid "Shuffle"
msgstr "Blanda"
msgid "Shuffle queue"
msgstr "Blanda kö"
msgid "Shuffled albums"
msgstr "Blandade album"
msgid "Shuffled albums, shuffled tracks"
msgstr "Blandade album, blandade spår"
msgid "Shutdown command :"
msgstr "Avslutnings kommando"
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
msgid "Skip count"
msgstr "Avbryt räkning"
msgid "Skip to next song if an error occurs"
msgstr "Avbryt till nästa melodi om fel uppstår"
msgid "Small player"
msgstr "Liten spelare"
msgid "Smaller browser"
msgstr "Mindre bläddrare"
msgid "Song"
msgstr "Melodi"
msgid "Song Properties"
msgstr "Melodi Egenskaper"
msgid "SongTree groupings edition"
msgstr "SongTree grupperings redigering"
msgid "Songs Properties"
msgstr "Melodiers egenskaper"
msgid "Sort"
msgstr "Sortera"
msgid "Sort mode edition"
msgstr "Sortera läges redigering"
msgid "Sort order"
msgstr "Sortera ordning"
msgid "Split artist names on (needs restart) :"
msgstr "Dela upp artistnamn på (omstart krävs) :"
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"
msgid "Stop checking"
msgstr "Stoppa kontroll"
msgid "Stop scanning"
msgstr "Stoppa skanning"
msgid "Stop when queue empty"
msgstr "Stoppa när kö är tom"
msgid "Stop, Play and Next buttons"
msgstr "Stopp, Spela och Nästa knapp"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Time"
msgstr "Stopp, Spela och Nästa knapp och Tid"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Title/Artist"
msgstr "Stopp, Spela och Nästa knapp och Titel/Artist"
msgid "Strip wikipedia pages"
msgstr "Korta ned Wikipedias sidor"
msgid "Submit Now-Playing OK"
msgstr "Ta med Spelas Nu OK"
msgid "Submit OK"
msgstr "Ta med OK"
msgid "Submit failed : "
msgstr "Fel vid att ta med: "
msgid "Submit played songs to last.fm"
msgstr "Ta med spelad melodi för last.fm"
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertitel"
msgid "Summary :"
msgstr "Sammanfattning :"
msgid "Sunday"
msgstr "Söndag"
msgid "Switch to fullscreen mode"
msgstr "Ändra till helskärmsläge"
msgid "System clock is not close enough to the current time"
msgstr "System klockan är inte lika nära med gällande tid"
msgid "System command :"
msgstr "Systemkommando :"
msgid "Tag"
msgstr "Tagg"
msgid "Tags"
msgstr "Taggar"
msgid "Terms of use"
msgstr "Användarvillkor"
msgid "Text"
msgstr "Text"
msgid "The [most/less]"
msgstr "De [mesta/minsta]"
msgid "These fields can be used :"
msgstr "Dessa fält kan användas :"
msgid "This label is set for %d song."
msgid_plural "This label is set for %d songs."
msgstr[0] "Denna etikett är vald för %d melodi"
msgstr[1] "Denna etikett är vald för %d melodier"
msgid "This plugin requires :"
msgstr "Denna modul kräver :"
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"
msgid "Timeout :"
msgstr "Timeout :"
msgid "Timespan of the fade-out in seconds"
msgstr "Tidsgräns för fade-out i sekunder"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
msgid "Title - Artist - Album"
msgstr "Títel - Artist - Album"
msgid "Titlebar"
msgstr "Titellist"
msgid "Titlebar overlay plugin"
msgstr "Titellist överäggnings insticksmodul"
msgid "Toggle Album Lock"
msgstr "Växla Albumlåsning"
msgid "Toggle Artist Lock"
msgstr "Växla Artistlåsning"
msgid "Toggle Song Lock"
msgstr "Växla Melodi Lås"
msgid "Toggle a label of the current song"
msgstr "Växla en etikett till gällande melodi"
msgid "Toggle between Random/Shuffle and Ordered"
msgstr "Skifta mellan Slumpvis/Blanda och Valda"
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Växla helskärmsläge"
msgid "Toggle the fullscreen layout"
msgstr "Växla helskärmsläget"
msgid "Track"
msgstr "Spår"
msgid "Track gain"
msgstr "Spårförstärkning"
