Skip to content

stared/delab-matury

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza i wizualizacja danych maturalnych, DELab UW

Piotr Migdał, Marta Czarnocka-Cieciura

Analiza danych maturalnych z lat 2010-2014, związana z projektem Analiza i wizualizacja danych maturalnych, przeprowadzonego w ramach DELab Uniwersytetu Warszawskiego.

Niniejszy raport przedstawia wyniki uzyskane w mikrograncie DELab UW “Analiza i interaktywna wizualizacja danych maturalnych”, realizowanym w okresie kwiecień-lipiec 2015. Przeanalizowano dane maturalne z lat 2010-2014 pochodzące ze zbioru Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych. W niniejszym raporcie zaprezentowano główne wyniki oraz opisano stworzone wizualizacje: wspólnego wybierania matur, rozkładów wyników w zależności od czynników demograficznych i własności szkół średnich, porównania wyników między województwami oraz uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych i ich związek z wynikami matur.

Główne interaktywne wizualizcje są przedstawione tu:

Dane pochodzą z Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, przez pakiet R zozlak/ZPD.

matura - j. polski podstawowa - histogram

finaliści i laureaci

About

Analiza i wizualizacja danych maturalnych z lat 2010-2014

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published