Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 9bd6452394
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

222 lines (221 sloc) 5.644 kb
pl:
date:
abbr_day_names:
- nie
- pon
- wto
- śro
- czw
- pią
- sob
abbr_month_names:
-
- sty
- lut
- mar
- kwi
- maj
- cze
- lip
- sie
- wrz
- paź
- lis
- gru
day_names:
- niedziela
- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek
- piątek
- sobota
formats:
default: ! '%d-%m-%Y'
long: ! '%B %d, %Y'
short: ! '%d %b'
month_names:
-
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
few: około %{count} godziny
one: około godziny
other: około %{count} godzin
many: około %{count} godzin
about_x_months:
few: około %{count} miesiące
one: około miesiąca
other: około %{count} miesięcy
many: około %{count} miesięcy
about_x_years:
few: około %{count} lata
one: około rok
other: około %{count} lat
many: około %{count} lat
almost_x_years:
few: prawie %{count} lata
one: prawie rok
other: prawie %{count} lat
many: prawie %{count} lat
half_a_minute: pół minuty
less_than_x_minutes:
few: mniej niż %{count} minuty
one: mniej niż minutę
other: mniej niż %{count} minut
many: mniej niż %{count} minut
less_than_x_seconds:
few: mniej niż %{count} sekundy
one: mniej niż sekundę
other: mniej niż %{count} sekund
many: mniej niż %{count} sekund
over_x_years:
few: ponad %{count} lata
one: ponad rok
other: ponad %{count} lat
many: ponad %{count} lat
x_days:
few: ! '%{count} dni'
one: 1 dzień
other: ! '%{count} dni'
many: ! '%{count} dni'
x_minutes:
few: ! '%{count} minuty'
one: 1 minuta
other: ! '%{count} minut'
many: ! '%{count} minut'
x_months:
few: ! '%{count} miesiące'
one: 1 miesiąc
other: ! '%{count} miesięcy'
many: ! '%{count} miesięcy'
x_seconds:
few: ! '%{count} sekundy'
one: 1 sekunda
other: ! '%{count} sekund'
many: ! '%{count} sekund'
prompts:
day: Dzień
hour: Godzina
minute: Minuta
month: Miesiąc
second: Sekundy
year: Rok
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: musi zostać zaakceptowane
blank: nie może być puste
confirmation: nie zgadza się z potwierdzeniem
empty: nie może być puste
equal_to: musi być równe %{count}
even: musi być parzyste
exclusion: jest zarezerwowane
greater_than: musi być większe od %{count}
greater_than_or_equal_to: musi być większe lub równe %{count}
inclusion: nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości
invalid: jest nieprawidłowe
less_than: musi być mniejsze od %{count}
less_than_or_equal_to: musi być mniejsze lub równe %{count}
not_a_number: nie jest liczbą
not_an_integer: musi być liczbą całkowitą
odd: musi być nieparzyste
record_invalid: ! 'Negatywne sprawdzenie poprawności: %{errors}'
taken: zostało już zajęte
too_long: jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)
too_short: jest za krótkie (przynajmniej %{count} znaków)
wrong_length: ma nieprawidłową długość (powinna wynosić %{count} znaków)
template:
body: ! 'Błędy dotyczą następujących pól:'
header:
one: ! '%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu'
other: ! '%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów'
helpers:
select:
prompt: Proszę wybrać
submit:
create: Utwórz %{model}
submit: Zapisz %{model}
update: Aktualizuj %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ! ' '
format: ! '%u %n'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: true
unit: PLN
format:
delimiter: ! ' '
precision: 3
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: Miliard
million: Milion
quadrillion: Biliard
thousand: Tysiąc
trillion: Bilion
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: bajt
other: bajty
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' oraz '
two_words_connector: ! ' i '
words_connector: ! ', '
time:
am: przed południem
formats:
default: ! '%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z'
long: ! '%B %d, %Y %H:%M'
short: ! '%d %b %H:%M'
pm: po południu
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.