Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (25 sloc) 656 Bytes
<?php
$about = array(
'name' => 'Finnish',
'author' => array(
'name' => 'Leo Nikkilä',
'email' => 'hello@lnikki.la',
'website' => 'https://lnikki.la'
),
'release-date' => '2013-06-22'
);
/**
* Order Entries
*/
$dictionary = array(
'Entry order saved.' =>
'Järjestys tallennettu.',
'Entry Order' =>
'Merkintöjen järjestys',
'%s Disable sorting of other columns when enabled' =>
'%s Estä muiden sarakkeiden perusteella järjestäminen',
'%s Hide this field on publish page' =>
'%s Piilota tämä kenttä muokkaussivulla',
'drag to reorder' =>
'järjestä uudelleen raahaamalla rivejä'
);