Zadania do zrobienia na laboratoria
C
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
1_hello.asm
2_loop.asm
3_al.asm
4a_bin.asm
4b_hex.asm
5_index.asm
6a_rw.asm
6b_dec_to_hex.asm
7a_strlen.asm
7a_strlen.c
7b_strcmp.asm
7b_strcmp.c
7c_strlen_utf8.asm
Readme
c
cc
xx_print.asm

Readme

W tym repozytorium znajdują się zadania przerabiane na laboratoriach Asemblery i systemy wbudowane.
Na kierunku Informatyka, na AGH w Krakowie.

Wszystkie pisane są w asemblerze Nasm, i jest on potrzebny do kompilacji.

Programy posiadają dużą ilosć komentarzy.

kompiluje i uruchamia się je poleceniem ./c nazwa_pliku
dla programów łączonych z c używamy polecenia ./cc 
nazwa pliku w c i asm muszą byc identyczne.