Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
92 lines (68 sloc) 4.05 KB

🇭🇺   🇬🇧

Honlap műszaki háttere
Videó egy honlap műszaki hátteréről (HU)

Infrastructure, source code management and consulting for web applications

DevOps can be seen as the foundation of my work, which focuses on proactive maintenance of web-based systems. This includes comprehensive understanding of the application, continuous integration (CI) and automated deployment (CD).

My knowledge of these technologies, and experience in implementing them in production environments complements the knowledge of developers.

My goals for any project are to increase stability, reduce vulnerabilities and achieve maximum performance. If you can't stand outages or performance lags, and are looking for a partner to help you minimize them - then we should talk!

Proactive maintenance features

 • Choosing service providers based on measurements
 • Modern OS and software
 • Controlled environment for the application
 • Monitoring all these and 3rd parties by functional tests and integrity checks
 • Regular log analysis
 • Intelligent and encrypted backup to a highly durable storage provider
 • Design and implementation of continuous integration (CI)
 • Automated and monitored application deployment (CD)
 • Reporting issues to developers
 • Developing monitoring, performance and security tools
 • Email delivery

Benefits

 • Stable operation
 • Prevent application vulnerability
 • Better UX for clients
 • Fast page loads
 • Higher Google Search ranking
 • Fewer unexpected situations

Contact me: viktor@szepe.net

Infrastruktúra, forráskód kezelés és technológiai tanácsadás webes alkalmazásokhoz

A DevOps kifejezés jó kiindulási alap lehet megérteni a munkámat.
Webes rendszerek proaktív üzemeltetésével foglalkozok, ami magában foglalja az alkalmazás vizsgálatát, a folyamatos integrációs teszteket (CI) és automatizált telepítést (deploy, CD). A technológiai ismereteim kiegészítik a fejlesztők ismereteit.

A figyelmem az üzembiztonságon, a sérülékenységen és a sebességen van, hogy a hibák ne váratlanul jöjjenek elő.

Olyan területen veszi hasznomat, ahol nehezen tolerálható az üzemszünet és az üzemzavar.

Mit végzek el proaktív üzemeltetés néven?

 • Megfelelő szolgáltató választás mérések alapján
 • Modern operációs rendszer és szoftver installálása
 • Ellenőrzött környezet felállítása az alkalmazáshoz
 • A fentiek és a harmadik felek állandó monitorozása (EN) funkcionális tesztekkel és integritás ellenőrzéssel
 • Napló kivonatok rendszeres elemzése
 • Intelligens és titkosított biztonsági mentés nagy adatsérülés-tűrésű szolgáltatóhoz

Előnyök

 • Stabil üzem - leállások megelőzése
 • Alkalmazás sérülékenységek kiküszöbölése
 • Jobb felhasználói élmény (UX) az ügyfeleknek
 • Gyors oldal betöltés
 • Jobb helyezés a Google Keresőben
 • Kevesebb váratlan incidens

Keressen meg: viktor@szepe.net