Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 855edc0e26
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

200 lines (199 sloc) 4.665 kb
da:
date:
abbr_day_names:
- søn
- man
- tir
- ons
- tor
- fre
- lør
abbr_month_names:
-
- jan
- feb
- mar
- apr
- maj
- jun
- jul
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
day_names:
- søndag
- mandag
- tirsdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lørdag
formats:
default: ! '%d.%m.%Y'
long: ! '%e. %B %Y'
short: ! '%e. %b %Y'
month_names:
-
- januar
- februar
- marts
- april
- maj
- juni
- juli
- august
- september
- oktober
- november
- december
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: cirka en time
other: cirka %{count} timer
about_x_months:
one: cirka en måned
other: cirka %{count} måneder
about_x_years:
one: cirka et år
other: cirka %{count} år
almost_x_years:
one: næsten et år
other: næsten %{count} år
half_a_minute: et halvt minut
less_than_x_minutes:
one: mindre end et minut
other: mindre end %{count} minutter
less_than_x_seconds:
one: mindre end et sekund
other: mindre end %{count} sekunder
over_x_years:
one: mere end et år
other: mere end %{count} år
x_days:
one: en dag
other: ! '%{count} dage'
x_minutes:
one: et minut
other: ! '%{count} minutter'
x_months:
one: en måned
other: ! '%{count} måneder'
x_seconds:
one: et sekund
other: ! '%{count} sekunder'
prompts:
day: Dag
hour: Time
minute: Minut
month: Måned
second: Sekund
year: År
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: skal accepteres
blank: skal udfyldes
confirmation: stemmer ikke overens med bekræftelse
empty: må ikke udelades
equal_to: skal være %{count}
even: skal være et lige tal
exclusion: er reserveret
greater_than: skal være større end %{count}
greater_than_or_equal_to: skal være større end, eller lig med, %{count}
inclusion: er ikke på listen
invalid: er ikke gyldig
less_than: skal være mindre end %{count}
less_than_or_equal_to: skal være mindre end, eller lig med, %{count}
not_a_number: er ikke et tal
not_an_integer: er ikke et heltal
odd: skal være et ulige tal
record_invalid: ! 'Godkendelse gik galt: %{errors}'
taken: er allerede brugt
too_long: er for lang (højest %{count} tegn)
too_short: er for kort (mindst %{count} tegn)
wrong_length: har forkert længde (skulle være %{count} tegn)
template:
body: ! 'Der var problemer med følgende felter:'
header:
one: En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt
other: ! '%{count} fejl forhindrede %{model} i at blive gemt'
helpers:
select:
prompt: Vælg...
submit:
create: Opret %{model}
submit: Gem %{model}
update: Opdater %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: .
format: ! '%u %n'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: DKK
format:
delimiter: .
precision: 3
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: Milliard
million: Million
quadrillion: Billiard
thousand: Tusind
trillion: Billion
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' og '
two_words_connector: ! ' og '
words_connector: ! ', '
time:
am: ''
formats:
default: ! '%e. %B %Y, %H.%M'
long: ! '%A d. %e. %B %Y, %H.%M'
short: ! '%e. %b %Y, %H.%M'
pm: ''
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.