Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
234 lines (233 sloc) 5.91 KB
---
lv:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Pārbaude neizdevās: %{errors}'
date:
abbr_day_names:
- Sv.
- P.
- O.
- T.
- C.
- Pk.
- S.
abbr_month_names:
-
- Janv
- Febr
- Marts
- Apr
- Maijs
- Jūn
- Jūl
- Aug
- Sept
- Okt
- Nov
- Dec
day_names:
- svētdiena
- pirmdiena
- otrdiena
- trešdiena
- ceturtdiena
- piektdiena
- sestdiena
formats:
default: "%d.%m.%Y."
long: "%Y. gada %e. %B"
short: "%e. %B"
month_names:
-
- Janvāris
- Februāris
- Marts
- Aprīlis
- Maijs
- Jūnijs
- Jūlijs
- Augusts
- Septembris
- Oktobris
- Novembris
- Decembris
order:
- :year
- :month
- :day
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
zero: apmēram %{count} stundas
one: apmēram %{count} stunda
other: apmēram %{count} stundas
about_x_months:
zero: apmēram %{count} mēneši
one: apmēram %{count} mēnesis
other: apmēram %{count} mēneši
about_x_years:
zero: apmēram %{count} gadi
one: apmēram %{count} gads
other: apmēram %{count} gadi
almost_x_years:
zero: gandrīz %{count} gadi
one: gandrīz %{count} gads
other: gandrīz %{count} gadi
half_a_minute: pusminūte
less_than_x_minutes:
zero: mazāk par %{count} minūtēm
one: mazāk par %{count} minūti
other: mazāk par %{count} minūtēm
less_than_x_seconds:
zero: mazāk par %{count} sekundēm
one: mazāk par %{count} sekundi
other: mazāk par %{count} sekundēm
over_x_years:
zero: vairāk kā %{count} gadi
one: vairāk kā %{count} gads
other: vairāk kā %{count} gadi
x_days:
zero: "%{count} dienas"
one: "%{count} diena"
other: "%{count} dienas"
x_minutes:
zero: "%{count} minūtes"
one: "%{count} minūte"
other: "%{count} minūtes"
x_months:
zero: "%{count} mēneši"
one: "%{count} mēnesis"
other: "%{count} mēneši"
x_seconds:
zero: "%{count} sekundes"
one: "%{count} sekunde"
other: "%{count} sekundes"
prompts:
day: diena
hour: stunda
minute: minūte
month: mēnesis
second: sekunde
year: gads
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: ir jāpiekrīt
blank: ir jābūt aizpildītam
confirmation: nesakrīt ar apstiprinājumu
empty: ir jābūt aizpildītam
equal_to: ir jābūt vienādam ar %{count}
even: ir jābūt pāra skaitlim
exclusion: nav pieejams
greater_than: ir jābūt lielākam par %{count}
greater_than_or_equal_to: ir jābūt lielākam vai vienādam ar %{count}
inclusion: nav iekļauts sarakstā
invalid: nav derīgs
less_than: ir jābūt mazākam par %{count}
less_than_or_equal_to: ir jābūt mazākam vai vienādam ar %{count}
not_a_number: nav skaitlis
not_an_integer: ir jābūt veselam skaitlim
odd: ir jābūt nepāra skaitlim
taken: ir jau aizņemts
too_long:
zero: ir par garu (maksimums ir %{count} simboli)
one: ir par garu (maksimums ir %{count} simbols)
other: ir par garu (maksimums ir %{count} simboli)
too_short:
zero: ir par īsu (minimums ir %{count} simboli)
one: ir par īsu (minimums ir %{count} simbols)
other: ir par īsu (minimums ir %{count} simboli)
wrong_length:
zero: ir nepareizs garums (jābūt %{count} simboliem)
one: ir nepareizs garums (jābūt %{count} simbolam)
other: ir nepareizs garums (jābūt %{count} simboliem)
template:
body: 'Problēmas ir šajos ievades laukos:'
header:
zero: Dēļ %{count} kļūdām šis %{model} netika saglabāts
one: Dēļ %{count} kļūdas šis %{model} netika saglabāts
other: Dēļ %{count} kļūdām šis %{model} netika saglabāts
helpers:
select:
prompt: Lūdzu izvēlies
submit:
create: Izveidot %{model}
submit: Saglabāt %{model}
update: Atjaunināt %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ""
format:
delimiter: "."
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion:
zero: miljardi
one: miljards
other: miljardi
million:
zero: miljoni
one: miljons
other: miljoni
quadrillion:
zero: kvadriljoni
one: kvadriljons
other: kvadriljoni
thousand:
zero: tūkstoši
one: tūkstotis
other: tūkstoši
trillion:
zero: triljoni
one: triljons
other: triljoni
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
zero: baiti
one: baits
other: baiti
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " un "
two_words_connector: " un "
words_connector: ", "
time:
am: priekšpusdiena
formats:
default: "%Y. gada %e. %B, %H:%M"
long: "%Y. gada %e. %B, %H:%M:%S"
short: "%d.%m.%Y., %H:%M"
pm: pēcpusdiena