Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
194 lines (193 sloc) 4.607 kb
---
et:
date:
abbr_day_names:
- P
- E
- T
- K
- N
- R
- L
abbr_month_names:
-
- jaan.
- veebr.
- märts
- apr.
- mai
- juuni
- juuli
- aug.
- sept.
- okt.
- nov.
- dets.
day_names:
- pühapäev
- esmaspäev
- teisipäev
- kolmapäev
- neljapäev
- reede
- laupäev
formats:
default: "%d.%m.%Y"
long: "%d. %B %Y"
short: "%d.%m.%y"
month_names:
-
- jaanuar
- veebruar
- märts
- aprill
- mai
- juuni
- juuli
- august
- september
- oktoober
- november
- detsember
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: umbes %{count} tund
other: umbes %{count} tundi
about_x_months:
one: umbes %{count} kuu
other: umbes %{count} kuud
about_x_years:
one: umbes %{count} aasta
other: umbes %{count} aastat
almost_x_years:
one: peaaegu üks aasta
other: peaaegu %{count} aastat
half_a_minute: pool minutit
less_than_x_minutes:
one: vähem kui %{count} minut
other: vähem kui %{count} minutit
less_than_x_seconds:
one: vähem kui %{count} sekund
other: vähem kui %{count} sekundit
over_x_years:
one: üle %{count} aasta
other: üle %{count} aasta
x_days:
one: "%{count} päev"
other: "%{count} päeva"
x_minutes:
one: "%{count} minut"
other: "%{count} minutit"
x_months:
one: "%{count} kuu"
other: "%{count} kuud"
x_seconds:
one: "%{count} sekund"
other: "%{count} sekundit"
prompts:
day: Päev
hour: Tunde
minute: Minutit
month: Kuu
second: Sekundit
year: Aasta
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: peab olema heaks kiidetud
blank: on täitmata
confirmation: ei vasta kinnitusele
empty: on tühi
equal_to: peab olema võrdne arvuga %{count}
even: peab olema paarisarv
exclusion: on reserveeritud
greater_than: ei tohi olla suurem kui %{count}
greater_than_or_equal_to: peab olema suurem või võrdne arvuga %{count}
inclusion: ei leidu nimekirjas
invalid: ei ole korrektne
less_than: peab olema vähem kui %{count}
less_than_or_equal_to: peab olema vähem või võrdne arvuga %{count}
not_a_number: ei ole number
not_an_integer: peab olema täisarv
odd: peab olema paaritu arv
record_invalid: 'Valideerimine ebaõnnestus: %{errors}'
taken: on juba võetud
too_long: on liiga pikk (maksimum on %{count} tähemärki)
too_short: on liiga lühike (miinimum on %{count} tähemärki)
wrong_length: on vale pikkusega (peab olema %{count} tähemärki)
template:
body: 'Probleeme ilmnes järgmiste väljadega:'
header:
one: Üks viga takistas objekti %{model} salvestamist
other: "%{count} viga takistasid objekti %{model} salvestamist"
helpers:
select:
prompt: Palun vali
submit:
create: Loo uus %{model}
submit: Salvesta %{model}
update: Uuenda objekti %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: " "
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ""
format:
delimiter: " "
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: miljard
million: miljon
quadrillion: kvadriljon
thousand: tuhat
trillion: triljon
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: bait
other: baiti
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " ja "
two_words_connector: " ja "
words_connector: ", "
time:
am: enne lõunat
formats:
default: "%d. %B %Y, %H:%M"
long: "%a, %d. %b %Y, %H:%M:%S %z"
short: "%d.%m.%y, %H:%M"
pm: pärast lõunat
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.