msgid "Track peak"
msgstr "Ljudpeak spår"
msgid "Tray tip window layout :"
msgstr "Facktipsets fönster layout :"
msgid "Tuesday"
msgstr "Tisdag"
msgid "Turn Off"
msgstr "Stäng Av"
msgid "Turn off computer when queue empty"
msgstr "Stäng av dotorn när kön är tom"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
msgid "URL"
msgstr "URL"
msgid "Unique file identifier"
msgstr "Unik filidentifiering"
msgid "Unknown field ({field})"
msgstr "Okänt fält ({field})"
msgid "Unlock Album"
msgstr "Lås upp Album"
msgid "Unlock Artist"
msgstr "Lås upp Artist"
msgid "Unnamed custom command"
msgstr "Ej namngivet anpassat kommando"
msgid "Unnamed filter"
msgstr "Ej namngivet filter"
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
msgid "Upper left"
msgstr "Uppe till vänster"
msgid "Upper right"
msgstr "Uppe till höger"
msgid "Use Equalizer"
msgstr "Använd equaliser"
msgid ""
"Use ID3v2.4 instead of ID3v2.3 when creating an ID3v2 tag, ID3v2.3 are "
"probably better supported by other softwares"
msgstr ""
"Använd ID3v2.4 istället för ID3v2.3 när en ID3v2 tagg skapas, ID3v2.3 har "
"förmodligen bättre support från andra mjukvaror"
msgid "Use MozEmbed"
msgstr "Använd MozEmbed"
msgid "Use ReplayGain"
msgstr "Använd ReplayGain"
msgid "Use WebKit"
msgstr "Använd WebKit"
msgid "Use a master filter"
msgstr "Använd ett huvudfilter"
msgid "Use album normalization instead of track normalization"
msgstr "Använd album normalisering istället för spår normalisering"
msgid "Use gstreamer"
msgstr "Använd gstreamer"
msgid "Use latin1 encoding if possible in id3v2 tags"
msgstr "Använd latin1 kodning av id3v2 tag om möjligt"
msgid "Use this picture as cover for album '{album}'"
msgstr "Använd denna bild som omslag för album '{album}'"
msgid "Use this picture for artist '{artist}'"
msgstr "Använd denna bild för artist '{artist}'"
msgid "Use {command} to play {ext} files"
msgstr "Använd {command} att spela {ext} filer"
msgid "Used for clipping prevention"
msgstr "Används för att förhindra clipping"
msgid "User authentification error"
msgstr "Fel vid användarbehörigheter"
msgid "Various artists"
msgstr "Blandade artister"
msgid "Version"
msgstr "Version"
msgid "View"
msgstr "Visa"
msgid "View Binary"
msgstr "Vis Binär"
msgid "View binary data ..."
msgstr "Visa binärdata ..."
msgid "Volume"
msgstr "Volym"
msgid "Volume : "
msgstr "Volym :"
msgid "Volume step :"
msgstr "Volymsteg :"
msgid "Wait when queue empty"
msgstr "Vänta tills kö är tömd"
msgid ""
"Warning : these are advanced options, don't change them unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Varning : detta är avancerade inställningar, ändra dem inte såvida du vet "
"vad du gör."
msgid "Web context"
msgstr "Webbkontext"
msgid "Web context plugin"
msgstr "Insticksmodul för webbkontext"
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"
msgid "Weighted Random"
msgstr "Avvägda val"
msgid "Widget name"
msgstr "Widgetnamn"
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Wikipedia lokalisering"
msgid ""
"Will not write the tags except with the advanced tag editing dialog. The "
"changes will be kept in the library instead.\n"
"Warning, the changes for a song will be lost if the tag is re-read."
msgstr ""
"Kommer inte att skriva tag förutom med den avancerade tag redigerings "
"dialogen. Ändringarna kommer att sparas i biblioteket istället.\n"
"Varning, ändringar på melodin kommer att förloras om tagen återläses."
msgid "Win"
msgstr "Win"
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"
msgid "Words that begin with"
msgstr "Ord som börjar med"
msgid "Write filenames to ..."
msgstr "Skriv filnamn till ..."
