Official website for brandweer Uitgeest based on the Hugo framework
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.forestry
.github
archetypes
content
data
layouts/shortcodes
static
themes/hugo-universal-theme
.gitattributes
.gitignore
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE.md
README.md
appveyor.yml
config.toml
deploy.sh
file_sizes.sh
minify.sh

README.md

Brandweer Uitgeest website Build status

We betalen allemaal door middel van gemeentebelasting en andere bijdragen aan de brandweer van Nederland. Maar waarom mogen wij als burgers dan geen invloed hebben op de website? Dat vond ik nu ook. Daarom heb ik de website van brandweer Uitgeest hier op GitHub geplaatst. Iedereen mag en kan zijn eigen bijdrage leveren aan de website. Maar voordat het online komt bekijk ik het wel even en pas ik het zonodig aan. Dit is niet om censuur of iets dergelijks toe te passen maar om te zorgen dat het mag en past op de website van brandweer Uitgeest. Na een succesvolle pull-request word de website automatisch gebouwd en geplaatst op de server.

Wil je graag een pagina toevoegen? Een eigen artikel schrijven? Of iets verbeteren?
Voel je vrij om dat te doen!

Doe een pull-request naar onze master repo, wij beoordelen je pull-request en voegen het toe aan de website.

Issues

Voel je vrij om issues in te dienen. Weet je een verbetering voor de website en weet je niet goed hoe je dat zelf moet ontwikkelen? Open een issue.

Hoe te werk gaan

Wij maken gebruik van het "fork-and-pull" Git workflow.

  1. Fork the repo on GitHub
  2. Clone the project to your own machine
  3. Commit changes to your own branch
  4. Push your work back up to your fork
  5. Submit a Pull request so that we can review your changes

NOTE: Be sure to merge the latest from "upstream" before making a pull request!
NOTE: If adding images make sure they are less than 300kb or else the Travis build will fail

Hoe draai/test je de site

Installeer Hugo. Uitleg staat hier.

Na de clone naar je eigen machine run de website met het command hugo server vanuit de brandweeruitgeest.nl directory

Surf naar localhost:1313