Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: b8b08cab82
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

186 lines (125 sloc) 7.83 KB
0:00:01.240,0:00:03.720
שלום, הפעם אני עומד להראות לכם את האלמנטים של
0:00:03.720,0:00:06.720
תצוגת התפריט. כמה מהאלמנטים של תצוגת התפריט של פדרה.
0:00:06.720,0:00:13.560
מה שאתם רואים כאן הוא גרסה 0.84 של פדרה, בגרסא שלכם זה יכול להיות שונה במקצת.
0:00:13.560,0:00:20.800
ומה שאתם רואים בעורך זה הוא הסקריפט הראשי של פדרה בעצמו
0:00:20.800,0:00:24.120
אז, אם אתם הולכים לתצוגת התפריט, יש שם כמה ערכים מעניינים.
0:00:24.120,0:00:27.780
לדוגמא, יש ממספר מספרי שורות, אלה דברים בסיסיים.
0:00:27.780,0:00:30.340
מראה לכם את מספרי השורות בצד שמאל.
0:00:30.340,0:00:34.240
או שיש את השורה הנוכחית
0:00:34.240,0:00:39.120
ששמה את השורה הצהובה הזאת בעורך
0:00:39.120,0:00:42.120
בהתחלה כשהתחלתי להשתמש בזה, לא אהבתי את זה
0:00:42.120,0:00:49.720
אבל עכשיו התרגלתי לזה ואני מעדיף את זה בגלל שזה
מקל עליי לזהות איפה הסמן.
0:00:49.720,0:00:57.520
ואז יש את דפדפן הפרויקט, מצטער דפדפן הפרויקט
0:00:57.520,0:01:00.600
שפותח חלון בצד שמאל
0:01:00.600,0:01:03.520
אם אתה פותח את הקובץ בפדרה, קובץ פרל,
0:01:03.520,0:01:12.600
הוא יחצה באופן אוטומטי את מבנה התיקיה ויחפש אחר אינדיקפציה של פרויקט, פרויקט פרל
0:01:12.600,0:01:22.240
כך שהאינדיקציות יכולות להיות Makefile.PL, שאתה רואה כאן, או Build.PL או קובץ ה- ini של מפיץ ה-dist-zilla
0:01:22.240,0:01:25.320
או שאם אין לך אף אחד מאלה מסיבה כלשהי
0:01:25.320,0:01:31.800
מה שלא ממ שטוב, אבל אם אין לך אותם, אז אתה יכול ליצור קובץ Padre.yml ריק
0:01:31.800,0:01:38.480
ומתי שפדרה ימצא זאת, הוא יניח שזו תיקיית המקור של הפרויקט שלך
0:01:38.480,0:01:40.080
ואז אתה יכול לראות את כל הפרויקט כאן
0:01:40.080,0:01:49.400
זה גם בשביל להראות את התיקייה כאן וגם בשביל פריטים אחרים בפדרה
0:01:49.400,0:01:59.440
אם אתה הולך לתיקיית הספרייה אז אנחנו יכולים לפתוח אחד מהקבצים ב-Padre.pm, שהוא המודול המרכזי של פדרה.
0:01:59.440,0:02:03.640
נחזור לתצוגת התפריט, אני יכול ללחוץ על הראה פונצקציות,
0:02:03.640,0:02:08.440
זה יפתח חלון בצד ימין שיראה את כל הפונקציות המוגדרות,
0:02:08.440,0:02:13.800
פונקציות או שיטות, בגלל שיכולות להיות רק שיטות במודול מונחה העצמים
0:02:13.800,0:02:17.240
כך שכל הפונקציות מוגדרות בקובץ הנוכחי
0:02:17.240,0:02:22.300
אתה יכול ללחוץ על כל אחד מאלה אבל כשאתה לוחץ פעמיים על אחד מהערכים
0:02:22.300,0:02:26.600
פדרה יקפוץ אוטומטית להגדרה של הפונקציה
0:02:26.600,0:02:31.400
כאן למעלה, יש פילטר כך שאני יכול להתחיל לכתוב באותיות
0:02:31.400,0:02:44.440
ואם בפילטר הפונקציות שיראו לך רק את הפונקציות שיש בהם את האות 'e', 'c' בשם
0:02:44.440,0:02:47.840
זאת הפונקציה, אני יכול לסגור אותה כאן.