msgid "Writing tags"
msgstr "Skriver taggar"
msgid "Year"
msgstr "År"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
msgid ""
"You can use some markup, eg :\n"
"<b>bold</b> <i>italic</i> <u>underline</u>\n"
"Note that the markup may be ignored by the notification daemon"
msgstr ""
"Du kan använda markeringar, ex :\n"
"<b>bold</b> <i>italic</i> <u>understruken</u>\n"
"Observera att markeringen kan ignoreras av daemon's notifiering"
msgid "You must specify a base folder"
msgstr "Du måste ange en huvudmapp"
msgid "_Insert column"
msgstr "_Sätt in kolumn"
msgid "_Remove this column"
msgstr "_Ta bort denna kolumn"
msgid "_Retry"
msgstr "_Försök igen"
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sorterade genom"
msgid "a bright coloured fish"
msgstr "en ljust färgad fisk"
msgid "a flac file"
msgstr "en flac-fil"
msgid "a mp3 file"
msgstr "en mp3-fil"
msgid "a musepack file"
msgstr "en musepack-fil"
msgid "a wavepack file"
msgstr "en wavepack-fil"
msgid "abort copy"
msgstr "avbryt kopiera"
msgid "abort move"
msgstr "avbryt flytta"
msgid "add"
msgstr "lägg till"
msgid "Add tab"
msgstr "Lägg till tab"
msgid "added"
msgstr "tilllagda"
msgid "advanced options"
msgstr "avancerade tillval"
msgid "after %d"
msgstr "efter %d"
msgid "alphabetical"
msgstr "alfabetisk"
msgid "amixer control :"
msgstr "amixer kontroll"
msgid "an ape file"
msgstr "en ape-fil"
msgid "an ogg file"
msgstr "en Ogg-fil"
msgid "another example"
msgstr "Exempelsökvägannat exempel"
msgid "apply filter"
msgstr "tillämpa filter"
msgid "argument {n} :"
msgstr "argument {n} :"
msgid "artist"
msgstr "artist"
msgid "auto detect"
msgstr "detektera automatiskt"
msgid "autofill"
msgstr "fyll automatiskt"
msgid "autofill queue"
msgstr "fyll automatiskt kö"
msgid "automatic size"
msgstr "automatisk storlek"
msgid "back cover"
msgstr "omslag baksida"
msgid "band"
msgstr "band"
msgid "band/artist logotype"
msgstr "band/artist logotype"
msgid "before %d"
msgstr "före %d"
msgid "between %d( and )%d"
msgstr "mellan %d( och )%d"
msgid "between %n( and )%n"
msgstr "mellan %n( och )%n"
msgid "big size"
msgstr "stor storlek"
msgid "bitrate"
msgstr "bitfrekvens"
msgid "bonus tracks"
msgstr "bonus spår"
msgid "bootleg"
msgstr "bootleg"
msgid "broken"
msgstr "bruten"
msgid "by"
msgstr "av"
msgid "by added"
msgstr "genom tillagd"
msgid "by lastplay"
msgstr "genom senast spelad"
msgid "by lastplay & bootleg"
msgstr "genom senast spelad & bootleg"
msgid "by lastplay & play count"
msgstr "genom senast spelad & spelräknare"
msgid "by play count"
msgstr "genom spelräknare"
msgid "by rating"
msgstr "genom betyg"
msgid "by {artist} from {album}"
msgstr "genom {artist} från {album}"
msgid "bytes"
msgstr "byte"
msgid "check now"
msgstr "kontrollera nu"
msgid "cloud mode"
msgstr "molnläge"
msgid "command :"
msgstr "kommando:"
msgid "composer"
msgstr "kompositör"
msgid "conductor"
msgstr "dirigent"
msgid "connection failed"
msgstr "anslutning misslyckades"
msgid "connection failed."
msgstr "anslutning misslyckades."
