Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Improvements to the webpage

See #38.

This makes the webpage look a little more like SymPy Live.
  • Loading branch information...
commit 121a00489dc5c0bbdd812d9e2807d207a8eae3df 1 parent be5e9ed
areke authored asmeurer committed
View
38 cs/development.html
@@ -111,19 +111,41 @@ <h2 class="title">Zdrojový kód webových stránek</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repozitář</h3>
<div class="content">
- <p>
- Hlavní git repozitář:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online přístup: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Hlavní git repozitář:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online přístup: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
69 cs/index.html
@@ -105,37 +105,46 @@ <h2 class="title">Vybavení</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Ihned stáhnout</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Jednotlivá vydání: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Google Code downloads</a><br/>
Nejnovější git verze: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>Novinky</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Vydaná verze 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">změny</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Vydaná verze 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">změny</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy je přijato jako <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentorující organizace</a> pro Google Summer of Code 2011<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> Spuštěn nový web na sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Vydaná verze 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Vydaná verze 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Je dostupná závěrečná stránka o <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code - SymPy</a>.
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Rychlé Odkazy</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Dokumentace</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Stáhnout (zdrojový kód tarballs)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Stáhnout (balíčky pro distribuce)</a></li>
@@ -147,11 +156,39 @@ <h2 class="title">Vybavení</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Zkuste SymPy online</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Oficiální SymPy blog</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Planeta SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>Novinky</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Vydaná verze 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">změny</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Vydaná verze 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">změny</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy je přijato jako <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentorující organizace</a> pro Google Summer of Code 2011<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> Spuštěn nový web na sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Vydaná verze 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Vydaná verze 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Je dostupná závěrečná stránka o <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code - SymPy</a>.
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
38 de/development.html
@@ -133,19 +133,41 @@ <h2 class="title">Sources of the Webpages</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repository</h3>
<div class="content">
- <p>
- Main git repository:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Main git repository:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
69 de/index.html
@@ -111,37 +111,46 @@ <h2 class="title">Features</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Download Now</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Releases: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Google Code downloads</a><br/>
Latest git version: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>News</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Quick Links</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Dokumentation</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Downloads (source tarballs)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Downloads (packages for distributions)</a></li>
@@ -153,11 +162,39 @@ <h2 class="title">Features</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Try SymPy online now</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Official SymPy blog</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Planet SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>News</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
2  development.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=en/development.html">
</head>
-</html>
+</html>
View
38 en/development.html
@@ -133,19 +133,41 @@ <h2 class="title">Sources of the Webpages</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repository</h3>
<div class="content">
- <p>
- Main git repository:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Main git repository:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
69 en/index.html
@@ -111,37 +111,46 @@ <h2 class="title">Features</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Download Now</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Releases: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Google Code downloads</a><br/>
Latest git version: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>News</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Quick Links</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Documentation</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Downloads (source tarballs)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Downloads (packages for distributions)</a></li>
@@ -153,11 +162,39 @@ <h2 class="title">Features</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Try SymPy online now</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Official SymPy blog</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Planet SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>News</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
2  index.html
@@ -2,4 +2,4 @@
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=en/index.html">
</head>
-</html>
