How to Change Help Modal ? #2179

Open
mesutcakir opened this Issue Jan 4, 2017 · 0 comments

Projects

None yet

1 participant

@mesutcakir

Hi, That's my setting. Everything is okey.

$.summernote.lang["tr-TR"].help = {
"=": "Matematik fonksiyonları ile ilgili sembolleri seçmenize yarar.",
"$": "Değişken/Sabit Eklemek için kullanılır. Dokümanlarınızda ortak kullandığınız bilgileri değişkenlere ekleyerek tek bir yerden yönetebilirsiniz.",
"#": "Şablonlar, Tekrar Eden Bölümler Eklemek için kullanılır. Dokümanlarınızda ortak kullandığınız bilgileri şablonlara ekleyerek tek bir yerden yönetebilirsiniz.",
"insertParagraph": "Paragraf ekler",
"undo": "Son komudu geri alır",
"redo": "Son komudu yineler",
"tab": "Girintiyi artırır",....
};

BUT: No Show Help Panel.
image

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment