Skip to content
Joomla!Community.nl - de Nederlandstalige Joomla! portal
Branch: develop
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config remove .min from css files Sep 3, 2018
public_html update dev tools Jun 13, 2019
.gitignore #295 stop following myjoomla md5 Mar 9, 2018
.htaccess Add redirect to public_html Dec 3, 2016
configuration.php.dist update dev tools Jun 13, 2019
gruntfile.js
htaccess.perfect.txt
package-lock.json update dev tools Jun 13, 2019
package.json
readme.md

readme.md

joomlacommunity.nl

Het Nederlandstalige Joomla!-portal

Uitrol site op Byte server

Git repo locaties

 • Live: /home/users/xxxxftp/git/live
 • Staging: /home/users/xxxxftp/git/staging

Symlink aanmaken

In plaats van de standaard domein mappen op de Byte server maken we een symlink aan naar de Git repo locaties

 • Live: ln -s git/live/public_html domeinnaam.nl
 • Staging: ln -s git/staging/public_html test.domeinnaam.nl

Installatie instructies

 1. git clone uitvoeren van de repository
 2. Kopiëer en hernoem en verplaats, indien nodig, het bestand htaccess.perfect.txt in de root directory naar .htaccess in /public_html/
 3. Kopiëer en hernoem en verplaats het bestand configuration.php.dist in de root directory naar configuration.php in /public_html/
 4. Vul in configuration.php, indien nodig, de databasegegevens in.
 5. Vul in configuration.php de paden naar de tmp en administrator/logs map in, afhankelijk van jouw werkomgeving
 6. Installeer yarn globally als je dat nog niet hebt
 7. Run yarn install.

Images

Images worden tijdens development mee gecommit naar de repository. Zodra er een test server of live server is mag de images folder worden geleegd en mag #/public_html/images/* in .gitignore naar /public_html/images/* worden aangepast.

Useful links

Useful links during frontend development

Fonts

Icons

NGROK :: Secure tunnels to localhost

website: https://ngrok.com/

$ ngrok http -auth='perfect:webteam' -host-header=example.dev 80

Hiermee kun je dan http://<randomnumber>.ngrok.io met htaccess login perfect:webteam openen in je browser en de site zien waarmee de developer aan de andere kant bezig is.

Virtualbox

 • Via de site http://modern.ie kun je via Tools > Virtual Machines een virtuele machine installeren, zodat je via je Mac toch IE11 en Edge kunt draaien
 • Direct na installeren van de virtuele machine en voor het opstarten ervan een snapshot maken. (dit is handig, omdat de VM slechts een trial versie is van 90dgn)
You can’t perform that action at this time.