Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

O0ops.

  • Loading branch information...
commit 02a3549d6e80a2a711e760d537eb0d09edc99d49 1 parent 153720e
Frank M. Eriksson authored
View
2  site/templates/footer.htmlf.tpl
@@ -221,7 +221,7 @@
<br />
Rysk översättning av Maxim Dubinin
<br />
- Svensk översättning av Caleb Maclennan
+ Svensk översättning av Frank M. Eriksson
{else}
Walking Papers &#xA9; <a href="http://mike.teczno.com">Michal Migurski</a>, <a href="http://stamen.com">Stamen Design</a>
View
2  site/templates/sv/about.htmlf.tpl
@@ -22,7 +22,7 @@
Det finns en tredje form av kartläggning som bäst lämpar sig med papper, och det noteringen av saker på marknivå som är osynliga på ett flygfotografi, och omöjliga att samla in utan att faktiskt besöka platsen; såsom gatuljus, cyckelaffärer, toaletter, bankautomater, trappor, kaféer, pubar, adresser och andra delar av geografiskt sammanhang som gör OpenStreetMap till en så stark utmanare till de större, kommersiella tjänsteleverantörerna.
</p>
-<h3>Korrigera #3</h3>
+<h3>Rätta till #3</h3>
<p>
För närvarande finns det inga metoder på plats som är speciellt utformad för denna tredje typ av sporadisk lokal kartläggning.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.