Et program til at skabe gode DIKUrevy-sketches med
Standard ML
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
revyprogram.sml

README

Formål
======

Da det er svært at få inspiration til at skrive sketches til DIKUrevyen,
har vi skabt et program der skaber den perfekte inspiration til at skrive
en sketch.

Krav
====

Programmet kræver Moscow ML til at blive kørt.