Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
194 lines (194 sloc) 4.33 KB
---
sw:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Uhalalishaji umeshindikana: %{errors}'
date:
abbr_day_names:
- J2
- J3
- J4
- J5
- Al
- Ij
- J1
abbr_month_names:
-
- Jan
- Feb
- Mac
- Apr
- Mei
- Jun
- Jul
- Ago
- Sep
- Okt
- Nov
- Des
day_names:
- Jumapili
- Jumatatu
- Jumanne
- Jumatano
- Alhamisi
- Ijumaa
- Jumamosi
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%e %B, %Y"
short: "%e %b"
month_names:
-
- Mwezi wa kwanza
- Mwezi wa pili
- Mwezi wa tatu
- Mwezi wa nne
- Mwezi wa tano
- Mwezi wa sita
- Mwezi wa saba
- Mwezi wa nane
- Mwezi wa tisa
- Mwezi wa kumi
- Mwezi wa kumi na moja
- Mwezi wa kumi na mbili
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: kama saa limoja
other: kama masaa %{count}
about_x_months:
one: kama mwezi 1
other: kama miezi %{count}
about_x_years:
one: kama mwaka 1
other: kama miaka %{count}
almost_x_years:
one: karibia mwaka
other: karibia miaka %{count}
half_a_minute: nusu dakika
less_than_x_seconds:
one: chini ya sekunde 1
other: chini ya sekunde %{count}
less_than_x_minutes:
one: chini ya dakika 1
other: chini ya dakika %{count}
over_x_years:
one: zaidi ya mwaka 1
other: zaidi ya miaka %{count}
x_seconds:
one: sekunde 1
other: sekunde %{count}
x_minutes:
one: dakika 1
other: dakika %{count}
x_days:
one: siku 1
other: siku %{count}
x_months:
one: mwezi 1
other: miezi %{count}
prompts:
second: Sekunde
minute: Dakika
hour: Saa
day: Siku
month: Mwezi
year: Mwaka
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: lazima ikubaliwe
blank: haitakiwi kuwa wazi
confirmation: haifanani na hapo chini
empty: haitakiwi kuwa tupu
equal_to: z/iwe sawa na %{count}
even: z/iwe shufwa
exclusion: haiwezi kutumika
greater_than: z/iwe zaidi ya %{count}
greater_than_or_equal_to: z/iwe sawa ama zaidi ya %{count}
inclusion: haipo kwenye orodha
invalid: haifai
less_than: z/isizidi %{count}
less_than_or_equal_to: z/iwe sawa na, ama chini ya %{count}
not_a_number: inaruhusiwa namba tu
not_an_integer: inaruhusiwa namba tu
odd: z/iwe witiri
taken: imesajiliwa
too_long: ndefu sana (isizidi herufi %{count})
too_short: fupi mno (isipungue herufi %{count})
wrong_length: idadi ya herufi hazilingani (inatakiwa %{count})
template:
body: 'Tafadhali kagua sehemu zifuatazo:'
header:
one: "%{model} haikuhifadhiwa kwa sababu moja."
other: "%{model} haikuhifadhiwa kwa sababu %{count}."
helpers:
select:
prompt: Tafadhali teua
submit:
create: Unda %{model}
submit: Akibisha %{model}
update: Sasaisha %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%n%u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: "/="
format:
delimiter: "."
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: Bilioni
million: Milioni
quadrillion: Kuadrilioni
thousand: Elfu
trillion: Trilioni
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte: Baiti
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", na "
two_words_connector: " na "
words_connector: ", "
time:
am: am
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S"
long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M:%S"
short: "%e %b %Y %H:%M"
pm: pm
You can’t perform that action at this time.