Permalink
Browse files

Slovak localization fixed and updated to Rails 3.

  • Loading branch information...
1 parent 5a7b840 commit 5e47887cef469f0aa82e33136b6defea93e8ccb8 @jofi jofi committed Nov 16, 2010
Showing with 92 additions and 44 deletions.
  1. +92 −44 rails/locale/sk.yml
View
@@ -4,24 +4,17 @@
# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
-sk:
- # ActiveSupport
- support:
- array:
- words_connector: ', '
- two_words_connector: ' a '
- last_word_connector: ' a '
- select:
- prompt: 'Prosím vyberte si.'
-
+"sk":
# Date
date:
formats:
default: "%d.%m.%Y"
short: "%d %b"
long: "%d. %B %Y"
+
day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]
+
month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
order: [:day, :month, :year]
@@ -32,26 +25,52 @@ sk:
default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
short: "%d.%m. %H:%M"
long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
- am: 'dopoludnia'
- pm: 'popoludní'
+ am: "dopoludnia"
+ pm: "popoludní"
+ # ActiveSupport
+ support:
+ array:
+ words_connector: ", "
+ two_words_connector: " a "
+ last_word_connector: " a "
+ select:
+ prompt: "Prosím vyberte si."
+
# Numbers
number:
format:
precision: 3
- separator: '.'
- delimiter: ','
+ separator: "."
+ delimiter: ","
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
+
currency:
format:
- unit: ''
+ unit: ""
precision: 2
- format: '%n %u'
+ format: "%n %u"
separator: ","
delimiter: " "
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
+
+ percentage:
+ format:
+ delimiter: ""
+
+ precision:
+ format:
+ delimiter: ""
+
human:
format:
precision: 1
- delimiter: ''
+ delimiter: ""
+ significant: false
+ strip_insignificant_zeros: false
+
storage_units:
format: "%n %u"
units:
@@ -62,13 +81,16 @@ sk:
mb: "MB"
gb: "GB"
tb: "TB"
- percentage:
- format:
- delimiter: ''
- precision:
- format:
- delimiter: ''
-
+ decimal_units:
+ format: "%n %u"
+ units:
+ unit: ""
+ thousand: Tisíc
+ million: Milión
+ billion: Miliarda
+ trillion: Trilión
+ quadrillion: Quadrilión
+
# Distance of time ... helper
datetime:
prompts:
@@ -114,30 +136,56 @@ sk:
one: "takmer rokom"
other: "takmer %{count} rokmi"
+ helpers:
+ select:
+ prompt: "Prosím vyberte si"
+
+ submit:
+ create: 'Vytvoriť %{model}'
+ update: 'Aktualizovať %{model}'
+ submit: 'Uložiť %{model}'
+
+ errors:
+ format: "%{attribute} %{message}"
+ messages: &errors_messages
+ inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
+ exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
+ invalid: "nie je platná hodnota"
+ confirmation: "nebolo potvrdené"
+ accepted: "musí byť potvrdené"
+ empty: "nesmie byť prázdný/é"
+ blank: "je povinná položka"
+ too_long: "je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)"
+ too_short: "je príliš krátký/á (min. %{count} znakov)"
+ wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)"
+ taken: "sa už nachádza v databáze"
+ not_a_number: "nie je číslo"
+ not_an_integer: "nie je celé číslo"
+ greater_than: "musí byť väčšíe ako %{count}"
+ greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako %{count}"
+ equal_to: "sa musí rovnať %{count}"
+ less_than: "musí byť menšie ako %{count}"
+ less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako %{count}"
+ odd: "musí byť nepárne číslo"
+ even: "musí byť párne číslo"
+
# ActiveRecord validation messages
activerecord:
errors:
+ template:
+ header:
+ one: "Zmeny na %{model} neboli uložené. Vyskytla sa 1 chyba"
+ other: "Zmeny na %{model} neboli uložené. Vyskytlo sa %{count} chýb"
+ body: "There were problems with the following fields:"
+
messages:
- inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
- exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
- invalid: "nie je platná hodnota"
- confirmation: "nebolo potvrdené"
- accepted: "musí byť potvrdené"
- empty: "nesmie byť prázdný/é"
- blank: "je povinná položka"
- too_long: "je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)"
- too_short: "je príliš krátký/á (min. %{count} znakov)"
- wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)"
- taken: "sa už nachádza v databáze"
- not_a_number: "nie je číslo"
- greater_than: "musí byť väčšíe ako %{count}"
- greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako %{count}"
- equal_to: "sa musí rovnať %{count}"
- less_than: "musí byť menšie ako %{count}"
- less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako %{count}"
- odd: "musí byť nepárne číslo"
- even: "musí byť párne číslo"
- record_invalid: "Validácia neuspešná: %{errors}"
+ taken: "ste už použili"
+ record_invalid: "Validácia neuspešná: %{errors}"
+ <<: *errors_messages
+
+ full_messages:
+ format: "%{attribute}%{message}"
+
activemodel:
errors:
template:

0 comments on commit 5e47887

Please sign in to comment.