Skip to content
This repository
tree: 95767d9910
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 199 lines (199 sloc) 4.755 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
az:
  date:
    abbr_day_names:
    - B.
    - B.E.
    - Ç.A.
    - Ç.
    - C.A.
    - C.
    - Ş.
    abbr_month_names:
    -
    - Yan
    - Fev
    - Mar
    - Apr
    - May
    - İyn
    - İyl
    - Avq
    - Sen
    - Okt
    - Noy
    - Dek
    day_names:
    - Bazar
    - Bazar ertəsi
    - Çərşənbə axşamı
    - Çərşənbə
    - Cümə axşamı
    - Cümə
    - Şənbə
    formats:
      default: ! '%d.%m.%Y'
      long: ! '%d %B %Y'
      short: ! '%d %b'
    month_names:
    -
    - Yanvar
    - Fevral
    - Mart
    - Aprel
    - May
    - İyun
    - İyul
    - Avqust
    - Sentyabr
    - Oktyabr
    - Noyabr
    - Dekabr
    order:
    - :day
    - :month
    - :year
  datetime:
    distance_in_words:
      about_x_hours:
        one: təxminən 1 saat
        other: təxminən %{count} saat
      about_x_months:
        one: təxminən 1 ay
        other: təxminən %{count} ay
      about_x_years:
        one: təxminən 1 il
        other: təxminən %{count} il
      almost_x_years:
        one: təqribən 1 il
        other: təqribən %{count} il
      half_a_minute: yarım dəqiqə
      less_than_x_minutes:
        one: 1 dəqiqədən az
        other: ! '%{count} dəqiqədən az'
      less_than_x_seconds:
        one: 1 saniyədən az
        other: ! '%{count} saniyədən az'
      over_x_years:
        one: 1 ildən çox
        other: ! '%{count} ildən çox'
      x_days:
        one: 1 gün
        other: ! '%{count} gün'
      x_minutes:
        one: 1 dəqiqə
        other: ! '%{count} dəqiqə'
      x_months:
        one: 1 ay
        other: ! '%{count} ay'
      x_seconds:
        one: 1 saniyə
        other: ! '%{count} saniyə'
    prompts:
      day: Gün
      hour: Saat
      minute: Dəqiqə
      month: Ay
      second: Saniyə
      year: İl
  errors: &errors
    format: ! '%{attribute} %{message}'
    messages:
      accepted: qəbul olunmalıdır
      blank: boş ola bilməz
      confirmation: təsdiqə uygun deyil
      empty: boş ola bilməz
      equal_to: ! '%{count}-ə bərabər olmalıdır'
      even: cüt olmalıdır
      exclusion: qorunur
      greater_than: ! '%{count}-dən böyük olmalıdır'
      greater_than_or_equal_to: böyük və ya %{count}-ə bərabər olmalıdır
      inclusion: siyahiyə daxil deyil
      invalid: yalnışdır
      less_than: ! '%{count}-dən kiçik olmalıdır'
      less_than_or_equal_to: kiçik və ya %{count}-ə bərabər olmalıdır
      not_a_number: rəqəm deyil
      not_an_integer: tam rəqəm olmalıdır
      odd: tək olmalıdır
      record_invalid: ! 'Yoxlama uğursuz oldu: %{errors}'
      taken: artıq mövcuddur
      too_long: çox uzundur (%{count} simvoldan çox olmalı deyil)
      too_short: çox qısadır (%{count} simvoldan az olmalı deyil)
      wrong_length: uzunluqu səhvdir (%{count} simvol olmalıdır)
    template:
      body: ! 'Aşağıdaki səhvlər üzə çıxdı:'
      header:
        one: ! '%{model} saxlanmadı: 1 səhv'
        other: ! '%{model} saxlanmadı: %{count} səhv'
  helpers:
    select:
      prompt: Seçin
    submit:
      create: ! '%{model} yarat'
      submit: ! '%{model} saxla'
      update: ! '%{model} yenilə'
  number:
    currency:
      format:
        delimiter: ! ' '
        format: ! '%n %u'
        precision: 2
        separator: .
        significant: false
        strip_insignificant_zeros: false
        unit: AZN
    format:
      delimiter: ! ' '
      precision: 3
      separator: .
      significant: false
      strip_insignificant_zeros: false
    human:
      decimal_units:
        format: ! '%n %u'
        units:
          billion: Milyard
          million: Milyon
          quadrillion: Katrilyon
          thousand: Min
          trillion: Trilyon
          unit: ''
      format:
        delimiter: ''
        precision: 1
        significant: false
        strip_insignificant_zeros: false
      storage_units:
        format: ! '%n %u'
        units:
          byte:
            one: Bayt
            other: Bayt
          gb: GB
          kb: KB
          mb: MB
          tb: TB
    percentage:
      format:
        delimiter: ''
    precision:
      format:
        delimiter: ''
  support:
    array:
      last_word_connector: ! ' '
      two_words_connector: ! ' '
      words_connector: ! ', '
  time:
    am: günortaya qədər
    formats:
      default: ! '%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z'
      long: ! '%d %B %Y, %H:%M'
      short: ! '%d %b, %H:%M'
    pm: günortadan sonra
  # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
  activemodel:
    errors:
      <<: *errors
  activerecord:
    errors:
      <<: *errors
Something went wrong with that request. Please try again.