Skip to content
Newer
Older
100644 201 lines (200 sloc) 4.77 KB
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
1 sk:
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
2 date:
3 abbr_day_names:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
4 - Ne
5 - Po
6 - Ut
7 - St
8 - Št
9 - Pi
10 - So
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
11 abbr_month_names:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
12 -
13 - Jan
14 - Feb
15 - Mar
16 - Apr
17 - Máj
18 - Jún
19 - Júl
20 - Aug
21 - Sep
22 - Okt
23 - Nov
24 - Dec
25 day_names:
26 - Nedeľa
27 - Pondelok
28 - Utorok
29 - Streda
30 - Štvrtok
31 - Piatok
32 - Sobota
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
33 formats:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
34 default: ! '%d.%m.%Y'
35 long: ! '%d. %B %Y'
36 short: ! '%d %b'
37 month_names:
38 -
39 - Január
40 - Február
41 - Marec
42 - Apríl
43 - Máj
44 - Jún
45 - Júl
46 - August
47 - September
48 - Október
49 - November
50 - December
51 order:
52 - :day
53 - :month
54 - :year
55 datetime:
56 distance_in_words:
57 about_x_hours:
58 one: asi hodinou
59 other: asi %{count} hodinami
60 about_x_months:
61 one: asi mesiacom
62 other: asi %{count} mesiacmi
63 about_x_years:
64 one: asi rokom
65 other: asi %{count} rokmi
66 almost_x_years:
67 one: takmer pred rokom
68 other: takmer pred %{count} rokmi
69 half_a_minute: pol minútou
70 less_than_x_minutes:
71 one: pred necelou minútou
72 other: pred ani nie %{count} minútami
73 less_than_x_seconds:
74 one: asi pred sekundou
75 other: asi pred %{count} sekundami
76 over_x_years:
77 one: pred viac ako rokom
78 other: viac ako %{count} rokmi
79 x_days:
80 one: 24 hodinami
81 other: ! '%{count} dňami'
82 x_minutes:
83 one: minútou
84 other: ! '%{count} minútami'
85 x_months:
86 one: mesiacom
87 other: ! '%{count} mesiacmi'
88 x_seconds:
89 one: sekundou
90 other: ! '%{count} sekundami'
91 prompts:
92 day: Deň
93 hour: Hodina
94 minute: Minúta
95 month: Mesiac
96 second: Sekunda
97 year: Rok
5dd88f1 @amatsuda bring activemodel and activerecord namespaces back which was removed in
amatsuda authored
98 errors: &errors
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
99 format: ! '%{attribute} %{message}'
100 messages:
101 accepted: musí byť potvrdené
102 blank: je povinná položka
103 confirmation: nebolo potvrdené
104 empty: nesmie byť prázdny/e
105 equal_to: sa musí rovnať %{count}
106 even: musí byť párne číslo
107 exclusion: je vyhradené pre iný účel
108 greater_than: musí byť väčšie ako %{count}
109 greater_than_or_equal_to: musí byť väčšie alebo rovné %{count}
110 inclusion: nie je v zozname povolených hodnôt
111 invalid: nie je platná hodnota
112 less_than: musí byť menšie ako %{count}
113 less_than_or_equal_to: musí byť menšie alebo rovné %{count}
114 not_a_number: nie je číslo
115 not_an_integer: musí byť celé číslo
116 odd: musí byť nepárne číslo
117 record_invalid: ! 'Validácia neúspešná: %{errors}'
118 taken: ste už použili
119 too_long: je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)
120 too_short: je príliš krátky/a (min. %{count} znakov)
121 wrong_length: nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)
122 template:
123 body: ! 'Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:'
124 header:
125 one: Pri ukladaní objektu %{model} došlo k chybám a nebolo ho možné uložiť
126 other: Pri ukladaní objektu %{model} došlo k %{count} chybám a nebolo ho možné
127 uložiť
128 helpers:
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
129 select:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
130 prompt: Prosím vyberte si
131 submit:
132 create: Vytvoriť %{model}
133 submit: Uložiť %{model}
134 update: Aktualizovať %{model}
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
135 number:
136 currency:
137 format:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
138 delimiter: ! ' '
139 format: ! '%n %u'
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
140 precision: 2
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
141 separator: ! ','
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
142 significant: false
143 strip_insignificant_zeros: false
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
144 unit:
145 format:
146 delimiter: ! ' '
147 precision: 3
148 separator: ! ','
149 significant: false
150 strip_insignificant_zeros: false
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
151 human:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
152 decimal_units:
153 format: ! '%n %u'
154 units:
155 billion: Miliarda
156 million: Milión
157 quadrillion: Biliarda
158 thousand: Tisíc
159 trillion: Bilión
160 unit: ''
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
161 format:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
162 delimiter: ''
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
163 precision: 1
164 significant: false
165 strip_insignificant_zeros: false
166 storage_units:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
167 format: ! '%n %u'
52e9c79 @tigrish Indent sk with 2 spaces instead of 4. Moved :taken and :record_invali…
tigrish authored
168 units:
169 byte:
21c8006 @tigrish Remove the active record namespace
tigrish authored
170 one: B
171 other: B
172 gb: GB
173 kb: KB
174 mb: MB
175 tb: TB
176 percentage:
177 format:
178 delimiter: ! ' '
179 precision:
180 format:
181 delimiter: ''
182 support:
183 array:
184 last_word_connector: ! ' a '
185 two_words_connector: ! ' a '
186 words_connector: ! ', '
187 time:
188 am: dopoludnia
189 formats:
190 default: ! '%a %d. %B %Y %H:%M %z'
191 long: ! '%A %d. %B %Y %H:%M'
192 short: ! '%d.%m. %H:%M'
193 pm: popoludní
5dd88f1 @amatsuda bring activemodel and activerecord namespaces back which was removed in
amatsuda authored
194 # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
195 activemodel:
196 errors:
197 <<: *errors
198 activerecord:
199 errors:
200 <<: *errors
Something went wrong with that request. Please try again.