Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
241 lines (240 sloc) 7.62 KB
---
sr:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Валидација није успела: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_one: Није могуће обрисати запис јер постоји зависан %{record}
has_many: Није могуће обрисати запис јер постоје зависни %{record}
date:
abbr_day_names:
- Нед
- Пон
- Уто
- Сре
- Чет
- Пет
- Суб
abbr_month_names:
-
- Јан
- Феб
- Мар
- Апр
- Мај
- Јун
- Јул
- Авг
- Сеп
- Окт
- Нов
- Дец
day_names:
- Недеља
- Понедељак
- Уторак
- Среда
- Четвртак
- Петак
- Субота
formats:
default: "%d/%m/%Y"
long: "%B %e, %Y"
short: "%e %b"
month_names:
-
- Јануар
- Фабруар
- Март
- Април
- Мај
- Јун
- Јул
- Август
- Септембар
- Октобар
- Новембар
- Децембар
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: око %{count} сат
few: око %{count} сата
many: око %{count} сати
other: око %{count} сати
about_x_months:
one: око %{count} месец
few: око %{count} месеца
many: око %{count} месеци
other: око %{count} месеци
about_x_years:
one: око %{count} године
few: око %{count} године
many: око %{count} година
other: око %{count} година
almost_x_years:
one: скоро %{count} година
few: скоро %{count} године
many: скоро %{count} година
other: скоро %{count} година
half_a_minute: пола минуте
less_than_x_minutes:
one: мање од %{count} минут
few: мање од %{count} минута
many: мање од %{count} минута
other: мање од %{count} минута
less_than_x_seconds:
few: мање од %{count} секунде
one: мање од %{count} секунд
many: мање од %{count} секунди
other: мање од %{count} секунди
over_x_years:
one: преко %{count} године
few: преко %{count} године
many: преко %{count} година
other: преко %{count} година
x_days:
one: "%{count} дан"
few: "%{count} дана"
many: "%{count} дана"
other: "%{count} дана"
x_minutes:
one: "%{count} минут"
few: "%{count} минута"
many: "%{count} минута"
other: "%{count} минута"
x_months:
one: "%{count} месец"
few: "%{count} месеца"
many: "%{count} месеци"
other: "%{count} месеци"
x_seconds:
one: "%{count} секунда"
few: "%{count} секунде"
many: "%{count} секунди"
other: "%{count} секунди"
prompts:
day: Дан
hour: Сат
minute: Минут
month: Месец
second: Секунд
year: Година
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: мора бити прихваћено
blank: не сме бити празан
present: мора бити празан
confirmation: се не слаже са потврдом
empty: не сме бити празан
equal_to: мора бити једнак %{count}
even: мора бити паран
exclusion: је резервисан
greater_than: мора бити већи од %{count}
greater_than_or_equal_to: мора бити већи или једнак %{count}
inclusion: није у листи
invalid: није исправан
less_than: мора бити мањи од %{count}
less_than_or_equal_to: мора бити мањи или једнак %{count}
not_a_number: није број
not_an_integer: није цео број
odd: мора бити непаран
taken: је већ заузет
too_long:
one: је предугачак (максимум је %{count} знак)
few: је предугачак (максимум је %{count} знака)
many: је предугачак (максимум је %{count} знакова)
other: је предугачак (максимум је %{count} знакова)
too_short:
one: је прекратак (минимум је %{count} знак)
few: је прекратак (минимум је %{count} знака)
many: је прекратак (минимум је %{count} знакова)
other: је прекратак (минимум је %{count} знакова)
wrong_length:
one: није одговарајуће дужине (треба бити %{count} знак)
few: није одговарајуће дужине (треба бити %{count} знака)
many: није одговарајуће дужине (треба бити %{count} знакова)
other: није одговарајуће дужине (треба бити %{count} знакова)
other_than: мора бити различит од %{count}
template:
body: 'Молим Вас да проверите следећа поља:'
header:
one: 'Нисам успео сачувати %{model}: %{count} грешка.'
few: 'Нисам успео сачувати %{model}: %{count} грешке.'
many: 'Нисам успео сачувати %{model}: %{count} грешки.'
other: 'Нисам успео сачувати %{model}: %{count} грешки.'
helpers:
select:
prompt: Изаберите
submit:
create: Направи %{model}
submit: Сачувај %{model}
update: Измени %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ","
format: "%n %u"
precision: 2
separator: "."
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: ДИН
format:
delimiter: "."
precision: 3
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
thousand: Хиљаду
million: Милион
billion: Милијарда
trillion: Трилион
quadrillion: Квадрилион
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: бајт
few: бајта
many: бајтова
other: бајтова
gb: ГБ
kb: КБ
mb: МБ
tb: ТБ
percentage:
format:
delimiter: ''
format: "%n%"
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", и "
two_words_connector: " и "
words_connector: ", "
time:
am: АМ
formats:
default: "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: ПМ