+</html>
View
244 media/style.css
@@ -10,7 +10,14 @@ a { -moz-outline: none; }
body {
color: #222;
- background: #e4ebe4;
+ background: #ebfadf;
+
+ background: -moz-linear-gradient(left, #ebfadf, #EEEEEE);
+
+ background: -webkit-gradient(linear,left top, right top, from(#ebfadf), to(#EEEEEE));
+
+ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(StartColorStr='#ebfadf', EndColorStr='#EEEEEE', GradientType=0);
+
font-family: helvetica, arial, sans-serif;
}
@@ -37,33 +44,29 @@ hr {
#main .block .content {
background: #FFF;
padding-top: 1px;
+-moz-border-radius-topleft: 4px;
+-webkit-border-top-left-radius: 4px;
+-moz-border-radius-topright: 4px;
+-webkit-border-top-right-radius: 4px;
+-moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+-webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+-moz-border-radius-bottomright: 4px;
+-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+-moz-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+-webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+width:85%;
+max-width: 800px;
+min-width: 500px;
+margin-top:10px;
}
#main .block .content h2 {
margin-left: 15px;
}
-#main .content { border: 1px solid #81B953;}
-
-#sidebar .block {
- background: #FFF;
- border: none;
-}
-
-#sidebar h3 {
- padding: 8px 12px;
- background: #3B5526;
- color: #FFF;
- font-weight: bold;
- border-bottom: 5px solid #81B953;
-}
-
-
-#sidebar ul li a:link,
-#sidebar ul li a:visited {
- background: #FFF;
- border-bottom: 1px solid #F0F0EE;
-}
+#main .content {
+ border: 1px solid #81B953;}
#main-navigation {
background: #3B5526;
@@ -159,6 +162,9 @@ padding: 8px 12px;
#footer .block {
color: #FFF;
background: #3B5526;
+ width:85%;
+ max-width: 800px;
+ min-width: 500px;
}
#footer .block p {
@@ -322,3 +328,197 @@ ul.list li .item .avatar {
float:left;
margin-right: 8px;
}
+
+
+ #mainpage {
+ min-width:960px;
+ min-height:500px;
+ padding:0 20px;
+ margin-top:20px;
+ }
+ #left{
+ padding:10px 10px 10px 10px;
+ overflow:hidden;
+ background-color:white;
+ min-width:300px;
+ max-width:300px;
+ float:right;
+ border-color:#81B953;
+ border-width:2px;
+ border-style:solid;
+ margin: 4px 0px 4px 4px;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ -moz-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ }
+ #right{
+ padding:10px 10px 10px 10px;
+ overflow:hidden;
+ border-color:#81B953;
+ border-width:1px;
+ border-style:solid;
+ background-color:white;
+ min-width:350px;
+ max-width:350px;
+ float:right;
+ margin-top:-800px;
+ margin-right:10px;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ -moz-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ }
+ #right2{
+ padding:10px 10px 10px 10px;
+ overflow:hidden;
+ border-color:#81B953;
+ border-width:1px;
+ border-style:solid;
+ background-color:white;
+ min-width:350px;
+ max-width:350px;
+ float:right;
+ margin-top:-800px;
+ margin-right:10px;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ -moz-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ box-shadow: 10px 10px 5px #888;
+ }
+
+ #about{
+ padding: 0px 5px 5px 5px;
+ height:35px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-out;
+ -webkit-transition: all .5s ease-out;
+ -o-transition: all .5s ease-out;
+ transition: all .5s ease-out;
+ border-style:solid;
+ border-width:1px;
+ background-color:#e4ebe4;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ }
+ #about{
+ height:115px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-in;
+ -webkit-transition: all .5s ease-in;
+ -o-transition: all .5s ease-in;
+ transition: all .5s ease-in;
+ }
+ #other_shells{
+ padding: 0px 5px 5px 5px;
+ height:35px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-out;
+ -webkit-transition: all .5s ease-out;
+ -o-transition: all .5s ease-out;
+ transition: all .5s ease-out;
+ border-style:solid;
+ border-width:1px;
+ background-color:#e4ebe4;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ }
+ #other_shells {
+ height:275px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-in;
+ -webkit-transition: all .5s ease-in;
+ -o-transition: all .5s ease-in;
+ transition: all .5s ease-in;
+ }
+ #example {
+ padding: 0px 5px 5px 5px;
+ height:35px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-out;
+ -webkit-transition: all .5s ease-out;
+ -o-transition: all .5s ease-out;
+ transition: all .5s ease-out;
+ border-style:solid;
+ border-width:1px;
+ background-color:#e4ebe4;
+ -moz-border-radius-topleft: 4px;
+ -webkit-border-top-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-topright: 4px;
+ -webkit-border-top-right-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
+ -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
+ -moz-border-radius-bottomright: 4px;
+ -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
+ }
+ #example {
+ height:225px;
+ overflow:hidden;
+ -moz-transition: all .5s ease-in;
+ -webkit-transition: all .5s ease-in;
+ -o-transition: all .5s ease-in;
+ transition: all .5s ease-in;
+
+
+ }
+ .t {
+ float:left;
+ }
+ .right_title {
+ font-size:35px;
+ font-weight:bold;
+ font-family: "Raleway";
+ text-align:center;
+ margin-bottom:15px;
+ }
+
+ .content {
+ margin-top:45px;
+ }
+ }
+ #w3_validator {
+ position:fixed;
+ bottom:5px;
+ right:5px;
+ }
+
+ #thetext
+ {margin-top: -30px;
+ }
+ #side1
+ {
+ margin-top: 710px;
+ }
View
38 ru/development.html
@@ -111,19 +111,41 @@ <h2 class="title">Исходные коды вебстраниц</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Репозиторий Git</h3>
<div class="content">
- <p>
- Главный репозиторий Git:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Онлайн-доступ: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Главный репозиторий Git:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Онлайн-доступ: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
69 ru/index.html
@@ -105,37 +105,46 @@ <h2 class="title">Функции</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Загрузить сейчас</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Релизы: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Загрузки на Google Code</a><br/>
