Skip to content
This repository has been archived by the owner on Apr 21, 2023. It is now read-only.

stale-reactjs-org-translations/ca.reactjs.org

Repository files navigation

reactjs.org

Aquest repositori conté tant el codi font com la documentació necessària per a impulsar reactjs.org.

Per a començar

Requisits previs

 1. Git
 2. Node: qualsevol versió 12.x començant per v12.0.0 o superior
 3. Yarn: Veure Lloc web de Yarn amb instruccions d'instal·lació
 4. Un fork del repositori (per a contribucions)
 5. Un clon de reactjs.org repo a la teva màquina local

Instal·lació

 1. cd reactjs.org per anar a l'arrel del projecte
 2. yarn per a instal·lar les dependències del lloc web

Executant localment

 1. yarn dev per a iniciar el servidor hot-reloading de desenvolupament (per Gatsby)
 2. open http://localhost:8000 per a obrir el lloc web al teu navegador

Contribuir

Directrius

La documentació està dividida en diferents seccions amb diferent to i propòsit. Si planeja en fer una traducció extensa, pot trobar útil estar familiaritzat amb les directrius de contribució contributing guidelines per a la secció apropiada.

Crear una branca

 1. git checkout master des de qualsevol directori dins del teu repositori local de reactjs.org
 2. git pull origin master per a assegurar que el codi està actualitzat amb els canvis més recents
 3. git checkout -b nom-de-la-meva-branca (reemplaça nom-de-la-meva-branca amb el nom adient) per a crear una nova branca

Fer canvis

 1. Seguir les instruccions "Executant localment"
 2. Guarda els fitxers i comprova el navegador
 3. Canvis de components de React dins del directori src s'aplicaran automàticament
 4. Canvis de fitxers de markdown dins el directori content s'aplicaran automàticament
 5. Si treballa amb plugins, pot ser que hagi d'eliminar el directori .cache i reiniciar el servidor de desenvolupament

Provar els canvis

 1. Si li és possible, provi qualsevol canvi visual en totes les últimes versions dels navegadors més comuns, tant en versió d'escriptori com mòbil.
 2. Executi la comanda yarn check-all des del directori arrel del projecte. (Aquesta comanda executarà Prettier, ESLint, i Flow.)

Afegeix els canvis

 1. git add -A && git commit -m "El meu missatge" (canviï El meu missatge amb un missatge de commit, tal com Solucionar logotip en Android) per a afegir i actualitzar el repositori
 2. git push el-meu-fork nom-de-la-meva-branca
 3. Vagi a reactjs.org repo i podrà veure els canvis mes recents a qualsevol de les branques actualitzades.
 4. Segueixi les instruccions de GitHub.
 5. A ser possible, inclogui captures de pantalla dels canvis visuals. Una build de Netlify es crearà automàticament quan enviï la PR per tal que altra gent pugui visualitzar els canvis.

Traduccions

Si està interessat a traduir reactjs.org, si us plau, comprovi l'estat actual de la traducció a isreacttranslatedyet.com.

Resolució de problemes

 • yarn reset per a buidar la caché local

Llicència

Content submitted to reactjs.org is CC-BY-4.0 licensed, as found in the LICENSE-DOCS.md file.