Skip to content
Newer
Older
100755 289 lines (204 sloc) 5.42 KB
2540d71 @arnet95 Added what_is_metacpan Norwegian translation from Arne Tobias
arnet95 authored
1 0:00:01.709,0:00:06.160
2 Hei, dette er Gabor Szabo igjen. Jeg håper at
3 dette blir en kort video
4
5 0:00:06.160,0:00:07.100
6 jeg planla det.
7
8 0:00:07.100,0:00:11.369
9 Dette er bare for å vise hvordan MetaCPAN
10 fungere. For i dag.
11
12 0:00:11.369,0:00:13.359
13 Som ble
14
15 0:00:13.359,0:00:16.720
16 ganske fantastisk. Dette er URL-en
17 hvor du kan besøke den
18
19 0:00:16.720,0:00:19.169
20 eller jeg går til den fanen
21 og du kan se at
22
23 0:00:19.169,0:00:22.470
24 med en gang jeg besøkte den hoppet
25 den automatisk til HTTPS.
26
27 0:00:22.470,0:00:25.819
28 Dette er bare en søkemotor for
29 den fantastiske CPAN
30
31 0:00:25.819,0:00:26.529
32 hvor alle Perl-sakene
33
34 0:00:26.529,0:00:28.730
35 kan bli funnet som er interessante.
36
37 0:00:28.730,0:00:32.330
38 Så for eksempel hvis jeg vil søke
39 etter noe.
40
41 0:00:32.330,0:00:34.610
42 For eksempel etter maler
43
44 0:00:34.610,0:00:35.949
45 den allerede gir meg
46
47 0:00:35.949,0:00:39.380
48 noen forslag her og jeg kan
49 velge en av dem
50
51 0:00:39.380,0:00:43.149
52 og den hopper med en gang til en
53 av løsningene
54
55 0:00:43.149,0:00:44.440
56 en av de anbefalte
57
58 0:00:44.440,0:00:47.940
59 modulene og hva du kan se her er
60 dokumentasjon til modulen men
61
62 0:00:47.940,0:00:51.080
63 det som er mer interessant er dette ikonet.
64
65 0:00:51.080,0:00:55.720
66 Dette ikonet sier at du faktisk
67 kan +1 hver modul for seg
68
69 0:00:55.720,0:01:01.570
70 og dette spesifikke ikonet sier
71 at to personer har allerede plusset det
72
73 0:01:01.570,0:01:02.860
74
75
76 0:01:02.860,0:01:05.059
77 godkjent det eller hva nå det betyr.
78
79 0:01:05.059,0:01:09.200
80 og det er bra fordi den bare startet
81 for noen dager siden og
82
83 0:01:09.200,0:01:10.070
84 allerede to personer her.
85
86 0:01:10.070,0:01:14.670
87 Så hvordan kan jeg klikke på denne?
88 Hvis jeg klikke på den, sier den at jeg
89
90 0:01:14.670,0:01:17.080
91 må registrere meg. Så hvordan gjør jeg det?
92
93 0:01:17.080,0:01:18.490
94 Her kan jeg se
95
96 0:01:18.490,0:01:23.230
97 at jeg kan registrere meg med en av disse kontoene.
98 Så personer som
99
100 0:01:23.230,0:01:24.790
101 ikke har en PAUSE-konto
102
103 0:01:24.790,0:01:25.719
104 kan registrere seg med
105
106 0:01:25.719,0:01:30.109
107 Facebook eller github eller Twitter og når
108 du ser denne videoen
109
110 0:01:30.109,0:01:35.929
111 vil du sannsynligvis se andre nettverk der.
112 Så la oss prøve med PAUSE
113
114 0:01:35.929,0:01:37.650
115 fordi jeg er en forfatter der
116
117 0:01:37.650,0:01:40.660
118 og jeg skriver her
119
120 0:01:40.660,0:01:43.409
121 mitt brukernavn hos PAUSE
122
123 0:01:43.409,0:01:48.060
124 og når jeg gjorde dette, forteller den meg at
125 den sendte meg en e-post til min PAUSE-konto
126
127 0:01:48.060,0:01:50.940
128 for å bekrefte at det faktisk er meg.
