Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: aafe7be362
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

212 lines (211 sloc) 5.332 kb
cs:
date:
abbr_day_names:
- Ne
- Po
- Út
- St
- Čt
-
- So
abbr_month_names:
-
- Led
- Úno
- Bře
- Dub
- Kvě
- Čvn
- Čvc
- Srp
- Zář
- Říj
- Lis
- Pro
day_names:
- Neděle
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
- Sobota
formats:
default: ! '%d. %m. %Y'
long: ! '%d. %B %Y'
short: ! '%d %b'
month_names:
-
- Leden
- Únor
- Březen
- Duben
- Květen
- Červen
- Červenec
- Srpen
- Září
- Říjen
- Listopad
- Prosinec
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: asi hodinou
few: asi %{count} hodinami
other: asi %{count} hodinami
about_x_months:
one: asi měsícem
few: asi %{count} měsíci
other: asi %{count} měsíci
about_x_years:
one: asi rokem
few: asi %{count} roky
other: asi %{count} roky
almost_x_years:
one: téměř rokem
few: téměř %{count} roky
other: téměř %{count} roky
half_a_minute: půl minutou
less_than_x_minutes:
one: necelou minutou
few: ani ne %{count} minutami
other: ani ne %{count} minutami
less_than_x_seconds:
one: necelou sekundou
few: ani ne %{count} sekundami
other: ani ne %{count} sekundami
over_x_years:
one: více než rokem
few: více než %{count} roky
other: více než %{count} roky
x_days:
one: 24 hodinami
few: ! '%{count} dny'
other: ! '%{count} dny'
x_minutes:
one: minutou
few: ! '%{count} minutami'
other: ! '%{count} minutami'
x_months:
one: měsícem
few: ! '%{count} měsíci'
other: ! '%{count} měsíci'
x_seconds:
one: sekundou
few: ! '%{count} sekundami'
other: ! '%{count} sekundami'
prompts:
day: Den
hour: Hodina
minute: Minuta
month: Měsíc
second: Sekunda
year: Rok
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: musí být potvrzeno
blank: je povinná položka
confirmation: nebylo potvrzeno
empty: nesmí být prázdný/á/é
equal_to: musí být rovno %{count}
even: musí být sudé číslo
exclusion: je vyhrazeno pro jiný účel
greater_than: musí být větší než %{count}
greater_than_or_equal_to: musí být větší nebo rovno %{count}
inclusion: není v seznamu povolených hodnot
invalid: není platná hodnota
less_than: musí být méně než %{count}
less_than_or_equal_to: musí být méně nebo rovno %{count}
not_a_number: není číslo
not_an_integer: musí být celé číslo
odd: musí být liché číslo
record_invalid: ! 'Validace je neúspešná: %{errors}'
taken: již databáze obsahuje
too_long: je příliš dlouhý/á/é (max. %{count} znaků)
too_short: je příliš krátký/á/é (min. %{count} znaků)
wrong_length: nemá správnou délku (očekáváno %{count} znaků)
template:
body: ! 'Následující pole obsahují chybně vyplněné údaje: '
header:
one: Při ukládání objektu %{model} došlo k chybám a nebylo jej možné uložit
few: Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné
jej uložit
other: Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné
jej uložit
helpers:
select:
prompt: Prosím vyberte si
submit:
create: Vytvořit %{model}
submit: Uložit %{model}
update: Aktualizovat %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ! ' '
format: ! '%n %u'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: ! ','
precision: 3
separator: .
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: Miliarda
million: Milion
quadrillion: Kvadrilion
thousand: Tisíc
trillion: Bilion
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte: B
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' a '
two_words_connector: ! ' a '
words_connector: ! ', '
time:
am: am
formats:
default: ! '%a %d. %B %Y %H:%M %z'
long: ! '%A %d. %B %Y %H:%M'
short: ! '%d. %m. %H:%M'
pm: pm
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.