msgid "contains %s"
msgstr "innehåller %s"
msgid "counter"
msgstr "räknare"
msgid "custom"
msgstr "kund"
msgid "day"
msgstr "dag"
msgid "days"
msgstr "dagar"
msgid "default"
msgstr "förvald"
msgid "default filename"
msgstr "standard filnamn"
msgid "default folder"
msgstr "standard folder"
msgid "default fullscreen"
msgstr "standard helskärm"
msgid "delete selected filter"
msgstr "radera valt filter"
msgid "delete selected grouping"
msgstr "radera vald gruppering"
msgid "delete selected random mode"
msgstr "radera slumpvalt läge"
msgid "delete selected sort mode"
msgstr "radera valt sorterat läge"
msgid "different folders"
msgstr "andra mappar"
msgid "disc {disc}"
msgstr "disk {disc}"
msgid "doesn't contain %s"
msgstr "innehåller inte %s"
msgid "doesn't match regexp %r"
msgstr "matchar inte regexp %r"
msgid "during performance"
msgstr "under framträdande"
msgid "during recording"
msgstr "under inspelning"
msgid "edit ..."
msgstr "redigera ..."
msgid "email"
msgstr "epost"
msgid "empty"
msgstr "tom"
msgid "enable gapless (experimental)"
msgstr "aktivera gapless (experimentell)"
msgid "error"
msgstr "fel"
msgid "ex :"
msgstr "ex :"
msgid "exactly %n( times)"
msgstr "exakt %n( gånger)"
msgid "exactly not %n( times)"
msgstr "exakt inte %n( gånger)"
msgid "example (selected song) : {score} ({chances})"
msgstr "exempel (valda melodier) : {score} ({chances})"
msgid "example : "
msgstr "exempel :"
msgid "example : %s"
msgstr "exempel : %s"
msgid "examples :"
msgstr "exempel :"
msgid "fallback-gain"
msgstr "återgångs förstärkning"
msgid "false"
msgstr "falsk"
msgid "favorite"
msgstr "favorit"
msgid "file format"
msgstr "filformat"
msgid "Filename extension"
msgstr "filnamnsändelser"
msgid "Filename without extension"
msgstr "filnamn utan filändelse)"
msgid "first added"
msgstr "först tillagd"
msgid "font size depends on"
msgstr "teckenstorlek beror på"
msgid "for files without a VBR header"
msgstr "för filer utan ett VBR huvud"
msgid "front cover"
msgstr "omslag framsida"
msgid "full"
msgstr "full"
msgid "full with buttons"
msgstr "full med knappar"
msgid "group by"
msgstr "gruppera efter"
msgid "half-life : "
msgstr "halv-liv :"
msgid "hours"
msgstr "timmar"
msgid "huge size"
msgstr "enorm storlek"
msgid "icecast server"
msgstr "icecast server"
msgid "id3v1 tag"
msgstr "id3v1 tagg"
msgid "illustration"
msgstr "illustration"
msgid "imported list"
msgstr "importerad lista"
msgid "info"
msgstr "info"
msgid "interview"
msgstr "intervju"
msgid "invalid pattern"
msgstr "felaktigt mönster"
msgid "inverse"
msgstr "omvänd"
msgid "is"
msgstr "är"
msgid "is %g"
msgstr "är %g"
msgid "is %n"
msgstr "är %n"
msgid "is %n( %)"
msgstr "är %n( %)"
msgid "is %n(Hz)"
msgstr "är %n(Hz)"
msgid "is %n(kbps)"
msgstr "är %n(kbps)"
msgid "is %s"
msgstr "är %s"
msgid "is after %n"
msgstr "är efter %n"
msgid "is before %n"
msgstr "är före %n"
msgid "is between %b( and )%b"
msgstr "är mellan %b( och )%b"
msgid "is between %n( and )%n( %)"
msgstr "är mellan %n( och )%n( %)"
msgid "is between %n( and )%n( s)"
msgstr "är mellan %n( och )%n( s)"
msgid "is in %s"
msgstr "är i %s"
msgid "is in list %l"
msgstr "är i lista %l"
msgid "is less than %b"
msgstr "är mindre än %b"
msgid "is less than %n"
msgstr "är mindre än %n"
msgid "is less than %n( %)"
msgstr "är mindre än %n( %)"