129
130 0:01:50.940,0:01:55.219
131 Så jeg går til denne kontoen og
132
133 0:01:55.219,0:01:59.950
134 her er min e-postkonto og her
135 ser jeg at det er en link inni
136
137 0:01:59.950,0:02:06.570
138 så jeg klipper og limer denne
139 bare for å være innenfor
140
141 0:02:06.570,0:02:07.850
142 fanene
143
144 0:02:07.850,0:02:09.679
145 og når jeg gjorde dette
146
147 0:02:09.679,0:02:11.669
148 har den allerede hentet
149
150 0:02:11.669,0:02:13.749
151 all dataen fra
152
153 0:02:13.749,0:02:17.849
154 min author.json fil.
155 Hvis du ikke har en author.json fil vil
156
157 0:02:17.849,0:02:22.069
158 alle disse feltene være tomme og så
159 kan du fylle ut alle detaljene som
160
161 0:02:22.069,0:02:27.829
162 ditt navn og ASCII-navnet og hva
163 du vil vise fram og så din e-post og
164
165 0:02:27.829,0:02:28.679
166 alle disse detaljene
167
168 0:02:28.679,0:02:33.889
169 den hentet allerede mitt
170 bilde, min avatar
171
172 0:02:33.889,0:02:34.479
173 uh...
174
175 0:02:34.479,0:02:36.789
176 fra gravatar-nettsiden
177
178 0:02:36.789,0:02:40.579
179 og ... så kan du legge til ulike
180 kontoer her
181
182 0:02:40.579,0:02:43.340
183 så du kan koble den til dine kontoer
184
185 0:02:43.340,0:02:48.520
186 du kan faktisk sjekke om det du
187 skrev inn ... faktisk går til
188
189 0:02:48.520,0:02:50.909
190 den riktige plassen så
191
192 0:02:50.909,0:02:52.900
193 når jeg konfigurerte dette
194
195 0:02:52.900,0:02:57.449
196 kan jeg komme her og også koble til
197 ulike
198
199 0:02:57.449,0:03:00.509
200 identiteter. Jeg har allerede
201
202 0:03:00.509,0:03:05.189
203 logget inn og er allerede koblet til hver
204 av disse kontoene. Selvsagt PAUSE
205
206 0:03:05.189,0:03:07.330
207 ble koblet til under registreringen
208
209 0:03:07.330,0:03:09.149
210 men jeg gikk der
211
212 0:03:09.149,0:03:11.049
213 og la til disse kontoene.
214
215 0:03:11.049,0:03:13.100
216 Så nå hvis jeg kommer tilbake her
217
218 0:03:13.100,0:03:17.079
219 til malen og laster inn denne siden på nytt
220
221 0:03:17.079,0:03:19.199
222 forteller den meg at jeg
223
224 0:03:19.199,0:03:21.650
225 faktisk kunne pluss 1 denne nå.
226
227 0:03:21.650,0:03:25.420
228 Jeg kan ikke noe mer fordi jeg allerede har gjor det
229 tidligere så hvis jeg klikker her
230
231 0:03:25.420,0:03:29.039
232 vil den fjerne den pluss 1 men jeg liker
233 Template:Toolkit
234
235 0:03:29.039,0:03:32.849
236 så jeg legger til den. Og da
237 kan jeg søke etter noe annet
238
239 0:03:32.849,0:03:35.229
240 og
241
242 0:03:35.229,0:03:37.089
243 la oss si
244
245 0:03:37.089,0:03:38.379
246 Mechanize
247
248 0:03:38.379,0:03:42.759
249 og så kan jeg finne her alle disse modulene og for eksempel er det
250
251 0:03:42.759,0:03:47.439
252 WWW::Mechanize som jeg liker og bruker
253 ganske mye. Så jeg vil legge til pluss en der
254
255 0:03:47.439,0:03:48.449
256 også.
257
258 0:03:48.449,0:03:50.239
259 og så tidligere
260
261 0:03:50.239,0:03:52.979
262 hadde den ikke et pluss og nå har den
263 en!
264
265 0:03:52.979,0:03:55.779
266 Så jeg håper at du kan komme innom og
267
268 0:03:55.779,0:03:59.149
269 bli med oss på å fortelle hvilken modul som er bedre
270
271 0:03:59.149,0:04:02.479
272 hvilken modul som bør brukes og
273
274 0:04:02.479,0:04:04.449
275 hvilken som bør bli forsømt.
276
277 0:04:04.449,0:04:08.139
278 Takk for at du så på og
279 sannsynligvis er dette fanen hvor du kan se
280
281 0:04:08.139,0:04:11.269
282 igjen mitt vertsnavn
283
284 0:04:11.269,0:04:12.320
285 MetaCPAN.org
286
287 0:04:12.320,0:04:12.709
288 Tusen takk. Ha det bra.
Something went wrong with that request. Please try again.