Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
endorsed
FastInfoset-1.2.9.jar
WHICH_JARS
antlr-2.7.7.jar
aopalliance-1.0.jar
asm-3.3.jar
commons-collections-3.2.1.jar
commons-lang-2.6.jar
commons-logging-1.1.1.jar
cxf-2.4.3.jar
cxf-manifest.jar
cxf-xjc-boolean-2.4.0.jar
cxf-xjc-bug671-2.4.0.jar
cxf-xjc-dv-2.4.0.jar
cxf-xjc-ts-2.4.0.jar
geronimo-activation_1.1_spec-1.1.jar
geronimo-annotation_1.0_spec-1.1.1.jar
geronimo-javamail_1.4_spec-1.7.1.jar
geronimo-jaxws_2.2_spec-1.1.jar
geronimo-jms_1.1_spec-1.1.1.jar
geronimo-servlet_2.5_spec-1.1.2.jar
geronimo-stax-api_1.0_spec-1.0.1.jar
geronimo-ws-metadata_2.0_spec-1.1.3.jar
isorelax-20030108.jar
jaxb-api-2.2.3.jar
jaxb-impl-2.2.4-1.jar
jaxb-xjc-2.2.4-1.jar
jettison-1.3.jar
jetty-continuation-7.4.5.v20110725.jar
jetty-http-7.4.5.v20110725.jar
jetty-io-7.4.5.v20110725.jar
jetty-security-7.4.5.v20110725.jar
jetty-server-7.4.5.v20110725.jar
jetty-util-7.4.5.v20110725.jar
joda-time-1.6.2.jar
jra-1.0-alpha-4.jar
js-1.7R2.jar
jsr311-api-1.1.1.jar
mimepull-1.4.jar
msv-core-2011.1.jar
neethi-3.0.1.jar
opensaml-2.5.1-1.jar
openws-1.4.2-1.jar
relaxngDatatype-20020414.jar
resolver.jar
saaj-api-1.3.4.jar
saaj-impl-1.3.12.jar
serializer-2.7.1.jar
serializer.jar
slf4j-api-1.6.2.jar
slf4j-jdk14-1.6.2.jar
spring-aop-3.0.6.RELEASE.jar
spring-asm-3.0.6.RELEASE.jar
spring-beans-3.0.6.RELEASE.jar
spring-context-3.0.6.RELEASE.jar
spring-core-3.0.6.RELEASE.jar
spring-expression-3.0.6.RELEASE.jar
spring-jms-3.0.6.RELEASE.jar
spring-tx-3.0.6.RELEASE.jar
spring-web-3.0.6.RELEASE.jar
stax2-api-3.1.1.jar
velocity-1.7.jar
woodstox-core-asl-4.1.1.jar
wsdl4j-1.6.2.jar
wss4j-1.6.3.jar
xalan-2.7.1.jar
xercesImpl.jar
xercesSamples.jar
xml-apis.jar
xml-resolver-1.2.jar
xmlbeans-2.4.0.jar
xmlschema-core-2.0.1.jar
xmlsec-1.4.5.jar
xmltooling-1.3.2-1.jar
xsdlib-2010.1.jar