Skip to content

A sample project containing usefull verbose aliases, for those who feel lost and angry at git. Basically for those Polish folks, who scream "Git, k*rwa!". A censored fork for people who don't want or can't refer to a repo named like in upstream.

License

szpak/gitkurka

master
Switch branches/tags
Code
This branch is 15 commits ahead of jakubnabrdalik:master.
Contribute

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Przydatne obecnie aliasy:

LENIWE WERSJE STANDARDOWYCH KOMEND

checkout
git co
branch
git br
commit
git ci
status
git st

LEPSZE WERSJE STANDARDOWYCH KOMEND

Pull z rebase
git purr
Pull z fast forward only
git puff
Diff bez plusów i minusów
git difff
Inny sposób prezentacji wszystkich branchy
git bbranch
Inny sposób prezentacji wszystkich branchy - jeszcze bardziej szczegółowy
git branches
Odkłada na bok zmiany razem z plikami nie śledzonymi
git sth
Wyrzuca wszystko co było przygotowane do komita
git unstage
Wyświetla wszystkie dostępne aliasy
git alias
Inicjalizuje repo i wkomitowuje wszystkie pliki
git makegitrepo

PODSTAWOWE KOMENTY PRZEGLĄDANIA HISTORII

Pokazuje ładnie commity z drzewkiem i bajerami
git hist
To co wyżej + które pliki się zmieniły i jak
git histfull
Pokazuje commity z czasem, autorem i tagami
git llog
Pokazuje liste komentarzy do comitów
git changelog
Pokazuje comity bez czasu, autorem i tagami
git ls
Pokazuje branche posortowane wg daty ostatniego commitu
git recent

PODSTAWOWE INFORMACJE O REPOZYTORIUM

Mówi nam trochę więcej o osobie. Pomocne zwłaszcza gdy ktoś nie skonfigurował sobie gita
git whois <email lub nazwa>
Mówi nam jaki był ostatni commit w tym czymś co podaliśmy
git whatis <BRANCH/TAG/WHATEVER>
Pokazuje liczbę comitów
git howmany
Pokazuje zestawienie commiterów i liczby ich comitów
git howmanybywhom

CO SIĘ DZIAŁO KIEDY CIEBIE NIE BYŁO...

Mówi jakie commity poszły do brancha od czasu gdy pullowaliśmy tego używamy żeby sprawdzić czy coś się zmieniło
git anychanges <NAZWABRANCHA>
Jeśli branch który nas interesuje nazywa się 'master', pokazuje co się na nim zmieniło od czasu gdy pullowaliśmy. Tego używamy żeby sprawdzić czy coś się zmieniło w 90% projektów SVNo-podobnych.
git anychangesonmaster
Mówi kto ostatnio coś zmieniał (tzn. od czasu gdy pullowaliśmy)
git whoischanging <NAZWABRANCHA>
Jeśli branch który nas interesuje nazywa się 'master', mówi kto ostatnio coś zmieniał (tzn. od czasu gdy pullowaliśmy)
git whoischangingmaster
Mówi jakie branche mamy w origin, kto je modyfikował i kiedy. Bardzo przydatne przy używaniu gitflow i feature branchach, żeby się zorientować, co się dzieje w projekcie (i kto/kiedy robił). Wymaga aktualnej wizji repo lokalnie (czyli git fetch origin wcześniej)
git showorigin
Pobiera wszystkie zdalne brancze
git trackallbranches
Pull na wszystkich branczach
git updateallbranches

TAGI

Wyświetla tagi z hashami
git showtags
Domyślnie tagi nie wędrują na serwer zdalny przy pushu. Trzeba je popchnąć 'specjalnie'. Np. tą komendą (nie żeby oryginał był dłuższy).
git pushtags
Tworzy taga z datą/godziną i przedrostkiem, np: PRZEDROSTEK_12-01-12_15-25-25
git tagwithdate <PRZEDROSTEK>
Pokazuje ostatni tag
git lasttag
Checkout do stanu z ostatniego taga
git checkoutlasttag
Puszuje podany tag do repozytorium 'origin' albo do podanego jako parametr
git publishtag <TAG> <NULL|REMOTE>
Kasuje podany tag z repozytorium 'origin' albo podanego jako parametr
git unpublishtag <TAG> <NULL|REMOTE>

IGNOROWANIE

Usuwa z repozytorium nowo ignorowane pliki, po modyfikacji .gitignore. Comituje od razu tę zmianę.
git fixgitignore
Ukrywa zmiany, tak że git status ich nie widzi
git hide <FILE>
Przywraca wzrok poleceniu git status
git unhide <FILE>

INNE

Znajduje plik w repozytorium. Wyświetla ścieżkę od roota repozytorium
git find <FILE>
Kasuje wszystkie brancze które były zmerdzowane do mastera. Wszystkie pozostałe zostawia w spokoju, o ile nie odpalasz tego na OSX !
#on osx xargs does not have -r argument, so it fail
#If you remove -r, it will run at least once, making this not safe operation
git cleanup
Kasuje wszystkie zdalne brancze które zostały osierocone (skasowane na repozytorium zdalnym). Dodatkowo kasuje wszystkie nieśledzone pliki i odpala odśmiecarke.
git cleanuplocal
Sprawdza czy w repozytorium są jakieś pliki z "błędami białych spacji" (http://peter.eisentraut.org/blog/2014/11/04/checking-whitespace-with-git/)
git check-whitespace
Sprawdza czy w repozytorium są jakieś pliki z windowsowymi końcami lini (CRLF)
git check-eol
Wyświetla tickety Jirry z komentarzy
git issues
Wyświetla aktualną nazwę brancza
git branch-name
Puszuje bieżącego brancza do repozytorium 'origin' albo do podanego jako parametr. Ustawia upstream dla tego brancza
git publish <NULL|REMOTE>
Kasuje bieżącego brancza z repozytorium 'origin' albo z podanego jako parametr
git unpublish <NULL|REMOTE>
Pobiera z GitHuba pul request po numerze
# Fetch PR from GitHub by number/id
git fetchpr <ID>
Dodaj wszystko, skomituj z messagem, wpushuj
git apm "message"
Zmiana aktywnego katalogu na główny katalog repozytorium (komenda basha)
git-root

About

A sample project containing usefull verbose aliases, for those who feel lost and angry at git. Basically for those Polish folks, who scream "Git, k*rwa!". A censored fork for people who don't want or can't refer to a repo named like in upstream.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

  • Shell 100.0%