Analiza danych maturalnych
Jupyter Notebook R Other
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
eksploracje
koincydencje
owoce
prezentacje
raport
sciaganie
shiny
wojewodztwa
.gitignore
README.md
marta_plot.jpeg

README.md

Analiza i wizualizacja danych maturalnych, DELab UW

Piotr Migdał, Marta Czarnocka-Cieciura

Analiza danych maturalnych z lat 2010-2014, związana z projektem Analiza i wizualizacja danych maturalnych, przeprowadzonego w ramach DELab Uniwersytetu Warszawskiego.

Niniejszy raport przedstawia wyniki uzyskane w mikrograncie DELab UW “Analiza i interaktywna wizualizacja danych maturalnych”, realizowanym w okresie kwiecień-lipiec 2015. Przeanalizowano dane maturalne z lat 2010-2014 pochodzące ze zbioru Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych. W niniejszym raporcie zaprezentowano główne wyniki oraz opisano stworzone wizualizacje: wspólnego wybierania matur, rozkładów wyników w zależności od czynników demograficznych i własności szkół średnich, porównania wyników między województwami oraz uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych i ich związek z wynikami matur.

Główne interaktywne wizualizcje są przedstawione tu:

Dane pochodzą z Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, przez pakiet R zozlak/ZPD.

matura - j. polski podstawowa - histogram

finaliści i laureaci