Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: b8b08cab82
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

187 lines (125 sloc) 5.864 kb
0:00:01.240,0:00:03.720
Cześć, tym razem pokażę pozycje
0:00:03.720,0:00:06.720
menu View (Widok), niektóre z pozycji menu Widok.
0:00:06.960,0:00:13.560
Używam Padre w wersji 0.84, w innych menu może wyglądać nieco inaczej.
0:00:14.240,0:00:20.080
W edytorze znajduje się główny skrypt samego Padre.
0:00:20.160,0:00:24.120
W menu View (Widok) znajduje się kilka interesujących pozycji.
0:00:24.600,0:00:27.780
Na przykład Show line numbers (Pokaż numery linii), podstawowe opcje.
0:00:28.120,0:00:30.340
To pokaże numery linii po lewej stronie.
0:00:30.600,0:00:34.240
Albo, Show current line (Pokaż aktualną linię),
0:00:34.800,0:00:39.120
która oznacza aktualnie edytowaną linię żółtym tłem.
0:00:39.120,0:00:42.120
Na początku tego nie lubiłem,
0:00:42.280,0:00:49.720
ale teraz się przyzwyczaiłem i polubiłem tę opcję,
bo dzięki niej łatwiej mi się zorientować, gdzie jest kursor.
0:00:51.280,0:00:57.520
A tutaj mamy przeglądarkę projektów (Project browser),
0:00:58.320,0:01:00.600
która otwiera się w oknie po lewej stronie.
0:01:01.800,0:01:03.520
Gdy otworzysz plik Perla w Padre,
0:01:04.040,0:01:12.600
edytor automatycznie przeglądnie foldery w poszukiwaniu jakiejś informacji, że mamy do czynienia z projektem Perla.
0:01:13.200,0:01:22.240
Na przykład plik Makefile.PL, tak jak tutaj, albo Build.PL, albo plik .ini dist-zilli.
0:01:22.640,0:01:25.320
Jeśli z jakiegoś powodu nie masz żadnego z nich,
0:01:25.480,0:01:31.800
(co nie jest zbyt dobrym pomysłem), zawsze możesz utworzyć pusty plik Padre.yml,
0:01:31.840,0:01:38.480
a Padre, widząc go, potraktuje dany folder jako główny folder twojego projektu.
0:01:38.800,0:01:40.080
Wtedy widać tutaj cały projekt,
0:01:40.080,0:01:49.400
to okienko służy do pokazywania struktury katalogów oraz do pewnych innych funkcji Padre.
0:01:50.000,0:01:59.440
Gdy wejdziesz do folderu lib, możesz otworzyć jakiś plik, na przykład Padre.pm, główny moduł Padre.
0:02:00.000,0:02:03.640
Wracamy do menu View. Mogę kliknąć na Show functions (Pokaż funkcje),
0:02:03.800,0:02:08.440
a po prawej stronie otworzy się okienko z listą wszystkich zdefiniowanych funkcji,
0:02:08.800,0:02:13.800
funkcji i metod, w obiektowym module to mogą być po prostu metody obiektów.
0:02:14.440,0:02:17.240
Wszystkie funkcje zdefiniowane w aktualnym pliku.
0:02:17.400,0:02:22.300
Można na nie klikać, a gdy klikniesz w którąś dwa razy,
0:02:22.400,0:02:26.600
Padre przeskoczy do jej definicji.
0:02:27.600,0:02:31.400
U góry jest pole wyszukiwania, mogę zacząć w nim pisać,
0:02:31.800,0:02:44.440
a Padre automatycznie odfiltruje funkcje, które nie pasują do wzorca. Teraz widać tylko funkcje zawierające w nazwie "ec".
0:02:45.200,0:02:47.840
To okienko można tutaj zamknąć.
0:02:47.840,0:02:53.400
Inna ciekawa funkcja otwierająca się po prawej stronie to Outline (Schemat).
0:02:53.400,0:03:02.440
To jest podobne, ale potężniejsze narzędzie, przeanalizuje ono aktualny plik
0:03:02.440,0:03:07.800
i pokaże używane pragmy, czyli "strict", "warnings", i tak dalej,
0:03:07.800,0:03:14.760
pokaże wykorzystywane moduły, i metody, to już widzieliśmy wcześniej.
0:03:14.760,0:03:22.800
Klikając na dowolną pozycję, można przeskoczyć do jej lokalizacji w pliku.
0:03:23.080,0:03:30.040
Klikając prawym przyciskiem, masz dwie opcje - "Go to Element" to właśnie to, co widzieliśmy,
0:03:30.280,0:03:35.250
skok do miejsca użycia pragmy czy modułu,
0:03:35.680,0:03:41.440
a "Open Documentation" pozwala zobaczyć dokumentację pragmy,
0:03:41.800,0:03:44.600
albo, gdy użyjemy tej opcji na module,
0:03:44.760,0:03:49.800
dokumentację modułu.
0:03:50.080,0:03:54.120
To tyle na temat widoku Outline.
0:03:55.840,0:04:00.720
Kolejna pozycja, Output, to okienko na dole ekranu,
0:04:01.040,0:04:04.320
które, co ciekawe, jest otwierane automatycznie,
0:04:04.640,0:04:09.520
kiedy tylko jest potrzebne, na przykład kiedy uruchomisz skrypt.
0:04:10.480,0:04:14.440
Dalej - Syntax Check (Sprawdź składnię), ważne narzędzie.
0:04:15.000,0:04:20.160
Chwilę się otwiera, ponieważ ono sprawdza, czy plik ma poprawną składnię.
0:04:20.400,0:04:29.000
Gdy jest włączone, składnia będzie automatycznie sprawdzana podczas pisania.
0:04:29.920,0:04:34.560
Tutaj widać, że pojawił się błąd.
0:04:34.720,0:04:43.400
Gdy klikniesz w tę informację, pojawią się dodatkowe dane diagnostyczne na temat problemu.
0:04:43.800,0:04:50.080
A klikając dwa razy, możesz przeskoczyć do miejsca wystąpienia błędu.
0:04:50.520,0:04:58.840
Gdy dopiszę tutaj "my", składnia zostanie ponownie sprawdzona, i teraz już nie ma błędu, wszystko jest poprawnie.
0:04:59.440,0:05:06.050
Tyle na temat Syntax Check, całkiem przydatna rzecz, warto ją zostawić włączoną na stałe.
0:05:07.120,0:05:16.720
Tutaj mamy "Show newlines", które włączy wyświetlanie informacji o znakach nowej linii, co może być pomocne.
0:05:16.840,0:05:25.240
Albo tutaj można włączyć wyświetlanie białych znaków, tabów i spacji. To wszystko można zobaczyć.
0:05:25.400,0:05:36.880
Teraz Call Tips (Pomoc wywoływania). Włączmy to teraz, i wyłączmy wyświetlanie białych znaków i nowych linii, nie lubię tego.
0:05:37.120,0:05:45.600
Zaczynam wpisywać, na przykład "substr", i gdy wpiszę całą nazwę procedury,
0:05:45.700,0:05:47.760
Padre pokaże mi informacje o tym, jak ją wywoływać,
0:05:49.200,0:05:58.200
krótki opis przyjmowanych parametrów, i krótkie informacje o samej procedurze.
0:05:58.400,0:06:00.960
Na dziś to wszystko, o tych podstawowych funkcjach,
0:06:01.400,0:06:06.060
o tym, co jeszcze można zrobić, opowiem w innych screencastach.
0:06:06.800,0:06:08.760
Dzięki za wysłuchanie i oglądnięcie. Cześć.
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.