msgid "is less than %n( s)"
msgstr "är mindre än %n( s)"
msgid "is less than %n(Hz)"
msgstr "är mindre än %n(Hz)"
msgid "is less than %n(kbps)"
msgstr "är mindre än %n(kbps)"
msgid "is more than %b"
msgstr "är mer än %b"
msgid "is more than %n"
msgstr "är mer än %n"
msgid "is more than %n( %)"
msgstr "är mer än %n( %)"
msgid "is more than %n( s)"
msgstr "är mer än %n( s)"
msgid "is more than %n(Hz)"
msgstr "är mer än %n(Hz)"
msgid "is more than %n(kbps)"
msgstr "är mer än %n(kbps)"
msgid "is not"
msgstr "är inte"
msgid "is not %n"
msgstr "är inte %n"
msgid "is not %n( %)"
msgstr "är inte %n( %)"
msgid "is not %s"
msgstr "är inte %s"
msgid "is not 44.1kHz"
msgstr "är inte 44.1kHz"
msgid "is not in %s"
msgstr "är inte i %s"
msgid "is not in list %l"
msgstr "är inte i lista %l"
msgid "isn't %g"
msgstr "är inte %g"
msgid "isn't %n"
msgstr "är inte %n"
msgid "isn't %n(Hz)"
msgstr "är inte %n(Hz)"
msgid "isn't %n(kbps)"
msgstr "är inte %n(kbps)"
msgid ""
"itunes doesn't support unsynchronised tags last time I checked, mostly "
"affect tags with pictures"
msgstr ""
"itunes ger inte support på osynkroniserade taggar senast jag kontrollerade, "
"påverkar speciellt taggar med bilder"
msgid "itunes-like"
msgstr "itunes liknande"
msgid "last added"
msgstr "senast tillagd"
msgid "last played"
msgstr "senast spelad"
msgid "last skipped"
msgstr "senast överhoppade"
msgid "last.fm"
msgstr "last.fm"
msgid "last.fm plugin"
msgstr "last.fm insticksmodul"
msgid "lead artist"
msgstr "ledande artist"
msgid "leaflet page"
msgstr "omslagssida"
msgid "left-side filter panes"
msgstr "vänster sido filter fönster"
msgid "length of songs"
msgstr "melodilängd"
msgid "less played"
msgstr "mindre spelad"
msgid "less skipped"
msgstr "mindre överhoppade"
msgid "less than %a( ago)"
msgstr "mindre än %a( sedan)"
msgid "less than %n( times)"
msgstr "mindre än %n( gånger)"
msgid "List order"
msgstr "Listordning"
msgid "longest"
msgstr "längst"
msgid "lyricist"
msgstr "textförfattare"
msgid "match regexp %r"
msgstr "matcha regexp %r"
msgid "maximum font size"
msgstr "största teckenstorlek"
msgid "media"
msgstr "media"
msgid "medium size"
msgstr "mellanstorlek"
msgid "minimal"
msgstr "minimal"
msgid "minimum font size"
msgstr "minsta teckenstorlek"
msgid "minutes"
msgstr "minuter"
msgid "modified"
msgstr "ändrad"
msgid "mono"
msgstr "mono"
msgid "month"
msgstr "månad"
msgid "months"
msgstr "månader"
msgid "more than %a( ago)"
msgstr "mer än %a( sedan)"
msgid "more than %n( times)"
msgstr "mer än %n( gånger)"
msgid "mosaic mode"
msgstr "mosaikläge"
msgid "most played"
msgstr "mest spelad"
msgid "most skipped"
msgstr "mest överhoppade"
msgid "move folder"
msgstr "flytta mapp"
msgid "movie/video screen capture"
msgstr "film/video urklipp"
msgid "mplayer options :"
msgstr "mplayer option :"
msgid "name of the new filter"
msgstr "namn på nytt filter"
msgid "name of the new grouping"
msgstr "namn på ny gruppering"
msgid "name of the new random mode"
msgstr "namn på nytt slumpvist läge"
msgid "name of the new sort mode"
msgstr "namn på nytt sorterat läge"
msgid "never"
msgstr "aldrig"
msgid "never played"
msgstr "aldrig spelad"
msgid "next"
msgstr "nästa"
msgid "no matches found, you might want to remove some search terms."
msgstr "inga matchningar funna, du kanske vill ta bort sökta termer."
