Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Webová platforma #92

Open
xHire opened this issue May 18, 2019 · 1 comment
Assignees

Comments

@xHire
Copy link
Member

@xHire xHire commented May 18, 2019

No description provided.

@xHire xHire self-assigned this May 18, 2019
@xHire

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

@xHire xHire commented May 18, 2019

(Github nějak blbne… A nejde mi editovat první komentář… –_–)

Konečně pomalu přichází plnohodnotné webové rozhraní pro slovníky. Aktuální vývojovou verzi jsem zkušebně nasadil na http://beta.svobodneslovniky.cz/. Má věci jako přispívání bez registrace, ověřování překladů aktivními uživateli, vyhledávání, ale i obousměrnou synchronizaci s gitem (ne okamžitou, ale vyvolávanou cronem).

Teď je potřeba aplikaci otestovat a vychytat největší mouchy, než ji spustíme na hlavní stránce. :·)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.