0:02:47.840,0:02:53.400
שאר המחרוזות בצד ימין מעניינות כמו מתאר הערך
0:02:53.400,0:03:02.440
זה כלי יותר כבד לעשות דברים דומים כך שהוא ינתח את הקובץ הנוכחי שלך
0:03:02.440,0:03:07.800
ויראה לך באיזה הגבלות אתה משתמש, או 'נוקשה' או 'אזהרות' ודברים כאלה
0:03:07.800,0:03:14.760
באילו מודולים משתמשים בקוד זה, ומה השיטות שיש, זה ראינו קודם.
0:03:14.760,0:03:22.800
כאן אתה יכול ללחוץ על פריט והוא יקפוץ אוטומטית, לחלק בעורך של הקובץ
0:03:22.800,0:03:30.040
או שאתה יכול לעשות קליק ימני על אחד מהם ואז ללכת לאלמנט שהדבר שראית קודם קופץ
0:03:30.040,0:03:35.250
למעשה שימוש פשוט או במודול.
0:03:35.250,0:03:41.440
או שאתה יכול ללחוץ על פתח תיעוד ואתה תראה את התיעוד של החלק הספציפי
0:03:41.440,0:03:44.600
או אם אתה הולך לפי מודול, נגיד זה,
0:03:44.600,0:03:49.800
ואז פותח תיעוד, ואתה תראה תיעוד של מודול זה
0:03:49.800,0:03:54.120
אז, זה מה שיש לך לתצוגת המתאר
0:03:54.120,0:04:00.720
ערך נוסף, הנה חלון הפלט שנמצא בתחתית המסך
0:04:00.720,0:04:04.320
זה, מה שמעניין, נפתח אוטומטית
0:04:04.320,0:04:09.520
מתי שמשהו נדרש. לדוגמא, כשאתה מריץ סקריפט, מה שיכול לקרות
0:04:09.520,0:04:14.440
ואז יש בדיקת תחביר, וזה הוא כלי חשוב
0:04:14.440,0:04:20.160
הוא פותח וזה לוקח קצת זמן, בגלל שזה בודק בפועל אם התחביר נכון לקובץ שלו.
0:04:20.160,0:04:29.000
אבל אז אם אתה מתחיל להקליד קוד כלשהו כמו זה, אז זה יבדוק אוטומטית את התחביר של הקובץ הנוכחי.
0:04:29.000,0:04:34.560
אתה יכול לראות שזה נותן לך הודעת שגיאה כאן.
0:04:34.560,0:04:43.400
אם אתה לוחץ על הערך אז זה יתן לך תיאור נוסף של האבחון.
0:04:43.400,0:04:50.080
ואז לחיצה כפולה על השגיאה תיתן לך לקפוץ למקום כאן
0:04:50.080,0:04:58.840
יש לך את זה לדוגמא, אם אני אכתוב כאן, אז זה יגיד לי אם זאת שגיאה או שזה נכון, התחביר נכון.
0:04:58.840,0:05:06.050
אז זאת בדיקת התחביר והיא די שימושית לאנשים כדי לראות זאת כל הזמן.
0:05:06.050,0:05:16.720
וכאן יש את השורות החדשות, כך שאתה יכול לראות איזה סוג של שורות חדשות יש לך, מה שיכול להיות קשה לפעמים
0:05:16.720,0:05:25.240
או שאתה יכול לראות את הרווחים הלבנים כאן או תאבים של הרווחים כאן. אלה הדברים שאתה יכול לראות
0:05:25.240,0:05:36.880
ואז קרא לטיפים. אז בוא נפעיל את זה ונכבה דברים אחרים בגלל שאני לא ממש אוהב רווחים לבנים כאן ושורות חדשות
0:05:36.880,0:05:45.600
אז בוא נגיד שאני מתחיל לכתוב תת-מחרוזת ואז אני אקבל שם מלא של הפונקציה
0:05:45.600,0:05:47.760
ואז זה יראה לי קריאת-טיפ כאן
0:05:47.760,0:05:58.200
מראה תיאור קטן של סוג הפרמטרים שלפונקציה יכול להיות או תיאור קטן של הפונקציה.
0:05:58.200,0:06:00.960
אז זוהי המצגת הפשוטה שאני הראיתי לכם
0:06:00.960,0:06:06.060
אנחנו נראה אילו דברי םאחרים אפשר לראות במהדורה הבאה של הקלטת המסך.
0:06:06.060,0:06:08.760
תודה לכם על ההקשבה והצפייה. ביי ביי
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.