Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
200 lines (199 sloc) 4.75 KB
et:
date:
abbr_day_names:
- P
- E
- T
- K
- N
- R
- L
abbr_month_names:
-
- jaan.
- veebr.
- märts
- apr.
- mai
- juuni
- juuli
- aug.
- sept.
- okt.
- nov.
- dets.
day_names:
- pühapäev
- esmaspäev
- teisipäev
- kolmapäev
- neljapäev
- reede
- laupäev
formats:
default: ! '%d.%m.%Y'
long: ! '%d. %B %Y'
short: ! '%d.%m.%y'
month_names:
-
- jaanuar
- veebruar
- märts
- aprill
- mai
- juuni
- juuli
- august
- september
- oktoober
- november
- detsember
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: umbes %{count} tund
other: umbes %{count} tundi
about_x_months:
one: umbes %{count} kuu
other: umbes %{count} kuud
about_x_years:
one: umbes %{count} aasta
other: umbes %{count} aastat
almost_x_years:
one: peaaegu üks aasta
other: peaaegu %{count} aastat
half_a_minute: pool minutit
less_than_x_minutes:
one: vähem kui %{count} minut
other: vähem kui %{count} minutit
less_than_x_seconds:
one: vähem kui %{count} sekund
other: vähem kui %{count} sekundit
over_x_years:
one: üle %{count} aasta
other: üle %{count} aastat
x_days:
one: ! '%{count} päev'
other: ! '%{count} päeva'
x_minutes:
one: ! '%{count} minut'
other: ! '%{count} minutit'
x_months:
one: ! '%{count} kuu'
other: ! '%{count} kuud'
x_seconds:
one: ! '%{count} sekund'
other: ! '%{count} sekundit'
prompts:
day: Päev
hour: Tunde
minute: Minutit
month: Kuu
second: Sekundit
year: Aasta
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: peab olema heaks kiidetud
blank: on täitmata
confirmation: ei vasta kinnitusele
empty: on tühi
equal_to: peab võrdne arvuga %{count}
even: peab olema paarisarv
exclusion: on reserveeritud
greater_than: ei tohi olla suurem kui %{count}
greater_than_or_equal_to: peab olema suurem või võrdne arvuga %{count}
inclusion: ei leidu nimekirjas
invalid: ei ole korrektne
less_than: peab olema vähem kui %{count}
less_than_or_equal_to: peab olema vähem või võrdne arvuga %{count}
not_a_number: ei ole number
not_an_integer: peab olema täisarv
odd: peab olema paaritu arv
record_invalid: ! 'Valideerimine ebaõnnestus: %{errors}'
taken: on juba võetud
too_long: on liiga pikk (maksimum on %{count} tähemärki)
too_short: on liiga lühike (miinimum on %{count} tähemärki)
wrong_length: on vale pikkusega (peab olema %{count} tähemärki)
template:
body: ! 'Probleeme ilmnes järgmiste väljadega:'
header:
one: Üks viga takistas objekti %{model} salvestamist
other: ! '%{count} viga takistasid objekti %{model} salvestamist'
helpers:
select:
prompt: Palun vali
submit:
create: Loo uus %{model}
submit: Salvesta %{model}
update: Uuenda objekti %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ! ' '
format: ! '%n %u'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: ! ' '
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: miljard
million: miljon
quadrillion: kvadriljon
thousand: tuhat
trillion: triljon
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: bait
other: baiti
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' ja '
two_words_connector: ! ' ja '
words_connector: ! ', '
time:
am: enne lõunat
formats:
default: ! '%d. %B %Y, %H:%M'
long: ! '%a, %d. %b %Y, %H:%M:%S %z'
short: ! '%d.%m.%y, %H:%M'
pm: pärast lõunat
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Something went wrong with that request. Please try again.