Последняя git версия: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>Новости</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Релиз версии 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">изменения</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Релиз версии 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">изменения</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy стала участником <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">Google Summer of Code 2011</a><br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> Новый сайт запущен на sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Релиз версии 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">изменения</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Релиз версии 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">изменения</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Доступна отчётная страница об участии SymPy в <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">Google Summer of Code 2009</a>
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Быстрые ссылки</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Документация</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Загрузки (архивы с исходными текстами)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Загрузки (пакеты для дистрибутивов)</a></li>
@@ -147,11 +156,39 @@ <h2 class="title">Функции</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Попробуйте поработать с SymPy онлайн</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Официальный блог SymPy</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Планета SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>Новости</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Релиз версии 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">изменения</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Релиз версии 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">изменения</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy стала участником <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">Google Summer of Code 2011</a><br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> Новый сайт запущен на sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Релиз версии 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">изменения</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Релиз версии 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">изменения</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Доступна отчётная страница об участии SymPy в <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">Google Summer of Code 2009</a>
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
4 screenshots.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<html>
+<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=en/screenshots.html">
</head>
-</html>
+</html>
View
38 templates/development.html
@@ -84,18 +84,40 @@ <h2 class="title">{% trans %}Sources of the Webpages{% endtrans %}</h2>
{% block sidebar %}
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>{% trans %}Git Repository{% endtrans %}</h3>
<div class="content">
- <p>
- {% trans %}Main git repository{% endtrans %}:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- {% trans %}Online access{% endtrans %}: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+{% trans %}Main git repository{% endtrans %}:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+{% trans %}Online access{% endtrans %}: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
{% endblock %}
View
69 templates/index.html
@@ -63,37 +63,46 @@ <h2 class="title">{% trans %}Features{% endtrans %}</h2>
{% block sidebar %}
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>{% trans %}Download Now{% endtrans %}</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
{% trans %}Releases{% endtrans %}: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">{% trans %}Google Code downloads{% endtrans %}</a><br/>
{% trans %}Latest git version{% endtrans %}: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>{% trans %}News{% endtrans %}</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> {% trans v='0.7.1' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> {% trans v='0.7.0' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> {% trans %}SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011{% endtrans %}<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> {% trans %}New website launched at sympy.org{% endtrans %}<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> {% trans v='0.6.7' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> {% trans v='0.6.6' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> {% trans url='http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009' %}Final page about the <a href="{{ url }}">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.{% endtrans %}
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>{% trans %}Quick Links{% endtrans %}</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">{% trans %}Documentation{% endtrans %}</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">{% trans %}Downloads (source tarballs){% endtrans %}</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">{% trans %}Downloads (packages for distributions){% endtrans %}</a></li>
@@ -105,9 +114,37 @@ <h2 class="title">{% trans %}Features{% endtrans %}</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">{% trans %}Try SymPy online now{% endtrans %}</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">{% trans %}Official SymPy blog{% endtrans %}</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">{% trans %}Planet SymPy{% endtrans %}</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>{% trans %}News{% endtrans %}</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> {% trans v='0.7.1' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> {% trans v='0.7.0' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> {% trans %}SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011{% endtrans %}<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> {% trans %}New website launched at sympy.org{% endtrans %}<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> {% trans v='0.6.7' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> {% trans v='0.6.6' %}Version {{ v }} released{% endtrans %} (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">{% trans %}changes{% endtrans %}</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> {% trans url='http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009' %}Final page about the <a href="{{ url }}">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.{% endtrans %}
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
{% endblock %}
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.