Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Spel voor beginnende lezers in Perl en javascript. Match woorden en plaatjes. De woordenlijsten sluiten aan bij Veilig Leren Lezen, tweede maanversie. Naarmate het spel vordert gaan de woorden steeds meer op elkaar lijken.

Speel online

About

Match woorden en plaatjes (Perl)

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.