Skip to content

standout/webbradion.net

gh-pages
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbradion

Det här är källkoden för webbradion.net. Vi använder oss av Jekyll för att generera sidan, och hela källkoden är öppen så att du kan bidra med förbättringar.

Sidan finns på http://webbradion.net/

Köra webbradion.net lokalt

git clone git@github.com:standout/webbradion.net.git
# or git clone https://github.com/standout/webbradion.net.git
# if you have problems with your ssh keys
cd webbradion.net
bundle install
bundle exec jekyll serve --watch

Nu kan du komma åt sidan på localhost:4000

Bidra med ändringar

De flesta av er har inte direkta skrivrättigheter till repositoryt. Istället får du gärna göra en pull request med föreslagna ändringar.

About

Webbplats för webbradion.net - podcast för webbutvecklare

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published