Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

434 lines (434 sloc) 2.34 KB
a
abia
acea
aceasta
această
aceea
aceeasi
acei
aceia
acel
acela
acelasi
acele
acelea
acest
acesta
aceste
acestea
acestei
acestia
acestui
aceşti
aceştia
acolo
acord
acum
adica
ai
aia
aibă
aici
aiurea
al
ala
alaturi
ale
alea
alt
alta
altceva
altcineva
alte
altfel
alti
altii
altul
am
anume
apoi
ar
are
as
asa
asemenea
asta
astazi
astea
astfel
astăzi
asupra
atare
atat
atata
atatea
atatia
ati
atit
atita
atitea
atitia
atunci
au
avea
avem
aveţi
avut
azi
aşadar
aţi
b
ba
bine
bucur
bună
c
ca
cam
cand
capat
care
careia
carora
caruia
cat
catre
caut
ce
cea
ceea
cei
ceilalti
cel
cele
celor
ceva
chiar
ci
cinci
cind
cine
cineva
cit
cita
cite
citeva
citi
citiva
conform
contra
cu
cui
cum
cumva
curând
curînd
când
cât
câte
câtva
câţi
cînd
cît
cîte
cîtva
cîţi
căci
cărei
căror
cărui
către
d
da
daca
dacă
dar
dat
datorită
dată
dau
de
deasupra
deci
decit
degraba
deja
deoarece
departe
desi
despre
deşi
din
dinaintea
dintr
dintr-
dintre
doar
doi
doilea
două
drept
dupa
după
e
ea
ei
el
ele
era
eram
este
eu
exact
eşti
f
face
fara
fata
fel
fi
fie
fiecare
fii
fim
fiu
fiţi
foarte
fost
frumos
fără
g
geaba
graţie
h
halbă
i
ia
iar
ieri
ii
il
imi
in
inainte
inapoi
inca
incit
insa
intr
intre
isi
iti
j
k
l
la
le
li
lor
lui
lângă
lîngă
m
ma
mai
mare
mea
mei
mele
mereu
meu
mi
mie
mine
mod
mult
multa
multe
multi
multă
mulţi
mulţumesc
mâine
mîine
n
ne
nevoie
ni
nici
niciodata
nicăieri
nimeni
nimeri
nimic
niste
nişte
noastre
noastră
noi
noroc
nostri
nostru
nou
noua
nouă
noştri
nu
numai
o
opt
or
ori
oricare
orice
oricine
oricum
oricând
oricât
oricînd
oricît
oriunde
p
pai
parca
patra
patru
patrulea
pe
pentru
peste
pic
pina
plus
poate
pot
prea
prima
primul
prin
printr-
putini
puţin
puţina
puţină
până
pînă
r
rog
s
sa
sa-mi
sa-ti
sai
sale
sau
se
si
sint
sintem
spate
spre
sub
sunt
suntem
sunteţi
sus
sută
sînt
sîntem
sînteţi
săi
său
t
ta
tale
te
ti
timp
tine
toata
toate
toată
tocmai
tot
toti
totul
totusi
totuşi
toţi
trei
treia
treilea
tu
tuturor
tăi
tău
u
ul
ului
un
una
unde
undeva
unei
uneia
unele
uneori
unii
unor
unora
unu
unui
unuia
unul
v
va
vi
voastre
voastră
voi
vom
vor
vostru
vouă
voştri
vreme
vreo
vreun
x
z
zece
zero
zi
zice
îi
îl
îmi
împotriva
în
înainte
înaintea
încotro
încât
încît
între
întrucât
întrucît
îţi
ăla
ălea
ăsta
ăstea
ăştia
şapte
şase
şi
ştiu
ţi
ţie
You can’t perform that action at this time.