Permalink
Browse files

Formatting improved. Small typo in the day name fixed.

  • Loading branch information...
1 parent 504f475 commit 962f823b48e20146e263801e45c34e7c85d260c8 @jofi jofi committed Apr 16, 2009
Showing with 139 additions and 137 deletions.
  1. +139 −137 rails/locale/sk.yml
View
@@ -1,137 +1,139 @@
-# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
-# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
-
-sk:
- # ActiveSupport
- support:
- array:
- words_connector: ', '
- two_words_connector: ' a '
- last_word_connector: ' a '
-
- # Date
- date:
- formats:
- default: "%d. %m. %Y"
- short: "%d %b"
- long: "%d. %B %Y"
- day_names: [Nedela Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota]
- abbr_day_names: [Ne Po Ut St Št Pi So]
- month_names: [~ Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December]
- abbr_month_names: [~ Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec]
- order: [day, month, year]
-
- # Time
- time:
- formats:
- default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
- short: "%d. %m. %H:%M"
- long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
- am: 'dopoludnia'
- pm: 'popoludní'
-
- # Numbers
- number:
- format:
- precision: 3
- separator: '.'
- delimiter: ','
- currency:
- format:
- unit: ''
- precision: 2
- format: '%n %u'
- separator: ","
- delimiter: " "
- human:
- format:
- precision: 1
- delimiter: ''
- storage_units:
- format: "%n %u"
- units:
- byte:
- other: "B"
- one: "B"
- kb: "KB"
- mb: "MB"
- gb: "GB"
- tb: "TB"
- percentage:
- format:
- delimiter: ''
- precision:
- format:
- delimiter: ''
-
- # Distance of time ... helper
- datetime:
- prompts:
- second: "Sekunda"
- minute: "Minúta"
- hour: "Hodina"
- day: "Deň"
- month: "Mesiac"
- year: "Rok"
- distance_in_words:
- half_a_minute: 'pol minutou'
- less_than_x_seconds:
- one: 'asi pred sekundou'
- other: 'asi pred {{count}} sekundami'
- x_seconds:
- one: 'sekundou'
- other: '{{count}} sekundami'
- less_than_x_minutes:
- one: 'pred necelou minútou'
- other: 'pred ani nie {{count}} minútami'
- x_minutes:
- one: 'minútou'
- other: '{{count}} minútami'
- about_x_hours:
- one: 'asi hodinou'
- other: 'asi {{count}} hodinami'
- x_days:
- one: '24 hodinami'
- other: '{{count}} dňami'
- about_x_months:
- one: 'asi mesiacom'
- other: 'asi {{count}} mesiacmi'
- x_months:
- one: 'mesiacom'
- other: '{{count}} mesiacmi'
- about_x_years:
- one: 'asi rokom'
- other: 'asi {{count}} rokmi'
- over_x_years:
- one: 'pred viac ako rokom'
- other: 'viac ako {{count}} rokmi'
-
- # ActiveRecord validation messages
- activerecord:
- errors:
- messages:
- inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
- exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
- invalid: "nie je platná hodnota"
- confirmation: "nebolo potvrdené"
- accepted: "musí byť potvrdené"
- empty: "nesmie byť prázdný/é"
- blank: "je povinná položka"
- too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"
- too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"
- wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"
- taken: "sa už nachádza v databáze"
- not_a_number: "nie je číslo"
- greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
- greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"
- equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"
- less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"
- less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"
- odd: "musí byť nepárne číslo"
- even: "musí byť párne číslo"
- template:
- header:
- one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"
- other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"
- body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"
-
+# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
+# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
+
+# Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)
+# by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)
+
+sk:
+ # ActiveSupport
+ support:
+ array:
+ words_connector: ', '
+ two_words_connector: ' a '
+ last_word_connector: ' a '
+
+ # Date
+ date:
+ formats:
+ default: "%d. %m. %Y"
+ short: "%d %b"
+ long: "%d. %B %Y"
+ day_names: [Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota]
+ abbr_day_names: [Ne Po Ut St Št Pi So]
+ month_names: [~ Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December]
+ abbr_month_names: [~ Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec]
+ order: [day, month, year]
+
+ # Time
+ time:
+ formats:
+ default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
+ short: "%d. %m. %H:%M"
+ long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
+ am: 'dopoludnia'
+ pm: 'popoludní'
+
+ # Numbers
+ number:
+ format:
+ precision: 3
+ separator: '.'
+ delimiter: ','
+ currency:
+ format:
+ unit: ''
+ precision: 2
+ format: '%n %u'
+ separator: ","
+ delimiter: " "
+ human:
+ format:
+ precision: 1
+ delimiter: ''
+ storage_units:
+ format: "%n %u"
+ units:
+ byte:
+ other: "B"
+ one: "B"
+ kb: "KB"
+ mb: "MB"
+ gb: "GB"
+ tb: "TB"
+ percentage:
+ format:
+ delimiter: ''
+ precision:
+ format:
+ delimiter: ''
+
+ # Distance of time ... helper
+ datetime:
+ prompts:
+ second: "Sekunda"
+ minute: "Minúta"
+ hour: "Hodina"
+ day: "Deň"
+ month: "Mesiac"
+ year: "Rok"
+ distance_in_words:
+ half_a_minute: 'pol minutou'
+ less_than_x_seconds:
+ one: 'asi pred sekundou'
+ other: 'asi pred {{count}} sekundami'
+ x_seconds:
+ one: 'sekundou'
+ other: '{{count}} sekundami'
+ less_than_x_minutes:
+ one: 'pred necelou minútou'
+ other: 'pred ani nie {{count}} minútami'
+ x_minutes:
+ one: 'minútou'
+ other: '{{count}} minútami'
+ about_x_hours:
+ one: 'asi hodinou'
+ other: 'asi {{count}} hodinami'
+ x_days:
+ one: '24 hodinami'
+ other: '{{count}} dňami'
+ about_x_months:
+ one: 'asi mesiacom'
+ other: 'asi {{count}} mesiacmi'
+ x_months:
+ one: 'mesiacom'
+ other: '{{count}} mesiacmi'
+ about_x_years:
+ one: 'asi rokom'
+ other: 'asi {{count}} rokmi'
+ over_x_years:
+ one: 'pred viac ako rokom'
+ other: 'viac ako {{count}} rokmi'
+
+ # ActiveRecord validation messages
+ activerecord:
+ errors:
+ messages:
+ inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"
+ exclusion: "je vyhradené pre iný účel"
+ invalid: "nie je platná hodnota"
+ confirmation: "nebolo potvrdené"
+ accepted: "musí byť potvrdené"
+ empty: "nesmie byť prázdný/é"
+ blank: "je povinná položka"
+ too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"
+ too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"
+ wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"
+ taken: "sa už nachádza v databáze"
+ not_a_number: "nie je číslo"
+ greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"
+ greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"
+ equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"
+ less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"
+ less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"
+ odd: "musí byť nepárne číslo"
+ even: "musí byť párne číslo"
+ template:
+ header:
+ one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"
+ other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"
+ body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"

0 comments on commit 962f823

Please sign in to comment.