Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
187 lines (179 sloc) 4.4 KB
# Turkish translations for Ruby on Rails
# by Ozgun Ataman (ozataman@gmail.com)
tr:
date:
formats:
default: "%d.%m.%Y"
short: "%e %b"
long: "%e %B %Y, %A"
day_names:
- Pazar
- Pazartesi
- Salı
- Çarşamba
- Perşembe
- Cuma
- Cumartesi
abbr_day_names:
- Pzr
- Pzt
- Sal
- Çrş
- Prş
- Cum
- Cts
month_names:
- ~
- Ocak
- Şubat
- Mart
- Nisan
- Mayıs
- Haziran
- Temmuz
- Ağustos
- Eylül
- Ekim
- Kasım
- Aralık
abbr_month_names:
- ~
- Oca
- Şub
- Mar
- Nis
- May
- Haz
- Tem
- Ağu
- Eyl
- Eki
- Kas
- Ara
order:
- :day
- :month
- :year
time:
formats:
default: "%a %d.%b.%y %H:%M"
short: "%e %B, %H:%M"
long: "%e %B %Y, %A, %H:%M"
am: "öğleden önce"
pm: "öğleden sonra"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: 'yarım dakika'
less_than_x_seconds:
zero: '1 saniyeden az'
one: '1 saniyeden az'
other: '%{count} saniyeden az'
x_seconds:
one: '1 saniye'
other: '%{count} saniye'
less_than_x_minutes:
zero: '1 dakikadan az'
one: '1 dakikadan az'
other: '%{count} dakikadan az'
x_minutes:
one: '1 dakika'
other: '%{count} dakika'
about_x_hours:
one: 'yaklaşık 1 saat'
other: 'yaklaşık %{count} saat'
x_days:
one: '1 gün'
other: '%{count} gün'
about_x_months:
one: 'yaklaşık 1 ay'
other: 'yaklaşık %{count} ay'
x_months:
one: '1 ay'
other: '%{count} ay'
about_x_years:
one: 'yaklaşık 1 yıl'
other: 'yaklaşık %{count} yıl'
over_x_years:
one: '1 yıldan fazla'
other: '%{count} yıldan fazla'
almost_x_years:
one: "neredeyse 1 yıl"
other: "neredeyse %{count} yıl"
number:
format:
precision: 2
separator: ','
delimiter: '.'
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
currency:
format:
unit: 'TL'
format: '%n %u'
separator: ','
delimiter: '.'
precision: 2
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
percentage:
format:
delimiter: '.'
precision:
format:
delimiter: '.'
human:
format:
delimiter: '.'
precision: 2
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ""
support:
select:
# default value for :prompt => true in FormOptionsHelper
prompt: "Lütfen seçiniz"
array:
words_connector: ", "
two_words_connector: " ve "
last_word_connector: " ve "
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages: &errors_messages
inclusion: "kabul edilen bir kelime değil"
exclusion: "kullanılamaz"
invalid: "geçersiz"
confirmation: "teyidiyle uyuşmamakta"
accepted: "kabul edilmeli"
empty: "doldurulmalı"
blank: "doldurulmalı"
too_long: "çok uzun (en fazla %{count} karakter)"
too_short: "çok kısa (en az %{count} karakter)"
wrong_length: "yanlış uzunlukta (tam olarak %{count} karakter olmalı)"
taken: "hali hazırda kullanılmakta"
not_a_number: "geçerli bir sayı değil"
greater_than: "%{count} sayısından büyük olmalı"
greater_than_or_equal_to: "%{count} sayısına eşit veya büyük olmalı"
equal_to: "tam olarak %{count} olmalı"
less_than: "%{count} sayısından küçük olmalı"
less_than_or_equal_to: "%{count} sayısına eşit veya küçük olmalı"
odd: "tek olmalı"
even: "çift olmalı"
record_invalid: "Doğrulama başarısız oldu: %{errors}"
template: &errors_template
header:
one: "%{model} girişi kaydedilemedi: 1 hata."
other: "%{model} girişi kadedilemedi: %{count} hata."
body: "Lütfen aşağıdaki hataları düzeltiniz:"
activerecord:
errors:
messages:
<<: *errors_messages
template:
<<: *errors_template
full_messages:
format: "%{attribute} %{message}"
Something went wrong with that request. Please try again.