Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 289 lines (204 sloc) 5.42 KB
0:00:01.709,0:00:06.160
Hei, dette er Gabor Szabo igjen. Jeg håper at
dette blir en kort video
0:00:06.160,0:00:07.100
jeg planla det.
0:00:07.100,0:00:11.369
Dette er bare for å vise hvordan MetaCPAN
fungere. For i dag.
0:00:11.369,0:00:13.359
Som ble
0:00:13.359,0:00:16.720
ganske fantastisk. Dette er URL-en
hvor du kan besøke den
0:00:16.720,0:00:19.169
eller jeg går til den fanen
og du kan se at
0:00:19.169,0:00:22.470
med en gang jeg besøkte den hoppet
den automatisk til HTTPS.
0:00:22.470,0:00:25.819
Dette er bare en søkemotor for
den fantastiske CPAN
0:00:25.819,0:00:26.529
hvor alle Perl-sakene
0:00:26.529,0:00:28.730
kan bli funnet som er interessante.
0:00:28.730,0:00:32.330
Så for eksempel hvis jeg vil søke
etter noe.
0:00:32.330,0:00:34.610
For eksempel etter maler
0:00:34.610,0:00:35.949
den allerede gir meg
0:00:35.949,0:00:39.380
noen forslag her og jeg kan
velge en av dem
0:00:39.380,0:00:43.149
og den hopper med en gang til en
av løsningene
0:00:43.149,0:00:44.440
en av de anbefalte
0:00:44.440,0:00:47.940
modulene og hva du kan se her er
dokumentasjon til modulen men
0:00:47.940,0:00:51.080
det som er mer interessant er dette ikonet.
0:00:51.080,0:00:55.720
Dette ikonet sier at du faktisk
kan +1 hver modul for seg
0:00:55.720,0:01:01.570
og dette spesifikke ikonet sier
at to personer har allerede plusset det
0:01:01.570,0:01:02.860
0:01:02.860,0:01:05.059
godkjent det eller hva nå det betyr.
0:01:05.059,0:01:09.200
og det er bra fordi den bare startet
for noen dager siden og
0:01:09.200,0:01:10.070
allerede to personer her.
0:01:10.070,0:01:14.670
Så hvordan kan jeg klikke på denne?
Hvis jeg klikke på den, sier den at jeg
0:01:14.670,0:01:17.080
må registrere meg. Så hvordan gjør jeg det?
0:01:17.080,0:01:18.490
Her kan jeg se
0:01:18.490,0:01:23.230
at jeg kan registrere meg med en av disse kontoene.
Så personer som
0:01:23.230,0:01:24.790
ikke har en PAUSE-konto
0:01:24.790,0:01:25.719
kan registrere seg med
0:01:25.719,0:01:30.109
Facebook eller github eller Twitter og når
du ser denne videoen
0:01:30.109,0:01:35.929
vil du sannsynligvis se andre nettverk der.
Så la oss prøve med PAUSE
0:01:35.929,0:01:37.650
fordi jeg er en forfatter der
0:01:37.650,0:01:40.660
og jeg skriver her
0:01:40.660,0:01:43.409
mitt brukernavn hos PAUSE
0:01:43.409,0:01:48.060
og når jeg gjorde dette, forteller den meg at
den sendte meg en e-post til min PAUSE-konto
0:01:48.060,0:01:50.940
for å bekrefte at det faktisk er meg.
0:01:50.940,0:01:55.219
Så jeg går til denne kontoen og
0:01:55.219,0:01:59.950
her er min e-postkonto og her
ser jeg at det er en link inni
0:01:59.950,0:02:06.570
så jeg klipper og limer denne
bare for å være innenfor
0:02:06.570,0:02:07.850
fanene
0:02:07.850,0:02:09.679
og når jeg gjorde dette
0:02:09.679,0:02:11.669
har den allerede hentet
0:02:11.669,0:02:13.749
all dataen fra
0:02:13.749,0:02:17.849
min author.json fil.
Hvis du ikke har en author.json fil vil
0:02:17.849,0:02:22.069
alle disse feltene være tomme og så
kan du fylle ut alle detaljene som
0:02:22.069,0:02:27.829
ditt navn og ASCII-navnet og hva
du vil vise fram og så din e-post og
0:02:27.829,0:02:28.679
alle disse detaljene
0:02:28.679,0:02:33.889
den hentet allerede mitt
bilde, min avatar
0:02:33.889,0:02:34.479
uh...
0:02:34.479,0:02:36.789
fra gravatar-nettsiden
0:02:36.789,0:02:40.579
og ... så kan du legge til ulike
kontoer her
0:02:40.579,0:02:43.340
så du kan koble den til dine kontoer
0:02:43.340,0:02:48.520
du kan faktisk sjekke om det du
skrev inn ... faktisk går til
0:02:48.520,0:02:50.909
den riktige plassen så
0:02:50.909,0:02:52.900
når jeg konfigurerte dette
0:02:52.900,0:02:57.449
kan jeg komme her og også koble til
ulike
0:02:57.449,0:03:00.509
identiteter. Jeg har allerede
0:03:00.509,0:03:05.189
logget inn og er allerede koblet til hver
av disse kontoene. Selvsagt PAUSE
0:03:05.189,0:03:07.330
ble koblet til under registreringen
0:03:07.330,0:03:09.149
men jeg gikk der
0:03:09.149,0:03:11.049
og la til disse kontoene.
0:03:11.049,0:03:13.100
Så nå hvis jeg kommer tilbake her
0:03:13.100,0:03:17.079
til malen og laster inn denne siden på nytt
0:03:17.079,0:03:19.199
forteller den meg at jeg
0:03:19.199,0:03:21.650
faktisk kunne pluss 1 denne nå.
0:03:21.650,0:03:25.420
Jeg kan ikke noe mer fordi jeg allerede har gjor det
tidligere så hvis jeg klikker her
0:03:25.420,0:03:29.039
vil den fjerne den pluss 1 men jeg liker
Template:Toolkit
0:03:29.039,0:03:32.849
så jeg legger til den. Og da
kan jeg søke etter noe annet
0:03:32.849,0:03:35.229
og
0:03:35.229,0:03:37.089
la oss si
0:03:37.089,0:03:38.379
Mechanize
0:03:38.379,0:03:42.759
og så kan jeg finne her alle disse modulene og for eksempel er det
0:03:42.759,0:03:47.439
WWW::Mechanize som jeg liker og bruker
ganske mye. Så jeg vil legge til pluss en der
0:03:47.439,0:03:48.449
også.
0:03:48.449,0:03:50.239
og så tidligere
0:03:50.239,0:03:52.979
hadde den ikke et pluss og nå har den
en!
0:03:52.979,0:03:55.779
Så jeg håper at du kan komme innom og
0:03:55.779,0:03:59.149
bli med oss på å fortelle hvilken modul som er bedre
0:03:59.149,0:04:02.479
hvilken modul som bør brukes og
0:04:02.479,0:04:04.449
hvilken som bør bli forsømt.
0:04:04.449,0:04:08.139
Takk for at du så på og
sannsynligvis er dette fanen hvor du kan se
0:04:08.139,0:04:11.269
igjen mitt vertsnavn
0:04:11.269,0:04:12.320
MetaCPAN.org
0:04:12.320,0:04:12.709
Tusen takk. Ha det bra.