Skip to content
This repository
branch: rails-3-x
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 249 lines (249 sloc) 6.415 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
cy:
  date:
    abbr_day_names:
    - Sul
    - Llun
    - Maw
    - Mer
    - Iau
    - Gwe
    - Sad
    abbr_month_names:
    -
    - Ion
    - Chw
    - Maw
    - Ebr
    - Mai
    - Meh
    - Gor
    - Awst
    - Med
    - Hyd
    - Tach
    - Rha
    day_names:
    - Dydd Sul
    - Dydd Llun
    - Dydd Mawrth
    - Dydd Mercher
    - Dydd Iau
    - Dydd Gwener
    - Dydd Sadwrn
    formats:
      default: ! '%d-%m-%Y'
      long: ! '%B %d, %Y'
      short: ! '%b %d'
    month_names:
    -
    - Ionawr
    - Chwefror
    - Mawrth
    - Ebrill
    - Mai
    - Mehefin
    - Gorffennaf
    - Awst
    - Medi
    - Hydref
    - Tachwedd
    - Rhagfyr
    order:
    - :year
    - :month
    - :day
  datetime:
    distance_in_words:
      about_x_hours:
        zero: tua %{count} awr
        one: tuag awr
        two: tua %{count} awr
        few: tua %{count} awr
        many: tua %{count} awr
        other: tua %{count} awr
      about_x_months:
        zero: tua %{count} mis
        one: tua mis
        two: tua %{count} mis
        few: tua %{count} mis
        many: tua %{count} mis
        other: tua %{count} mis
      about_x_years:
        zero: tua %{count} blynedd
        one: tua blwyddyn
        two: tua %{count} blynedd
        few: tua %{count} blynedd
        many: tua %{count} blynedd
        other: tua %{count} blynedd
      almost_x_years:
        zero: bron yn %{count} blynedd
        one: bron yn flwyddyn
        two: bron yn %{count} blynedd
        few: bron yn %{count} blynedd
        many: bron yn %{count} blynedd
        other: bron yn %{count} blynedd
      half_a_minute: hanner munud
      less_than_x_minutes:
        zero: llai na %{count} munud
        one: llai na munud
        two: llai na %{count} munud
        few: llai na %{count} munud
        many: llai na %{count} munud
        other: llai na %{count} munud
      less_than_x_seconds:
        zero: llai na %{count} eiliad
        one: llai nag eiliad
        two: llai na %{count} eiliad
        few: llai na %{count} eiliad
        many: llai na %{count} eiliad
        other: llai na %{count} eiliad
      over_x_years:
        zero: dros %{count} blynedd
        one: dros flwyddyn
        two: dros %{count} blynedd
        few: dros %{count} blynedd
        many: dros %{count} blynedd
        other: dros %{count} blynedd
      x_days:
        zero: ! '%{count} diwrnod'
        one: 1 diwrnod
        two: ! '%{count} diwrnod'
        few: ! '%{count} diwrnod'
        many: ! '%{count} diwrnod'
        other: ! '%{count} diwrnod'
      x_minutes:
        zero: ! '%{count} o funudau'
        one: 1 munud
        two: ! '%{count} o funudau'
        few: ! '%{count} o funudau'
        many: ! '%{count} o funudau'
        other: ! '%{count} o funudau'
      x_months:
        zero: ! '%{count} mis'
        one: 1 mis
        two: ! '%{count} mis'
        few: ! '%{count} mis'
        many: ! '%{count} mis'
        other: ! '%{count} mis'
      x_seconds:
        zero: ! '%{count} o eiliadau'
        one: 1 eiliad
        two: ! '%{count} o eiliadau'
        few: ! '%{count} o eiliadau'
        many: ! '%{count} o eiliadau'
        other: ! '%{count} o eiliadau'
    prompts:
      day: Diwrnod
      hour: Awr
      minute: Munud
      month: Mis
      second: Eiliad
      year: Blwyddyn
  errors: &errors
    format: ! '%{attribute} %{message}'
    messages:
      accepted: angen ei dderbyn
      blank: methu bod yn wag
      confirmation: heb fod yn gyfateb
      empty: methu bod yn wag
      equal_to: angen bod yn %{count}
      even: rhaid bod yn eilrif
      exclusion: wedi cadw
      greater_than: angen bod yn fwy na %{count}
      greater_than_or_equal_to: angen bod yr un maint neu fwy na %{count}
      inclusion: heb fod yn y rhestr
      invalid: heb fod yn nheilwng
      less_than: angen bod yn llai na %{count}
      less_than_or_equal_to: angen bod yr un maint neu lai na %{count}
      not_a_number: heb fod yn rhif
      not_an_integer: heb fod yn rhif llawn
      odd: rhaid bod yn odrif
      record_invalid: ! 'Gwirio wedi methu: %{errors}'
      taken: wedi'i gymryd yn barod
      too_long: yn rhy hir (cewch %{count} llythyren ar y fwyaf)
      too_short: yn rhy fyr (rhaid am o leiaf %{count} llythyren)
      wrong_length: gyda maint anghywir o lythrennau (dylai fod yn %{count} llythyren)
    template:
      body: ! 'Cafwyd broblemau gyda''r meysydd canlynol:'
      header:
        one: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan 1 nam
        two: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
        many: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
        other: Atalwyd y %{model} hwn rhag ei gadw gan %{count} nam
  helpers:
    select:
      prompt: Dewiswch
    submit:
      create: Creu %{model}
      submit: Cadw %{model}
      update: Diweddaru %{model}
  number:
    currency:
      format:
        delimiter: ! ','
        format: ! '%u%n'
        precision: 2
        separator: .
        significant: false
        strip_insignificant_zeros: false
        unit: £
    format:
      delimiter: ! ','
      precision: 3
      separator: .
      significant: false
      strip_insignificant_zeros: false
    human:
      decimal_units:
        format: ! '%n %u'
        units:
          billion: Biliwn
          million: Miliwn
          quadrillion: Cwadriliwn
          thousand: Mil
          trillion: Triliwn
          unit: ''
      format:
        delimiter: ''
        precision: 3
        significant: true
        strip_insignificant_zeros: true
      storage_units:
        format: ! '%n %u'
        units:
          byte:
            zero: Bytes
            one: Byte
            two: Bytes
            few: Bytes
            many: Bytes
            other: Bytes
          gb: GB
          kb: KB
          mb: MB
          tb: TB
    percentage:
      format:
        delimiter: ''
    precision:
      format:
        delimiter: ''
  support:
    array:
      last_word_connector: ! ', a '
      two_words_connector: ! ' a '
      words_connector: ! ', '
  time:
    am: yb
    formats:
      default: ! '%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z'
      long: ! '%B %d, %Y %H:%M'
      short: ! '%d %b %H:%M'
    pm: yh
  # remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
  activemodel:
    errors:
      <<: *errors
  activerecord:
    errors:
      <<: *errors
Something went wrong with that request. Please try again.