msgid "no order"
msgstr "ingen order"
msgid "no picture"
msgstr "ingen bild"
msgid "no pictures"
msgstr "inga bilder"
msgid "no plugins found"
msgstr "inga insticksmoduler funna"
msgid "no splitting"
msgstr "ingen delning"
msgid "no to all"
msgstr "nej till alla"
msgid "noname"
msgstr "inget namn"
msgid "normal"
msgstr "normal"
msgid "normal play when queue empty"
msgstr "normal spelning när kö är tömd"
msgid "not bootleg"
msgstr "inte bootleg"
msgid "not played for the longest time"
msgstr "inte spelad på länge"
msgid "not skipped for the longest time"
msgstr "inte överhoppade på länge"
msgid "number of songs"
msgstr "antal melodier"
msgid "number of songs in filter"
msgstr "antal melodier i filter"
msgid "on %d"
msgstr "på %d"
msgid "only show entries with at least n songs"
msgstr "visa endast inledningar med minst n melodier"
msgid "only works with some lyrics source and when the lyrics tab is displayed"
msgstr "fungerar bara med vissa sångtext källor och när sångtext ikonen visas"
msgid "open context window"
msgstr "öppna sammanhangs fönster"
msgid "options"
msgstr "optioner"
msgid "other"
msgstr "andra"
msgid "other file icon"
msgstr "andra filikoner"
msgid "output device :"
msgstr "utgångs anslutning :"
msgid "password :"
msgstr "lösenord :"
msgid "perl code"
msgstr "perl kod"
msgid "picture size"
msgstr "bildstorlek"
msgid "play count average"
msgstr "spela genomsnittligt räknade"
msgid "played"
msgstr "spelad"
msgid "played>4"
msgstr "spelad>4"
msgid "port :"
msgstr "port :"
msgid "pre-amp"
msgstr "pre-amp"
msgid "quit"
msgstr "avsluta"
msgid "quit when queue empty"
msgstr "avsluta när kö är tömd"
msgid "quodlibet-like"
msgstr "quodlibet liknande"
msgid "rating average"
msgstr "medelbetyg"
msgid "recording location"
msgstr "inspelnings lokalisering"
msgid "Remove this tab"
msgstr "Radera denna tabb"
msgid "requires xdg-screensaver"
msgstr "kräver xdg-skärmsläckare"
msgid "reset filter {nb}"
msgstr "återställ filter {nb}"
msgid "reset primary filter"
msgstr "återställ primärt filter"
msgid "reset secondary filter"
msgstr "återställ sekundärt filter"
msgid "retry"
msgstr "försök igen"
msgid "retry in {seconds} s"
msgstr "försök igen om {seconds} s"
msgid "Run a command when playing a song"
msgstr "Kör ett kommando när melodi spelas"
msgid "sampling rate"
msgstr "samplingsfrekvens"
msgid "save as '{name}'"
msgstr "spara som '{namn}'"
msgid "save filter as"
msgstr "spara filter som"
msgid "save grouping as"
msgstr "spara grupperig som"
msgid "save random mode as"
msgstr "spara slumpvist läge som"
msgid "save sort mode as"
msgstr "spara sorterat läge som"
msgid "saved filters"
msgstr "sparade filter"
msgid "saved groupings"
msgstr "sparade grupperingar"
msgid "saved random modes"
msgstr "sparade slumpvisa lägen"
msgid "saved sort modes"
msgstr "sparade sorterade lägen"
msgid "scan now"
msgstr "skanna nu"
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"
msgid "set"
msgstr "samling"
msgid "shortest"
msgstr "kortaste"
msgid "show info"
msgstr "visa information"
msgid "show pictures"
msgstr "visa bilder"
msgid "show the 'All' row"
msgstr "visa 'Alla' i rad"
msgid "skin options"
msgstr "skal option"
msgid "skip count average"
msgstr "avbryt beräkning av medelvärde"
msgid "skipped"
msgstr "överhoppad"
msgid "small size"
msgstr "liten storlek"
msgid "Song rating"
msgstr "Melodi betyg"
msgid "sort by"
msgstr "sortera efter"
msgid "static list"
msgstr "statistik lista"
msgid "stereo"
msgstr "stereo"
msgid "stop"
msgstr "stopp"
msgid "stop when queue empty"
msgstr "stoppa när kö är tömd"
msgid "supports : "
msgstr "stödjer :"
msgid "the command {name}"
msgstr "kommandoot {name}"
msgid "the default is utf16 for ID3v2.3 and utf8 for ID3v2.4"
msgstr "standarden är utf16 för ID3v2.3 och utf8 för ID3v2.4"
msgid "the file {name}"
msgstr "filen {name}"
