Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
214 lines (213 sloc) 5.07 KB
---
nl:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Validatie mislukt: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_one: Kan item niet verwijderen omdat %{record} afhankelijk is
has_many: Kan item niet verwijderen omdat afhankelijke %{record} bestaan
date:
abbr_day_names:
- zo
- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
abbr_month_names:
-
- jan
- feb
- mrt
- apr
- mei
- jun
- jul
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
day_names:
- zondag
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%e %B %Y"
short: "%e %b"
month_names:
-
- januari
- februari
- maart
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
- december
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: ongeveer een uur
other: ongeveer %{count} uur
about_x_months:
one: ongeveer een maand
other: ongeveer %{count} maanden
about_x_years:
one: ongeveer een jaar
other: ongeveer %{count} jaar
almost_x_years:
one: bijna een jaar
other: bijna %{count} jaar
half_a_minute: een halve minuut
less_than_x_seconds:
one: minder dan een seconde
other: minder dan %{count} seconden
less_than_x_minutes:
one: minder dan een minuut
other: minder dan %{count} minuten
over_x_years:
one: meer dan een jaar
other: meer dan %{count} jaar
x_seconds:
one: 1 seconde
other: "%{count} seconden"
x_minutes:
one: 1 minuut
other: "%{count} minuten"
x_days:
one: 1 dag
other: "%{count} dagen"
x_months:
one: 1 maand
other: "%{count} maanden"
x_years:
one: 1 jaar
other: "%{count} jaar"
prompts:
second: seconde
minute: minuut
hour: uur
day: dag
month: maand
year: jaar
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: moet worden geaccepteerd
blank: moet opgegeven zijn
confirmation: komt niet overeen met %{attribute}
empty: moet opgegeven zijn
equal_to: moet gelijk zijn aan %{count}
even: moet even zijn
exclusion: is gereserveerd
greater_than: moet groter zijn dan %{count}
greater_than_or_equal_to: moet groter dan of gelijk zijn aan %{count}
inclusion: is niet in de lijst opgenomen
invalid: is ongeldig
less_than: moet minder zijn dan %{count}
less_than_or_equal_to: moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}
model_invalid: 'Validatie mislukt: %{errors}'
not_a_number: is geen getal
not_an_integer: moet een geheel getal zijn
odd: moet oneven zijn
other_than: moet anders zijn dan %{count}
present: moet leeg zijn
required: moet bestaan
taken: is al in gebruik
too_long:
one: is te lang (maximaal %{count} teken)
other: is te lang (maximaal %{count} tekens)
too_short:
one: is te kort (minimaal %{count} teken)
other: is te kort (minimaal %{count} tekens)
wrong_length:
one: heeft onjuiste lengte (moet 1 teken lang zijn)
other: heeft onjuiste lengte (moet %{count} tekens lang zijn)
template:
body: 'Er zijn problemen met de volgende velden:'
header:
one: "%{model} niet opgeslagen: 1 fout gevonden"
other: "%{model} niet opgeslagen: %{count} fouten gevonden"
helpers:
select:
prompt: Maak een keuze
submit:
create: "%{model} toevoegen"
submit: "%{model} opslaan"
update: "%{model} bijwerken"
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%u %n"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ""
format:
delimiter: "."
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: miljard
million: miljoen
quadrillion: biljard
thousand: duizend
trillion: biljoen
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: byte
other: bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
format: "%n%"
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " en "
two_words_connector: " en "
words_connector: ", "
time:
am: "'s ochtends"
formats:
default: "%a %d %b %Y %H:%M:%S %Z"
long: "%d %B %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: "'s middags"
You can’t perform that action at this time.