Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Nov 14, 2018
 1. Create rekening 2019.html

  stelling committed Nov 14, 2018
  Nieuw voorbeeld voor een template voor rekeningen met nieuwe mogelijkheden
 2. Update includes/mailing.inc

  stelling committed Nov 14, 2018
  Log type voor het versturen van rekeningen gewjizigd in Mailings (4)
 3. Update includes/leden.inc

  stelling committed Nov 14, 2018
  Mogelijken voor de template van rekeningen toegevoegd
 4. Update admin.php

  stelling committed Nov 14, 2018
  Automatisch inloggen voor deze pagina ook werkend gemaakt
 5. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 14, 2018
  Cosmetische aanpassingen
Commits on Nov 13, 2018
 1. Update index.php

  stelling committed Nov 13, 2018
  Automatisch inloggen op basis van een cookie weer werkend gemaakt.
 2. Update includes/standaard.inc

  stelling committed Nov 13, 2018
  Extra tabblad voor instellingen in mailingen
 3. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 13, 2018
 4. Update includes/leden.inc

  stelling committed Nov 13, 2018
  Het optioneel gemaakt of nul regels op een rekening moeten worden meengenomen.
 5. Instellingen verplaatst

  stelling committed Nov 13, 2018
  Een aantal instellingen die met mailings te maken hebben naar de mailingsmodule verplaatst
Commits on Nov 12, 2018
 1. Instelling versturen rekeningen

  stelling committed Nov 12, 2018
  De instellingen voor het versturen van de rekeningen ook in het menu voor het versturen gezet.
Commits on Nov 11, 2018
 1. Mailing rekening

  stelling committed Nov 11, 2018
  Mogelijkheid toegevoegd om de rekeningen te mail aan alle leden op de rekening.
Commits on Nov 10, 2018
 1. Type backup ingevoerd

  stelling committed Nov 10, 2018
 2. Update includes/mailing.inc

  stelling committed Nov 10, 2018
  Versturen van de rekening naar alle volwassenen optioneel gemaakt.
 3. Twee parameters toegevoegd

  stelling committed Nov 10, 2018
 4. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 10, 2018
  Typo
 5. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 10, 2018
  Veld voor de naam van de paramter vergroot naar 50
Commits on Nov 9, 2018
 1. Update uitleg.php

  stelling committed Nov 9, 2018
  Uitleg nieuwe functionaliteit
 2. Update index.php

  stelling committed Nov 9, 2018
  Aanpassen meldingen na inloggen
 3. Update admin.php

  stelling committed Nov 9, 2018
  Ook logins waarmee nog niet is ingelogd worden nu overgezet naar de Access database
 4. auth.php ingevoegd in index.php

  stelling committed Nov 9, 2018
  Hierdoor komt auth.php te vervallen.
 5. Update auth.php

  stelling committed Nov 9, 2018
  Melding foutieve login toegevoegd
 6. Inloggen en aavnragen login gewijzigd

  stelling committed Nov 9, 2018
  - Bij melding foutieve login de alert verwijderd.
  - Uitleg aan login en wachtwoord toegevoegd aan het scherm aanvragen logni
Commits on Nov 8, 2018
Commits on Nov 6, 2018
 1. Update includes/authentication.inc

  stelling committed Nov 6, 2018
  Correctie klein, maar belangrijk, foutje
 2. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 6, 2018
  Script na uitloggen iets minder vaak draaien
Commits on Nov 5, 2018
 1. Update admin.php

  stelling committed Nov 5, 2018
  Aanpassing parameters
 2. Update stylesheets/default.css

  stelling committed Nov 5, 2018
  Standaard lettertype wat vergroot, omdat de website op kleinere schermen beter leesbaar te maken.
 3. db_param

  stelling committed Nov 5, 2018
  Paramters en tabellen iets anders ingedeeld
 4. Update includes/database.inc

  stelling committed Nov 5, 2018
  Wat functies toegevoegd die voor interface handig zouden kunnen zijn.
Commits on Nov 2, 2018
Commits on Nov 1, 2018
 1. Update includes/evenement.inc

  stelling committed Nov 1, 2018
  Correctie foutje
 2. Vorornamelijk namen van parameters gewijzigd

  stelling committed Nov 1, 2018
  tbv betere sortering in de instellingen