Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
242 lines (241 sloc) 6.44 KB
---
pl:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Negatywne sprawdzenie poprawności: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_many: Nie może zostać usunięte, gdyż istnieją zależne od niego %{record}
has_one: Nie może zostać usunięte, gdyż istnieje zależny od niego %{record}
date:
abbr_day_names:
- nie
- pon
- wto
- śro
- czw
- pią
- sob
abbr_month_names:
-
- sty
- lut
- mar
- kwi
- maj
- cze
- lip
- sie
- wrz
- paź
- lis
- gru
day_names:
- niedziela
- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek
- piątek
- sobota
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%B %d, %Y"
short: "%d %b"
month_names:
-
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
few: około %{count} godziny
many: około %{count} godzin
one: około godziny
other: około %{count} godzin
about_x_months:
few: około %{count} miesiące
many: około %{count} miesięcy
one: około miesiąca
other: około %{count} miesięcy
about_x_years:
few: około %{count} lata
many: około %{count} lat
one: około rok
other: około %{count} lat
almost_x_years:
few: prawie %{count} lata
many: prawie %{count} lat
one: prawie rok
other: prawie %{count} lat
half_a_minute: pół minuty
less_than_x_minutes:
few: mniej niż %{count} minuty
many: mniej niż %{count} minut
one: mniej niż minutę
other: mniej niż %{count} minut
less_than_x_seconds:
few: mniej niż %{count} sekundy
many: mniej niż %{count} sekund
one: mniej niż sekundę
other: mniej niż %{count} sekund
over_x_years:
few: ponad %{count} lata
many: ponad %{count} lat
one: ponad rok
other: ponad %{count} lat
x_days:
few: "%{count} dni"
many: "%{count} dni"
one: 1 dzień
other: "%{count} dni"
x_minutes:
few: "%{count} minuty"
many: "%{count} minut"
one: 1 minuta
other: "%{count} minut"
x_months:
few: "%{count} miesiące"
many: "%{count} miesięcy"
one: 1 miesiąc
other: "%{count} miesięcy"
x_seconds:
few: "%{count} sekundy"
many: "%{count} sekund"
one: 1 sekunda
other: "%{count} sekund"
prompts:
day: Dzień
hour: Godzina
minute: Minuta
month: Miesiąc
second: Sekundy
year: Rok
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: musi zostać zaakceptowane
blank: nie może być puste
confirmation: nie zgadza się z polem %{attribute}
empty: nie może być puste
equal_to: musi być równe %{count}
even: musi być parzyste
exclusion: jest zarezerwowane
greater_than: musi być większe od %{count}
greater_than_or_equal_to: musi być większe lub równe %{count}
inclusion: nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości
invalid: jest nieprawidłowe
less_than: musi być mniejsze od %{count}
less_than_or_equal_to: musi być mniejsze lub równe %{count}
not_a_number: nie jest liczbą
not_an_integer: musi być liczbą całkowitą
odd: musi być nieparzyste
present: musi być puste
required: musi istnieć
taken: zostało już zajęte
too_long:
few: jest za długie (maksymalnie %{count} znaki)
many: jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)
one: jest za długie (maksymalnie jeden znak)
other: jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)
too_short:
few: jest za krótkie (przynajmniej %{count} znaki)
many: jest za krótkie (przynajmniej %{count} znaków)
one: jest za krótkie (przynajmniej jeden znak)
other: jest za krótkie (przynajmniej %{count} znaków)
wrong_length:
few: ma nieprawidłową długość (powinna wynosić %{count} znaki)
many: ma nieprawidłową długość (powinna wynosić %{count} znaków)
one: ma nieprawidłową długość (powinna wynosić jeden znak)
other: ma nieprawidłową długość (powinna wynosić %{count} znaków)
other_than: musi być inna niż %{count}
template:
body: 'Błędy dotyczą następujących pól:'
header:
few: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
many: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
one: "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
helpers:
select:
prompt: Proszę wybrać
submit:
create: Utwórz %{model}
submit: Zapisz %{model}
update: Aktualizuj %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: " "
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: true
unit:
format:
delimiter: " "
precision: 3
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: Miliard
million: Milion
quadrillion: Biliard
thousand: Tysiąc
trillion: Bilion
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
few: bajty
many: bajtów
one: bajt
other: bajty
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
format: "%n%"
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " oraz "
two_words_connector: " i "
words_connector: ", "
time:
am: przed południem
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: po południu