Permalink
Browse files

Improvements to the webpage

See #38.

This makes the webpage look a little more like SymPy Live.
 • Loading branch information...
1 parent be5e9ed commit 121a00489dc5c0bbdd812d9e2807d207a8eae3df areke committed with asmeurer Jan 2, 2012
Showing with 641 additions and 146 deletions.
 1. +30 −8 cs/development.html
 2. +53 −16 cs/index.html
 3. +30 −8 de/development.html
 4. +53 −16 de/index.html
 5. +1 −1 development.html
 6. +30 −8 en/development.html
 7. +53 −16 en/index.html
 8. +1 −1 index.html
 9. +222 −22 media/style.css
 10. +30 −8 ru/development.html
 11. +53 −16 ru/index.html
 12. +2 −2 screenshots.html
 13. +30 −8 templates/development.html
 14. +53 −16 templates/index.html
View
@@ -111,19 +111,41 @@ <h2 class="title">Zdrojový kód webových stránek</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repozitář</h3>
<div class="content">
- <p>
- Hlavní git repozitář:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online přístup: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Hlavní git repozitář:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online přístup: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
@@ -105,37 +105,46 @@ <h2 class="title">Vybavení</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Ihned stáhnout</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Jednotlivá vydání: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Google Code downloads</a><br/>
Nejnovější git verze: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>Novinky</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Vydaná verze 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">změny</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Vydaná verze 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">změny</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy je přijato jako <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentorující organizace</a> pro Google Summer of Code 2011<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> Spuštěn nový web na sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Vydaná verze 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Vydaná verze 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Je dostupná závěrečná stránka o <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code - SymPy</a>.
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Rychlé Odkazy</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Dokumentace</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Stáhnout (zdrojový kód tarballs)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Stáhnout (balíčky pro distribuce)</a></li>
@@ -147,11 +156,39 @@ <h2 class="title">Vybavení</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Zkuste SymPy online</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Oficiální SymPy blog</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Planeta SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>Novinky</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Vydaná verze 0.7.1 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">změny</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Vydaná verze 0.7.0 (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">změny</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy je přijato jako <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentorující organizace</a> pro Google Summer of Code 2011<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> Spuštěn nový web na sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Vydaná verze 0.6.7 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Vydaná verze 0.6.6 (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">změny</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Je dostupná závěrečná stránka o <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code - SymPy</a>.
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
@@ -133,19 +133,41 @@ <h2 class="title">Sources of the Webpages</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repository</h3>
<div class="content">
- <p>
- Main git repository:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Main git repository:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
View
@@ -111,37 +111,46 @@ <h2 class="title">Features</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Download Now</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
Releases: <a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Google Code downloads</a><br/>
Latest git version: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
</p>
</div>
</div>
-
-<div class="block">
- <h3>News</h3>
- <div class="content">
-<p>
-<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
-<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
-<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
-<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
-<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
-<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
-</p>
- </div>
</div>
-
+</div>
+</div>
+<br/>
+ <div id="other_shells"><div class="t">
<div id="quicklinks" class="block">
<h3>Quick Links</h3>
<div class="content">
+<div id="thetext">
<p>
<ul>
+ <font size="3">
<li><a href="http://docs.sympy.org/">Dokumentation</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/downloads/list">Downloads (source tarballs)</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/DownloadInstallation?tm=2">Downloads (packages for distributions)</a></li>
@@ -153,11 +162,39 @@ <h2 class="title">Features</h2>
<li><a href="http://live.sympy.org/">Try SymPy online now</a></li>
<li><a href="http://sympy.blogspot.com/">Official SymPy blog</a></li>
<li><a href="http://planet.sympy.org/">Planet SymPy</a></li>
+ </font>
+</div>
</ul>
</p>
</div>
</div>
+<br/>
+ </div>
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+<br/>
+<div class="block">
+<div id="example"><div class="t">
+ <h3>News</h3>
+ <div class="content">
+<div id="thetext">
+<p>
+<span class="date">29 Jul 2011</span> Version 0.7.1 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.1">changes</a>)<br/>
+<span class="date">28 Jun 2011</span> Version 0.7.0 released (<a href="https://github.com/sympy/sympy/wiki/Release-Notes-for-0.7.0">changes</a>)<br/>
+<span class="date">18 Mar 2011</span> SymPy is accepted as a <a href="http://www.google-melange.com/gsoc/org/show/google/gsoc2011/sympy">mentoring organization</a> for Google Summer of Code 2011<br/>
+<span class="date">23 Oct 2010</span> New website launched at sympy.org<br/>
+<span class="date">17 Mar 2010</span> Version 0.6.7 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">20 Dec 2009</span> Version 0.6.6 released (<a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/Changes">changes</a>)<br/>
+<span class="date">26 Sep 2009</span> Final page about the <a href="http://code.google.com/p/sympy/wiki/GSoC2009">2009 Google Summer of Code in SymPy</a> is available.
+</p>
+</div>
+ </div>
+</div>
+</div>
+<br/>
+ </div>
+ </div>
</div>
<div class="clear"></div>
View
@@ -2,4 +2,4 @@
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=en/development.html">
</head>
-</html>
+</html>
View
@@ -133,19 +133,41 @@ <h2 class="title">Sources of the Webpages</h2>
</div>
<div id="sidebar">
-
+<div id="side1">
+ <div class="clear"></div>
+ </div>
+ </div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin: 0;">
+<div style="position:relative; float:left; width:60%; min-width:250px;">
+</div>
+</div>
+<div id="container">
+<div style="position:relative; float:left; margin-top: -100px;">
+<div style="position:relative; float:left; width:300px; height:200px;">
+</div>
+</div>
+<div id="shell"></div>
+<div id="right">
+<div class="right_title">More Information</div>
+<div id="about"><div class="t">
<div class="block">
<h3>Git Repository</h3>
<div class="content">
- <p>
- Main git repository:<br/>
- <code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
- </p>
- <p>
- Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
- </p>
+<div id="thetext">
+<p>
+Main git repository:<br/>
+<code>git clone git://github.com/sympy/sympy.git</code>
+</p>
+<p>
+Online access: <a href="http://github.com/sympy/sympy">github.com/sympy/sympy</a>
+</p>
</div>
</div>
+</div>
+</div>
+</div>
+<br/>
</div>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 121a004

Please sign in to comment.