Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
222 lines (204 sloc) 4.93 KB
# Welsh translations for Ruby on Rails
# by Aran Jones (aranjones@gmail.com)
cy:
date:
formats:
default: "%d-%m-%Y"
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names:
- Dydd Sul
- Dydd Llun
- Dydd Mawrth
- Dydd Mercher
- Dydd Iau
- Dydd Gwener
- Dydd Sadwrn
abbr_day_names:
- Sul
- Llun
- Maw
- Mer
- Iau
- Gwe
- Sad
month_names:
- ~
- mis Ionawr
- mis Chwefror
- mis Mawrth
- mis Ebrill
- mis Mai
- mis Mehefin
- mis Gorffennaf
- mis Awst
- mis Medi
- mis Hydref
- mis Tachwedd
- mis Rhagfyr
abbr_month_names:
- ~
- Ion
- Chw
- Maw
- Ebr
- Mai
- Meh
- Gor
- Awst
- Med
- Hyd
- Tach
- Rha
order:
- :year
- :month
- :day
time:
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
short: "%d %b %H:%M"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "yb"
pm: "yh"
support:
array:
words_connector: ", "
two_words_connector: " a "
last_word_connector: ", a "
select:
prompt: "Dewiswch"
number:
format:
separator: "."
delimiter: ","
precision: 3
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
currency:
format:
format: "%u%n"
unit: "£"
separator: "."
delimiter: ","
precision: 2
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
percentage:
format:
delimiter: ""
precision:
format:
delimiter: ""
human:
format:
delimiter: ""
precision: 3
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: "Byte"
other: "Bytes"
kb: "KB"
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ""
thousand: Mil
million: Miliwn
billion: Biliwn
trillion: Triliwn
quadrillion: Cwadriliwn
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "hanner munud"
less_than_x_seconds:
one: "llai nag eiliad"
other: "llai na %{count} eiliad"
x_seconds:
one: "1 eiliad"
other: "%{count} o eiliadau"
less_than_x_minutes:
one: "llai na munud"
other: "llai na %{count} munud"
x_minutes:
one: "1 munud"
other: "%{count} o funudau"
about_x_hours:
one: "tuag awr"
other: "tua %{count} awr"
x_days:
one: "1 diwrnod"
other: "%{count} diwrnod"
about_x_months:
one: "tua mis"
other: "tua %{count} mis"
x_months:
one: "1 mis"
other: "%{count} mis"
about_x_years:
one: "tua blwyddyn"
other: "tua %{count} blynedd"
over_x_years:
one: "dros flwyddyn"
other: "dros %{count} blynedd"
almost_x_years:
one: "bron yn flwyddyn"
other: "bron yn %{count} blynedd"
prompts:
year: "Blwyddyn"
month: "Mis"
day: "Diwrnod"
hour: "Awr"
minute: "Munud"
second: "Eiliad"
helpers:
select:
prompt: "Dewiswch"
submit:
create: 'Creu %{model}'
update: 'Diweddaru %{model}'
submit: 'Cadw %{model}'
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages: &errors_messages
inclusion: "heb fod yn y rhestr"
exclusion: "wedi cadw"
invalid: "heb fod yn nheilwng"
confirmation: "heb fod yn gyfateb"
accepted: "angen ei dderbyn"
empty: "methu bod yn wag"
blank: "methu bod yn wag"
too_long: "yn rhy hir (cewch %{count} llythyren ar y fwyaf)"
too_short: "yn rhy fyr (rhaid am o leiaf %{count} llythyren)"
wrong_length: "gyda maint anghywir o lythrennau (dylai fod yn %{count} llythyren)"
not_a_number: "heb fod yn rhif"
not_an_integer: "heb fod yn rhif llawn"
greater_than: "angen bod yn fwy na %{count}"
greater_than_or_equal_to: "angen bod yr un maint neu fwy na %{count}"
equal_to: "angen bod yn %{count}"
less_than: "angen bod yn llai na %{count}"
less_than_or_equal_to: "angen bod yr un maint neu lai na %{count}"
odd: "rhaid bod yn odrif"
even: "rhaid bod yn eilrif"
taken: "wedi'i gymryd yn barod"
record_invalid: "Gwirio wedi methu: %{errors}"
template: &errors_template
header:
one: "Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan 1 nam"
other: "Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam"
body: "Cafwyd broblemau gyda'r meysydd canlynol:"
activerecord:
errors:
messages:
<<: *errors_messages
template:
<<: *errors_template
full_messages:
format: "%{attribute} %{message}"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.