Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
114 lines (69 sloc) 2.75 KB
title author layout date dsq_thread_id
Mit DIKU
svrist
page
2007-11-06
68433523

Mit studie

Efterår 2003

 • Dat0GA – 10
 • Computerbaseret Matematik Og Beregninger- 13

Forår 2004

 • Dat0GB – 10

Eftår 2003 / Forår 2004 (2.semester fag)

 • Konkret matematik – bestået
 • Multimedia – 7

Her skifter vi så til blok-struktur.

Blok 1 2004(august->november)

 • Maskinarkitektur – 9
 • Algoritmer og datastrukturer – 7

Blok 2 2004

 • Vidergående Algoritmik – 7 (kom forsent til den første eksamen, tog til reeksamen)
 • Oversætter – 8

Blok 3 2005

 • Styresystemer og multiprogrammering – 8

Jeg havde kun et fag i blok 3. Jeg kunne ikke finde på andre fag jeg gad at bruge tid på lige på i den blok, så der valgte jeg at arbejde lidt mere.

Blok 4 2005

 • Databaser og distribution – 10
 • Datanet – bestået

Blok 1 2005

 • Grafik – Gik ikke til eksamen
 • Logik – bestået
 • Distribuerede systemer – 8

Blok 2 2005

Blok 3 2006

Blok 4 2006

 • Mere bachelorprojekt – Afleveret og forsvaret – 9

Blok 1 2006

Meldt ind på 2.del/kandidaten januar 2007.

Blok 3 2007

 • Programming Language Issues in Operating Systems – bestået

….. Starter hos Netcompany fuldtid november 2007(blok1+2, 2008 blok 3+4). SCJP, SCBCD, ITL V3 foundation.

….. Begynder igen, ved siden af fuldtidsarbejde:

Blok 1 + 2 2008

 • IT Project Management – ITU Netbaseret- 10(ny skala)
 • IT Strategi – ITU Netbaseret- 7(ny skala)

Blok 3 2009

 • Vidergående Oversætter – 02 (ny skala)

Blok 4 2009

 • Begynder på skriftligt projekt: “Optical character recognition for structural information from high-quality scanned music” – 15 ects – afleveres november 2009. Karakter 7(ny skala). Findes her: http://preomr.appspot.com

Blok 1 +2 2009

 • Stadig skriftlig projekt som ovenfor
 • Software Architechture – ITU Netbaseret (7 ny skala)

Blok 3 2010

 • Advanced Datamangement (tidligere diku, nu ITU)
 • Proactive Computer Security
 • Startet på nyt projekt skriftligt projekt omkring biomolekylære computere

Blok 4 2010

 • Speciale!