msgid "the {name} perl module"
msgstr "{name} perl modulen"
msgid "then {action}"
msgstr "då {action}"
msgid "times"
msgstr "tider"
msgid "toggle Intersection mode"
msgstr "skifta Växlings läge"
msgid "toggle Invert mode"
msgstr "skifta Inverterat läge"
msgid "tools"
msgstr "verktyg"
msgid "true"
msgstr "sannt"
msgid "turn off"
msgstr "stäng av"
msgid "turn off computer when queue empty"
msgstr "stäng av datorn när kön är tom"
msgid "unknown"
msgstr "okänt"
msgid "unknown error"
msgstr "okänt fel"
msgid "unnamed random mode"
msgstr "ej namngivet slumpvalt läge"
msgid "unset"
msgstr "ej satt"
msgid "url"
msgstr "url"
msgid "url-encoded list of files"
msgstr "url kodad lista med filer"
msgid "url-encoded list of files/folders"
msgstr "url kodad lista med filer/mappar"
msgid "use :"
msgstr "använd :"
msgid "use album name"
msgstr "använd album namn"
msgid "use default"
msgstr "använd standard"
msgid "use gnome settings"
msgstr "använd gnome inställningar"
msgid "use song folder"
msgstr "använd melodi folder"
msgid "use standard strftime variables"
msgstr "använd standard strftime variabler"
msgid "Use the playing Filter"
msgstr "Använd spelat filter"
msgid "username :"
msgstr "användarnamn :"
msgid "using skin :"
msgstr "använd skal :"
msgid "wait for more"
msgstr "vänta på mer"
msgid "wait for more when queue empty"
msgstr "vänta på mer när kö är tömd"
msgid "weeks"
msgstr "veckor"
msgid "weight :"
msgstr "storlek :"
msgid "wikipedia, lyrics, and custom webpages"
msgstr "wikipedia, låttext, och anpassade webbsidor"
msgid "with browser"
msgstr "med bläddrare"
msgid "with browser & queue"
msgstr "med bläddrare & kö"
msgid "with browser (SongTree)"
msgstr "bläddra med (SongTree)"
msgid "with context"
msgstr "med sammanhang"
msgid "with playlist"
msgstr "med spellista"
msgid "with playlist & context"
msgstr "med spellista & sammanhang"
msgid "with queue"
msgstr "med kö"
msgid "with search"
msgstr "med sök"
msgid "with tabbedlists"
msgstr "med tabb redigeringar"
msgid ""
"without gstreamer : one stream per file, one connection at a time\n"
"with gstreamer : one continuous stream, multiple connection possible"
msgstr ""
"utan gstreamer : en strömmning per fil, en anslutning i taget\n"
"med gstreamer : en kontinuerlig anslutning, fler anslutningar är möjliga"
msgid "x offset :"
msgstr "x-avstånd :"
msgid "y offset :"
msgstr "y-avstånd :"
msgid "year"
msgstr "år"
msgid "year (highest)"
msgstr "år (högst)"
msgid "years"
msgstr "år"
msgid "yes to all"
msgstr "ja till alla"
msgid ""
"{album}\n"
"<small>by</small> {artist}"
msgstr ""
"{album}\n"
"<small>för</small> {artist}"
msgid "{command} is needed to play this file."
msgstr "{command} behövs för att spela denna fil."
msgid "{folder} already exists"
msgstr "{folder} finns redan"
msgid "{hours} hours {min} min {sec} s ({size} M)"
msgstr "{hours} tim {min} min {sec} sek ({size} M)"
msgid "{hours}h {min}m {sec}s ({size}M)"
msgstr "{hours}t {min}m {sec}s ({size}M)"
msgid "{hours}h{min}m{sec}s"
msgstr "{hours}t{min}m{sec}s"
msgid "{min} min {sec} s ({size} M)"
msgstr "{min} min {sec} s ({size} M)"
msgid "{min}m {sec}s ({size}M)"
msgstr "{min}m {sec}s ({size}M)"
msgid "{min}m{sec}s"
msgstr "{min}m{sec}s"
msgid "{outputname} output settings"
msgstr "{outputname} output inställningar"
msgid "{songs} by {artists}"
msgstr "{songs} med {artists}"
msgid ""
"{song}\n"
"by {artist}\n"
"from {album}"
msgstr ""
"{song}\n"
"av {artist}\n"
"från {album}"
msgid "{song} by {artist}"
msgstr "{song} med {artist}"
msgid "|-separated list of widget names"
msgstr "|-separerad lista med widget namn"
#~ msgid "Auto-check current song for modification"
#~ msgstr "Kontrollera automatiskt gällande melodi ang modifiering"
#~ msgid ""
#~ "Automatically check if the file for the current song has changed. And "
#~ "remove songs not found from the library."
