LitNet Rekenaarvisie-miniseminaar
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LitNet_versoek.txt
Makefile
README.rst
akalogo.png
algemeen.bib
beeld.bib
beeld.tex
einde.tex
inleiding.tex
litnet.bst
litnet.cls
rv_seminaar.tex
sekuriteit.bib
sekuriteit.tex
visie.bib
visie.tex

README.rst

LitNet Rekenaarvisie Miniseminaar

Afdelings (Persoon) (Lêer)

  • Inleiding en gevolgtrekking, oorsig (Ben) [inleiding, einde]
  • Rekenaarvisie (Willie) [visie]
  • Beeldverwerking (Stefan) [beeld]
  • Waarneming / sekuriteit (Pieter) [sekuriteit]

Git

Samestelling