Permalink
Find file
247 lines (246 sloc) 6.04 KB
---
cy:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Gwirio wedi methu: %{errors}'
date:
abbr_day_names:
- Sul
- Llun
- Maw
- Mer
- Iau
- Gwe
- Sad
abbr_month_names:
-
- Ion
- Chw
- Maw
- Ebr
- Mai
- Meh
- Gor
- Awst
- Med
- Hyd
- Tach
- Rha
day_names:
- Dydd Sul
- Dydd Llun
- Dydd Mawrth
- Dydd Mercher
- Dydd Iau
- Dydd Gwener
- Dydd Sadwrn
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%B %d, %Y"
short: "%b %d"
month_names:
-
- Ionawr
- Chwefror
- Mawrth
- Ebrill
- Mai
- Mehefin
- Gorffennaf
- Awst
- Medi
- Hydref
- Tachwedd
- Rhagfyr
order:
- :year
- :month
- :day
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
zero: tua %{count} awr
one: tuag awr
two: tua %{count} awr
few: tua %{count} awr
many: tua %{count} awr
other: tua %{count} awr
about_x_months:
zero: tua %{count} mis
one: tua mis
two: tua %{count} mis
few: tua %{count} mis
many: tua %{count} mis
other: tua %{count} mis
about_x_years:
zero: tua %{count} blynedd
one: tua blwyddyn
two: tua %{count} blynedd
few: tua %{count} blynedd
many: tua %{count} blynedd
other: tua %{count} blynedd
almost_x_years:
zero: bron yn %{count} blynedd
one: bron yn flwyddyn
two: bron yn %{count} blynedd
few: bron yn %{count} blynedd
many: bron yn %{count} blynedd
other: bron yn %{count} blynedd
half_a_minute: hanner munud
less_than_x_minutes:
zero: llai na %{count} munud
one: llai na munud
two: llai na %{count} munud
few: llai na %{count} munud
many: llai na %{count} munud
other: llai na %{count} munud
less_than_x_seconds:
zero: llai na %{count} eiliad
one: llai nag eiliad
two: llai na %{count} eiliad
few: llai na %{count} eiliad
many: llai na %{count} eiliad
other: llai na %{count} eiliad
over_x_years:
zero: dros %{count} blynedd
one: dros flwyddyn
two: dros %{count} blynedd
few: dros %{count} blynedd
many: dros %{count} blynedd
other: dros %{count} blynedd
x_days:
zero: "%{count} diwrnod"
one: 1 diwrnod
two: "%{count} diwrnod"
few: "%{count} diwrnod"
many: "%{count} diwrnod"
other: "%{count} diwrnod"
x_minutes:
zero: "%{count} o funudau"
one: 1 munud
two: "%{count} o funudau"
few: "%{count} o funudau"
many: "%{count} o funudau"
other: "%{count} o funudau"
x_months:
zero: "%{count} mis"
one: 1 mis
two: "%{count} mis"
few: "%{count} mis"
many: "%{count} mis"
other: "%{count} mis"
x_seconds:
zero: "%{count} o eiliadau"
one: 1 eiliad
two: "%{count} o eiliadau"
few: "%{count} o eiliadau"
many: "%{count} o eiliadau"
other: "%{count} o eiliadau"
prompts:
day: Diwrnod
hour: Awr
minute: Munud
month: Mis
second: Eiliad
year: Blwyddyn
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: angen ei dderbyn
blank: methu bod yn wag
confirmation: heb fod yn gyfateb
empty: methu bod yn wag
equal_to: angen bod yn %{count}
even: rhaid bod yn eilrif
exclusion: wedi cadw
greater_than: angen bod yn fwy na %{count}
greater_than_or_equal_to: angen bod yr un maint neu fwy na %{count}
inclusion: heb fod yn y rhestr
invalid: heb fod yn nheilwng
less_than: angen bod yn llai na %{count}
less_than_or_equal_to: angen bod yr un maint neu lai na %{count}
not_a_number: heb fod yn rhif
not_an_integer: heb fod yn rhif llawn
odd: rhaid bod yn odrif
taken: wedi'i gymryd yn barod
too_long: yn rhy hir (cewch %{count} llythyren ar y fwyaf)
too_short: yn rhy fyr (rhaid am o leiaf %{count} llythyren)
wrong_length: gyda maint anghywir o lythrennau (dylai fod yn %{count} llythyren)
template:
body: 'Cafwyd broblemau gyda''r meysydd canlynol:'
header:
one: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan 1 nam
two: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
many: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
other: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
helpers:
select:
prompt: Dewiswch
submit:
create: Creu %{model}
submit: Cadw %{model}
update: Diweddaru %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ","
format: "%u%n"
precision: 2
separator: "."
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: "£"
format:
delimiter: ","
precision: 3
separator: "."
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: Biliwn
million: Miliwn
quadrillion: Cwadriliwn
thousand: Mil
trillion: Triliwn
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
zero: Bytes
one: Byte
two: Bytes
few: Bytes
many: Bytes
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", a "
two_words_connector: " a "
words_connector: ", "
time:
am: yb
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: yh