Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 855edc0e26
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

200 lines (199 sloc) 4.752 kB
nl:
date:
abbr_day_names:
- zon
- maa
- din
- woe
- don
- vri
- zat
abbr_month_names:
-
- jan
- feb
- mar
- apr
- mei
- jun
- jul
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
day_names:
- zondag
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
formats:
default: ! '%d/%m/%Y'
long: ! '%e %B %Y'
short: ! '%e %b'
month_names:
-
- januari
- februari
- maart
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
- december
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: ongeveer een uur
other: ongeveer %{count} uur
about_x_months:
one: ongeveer een maand
other: ongeveer %{count} maanden
about_x_years:
one: ongeveer een jaar
other: ongeveer %{count} jaar
almost_x_years:
one: bijna een jaar
other: bijna %{count} jaar
half_a_minute: een halve minuut
less_than_x_minutes:
one: minder dan een minuut
other: minder dan %{count} minuten
less_than_x_seconds:
one: minder dan een seconde
other: minder dan %{count} seconden
over_x_years:
one: meer dan een jaar
other: meer dan %{count} jaar
x_days:
one: 1 dag
other: ! '%{count} dagen'
x_minutes:
one: 1 minuut
other: ! '%{count} minuten'
x_months:
one: 1 maand
other: ! '%{count} maanden'
x_seconds:
one: 1 seconde
other: ! '%{count} seconden'
prompts:
day: dag
hour: uur
minute: minuut
month: maand
second: seconde
year: jaar
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: moet worden geaccepteerd
blank: moet opgegeven zijn
confirmation: komt niet met de bevestiging overeen
empty: moet opgegeven zijn
equal_to: moet gelijk zijn aan %{count}
even: moet even zijn
exclusion: is niet beschikbaar
greater_than: moet groter zijn dan %{count}
greater_than_or_equal_to: moet groter dan of gelijk zijn aan %{count}
inclusion: is niet in de lijst opgenomen
invalid: is ongeldig
less_than: moet minder zijn dan %{count}
less_than_or_equal_to: moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}
not_a_number: is geen getal
not_an_integer: moet een geheel getal zijn
odd: moet oneven zijn
record_invalid: ! 'Validatie mislukt: %{errors}'
taken: is al in gebruik
too_long: is te lang (maximaal %{count} tekens)
too_short: is te kort (minimaal %{count} tekens)
wrong_length: heeft onjuiste lengte (moet %{count} tekens lang zijn)
template:
body: ! 'Controleer de volgende velden:'
header:
one: ! '%{model} niet opgeslagen: 1 fout gevonden'
other: ! '%{model} niet opgeslagen: %{count} fouten gevonden'
helpers:
select:
prompt: Selecteer
submit:
create: ! '%{model} toevoegen'
submit: ! '%{model} opslaan'
update: ! '%{model} bewaren'
number:
currency:
format:
delimiter: .
format: ! '%u%n'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: .
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: miljard
million: miljoen
quadrillion: biljard
thousand: duizend
trillion: biljoen
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' en '
two_words_connector: ! ' en '
words_connector: ! ', '
time:
am: ! '''s ochtends'
formats:
default: ! '%a %d %b %Y %H:%M:%S %Z'
long: ! '%d %B %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: ! '''s middags'
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.