#~ msgstr ""
#~ "Kontrollera automatiskt om filen för gällande melodi har ändrats. Och "
#~ "radera melodier som inte hittats från biblioteket."
#~ msgid "Checking length/bitrate of %d mp3 file without VBR header..."
#~ msgid_plural "Checking length/bitrate of %d mp3 files without VBR header..."
#~ msgstr[0] "Kontrollerar längd/bitrate på %d mp3 fil utan VBR huvud..."
#~ msgstr[1] "Kontrollerar längd/bitrate på %d mp3 filer utan VBR huvud..."
#~ msgid "Cover"
#~ msgstr "Omslag"
#~ msgid "Diacritic sort"
#~ msgstr "Diakritisk sort"
#~ msgid "Disable Last.fm context tab"
#~ msgstr "Gör Last.fm's innehålls lista inaktiv"
#~ msgid "Disable Lyrics context tab"
#~ msgstr "Inaktivera sammanhangs textflikar"
#~ msgid "Disable wikipedia context tab"
#~ msgstr "Inaktivera Wikipedias textflikar"
#~ msgid ""
#~ "Error creating {folder} :\n"
#~ "{error}"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid skapande av {folder} :\n"
#~ "{error}"
#~ msgid "Error running amixer"
#~ msgstr "Fel vid körning av amixer"
#~ msgid ""
#~ "Makes case insensitive sort puts accented letters right after their "
#~ "unaccented version.\n"
#~ "(Significantly slower)"
#~ msgstr ""
#~ "Gör stor/liten bokstav okänsligt för insättning av apostrof omedelbart "
#~ "efter deras obetonade version.\n"
#~ "(Märkbart långsammare)"
#~ msgid "Play order :\n"
#~ msgstr "Spelordning :\n"
#~ msgid "Remove existing"
#~ msgstr "Radera existerande"
#~ msgid "Scanned %d folder, "
#~ msgid_plural "Scanned %d folders, "
#~ msgstr[0] "Skannat %d folder"
#~ msgstr[1] "Skannat %d foldrar"
#~ msgid "Shell command"
#~ msgstr "Skal kommando"
#~ msgid "Split on words"
#~ msgstr "Dela på ord"
#~ msgid "Title or filename"
#~ msgstr "Titel eller filnamn"
#~ msgid "Unknown field ($f)"
#~ msgstr "Okänt fält ($f)"
#~ msgid ""
#~ "Use ID3v2.4 instead of ID3v2.3, ID3v2.3 are probably better supported by "
#~ "other softwares"
#~ msgstr ""
#~ "Använd ID3v2.4 istället för ID3v2.3, ID3v2.3 stöds kanske bättre av andra "
#~ "program"
#~ msgid "Write ID3v2.4 tags"
#~ msgstr "Skriv ID3v2.4 tag"
#~ msgid "You must choose a mixer control in the advanced options"
#~ msgstr "Du måste välja en mixer kontroll i avancerade inställningar"
#~ msgid "about"
#~ msgstr "om"
#~ msgid "album"
#~ msgstr "album"
#~ msgid "default player layout"
#~ msgstr "standard spelarlayout"
#~ msgid "disc"
#~ msgstr "disk"
#~ msgid "folder"
#~ msgstr "mapp"
#~ msgid "minimum number of songs"
#~ msgstr "minsta antal melodier"
#~ msgid "old filename"
#~ msgstr "gammalt filnamn"
#~ msgid "one folder"
#~ msgid_plural "different folders"
#~ msgstr[0] "en mapp"
#~ msgstr[1] "skillda mappar"
#~ msgid "retry ?"
#~ msgstr "försök igen?"