Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 95767d9910
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

213 lines (212 sloc) 5.115 kb
sl:
date:
abbr_day_names:
- ned
- pon
- tor
- sre
- čet
- pet
- sob
abbr_month_names:
-
- jan
- feb
- mar
- apr
- maj
- jun
- jul
- avg
- sep
- okt
- nov
- dec
day_names:
- nedelja
- ponedeljek
- torek
- sreda
- četrtek
- petek
- sobota
formats:
default: ! '%d.%m.%Y'
long: ! '%d. %b %Y'
short: ! '%d. %b'
month_names:
-
- januar
- februar
- marec
- april
- maj
- junij
- julij
- avgust
- september
- oktober
- november
- december
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
few: okoli %{count} ure
one: okoli 1 ura
other: okoli %{count} ur
two: okoli 2 uri
about_x_months:
few: okoli %{count} mesece
one: okoli 1 mesec
other: okoli %{count} mesecev
two: okoli 2 meseca
about_x_years:
few: okoli %{count} leta
one: okoli 1 leto
other: okoli %{count} let
two: okoli 2 leti
almost_x_years:
few: skoraj %{count} leta
one: skoraj 1 leto
other: skoraj %{count} let
two: skoraj 2 leti
half_a_minute: pol minute
less_than_x_minutes:
few: manj kot %{count} minute
one: manj kot ena minuta
other: manj kot %{count} minut
two: manj kot dve minuti
less_than_x_seconds:
few: manj kot %{count} sekunde
one: manj kot 1 sekunda
other: manj kot %{count} sekund
two: manj kot 2 sekundi
over_x_years:
few: več kot %{count} leta
one: več kot 1 leto
other: več kot %{count} let
two: več kot 2 leti
x_days:
few: ! '%{count} dnevi'
one: 1 dan
other: ! '%{count} dni'
two: 2 dneva
x_minutes:
few: ! '%{count} minute'
one: 1 minuta
other: ! '%{count} minut'
two: 2 minuti
x_months:
few: ! '%{count} mesece'
one: 1 mesec
other: ! '%{count} mesecev'
two: 2 meseca
x_seconds:
few: ! '%{count} sekunde'
one: 1 sekunda
other: ! '%{count} sekund'
two: 2 sekundi
prompts:
day: Dan
hour: Ura
minute: Minute
month: Mesec
second: Sekunde
year: Leto
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: mora biti sprejeto
blank: ne sme biti prazno
confirmation: se ne ujema s potrditvijo
empty: ne sme biti prazno
equal_to: mora biti enako %{count}
even: mora biti sodo
exclusion: je rezervirano
greater_than: mora biti večje kot %{count}
greater_than_or_equal_to: mora biti večje ali enako %{count}
inclusion: ni vključeno v seznam
invalid: je nepravilno
less_than: mora biti manj kot %{count}
less_than_or_equal_to: mora biti manj ali enako %{count}
not_a_number: ni številka
odd: mora biti liho
record_invalid: ''
taken: je že zasedeno
too_long: je predolgo (dovoljeno je do %{count} znakov)
too_short: je prekratko (zahtevano je najmanj %{count} znakov)
wrong_length: je napačne dolžine (mora biti natančno %{count} znakov)
template:
body: ! 'Napačno izpolnjena polja:'
header:
few: ! '%{count} napake preprečujejo, da bi shranili %{model}'
one: Ena napaka preprečuje, da bi shranili %{model}
other: ! '%{count} napak preprečuje, da bi shranili %{model}'
two: Dve napaki preprečujeta, da bi shranili %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: .
format: ! '%u%n'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: .
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: Byte
two: Bytes
few: Bytes
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' in '
two_words_connector: ! ' in '
words_connector: ! ', '
time:
am: dopoldan
formats:
default: ! '%A, %d %b %Y ob %H:%M:%S'
long: ! '%d. %B, %Y ob %H:%M'
short: ! '%d. %b ob %H:%M'
pm: popoldan
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.